مقاله نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

بخش اول –  ۱
نظریه های مربوط به تأثیر پیامدهای ارتباطی  ۱
– تاریخچه تحقیق در تأثیرات رسانه ها  ۱
۱- نظریه تزریقی (Hypoderamic T .) :  ۵
انتقادهای وارده به نظریه تزریقی :  ۶
۲- نظریه استحکام یا تأثیر محدود (Limited Effecrt T .)  ۷
 انتقادهای وارده به نظریه استحکام :  ۹
۳- نظریه استفاده و رضامندی ( نیازجویی ) (Use and Gratification T  ۹
انتقاد وارده به نظریه نیازجویی :  ۱۱
۴ – نظریه برجسته سازی (Agenda – Setting T . )  ۱۱
 انتقادهای وارده به نظریه برجسته سازی :  ۱۳
۵ – نظریه وابستگی مخاطبان (Depenent Audience T . )  ۱۳
خصوصیات این نظریه :  ۱۴
۶- نظریه شکاف آگاهی (Knowledge Gap T . )  ۱۵
 انتقاد مهم از نظریه شکاف :  ۱۸
۷- نظریه کاشت (Cultivation T . )  ۱۸
بخش دوم  ۲۱
شخصیت سازی و چهر پردازی در وسائل ارتباط جمعی  ۲۱
مقدمه :  ۲۱
تحقیق درباره شخصیت :  ۲۱
تحقیق عام و تحقیق خاص :  ۲۲
بطن داستان :  ۲۳
تأثیر فرهنگ :  ۲۳
تأثیر زمان یا دوره تاریخی :  ۲۳
تأثیر مکان :  ۲۴
تأثیر شغل :  ۲۴
۲-تعریف شخصیت بر مبنای خصلتهای ثابت و متناقض نما :  ۲۴
محور شخصیت :  ۲۵
افزودن خصلت های متناقض نما :  ۲۶
افزودن اصول ارزشی ، طرز برخوردها و عواطف :  ۲۶
۳- خلق پیش داستان :  ۲۸
پیش داستان چه چیز را برملا می کند ؟  ۳۰
خلاصه :  ۳۰
۴- روانشناسی شخصیت :  ۳۰
نقش پیش داستان درونی در تعریف شخصیت :  ۳۲
ضمیر ناخودآگاه شخصیت :  ۳۵
نقش اختلافات فردی در خلق شخصیت :  ۳۷
خلاصه :  ۴۳
۵- خلق روابط شخصیت :  ۴۳
خلق شخصیت با استفاده از این عناصر :  ۴۵
۶- شخصیت های فرعی :  ۴۶
کارکرد شخصیت فرعی :  ۴۶
تکمیل شخصیت :  ۴۹
خلق شخصیت شرور :  ۴۹
خلاصه :  ۵۰
۷- گفتگو نویسی :  ۵۰
۸- خلق شخصیت های غیر واقعی :  ۵۱
شخصیت های تمثیلی :  ۵۲
شخصیت خیالی یا فانتزی :  ۵۵
شخصیت های اسطوره ای :  ۵۶
خلاصه :  ۶۰
۹- ماورای خلق شخصیت های قالبی :  ۶۱
– حرکت به سوی ماورای خلق شخصیت قالبی :  ۶۵
چگونگی چند بعدی کردن این نقش ها :  ۶۵
خلاصه :  ۶۶

۱- نظریه تزریقی (Hypoderamic T .) :

اساس این نظریه بر قدرت نامحدود « پیام » استوار است و بر این عقیده است که اگر پیام خوب و قوی ارائه شود بیشترین تأثیر ار بر مخاطب دارد . در این نظریه ، مخاطب بسیار منفعل در نظر گرفته می شود و جامعه به صورت مجموعه ای از اتم های مجزا و پراکنده . در این نظریه ، به ارتباطات میان فردی توجهی نمی شود و چون فرد ساکن است می توان پیام را به او تزریق کرد . هدف این نظریه ، ایجاد نظم و پیوستگی اجتماعی در کوتاه مدت است و در این راستا به عواملی چون تحریک و تهییج احساسات و عواطف متوسل می شود .

توجه اصلی این نظریه به « پیام » است . به گیرنده پیام اهمیت و ارزشی نمی دهد . منبعی که پیام را تهیه می کند باید قدرتمند باشد پیام ها باید احساسی و آتشین باشد در این نوع ارتباط ، خطاب پیام به همه توده های مردم است بدون توجه به ویژگی های فردی آنها .

نظریه تزریقی بر این اساس استوار است که وسایل ارتباط جمعی دارای اثری قوی ، مستقیم و فوری بر مخاطبین می باشد . آثاری که به وسایل ارتباط جمعی نسبت داده می شد رابطه نزدیکی با نظریه محرک – پاسخ داشت که در پژوهش های روانشناسی در دهه ۱۹۳۰ مورد نظر بود .

این الگو در نظر اولین پژوهشگران اینگونه مجسم می شد :

۱٫ وسایل ارتباطی قدرتمند می توانند مغزهای بی دفاع را تحت تأثیر قرار دهند ۲٫ جمعیت مخاطب با وسایل ارتباط جمعی در ارتباط هستند اما با یکدیگر ارتباط ندارند .

انتقادهای وارده به نظریه تزریقی :

۱٫ جامعه را به صورت واحدهای مجزا از یکدیگر می بیند و ارتباط میان فردی را نادیده می گیرد .

۲٫ تأثیر پیام های وسایل ارتباطی ناپایدار و گذراست . به عبارتی این نظریه بیشتر دنبال تأثیرات کوتاه مدت جریان ارتباط بود در صورتی که اگر می خواهیم نظم اجتماعی ایجاد بکنیم با تأثیرات کوتاه مدت ، این نظم پایدار نمی ماند .

۳ . تکرار پیام ، مساوی با تأثیرات پیام نیست زیرا تکرار پیام در مواردی ممکن است به ضرر ارتباط گر تمام شود .

۴ . این نظریه شاید فقط در جوامعی که کثرت وسایل ارتباطی وجود ندارد یعنی در صورت عدم تنوع رسانه ای ، موفق باشد زیرا که مخاطب ، پیام های متناقض و متفاوت از رسانه های مختلف دریافت نمی کند .

۲- نظریه استحکام یا تأثیر محدود (Limited Effecrt T .)

این نظریه توسط « لازار سفلد » و « برلسون » در اواخر دهه ۱۹۴۰ در ارتباطات شکل گرفت طبق این نظریه :

۱ . پیام های ارتباطی قادر نیستند تغییرات بنیادی در عقاید و رفتار افراد بوجود آورند بلکه می توانند به صورت محدود آنها را استحکام بخشند و برای تأثیر گذاری باید زمینه قبلی وجود داشته باشد .

۲٫ برعکس نظریه تزریقی ، در این نظریه مخاطب پویا در نظر گرفته می شود .

۳ . این نظریه به پارامترهای غیر ارتباطی نظیر سن ، شغل ، خانواده ، تحصیلات و … اهمیت زیادی در تأثیر یا عدم تأثیر پیام های ارتباطی می دهد .

در مورد اثرات وسایل ارتباط جمعی ، « ژان کازنو» معتقد است که برای شناخت روش های اعمال نفوذ بر توده ها از طریق رسانه ها ، باید سه حالت را از هم تمیز داد :

۱ . تقویت عقیده موجود ؛

۲ . ساختن عقیده تازه ( بدون ارتباط با عقیده قبلی ) ؛

۳ . تغییر عقیده

از دیدگاه « کازنو » تأثیر رسانه ها ، بیشتر تقویت عقیده موجود است . روانشناسان اجتماعی ، تقدم نقش تقویت کننده رسانه های جمعی را با سه فراگرد

۱ . استفاده انتخابی  ؛ ۲ . ادراک انتخابی ؛   ۳ . حافظه (انباشت ) انتخابی توضیح می دهند .

نقش پیام از نظر تئوری تزریقی ، ایجاد تغییر نه تنها در اطلاعات و نگرش بلکه در رفتار افراد است اما با گذشت زمان و رسیدن به نظریه تأثیرات محدود پیام ، این نظریه ناظر بر ایجاد تغییرات رفتاری نیست بلکه تنها مدعی تأثیر گذاری بر اطلاعات و معرفت افراد است که از قبل در آنها زمینه داشته است . در حقیقت ، نقش رسانه ها بازسازی زمینه های معرفتی و نگرشی افراد است ، نه ساختن نگرش های جدید . همچنین رسانه ها نقش تثبیت افکار را دارند . این نظریه  مخاطب را پویا و فعال فرض می کند زیرا مخاطب از نوع پیام و حوزه پیام مورد نظر ، دارای حق انتخاب است .

در این نظریه ، رهبران افکار از پارازیت های پیام به شمار می روند زیرا که در مرحله انتقال پیام ، بر روی آن تأثیر می گذارند .

خارج شدن پیام از حالت یکپارچه و طراحی پیام های متنوع برای مخاطبان مختلف و پیدایش پیام های تخصصی ( نشریات تخصصی ) از پیامدهای ظهور این نظریه است .

* انتقادهای وارده به نظریه استحکام :

۱٫ نقش رهبران افکار رابسیار افراطی بررسی می کند .

۲ . نقش رسانه ها را فقط به تثبیت نظریات و عقاید موجود محدود می کند و نقش آنها را در تغییر نیازها نادیده می گیرد .

۳- نظریه استفاده و رضامندی ( نیازجویی ) (Use and Gratification T

این نظریه بر دو عمل متکی است :

۱ . پویا دانستن مخاطب

۲ . چند متغیره بودن فرایند ارتباط

این نظریه می گوید مخاطب به نیاز خود آگاه است و بنابراین فرایند انتقال پیام پنج ویژگی دارد :

۱ . مخاطب آغازگر ارتباط است ( با انتخاب رسانه ها )؛

۲ . مخاطب پویاست ؛

۳ . رقابت رسانه ها برای تأمین نیاز مخاطبان الزامی است ؛

۴ . مخاطب جستجو گر است یعنی برای تأمین نیازهای خود ، روشهای مختلف را تجربه می کند .

۵ .مخاطبان برای تأمین نیازهای معرفتی خود ، آگاهانه رسانه مورد نظر را انتخاب می کنند .

« میزان ابهام » و « مناسبت داشتن » موضوع به کار و زندگی فرد، تعیین کننده و میزان تمایل فرد به رویارویی با وسایل ارتباطی برای رفع نیازهای شناختی است .

میزان مناسبت داشتن موضوع به کار و زندگی فرد

میزان ابهام موضوع

کم

زیاد

کم

ناچیز

زیاد

زیاد

نسبی

بسیار زیاد

اساساً رویکرد افراد به رسانه ها به دلیل کسب دو پاداش است :

۱ . پاداش آنی مثل حوادث و رویدادها ( نیاز به داشتن اطلاعاتی که در زندگی جاری و روزمره مؤثر است ) .

۲ . پاداش های آتی ، خدمات و مقوله های آموزش و دراز مدت ( نیاز به یافتن شغل و جستجوی آگهی ها ، استفاده های آموزشی و … )

فرض اصلی نظریه استفاده و رضامندی این است که افراد مخاطب ، کم و بیش به صورت فعال ، به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را فراهم کند . درجه این رضایت بستگی به نیازها و علائق فرد دارد . افراد هرچه بیشتر احساس کنند که محتوای واقعی ، نیاز آنان را برآورده می کند احتمال این که محتوا را انتخاب کنند بیشتر است .

انتقاد وارده به نظریه نیازجویی :

تأثیر رسانه ها را بر ایجاد نیازها و تأمین آنها نادیده می گیرد .

۴ – نظریه برجسته سازی (Agenda – Setting T . )

این نظریه می گوید رسانه ها در انتقال پیام ها ، نوعی الویت یا برجسته سازی بوجود می آورند این نظریه باز هم تأثیرات رسانه ها را در حوزه رفتار محدود می کند . اما با برجسته ساختن برخی از موضوعات می توانند بر اطلاعات مردم تأثیر بگذارند و به عبارت دیگر ، رسانه ها گرچه نمی توانند تعیین کنند که مخاطبان چطور بیاندیشند اما می توانند تعیین کنند که « درباره چه » بیاندیشند . « شاو» و « مک کومب » هم شعرهایی را که توسط کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا مطرح شده بود تحلیل محتوا کردند و هم نتایج نظر سنجی از مردم را تحلیل نمودند و به این نتیجه رسیدند که رسانه ها با بزرگ کردن و اولویت دادن به برخی موضوعات ، بر اولویت های مردم تأثیر می گذارند .

بررسی « شاو » و « مک کومب » در ۱۹۷۲ ، اولین پژوهش درباره برجسته سازی است ، اگر چه هنگامی که بررسی انجام می شد ، این فکر که رسانه ها اولویت همگان را تعیین می کنند کاملاً تازه نبود .

کارکرد برجسته سازی رسانه ها را گرایش رسانه ها به تأثیر گذاشتن بر آنچه مردم درباره آن فکر خواهند کرد ، یا آنچه مهم تلقی می کنند توصیف کرده اند . نخستین پژوهش ها بیشتر به اثرات آنچه مثلاً برحسب نگرشها درباره آن فکر می شود توجه داشتند . « راجرز » و « دیرینگ » برجسته سازی را چنین تعریف می کنند : « فراگردی که به واسطه آن رسانه های جمعی اهمیت نسبی موضوعات و تأثیرات گوناگون را به مخاطب منتقل می کنند »

اولویت بندی « فهرستی از موضوعات و رویدادهایی است که در یک نقطه زمانی بر حسب سلسله مراتب تنظیم شده اند » . « رویدادها » را وقایع معین و محدود به زمان و مکان تعریف کرده اند و « موضوعات ، رشته ای از رویدادهای مرتبط به هم هستند »

یکی از مهمترین جنبه ها در مفهوم برجسته سازی ، چارچوب زمانی این پدیده است . در تجزیه و تحلیل این مفهوم ، باید ببینیم چه چیزی چارچوب زمانی را تعیین می کند . از جمله عواملی که باید در نظر گرفت این ها هستند :

الف ) چارچوب زمانی کلی ، که کل دوره زمانی مورد نظر است .

ب ) زمان تأخیر که زمان مقتضی میان ظهور یک موضوع در اولویت های رسانه ها ( متغیر مستقل ) و ظهور آن در اولویت همگان ( متغیر وابسته ) است.

ج ) مدت عملیات برجسته سازی رسانه ها

د ) مدت اقدام به برجسته سازی از سوی همگان و

هـ ) حد نهایی تأثیر که اوج همگرایی میان تأکید رسانه ها و اهمیت دادن همگان به یک موضوع است .

* انتقادهای وارده به نظریه برجسته سازی :

۱ . برخلاف این نظریه ، اولویت ها توسط زمینه ها و موقعیت های اجتماعی تعیین می شود و نه توسط رسانه ها به طور مستقیم .

۲ . در بسیاری از موارد تمایز بین آنچه می اندیشیم و آنچه که در موردش می اندیشیم مشکل و ناممکن است .

۵ – نظریه وابستگی مخاطبان (Depenent Audience T . )

تعریفی که این نظریه از مخاطب ارائه می دهد مجدداً او را منفصل فرض می کند چون معتقد به یک رابطه سه گانه بین رسانه ، جامعه و مخاطب است .

این رابطه ، دوباره تحرک و پویایی مخاطب را در مقابل رسانه از او می گیرد چون مخاطب عصر حاضر به خاطر وجود در نیاز به رسانه وابسته می شود :

۱ . نیاز به ندانستن اطلاعات ( اطلاع از تحولات و رویدادهای جامعه مدرن )

۲ . نیاز به ندانستن و گریز از واقعیات ( برنامه های طنز در اوقات فراغت و … )

این دو نیاز از پدیده های زندگی مدرن شهری است که از سویی داشتن اطلاعات بیشتر و از سوی دیگر ، گریز از واقعیت و نیاز به داشتن اوقات فراغت در حضور رسانه ها را بوجود می آورد .

خصوصیات این نظریه :

۱ . تداوم نیازها : زیرا با رفع یک نیاز ، نیاز دیگری مطرح می شود که باید توسط رسانه ها رفع شود .

۲ . هرچه نیازها بیشتر باشد میزان وابستگی بیشتر می شود .

۳ . هرچه میزان وابستگی بیشتر باشد تأثیر رسانه ها بر رفتار و نگرش مخاطب بیشتر می شود .

در این نظریه پیام بر دانش ، نگرش و رفتار افراد مؤثر است اما یک تفاوت با نظریه تزریقی دارد و آن اینکه در افراد ، انفعال و اعتیاد بوجود می آورد . بر اساس نظریه تزریقی ، مخاطبان فیلمهای خشونت بار ، خشن می شوند و براساس نظریه استحکام ، تنها کسانی که زمینه خشونت دارند خشن می شوند و بر اساس نظریه وابستگی مخاطبان تنها یک حس انفعال و رکود دارند و به عبارتی دچار حس بی حسی می شود و عکس العملی نشان نمیدهند .

* انتقادوارده به نظریه وابستگی مخاطبان :

* مطلق انگاشتن نقش رسانه ها و نادیده گرفتن ویژگی های فردی و ارتباطات میان فردی . به عبارت دیگر ، این نظریه رسانه ها را در انجام تغییرات نگرشی و رفتاری ، توانای مطلق می داند در حالی که توانایی رسانه ها خود متأثر از « زمینه های قبلی مخاطب » و « ساختارهای اجتماعی » است .

۶- نظریه شکاف آگاهی (Knowledge Gap T . )

 یکی از تأثیرات ارتباطی که توجه محققین را زیاد به خود جلب کرده است در نظریه شکاف آگاهی یا اطلاعات توصیف می شود . این نظریه را « تیکنور » ، « دونوهو» و « اولین» ارائه کرده اند . آنان مفهوم شکاف را چنین تعریف می کنند :

« به همراه افزایش انتشار اطلاعات توسط رسانه های جمعی در یک نظام اجتماعی ، بخش هایی از جمعیت که پایگاه اجتمای اقتصادی بالاتری دارند سریع تر و بیشتر از بخشهایی که پایگاه پایین دارند اطلاعات را کسب می کنند و در نتیجه ، شکاف آگاهی میان این دو بخش ، به جای کاهش ، افزایش می یابد» .

این مشکل منحصر بفرد نیست . چنین تفاوت هایی در مضمون داراها و ندارها هم وجود دارد . « تانبرگ » و دیگران (۱۹۸۲ ) این موضوع را مشکل کمک های عمومی می نامند . وقتی به همه افراد مقدار مشابهی از اطلاعات عرضه می شود ، آنها که بهترین آگاهی اولیه ( و منابع دیگر ) را دارند ، از همه بیشتر بدست می آورند . از این روی ، ارتباط جمعی مثل خیلی از نهادهای اجتماعی دیگر عمل می کند ، یعنی نابرابری های موجود را تقویت می کند یا افزایش می دهد . این فراگرد به شکل زیر تشریح شده است

در اینجا سه متغیر دخیل هستند : درجه دانش یا اگاهی درباره یک موضوع ، رویداد و میزان منابعی که فرد یا گروه در دست دارد ، و زمان . می بینیم که منحنی های آگاهی و اطلاعات از هم فاصله می گیرند . کسانی که آمادگی بهتری دارند آگاهی را سریعتر از کسانی که منابع کمتر دارند ، به دست می آورند . با وجود این شکاف بطور نسبی افزایش پیدا می کند ، یعنی حتی گروه کم امتیاز ( محروم ) هم مقداری از اطلاعات را کسب می کند .

چند متغیر دیگر را می توان به سه متغیر اصلی اضافه کرد . همچنین می توان فرض کرد که در یک زمان خاص ، میان کسب دانش و آموزش با موضوعاتی که به شدت در رسانه ها تبلیغ شده است ، در قیاس با موضوعاتی که تبلیغ در مورد آنها کمتر است همبستگی بالاتری وجود دارد . یکی از دلایل این شکاف ، الگوی استفاده از رسانه هاست . مثلاً افرادی که آموزش و پایگاه اجتماعی بالاتری دارند ، به رسانه هایی نظیر رسانه های چاپی گرایش دارند ، زیرا این رسانه ها از لحاظ اطلاعات غنی ترند .

پژوهش ها نشان می دهند که هنگام مطالعه شکاف های آگاهی ، به عنوان اثر ارتباطی، چندین متغیر را باید در نظر گرفت . متغیر ای علمی آموزش یا پایگاه اجتماعی اقتصادی را باید با متغیر هایی مثل درجه انگیزش و درجه علاقه ، دسترسی به اطلاعات و درگیری و فعالیت سازمانی ، تکمیل کرد . سودمندی واقعی دانش و آگاهی هم می تواند تعیین کننده باشد . « نوواک » ( ۱۹۷۷ ) نتیجه می گیرد که شکاف دانش و اطلاعات در مورد موضوعات روزمره ظاهراً کمتر است . « دونوهو » و همکاران تأکید می کنند که وقتی در گزارش یک موضوع تضاد وجود دارد ، شکاف ها کمتر می شوند .

چند محقق درباره « اثرات سقفی » که از شکاف ها میکاهند یا از آنجا جلوگیری می کنند ، سخن گفته اند .

« دروین » دو نوع سقف را مشخص می کند . در فراگرد « اشباع » ، گروه پرمنبع ، وقتی آنچه را که از پیام می خواسته است بدست آورد ، کسب اطلاعات را متوقف می کند . این وضعیت به گروههای کم منبع اجازه می دهد تا خود را به آنان برسانند . نوع دیگر « دخالت گری » است ، یعنی برنامه ریز ارتباطی راهبردهایی برای آگاهی دهی بوجود می آورد که انگیزش و توان گروههای کم منبع را افزایش می دهد تا آنان خود را به اطلاعات موجود برسانند .

* انتقاد مهم از نظریه شکاف :

مردم به دنبال اطلاعاتی هستندکه به نظرآنها مهم است ؛ شکافهای آگاهی ، آنگونه که در پژوهشها آمده است صرفاًٌ ساخته مشاهده گران است . در پاسخ به این اعتقاد باید گفت که این مسأله همچنان برجای خود باقی است که برخی از افراد که مشخصه آنها قلت منابع است ، مقدار کمی از اطلاعاتی را که به لحاظ اقتصادی ، حرفه ای و …. ارزشمند است ، به دست می آورند .

۷- نظریه کاشت (Cultivation T . )

بعضی استدلال کرده اند که پژوهشهای ارتباط جمعی به مهمترین اثرات دست نمی یابند . برخی اثرات وجود دارند که به دشواری می توان آنها را توضیح داد ، اما در هر حال مهم اند . در طی سه دهه گذشته ، گروهی از محققان در دانشکده ارتباطات « آنتبرگ » در دانشگاه پنسیلوانیا اظهار داشته اند که اثرات کاشتی رسانه های جمعی در جامعه جدید بخوبی مشهود است . گروه آنتبرگ استدلال می کند که ، در آمریکا ، تلویزیون دسته های از پیام ها را که بازتاب جریان اصلی فرهنگ امریکایی است ، انتقال می دهد . این گروه معتقد است پژوهش های سنتی اثرات ، ازهدف اصلی تلویزیون یعنی مستحیل کردن جریان های گوناگون در یک جریان اصلی ثابت و مشترک غفلت می کنند . بنابر نظره کاشت ، تلویزیون در کارکرد گزارشگری خود گرایش به ابلاغ پیام های به هم پیوسته ای دارد که درس های یکسانی را مکرراً به نمایش در می آورند . تلویزیون خالق و منعکس کننده عقاید ، اندیشه ها و باورهایی است که از نیازهای نهادینه جامعه پیرامون تأثیر می پذیرند . تلویزیون همچنین مردم را بر می انگیزد تا پیوسته به محتواهایش که احتمالاً باورها و اندیشه های پیشین را تأیید می کنند ، توجه کنند . « گربنر» و همکارانش می گویند : « نکته این است که کاشت ، یک فراگرد بی سمت وسو نیست ، بلکه بیشتر شبیه فراگرد جاذبه ای است … هر گروه از بینندگان ممکن است در جهت متفاوتی تلاش کنند اما همه گروهها تحت تأثیر جریان مرکزی واحدی هستند . از این روی ، کاشت ، بخشی از یک فراگرد دائمی ، پویا و پیش رونده تعامل میان پیام ها و زمینه های قبلی است »

فراگرد کاشت تأثیر گوناگون دارد . تأثیر عمده ای که موضوع مطالعات زیادی بوده است تصویر دنیای اطراف است . گربنر و همکارانش دریافتند که کسانی که خیلی زیاد از تلویزیون استفاده می کنند در مقایسه با کسانی که کمتر تلویزیون تماشا می کنند ، دنیا را بیشتر ناامن و بی معنی می بینند . تلویزیون امریکا به ما  زندگی در دنیایی خشن را نشان می دهد و آنهایی که زیاد از تلویزیون استفاده می کنند ، دنیای واقعی را نیز به همان اندازه خشن می بینند .


بخش دوم

شخصیت سازی و چهر پردازی در وسائل ارتباط جمعی

 

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سازمان
 • مقاله مدیریت و ارتباطات
 • تحقیق بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه
 • مقاله ارتباطات اینترنتی
 • تحقیق شناخت ملاک های موجود و مطلوب انتخاب سردبیران گروه های داخلی خبری ایرنا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.