مقاله نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و ۵۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

«مقدمه» ۵
۱- تعاریف و کلیات ۷
نسب ۷
نسب از نظر اصطلاح حقوقی ۸
۲- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق ۹
۳- سئوالات اصلی تحقیق ۹
۴- فرضیه های تحقیق ۹
۵- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون ۱۰
۶- اهمیت تحقیق ۱۰
۷- روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب ۱۰
تاریخچه تلقیح مصنوعی ۱۱
تلقیح مصنوعی ۱۵
مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر ۱۵
گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر ۱۹
بند اول- آثار مالی ۱۹
الف) توارث ۱۹
ب) نفقه ۲۰
ج) سایر روابط مالی ۲۰
بند دوم- آثار غیر مالی ۲۱
الف) حرمت نکاح ۲۱
ب) حضانت ۲۱
ج) تربیت ۲۲
د) ولایت ۲۲
مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه ۲۳
گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش ۲۴
۱- اطلاق وعموم پاره ای از آیات قرآن ۲۴
۲- اطلاق وم عموم پاره ای از روایات ۲۶
۳- مقتضای قاعده احتیاط ۲۷
بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی: ۲۷
بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر (اجنبی) ۲۸
۱- قائلین به عدم ثبوت نسب ۲۹
۲- قادلین به ثبوت نسب ۳۲
الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن) ۳۴
ب) رابطه طفل با زوجه ( مادر) ۳۵
ج) رابطه طفل با صاحب آب ( مردی که اسپرم متعلق به اوست) ۳۶
مادر جانشین ۳۷
مبحث اول- قرار داد مادر جانشین ۳۷
گفتار اول- تعرسف قرارداد مادر جانشین ۳۷
گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان ۳۸
مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین ۳۸
گفتار اول- لقاح داخل رحمی ۳۸
بند اول- حالت جانشین در بارداری ۳۸
گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی ۴۰
الف) حالت جانشینی در بارداری ۴۰
ب) حالت جانشینی با باروری مصنوعی ۴۱
بند دوم- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین ۴۱
مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین ۴۲
مبحث چهارم- مادر کیست؟ ۴۴
گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری ۴۴
گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی ۴۵
مبحث پنجم- آثار نسب ۴۵
گفتار اول- حرمت نکاح ۴۵
گفتار دوم- حضانت ۴۶
گفتار سوم- ولایت قهری ۴۷
گفتار چهارم- الزام به انفاق ۴۷
بند دوم- انفاق بین کودک و صاحب تخمک ۴۸
بند سوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای ۴۸
گفتار پنجم- توارث ۴۹
بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و کودک ۴۹
بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک ۴۹
بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای ۵۰
نتیجه گیری کلی ۵۰
«ضمیمه » ۵۲
فهرست منابع ۵۴

 

 

 

فهرست منابع

منابع مرجع

– قرآن کریم

-قانون اساسی

-قانون مدنی

-قانون مجازات اسلامی

کتب:

– امامی، اسدا… ، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، چایخانه موسوی، تهران ۱۳۴۹

– امامی، حسن، حقوق مدنی ، جلد ۵، چاپ دوم، تهران، اسلامیه،۱۳۴۳ه.ش

– صمدی اهری، محمد هاشم،نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، چاپ اول، (انتشارات گنج دانش،تهران ۱۳۸۲)

– کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: خانواده، جلد ۲،چاپ سوم، تهران، شرکت انتشار ۷۲-۱۳۷۱

– نایب زاده،عباس،بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی، مادر جانشین،اهداء تخمک/جنین، چاپ اول، ( انتشارات مجد، تهران ۱۳۸۰)

پایان نامه:

– نعمتی، نبی ا….، تلقیح مصنوعی و آثار حقوثی آن

مقالات:

– حاتمی،علی اصغر، لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی، مجله دیدگاههای حقوقی شماره۱۶-۱۲ (سال۷۸-۱۳۷۷)

– حسینی خواه،سید جواد، تلقیح مصنوعی، مجله دانش پژوهان، شماره۵

– قبله ای، خلیل، بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع، مجله دیدگاههای حقوقی، شماره۱۶-۱۲

– مهرپور، حسین، نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۲۰-۱۹ (۱۳۷۶)

«مقدمه»

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ….. سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.

تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.

دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟

و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.

۱- تعاریف و کلیات:

تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی و یا  هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن.

طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند

لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن کردن است.

بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای بارورکردن  جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد کردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی

نسب:

نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند[۱]


نسب از نظر اصطلاح حقوقی:

در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند:  از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف کرده است:

« نسب علاقه ای است بین دونفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»

آقای دکتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف کرده است:« نسب، مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد. و اضافه کرده است: « نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی  زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل وآن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد»[۲]

نسب، اعم از پدری یا مادری ممکن است مشروع باشد یا نامشروع و همچنین ممکن است حاصل از نزدیکی طبیعی باشد یا حاصل از تلقیح مصنوعی

روش تلقیح مصنوعی توانسته است باعث از بین رفتن مشکلات خانواده هایی شود که به دلایلی از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجاری آلات تناسلی زن و مرد از نعمت داشتن فرزند محروم بوده اند.

۲- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق:

در حال حاضر امکان فرزند دارشدن زوجین نا بارور از طریقی جدید وجود دارد که در این جریان ممکن است از اسپرم مرد بیگانه و یا تخمک زن بیگانه استفاده شود ویا تخمک و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم ترکیب شوند و یا از رحم زن ثالثی استفاده شود و یا از جنین اهدایی استفاده شود که بررسی وضعیت حقوقی طفل حاصل از این روشها از اهمیت فراوانی برخوردارمی باشد.

۳- سئوالات اصلی تحقیق:

۱- آیا نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی از نظر شرعی مشکلی دارد یا خیر؟

۲- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می برد یا خیر؟

۳- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه کسی می رسد و از چه کسی ارث می برد؟

۴- فرضیه های تحقیق:

۱- نسب طفل ناشی از باروری مصنوعی در انواع مختلف آن مشروع و قانونی است.

۲- در حالت مادر جانشین، طفل منسب به پدر و مادرحکمی خواهد شد.

۵- اهداف تحقیق:

۱- تبیین و روش ساختن نسب وارث طفل ناشی از تلقیح مصنوعی

۲- بررسی موانع و مشکلات تلقیح مصنوعی از جمله در مورد نسب وارث کودک ناشی از آن

۵- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون

۶- اهمیت تحقیق:

با توجه با اینکه این مسائل در جامعه ظهور می کند و انجام می شود و تقاضای زیادی هم ممکن است برای آن وجود داشته باشد و از طرف دیگر در مورد مسائل حقوقی و تکالیف و وظایف حقوقی طرفین ابهام و پیچیدگی وجود دارد، اهمیت این تحقیق روشن میشود.

۷- روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب:

روش این تحقیق، روش تحلیل منطقی و استدلالی است.و روش اصلی گرد آوری مطالب، روش کتابخانه ای است و همچنین استفاده از شبکه های اطلاعاتی کامپیوتری.


[۱] – اسدا…امامی ، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، چایخانه موسوی، تهران ۱۳۴۹٫ص۶

[۲] -همان کتاب، صفحه ۶٫

تاریخچه تلقیح مصنوعی:

تلقیح مصنوعی به شکل علمی تقریباً موضوعی جدید است که توانستد مشکلات خانواده هایی  را برطرف کند. تلقیح مصنوعی در ابتدا نژاد یا تکثیر نسل حیوانات مورد استفاده قرار گرفت و اولین آزمایش را در این مورد یک دانشمند آلمانی به نام Lud wig Jacobi در سال ۱۷۶۵ میلادی روی ماهی ها انجام داد. در نیمه اول قرن نوزدهم تلقیح مصنوعی روی ماریان و گاو وگوسفند انجام شد و نتیجح مثبت حاصل گردید. در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elie Ivenoff تلقیح مصنوعی را در چهار پایان با متدی خاص معمول ساخت که بعدها آن روش به طور گسترده مورد عمل قرار گرفت.

با پیشرفت صنایع و فنون، دامنة تلقیح مصنوعی به انسان نیز سرایت نمود. تکنیک های جدید تلقیح مصنوعی در امر توالد موجود انسانی به کار گرفته شد و دنبالة آزمایش ها روی انسان انجام پذیرفت. یک پزشک انگلیسی در سال ۱۷۹۹ گزارش در این زمینه به دولت انگلستان داده است که گزارش مزبور مضبوط است.[۱] یکی از پزشکان فرانسوی در سال ۱۸۶۸ میلادی طی گزارش خود خاطر نشان ساخته است که در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعی در روی زن ها انجام شده و قدیمی ترین آنها را مربوط به سال ۱۸۳۸ دانسته است.[۲]

در ایلات متحده امریکا دکتر Marion Sins اولین آزمایش خود را درسال ۱۸۶۶ میلادی در بیمارستان زنان نیویورک سیتی به مرحله اجرا در آورد.

ازسال ۱۹۱۴ به بعد تقریباً موضوع تلقیح مصنوعی کاملاً توجه علماء و پزشکان را به خود جلب کرد. در سال ۱۹۱۴ میلادی یکی از اطبای انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر جامسیون شنیده بود که در میان بدویان طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها می شود و گاهی این گونه زنان می میرند. این اتفاق نظر پزشک انگلیسی را به خود جلب کرد و در اثر بررسیهای فراوان، دریافت که زنان بدوی به قطعه ای از پشم حیوانات افسون می خوانند و آن را به زن نازا می دهند تا به رخم خود بمالد و معتقد بودند که زن با این روش حامله خواهد شد یا خواهد مرد.[۳] این پزشک با تحقیقات بیشتر سرانجام دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته کرده و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا آن را استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میکروب های مضر موجود در پشم وارد رحم زن می گردید و اگر زن دارای بنیه قوی می بود در مقابل میکروبها مقاومت می کرد و الا از پا در می آمد و می مرد.

دکتر جامسیون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت کرد و به خاطر او چنین رسید که به وسیله تلقیح مصنوعی و از راه صحیح علمی هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند بارور کند و به وسیله آلات مصنوعی و لوله آزمایش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید. کم کم تلقیح مصنوعی در انگلستان رواج پیدا کرد و  البته اعتراضاتی را هم به دنبال داشت با وجود اعتراضات مذکور از تلقیح مصنوعی جلوگیری نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی به طور چشم گیر مشاهده می گردند.

در ایتالیا و در شهر واتیکان پاپ رهبر کاتولیک های جهان تلقیح مصنوعی را تحریم کرد. ولی بعضی از کشورهای اروپائی و امریکائی تلقیح مصنوعی را مباح دانسته اند.[۴]


[۱] – عباس نایب زاده، بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی،چاپ اول، ( انتشارات مجد، تهران۱۳۸۰ ) صفحات ۱۰-۹

[۲] – همان، ص۱۰

[۳] – محمد هاشم صمدی اهری، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، چاپ اول، ( انتشارات گنج دانش، تهران۱۳۸۲)صفحات ۱۹-۱۸

[۴] -همان

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تلقیح مصنوعی و اجاره رحم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.