مقاله نحوه ارائه سرویس ADSL در شرکت های PAP


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نحوه ارائه سرویس ADSL در شرکت های PAP مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نحوه ارائه سرویس ADSL در شرکت های PAP نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول : ۱

آشنایی با مرکز دیتا(Data center). 1

1-1 اقدامات لازم جهت ایجاد Data Center. 2

1-2 معیارهای طراحی Center Data: 3

1-3 اجزای اصلی پیاده‌سازی Data Center. 4

1-3-1 ISP.. 4

1-3-2 مرکزداده ۴

۱-۴ نحوه در اختیار گرفتن سرور موجود در مرکز داده ۵

۱-۵ ارائه خدمات و سرویس در شرکت ارتباطات دیتا به چه صورتی است ؟. ۶

فصل دوم : ۲

آئین نامه مرکز خدمات داده اینترنتی (IDC). 2

1-2 تعاریف… ۲

۲-۲ ویژگیها و مشخصه های مرکز خدمات داده اینترنتی.. ۲

۲-۲-۱ امکانات و ظرفیت های فنی: ۲

۲-۲-۲ امنیت… ۹

۲-۳ زیر ساخت شبکه. ۱۰

۲-۴ مدیریت مرکز خدمات داده اینترنتی.. ۱۰

۲-۵ سرویس های مرکز خدمات داده اینترنتی.. ۱۱

۲-۶ مقررات عمومی اخذ مجوز ۱۱

۲-۷  لغو مجوز : ۱۲

۲-۸ ضمیمه ۱: شیوه صدور مجوز ۱۲

۲-۹ ضمیمه ۲ : ویژگیهای فنی مرکز خدمات داده اینترنتی.. ۱۳

۲-۹-۱ فضا و توان.. ۱۴

۲-۹-۲ امنیت… ۱۴

۲-۹-۳ زیر ساخت IDC.. 18

2-9-4 مدیریت مرکزخدمات داده اینترنتی.. ۲۱

۲-۹-۵ اتصالات در لبه اینترنت… ۲۴

۲-۹-۶  سرویسهای مرکزخدمات داده اینترنتی.. ۲۶

فصل سوم : ۸

دستورالعمل اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده. ۸

۳-۱ ماده ۱: اولویتهای پرداخت تسهیلات… ۸

۳-۲ ماده ۲: شورای راهبری.. ۳۱

۳-۳ ماده ۳: کمیته وام وجوه اداره شده ۳۱

۳-۳-۱ اعضاء کمیته وام. ۳۱

۳-۳-۲ کمیته وام استانی.. ۳۲

۳-۴ ماده ۴: نحوه پرداخت و بازپرداخت وام. ۳۳

۳-۵ ماده ۵: ضوابط خاص گروه اول ، دوم اولویتها ۳۴

۳-۶ ماده ۶: مبلغ تسهیلات… ۳۴

۳-۷ ماده ۷ : وثایق و تضمینات… ۳۴

PAP چیست؟. ۳۶

فصل چهارم : ۲۹

علل و زمینه پیدایش فیلترینگ…. ۲۹

۴-۱ روشهای فیلترینگ در اینترنت… ۳۸

۴-۲ انواع فیلترینگ… ۴۱

۴-۲-۱ فیلترینگ از طریق DNS: 41

4-2-2 پروکسی: ۴۱

۴-۲-۳  با کمک مسیر یاب  (Router) 43

4-2-4 سانسور افزارها ۴۳

۴-۲-۵ مسدود کردن پورت ها ۴۳

۴-۳ فیلترینگ معکوس…. ۴۴

۴-۴ عبور از سد فیلترینگ: ۴۴

۴-۴-۱ تغییر ISP.. 44

4-4-2 تغییر سرور DNS. 44

4-4-3 دستکاری URL. 44

4-4-4 استفاده از کش موتور های جستجو. ۴۴

۴-۵ شبکه های نظیر به نظیر. ۴۵

۴-۶ دریافت صفحات از طریق ایمیل.. ۴۵

۴-۷ پروکسی.. ۴۵

۴-۸  فیلترینگ در ایران.. ۴۵

۴-۹ طرح یکپارچه‌سازی فیلترینگ… ۴۶

۴-۱۰سیاه، سفید، خاکستری.. ۴۷

۴-۱۱خصوصیات سیستم جدید. ۴۸

۴-۱۲ نتیجه گیری.. ۴۸

فصل پنجم : ۳۸

شبکه VPN چیست؟. ۳۸

۵-۱ عناصر تشکیل دهنده یک VPN… 51

5-2 شبکه های LAN جزایر اطلاعاتی.. ۵۲

۵-۳ امنیت VPN… 53

5-4 معماری‌های VPN… 56

5-5 تکنولوژی های VPN… 59

5-6 Tunneling( تونل سازی ) ۵۹

فصل ششم : ۵۱

IDC ها ۵۱

۶-۱ IDCها چیستند و چه نوع خدماتی ارایه می نمایند؟. ۵۱

۶-۲ نحوه شکل‌گیری IDCها ۶۳

۶-۳ انگیزه ISPهای ایرانی برای تبدیل به IDC چه می‌تواند باشد؟. ۶۴

۶-۳-۱  ارایه خدمات نرم‌افزاری به جای دلالی سخت‌افزار ۶۴

۶-۳-۲ بقای ISPها در بازار IT ایران.. ۶۴

۶-۴ نتیجه‌گیری.. ۶۵

واژه نامه : ۶۶

منابع و مآخذ : ۶۸

 

منابع و مآخذ :

۱٫ Kaufman, Charlie, Perlman, Radia & speciner, Mike. (2002). Network Security. NewJercy: Prentice Hall.

2. Komer, D.E. (2000). Internetworking with TCP/IP. New Jercy: Prentice Hall.

3. How Stuff Works. (2005). How Virtual Private Networks Works. Retrieved April 5, 2005from the World Wide Web:

4. McMaster University. (2005). Virtual Private Network (VPN) Service. Retrieved March26, 2005 from the World Wide Web:

5. “The New Hacker’s Dictionary,” Third Edition. Complied by Eric S. Raymond,published by MIT Press, 1993. The Jargon File online:/

آئین نامه مرکز خدمات داده اینترنتی (IDC)

در راستای توسعه فن آوری ارتباطات و اطلاعات در سطح کشور و باتوجه به اهمیت روز افزون ارتباطات اینترنتی و تجارت الکترونیکی، استفاده از شبکه های امن با امکانات قابل قبول بعنوان بستری مناسب برای ارائه سرویس های متنوع اطلاعاتی بخش دولتی و غیردولتی مورد نظر قرار گرفته است.مراکز خدمات داده اینترنتی به عنوان راه حلی مناسب برای نیل به این هدف مطرح گردید و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در نظر دارد نسب به صدور مجوز برای مرکز خدمات داده اینترنتی بر اساس این آئین نامه وبه استناد بند الف ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن اقدام نماید .

۱-۲ تعاریف

۱-۱ مرکزخدمات داده اینترنتی: مجتمع ایمن و مقاوم در برابر تهدید و خطا ودارای ارتباطات پر سرعت و پایدار به منظور میزبانی تجهیزات , سرویسها وکاربردهای اطلاعاتی

۱-۲ مدیریت: نظارت، تغییر و کنترل فرآیندهای خرابی، ظرفیت، حسابرسی، کارایی و امنیت در شبکه

۱-۳ SLA:  تعیین و توافق سطح و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری

۱-۴ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲-۲ ویژگیها و مشخصه های مرکز خدمات داده اینترنتی

۲-۲-۱ امکانات و ظرفیت های فنی:

فضا و توان به ساختمان و امکانات ساختمانی مرکز خدمات داده اینترنتی اشاره می کند و حداقل امکانات و شرایط به شرح زیر می باشد. توضیحات بیشتر در ضمیمه فنی آورده شده است.

–  امکان ارتباط پر ظرفیت با شبکه دیتا و اینترنت

–  امکان دسترسی به خطوط تلفنی با ظرفیت بالا

–  بکارگیری سیستم برق بدون وقفه و مولد برق اضطراری با قابلیت تامین برق بمدت ۲۴ ساعت

–  استفاده از سیستمهای اعلام و اطفا حریق

–  بکارگیری سیستمهای تهویه مطبوع برای تثبیت میزان گرما و رطوبت

–  استفاده از فضای متناسب با سرویسهای درخواستی IDC

–  مقاومت لازم در برابر مخاطرات و بلایای طبیعی و جوی

۲-۲-۲ امنیت

سیستم امنیت، حفاظت و نگهداری از تجهیزات، اطلاعات و سرویسهای موجود در مرکز خدمات داده اینترنتی را فراهم می کند. حداقل سیستم ها و مشخصه های زیر به منظور تامین امنیت IDC مورد نیاز می باشد. توضیحات بیشتر در ضمیمه فنی آورده شده است.

امنیت فیزیکی

امنیت فیزیکی شامل پارامترهای فیزیکی در ارتباط با امکانات وتجهیزات مرکز خدمات داده اینترنتی می شود که حداقل می بایست شامل: سیستم مانیتورینگ، سیستم کنترل ورود و خروج و سیستم مقاوم در برابر زلزله، صاعقه، سیل، سیستم تشخیص و اتفاء حریق باشد.

امنیت زیرساخت IDC

موارد امنیتی را شامل می شود که زیرساخت IDC را در برابر تهاجم های داخلی و خارجی محافظت می نماید و حداقل ایجاد سرویس های امنیتی زیر الزامی است.

–  سیستم های دیوارهای آتش

–  شناخت تهاجم و اخطارهای متعاقب آن سیستم ( IDS)

–  سیستم شناسایی، تعیین اعتبار و حسابرسی (AAA)

–  استفاده از سیستم های پشتیبان اطلاعات (بهره گیری از سیستم های Backup گیری و Mirroring )

–  استفاده از سیستم بازیابی نقصان (disaster recovery)

–  استفاده از سیستم های هوشمند ضد ویروس

۲-۳ زیر ساخت شبکه

زیرساخت شبکه مرکز خدمات داده اینترنتی در تبادل و انتقال دادهها و ارائه سرویس نقش اصلی را ایفا ء می کند IDC بایستی حداقل امکانات و مشخصه های زیر را فراهم آورد. توضیحات تکمیلی در ضمیمه فنی آمده است.

– ارائه ارتباطات افزونه (Redundant) به شبکه دیتا

– ایجاد لایه فیزیکی مطمئن برای انتقال اطلاعات

– استفاده از ساختار ماژولار و افزونه

–  بکارگیری سوئیچینگ و مسیریابی استاندارد در لایه های مختلف شبکه

–  بکارگیری متعادل کننده های ترافیک

–  امکان بکارگیری و ارائه کیفیت خدمات (QoS)

–  استفاده از سیستم های ذخیره سازی

–  امکان بکارگیری  VPN در ارتباطات مشترکین

۲-۴ مدیریت مرکز خدمات داده اینترنتی

مدیریت مراکز خدمات داده اینترنتیباید مبتنی بر استانداردهای ISO 17799 و BS7799 طراحی و پیاده سازی گردد و مسئولیت موارد زیر به عهده مدیریت IDC می باشد.

– امکان بررسی، تشخیص و بازیابی اطلاعات

– مدیریت و تضمین سطح خدمات قید شده در قرارداد مشتری

– مدیریت SLA بر اساس سرویس

–  حسابرسی و صدور صورتحساب مشتری

– ارائه مدیریت از راه دور

–  پاسخگویی تمام وقت به شکایات و خواسته های مشترکین

۲-۵ سرویس های مرکز خدمات داده اینترنتی

سرویسهای ارائه شده توسط مرکز خدمات داده اینترنتی به شرح زیر می باشند:

– سرویس های عمومی مانند caching, email, DNS, chat, FTP, web hosting و …

– سرویس های دسترسی پهن باند مانند xDSL و Ethernet جهت دسترسی به IDC از طریق شرکت های دارا ی مجوز PAP

– سرویس ارائه اشتراک مکان (collocation)

– سرویس دسترسی به IDC از طریق اینترنت و شبکه دیتا

– سرویس VPN درسطح برنامة کاربردی

– سرویسهای مدیریت شده مانند: امنیت، مدیریت و ……

۷-۳ سرویسهای کاربردی فناوری اطلاعات

۲-۶ مقررات عمومی اخذ مجوز

هر مرکز خدمات داده اینترنتی برای اخذ مجوز علاوه بر تامین مشخصات مذکور در بند ۲ این دستور العمل، باید شرایط ذیل را دارا باشد:

۱- دارا بودن هویت حقوقی ایرانی ثبت شده در یکی از ادارات ثبت شرکتها در ایران با موضوع فعالیت در زمینه رایانه

۲- مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت بایستی فاقد سوء سابقه کیفری باشند و دارای صلاحیت عمومی مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد .

۳- مجوز تاسیس مرکز خدمات داده اینترنتی به مدت ۵ سال توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر می گردد و این مجوز در پایان پنج سال مطابق ضوابط قابل تمدید می باشد.

۴- مرکزخدمات داده اینترنتی بایستی تحت قوانین و ضوابط جاری کشور و همچنین ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عمل نماید .

۵- مجوز صادر شده قابل واگذاری به غیر نمی باشد و در صورت تغییر اعضاء هیئت مدیره, مدیران جدید می بایست دارای شرایط لازمه باشند .

۶- ارائه تضمین سطوح خدمات (SLA) به مشترکین برای سرویس های درخواستی IDC الزامی است

۷- دارنده مجوز ملزم به رعایت امانت اطلاعاتی است که از طرف مشتریان در محل IDC قرار داده می شود.

هرگونه بهره برداری و انتشار غیر مجاز اطلاعات بدون هماهنگی با صاحب اطلاعات ( حقیقی ، حقوقی ) منجر به پیگیری های قانونی شده و می تواند موجب لغو مجوز گردد.

۸- شبکه دسترسی به مراکز مخابراتی، برای مرکز IDC در چارچوب طرح پیشنهادی و مورد توافق و تأیید معاونت فناوری اطلاعات حداکثر برای مدت ۲ سال بصورت رایگان از طرف وزارت و توسط شرکت های مخابراتی و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه تأمین خواهد شد. (شبکه دسترسی شامل ایجاد خطوط مورد نیاز فیبر نوری تا اولین مرکز مخابراتی و یا ارتباط با شبکه ملی دیتا به صورت موازی جهت تأمین امنیت فیزیکی قابل قبول).

۹- درصورت بروز اختلاف مابین دارنده مجوز و شرکت های تابعه وزارت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرجع حل اختلاف خواهد بود.

۲-۷  لغو مجوز :

در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه و قوانین جاری کشور مبنی بر حفظ امانت، اجرای فعالیتها در چارچوب مجوز و غیره، در بار نخست برای دارنده مرکز خدمات داده اینترنتی تذکر کتبی داده شده و در صورت تکرار پس از رسیدگی های لازم نسبت به لغومجوز اقدام خواهد شد در صورتیکه اقدامات دارنده مجوز منجر به ورود هرگونه خسارت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا استفاده کننده شود , دارنده ملزم به جبران آن خواهد بود .( مرجع تشخیص فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد و برای لغو مجوز از طریق ارجاع موضوع به دادگاه صالحه کشور پیگیری خواهد شد.)

۲-۸ ضمیمه ۱: شیوه صدور مجوز

۱- اعلام فراخوان عمومی در جراید و مطبوعات جهت دریافت تقاضای اخذ مجوز در سطح کشورچاپ می شود.

۲- کلیه واجدین شرایط ایجاد مراکزخدمات داده اینترنتی IDC میتوانند تقاضای خود را در مدت زمان اعلام شده در فراخوان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه نمایند.

۳- در صورت وصول تقاضای بیش از تعداد مورد نیاز که شامل سه مجوز خواهد بود، پس از تائید مدارک متقاضیان و بر اساس امتیازات تخصیصی مجوز برای دارنده، بالا ترین امتیاز صادر خواهد شد.

۴- عواملی که در کسب امتیاز مؤثر هستند عبارتند از:

الف) کیفیت و جامعیت طرح فنی و اقتصادی پیشنهادی

ب) میزان سرمایه پیشنهادی جهت راه اندازی

ج) تعداد و سطح علمی و تجربی نیروهای فنی مورد نظر

د) کیفیت متراژ و محل ساختمان پیشنهادی

ه) مشارکت فنی شرکت معتبر خارجی که دارای سابقه اجرایی در این خصوص می باشد.

۵- برای تضمین حسن انجام تعهدات دارنده مجوز؛ معادل ده میلیارد ریال سپرده نقدی یا ضمانت بانکی از دریافت کننده مجوز اخذ خواهد شد.

۶- پس از اعلام فراخوان کمیته ای جهت ارزیابی تقاضاهای واصله متشکل از نماینده تام الاختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، معاونت فن آوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیر ساخت، شرکت ارتباطات داده ها و مرکز تحقیقات مخابرات ایران بعنوان مشاور مادر تشکیل خواهد شد.

۷- متقاضیان شرکت در فراخوان می بایست مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به صورت ضمانت بانکی به نام وزارت به عنوان سپرده شرکت در فراخوان تسلیم نمایند .

۸- پس از تعیین حداکثر ۳ شرکت حائز شرایط, شرکت های مذکور موظفند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت سپرده یا تسلیم ضمانت نامه (موضوع بند ۵، ضمیمه ۱) اقدام نمایند. در غیر اینصورت وزارت نسبت به ضبط سپرده شرکت در فراخوان اقدام خواهد نمود و به اولویت بعدی مراجعه خواهد کرد.

۹- سپردة سایر شرکت کنندگان در فراخوان بجز نفرات اول تا چهارم پس از تعیین شرکت های منتخب مسترد خواهد شد و سپرده مربوط به شرکت های اول تا چهارم نیز پس از انقضای ۲۰ روز و رعایت بند ۸ مسترد می شود.

۱۰- برنده از زمان اعلام موظف است ظرف مدت شش ماه نسبت به راه اندازی سرویسهای اولیه IDC و در مدت یکسال به راه اندازی اکثر سرویسهای آن اقدام نماید.

۲-۹ ضمیمه ۲ : ویژگیهای فنی مرکز خدمات داده اینترنتی

در حال حاضر بیشتر سازمان ها و شرکت ها در بخش دولتی و خصوصی به واسطه نیاز های کاربران و محرک های بازار می بایست سرویس های خود را در محیط اینترنت و به روشی امن و کنترل شده ارائه نمایند. پایداری در دسترسی و قابلیت گسترش برای پاسخگویی نیازهای روبه رشد کاری از اصلی ترین مشخصه های این سرویس ها به شمار می روند.

مراکزخدمات داده اینترنتی (Internet Data Center) به عنوان شبکه ای واسط بین محیط باز اینترنت و شبکه های خصوصی سازمانی , مدل بسیار مناسبی را برای پیاده سازی سرویس های عمومی و اختصاصی یک سازمان معرفی می نماید و با متمرکز و یکپارچه نمودن تدارک و ارائه سرویس ها در شبکه باعث صرفه جویی و بهره وری در سازمان ها می گردند.

در این قسمت مشخصه ها و ویژگیهای مرکزخدمات داده اینترنتی و نکات فنی قابل طرح و پیاده سازی در این مراکز آورده شده است:

۲-۹-۱ فضا و توان

کف کاذب و جعبه کابل هوایی (Cable Tray)

سیستم Cabling در مرکز دیتا باید شامل سیستم کف کاذب و جعبه کابل هوایی (Cable Tray) باشد. کفهای کاذب علاوه بر ایجاد ظاهری زیبا دسترسی آسان به کابلهای پنهان را فراهم مینمایند. مسیر هدایت کابلها در زیر کف کاذب توسط کانالهای کابل (Raceway) صورت میپذیرد.

نصب لدر و استراکچر

جهت هدایت کابلهای رابط دیتا و تغذیه بین تجهیزات مرکز دیتا، واسط های داخل سایت و سایر بخشهای مرکز نیاز به نصب لدر و استراکچر میباشد که امکان هدایت آسان کابلهای دیتا و تغذیه توسط واحدهای توسعه و نگهداری و امکان فیکس کردن و نصب و توسعه آسان Rack های تجهیزات دیتا و جلوگیری از واژگونی و جابجایی آنها در اثر حوادث احتمالی را فراهم می آورد.

۲-۹-۲ امنیت

75,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی نظرسنجی تلفنی از مردم تهران درباره امنیت در خودروهای مسافربر شخصی و عمومی کامل
 • مقاله ارزش های دینی و امنیت اجتماعی
 • مقاله امنیت در حکومت جهانی مهدوی
 • پایان نامه بررسی سنجش امنیت اجتماعی و امنیت روانی در میان دانشجویان
 • پایان نامه امنیت و خصوصی سازی RFID
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳۰ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.