مقاله نفقه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نفقه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نفقه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
تقسیم بندی  نفقه در کتب فقهی :   ۲
ماهیت حق زن بر نفقه :   ۲
ویژگیهای  نفقه زن :   ۴
پوشاک  زن جزء نفقه می باشد :   ۵
نفقه زن  در زمان سفر :   ۵
نفقه  معوقه زن :   ۶
اسقاط نفقه در خواست زن :   ۷
تعارض نفقه با مطالبات مربوط به حقوق عمومی   ۱۰
ضمانت اجرای کیفری :   ۱۲
سقوط نفقه   ۱۳
امتناع از وظایف  زوجیت :   ۱۴
مانع مشروع :   ۱۵
بررسی فقهی :   ۱۵
چند مسئله :   ۱۶
منابع :   ۲۲

منابع :

۱– مختصر حقوق خانواده ، مؤلفین : سید حسن صفایی ، اسدا… امامی ، چاپ ۷۶ ، تیراژ ۳۰۰۰ – نشر دادگستر

۲-  بررسی فقهی حقوق خانواده و نکاح  و انحلال آن ، مولف : سید مصطفی محقق داماد . چاپ پنجم ، سال ۷۴ ، تیراژ ۲۵۴۰ ، نشر : علوم اسلامی .

مقدمه :

 برابر مادة ۱۱۰۶ ق . م  در عقد دائم نفقه زن به عهدة  شوهر است . این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و بموجب  آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب  قرار دهد فلسفه  این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی  برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینة  خانواده ندارند وانگهی ادارة‌خانه و امور داخلی خانه که وظیفة ای بس بزرگ است و به عهده آنهاست و زنان به کار دیگری که منبع درآمدی برای انان باشد اشتغال نمی ورزند .  زن در صورتی  استحقاق  نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر وظایف زناشویی  انجام دهد . نشوز زن مانع استحقاق نفقه است . حال بینیم  مفهوم و طبیعت نفقه چیست و نفقه زوجه دارای چه ویژگی هاییی است و آیا ممکن است زن پس از انحلال نکاح حق نفقه داشته باشد و ضمانت اجرای نفقه زن چیست ؟

تقسیم بندی  نفقه در کتب فقهی :

در کتب فقهی نفقه زوجه  در هشت چیز تفسیم بندی شده است :

۱-۲- نان و خوروش  به مقداری که سیر شود و متناسب با مکان و زمان باشد .

۳- لباسی که از نظر جنس و مقدار بستگی به عرف و عادت محل دارد .

۴- فراش که وسیله زیر انداز و وسایل استراحت است .

۵- وسایل طبخ و ادوات و ابزار آشپزی  متناسب و متعارف .

۶- وسایل تنظیف و آرایش مثل  شانه ، کرم ، عطریات و سرمه جات .

۷- مسکن ملکی یا استیجاری با استیعاری که با شئون  و احتیاجات زوجه از نظر محل و از نظر داشتن هر افق کافی متناسب باشد .

۸- خدمتگذار چنانچه در منزل پدرش زن خادم داشته یا بعلت بیماری نیاز به خادم داشته باشد .۱

ماهیت حق زن بر نفقه :

مقصود از ماهیت یا طبیعت حق زن بر نفقه آن است که ببینیم آیا زن آنچه شوهر بعنوان نفقه به او می دهد مالک  می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می تواند از آن استفاده کند . اگر زن مالک چیری باشد که بعنوان نفقه دریافت کرده  می تواند در ان تصرفات مالکانه انجام دهد چنانچه آنرا بفروشد و ببخشد ولی اگر اذن

انتفاع به او داده باشد بدون اجازة صاحب مال حق اینگونه نصرفات را نخواهید داشت .  برای تشخیص  حق زن بر نفقه باید به اراده  شوهر و عرف و عاداتی که مفسر اراده است رجوع کرد و نیز نفقة اسلامی که چه بسا منطبق با عرف و عادت است می تواند ما را در این خصوص یاری دهد و برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید بین اموال مصرف شدنی که با انتفاع از آنها عین نابود می شود و اموال دیگر فرق گذاشت .

اما در مورد اموال مصرف نشدنی مانند خوردنیها ، عطر ، صابون ، با توجه به ارادة شوهر و عرف و عادت  مسلم و عقیده فقهای امامیه ، زا را می توان مالک آنها تلقی کرد . اما اموال دسته دوم که با انتفاع از ان عین نابود نمی شود مانند مسکن ، فقط اذن انتفاع از آنها را به زن می دهد بین این اموال  به مالکیت زن در نمی آید . اگر زن  مالک این اشیاء گردد نم

نمی توان غیر متعارف و به زیان شوهر در آن تصرف  کند هر گاه بر خلاف متعارف و به زیان شوهر باشد سوء استفاه از حق تلقی می شود که ممنوع  و موجب مسئولیت مدنی است ۱ .۲

ویژگیهای  نفقه زن :

  ایصال و تأدیه : به دو طریق صورت می گیرد : الف ـ در خانه شوهر بر حسب عرف و عادت زندگی  می کند وهزینه زندگی از طعام و غیره توسط شوهر تأمین می گردد . ب ـ زن نفقة خود را روزانه مطالبه می کند  .

 شوهر نفقه یومیه را جداگانه به وی تسلیم می نماید . فقهای امامیه معتقدند که تعیین و انتخاب یکی از این دو نحوة  فوق با زن است و شوهر نمی تواندد زن را به تقبل نحوه نخست الزام نماید . اما نظر برخی فقهای اهل سنت آن است که قبل از آنکه شوهر و زن به علت اختلاف خانوادگی به دادگاه مراجعه نمایند . تا دادگاه برای زن نفقه و نحوه پرداخت آنرا روشن کند ، زن نمی تواند از شوهر خویش پرداخت نفقه را به صورت دوم درخواست نماید بلکه باید به همان نحوه اول موافقت کند .

مالکیت و وجه بر نفقه :  چنانچه شوهر  یکجا نفقه را به زن تسلیم نماید ، زن با تأمین هزنیه های روزانه از طریق دیگر و با قناعت و صرفه جوئی مبلغی را پس انداز کند . شوهر نم یتواند مبلغ مزبور را استرداد کند . اما  اگر قبل از پایان هفته زن ناشزه گردد نسبت به ایام نشور باید نفقه را مسترد دارد .

پوشاک  زن جزء نفقه می باشد :

شوهر می باید با لباسی از مال خودش چه با لباس استیجاری یا استیعاری  آنرا تأمین  نماید . نباید چنین پندات که لباس همانند طعام است که در مالکیت  زن در آید بعد از وفات زوجه و چنانچه هنوز باقی باشد از اموال شوهر محسوب است وسایل خواب ، فرش و کلیه اشیایی که استفاده از ان موجب معدوم شدن  عین آن نمی باشد از همین قبیل  است مگر آنکه زوج به زوجه تملیک کرده باشد .

نفقه زن  در زمان سفر :

هر گاه زن بخاطر انجام واجب شرعی مسافرت کند ، نفقه او ساقط منمی شود . بنابراین  بر زوج واجب است که آنرا پرداخت نماید اما مخارح سفر چنانچه برای امور حیاتی باشد انند مسافرت برای معالجه بعهده شوهر  است ولی پرداخت مخارج مسافرتی که بخاطر ادای فریضه ای ای فرائض شرعی ( مانند مسافرت حج واجب ) انجام می شود بر شوهر واجب نیست .

 

تقدم نفقه زوجه  بر نفقه سایر افراد : همانند اولاد ، پدر و مادر و غیره .

کما اینکه نفقة خود شخص بر نفقه زوجه  تقدم دارد . بنابراین در صورت فقر و اعسار روج دادگاه باید حق تقدم را به نحوی که گفته شد رعایت نماید .

نفقة زنی که شوهرش مالی نداشته باشد :

هر گاه زوج  به حالت سیر و قدرت  بر پرداخت نفقه  خوداری کند ، روجه می تواند بدون مراجعه  به ددگاه از اموال او تقاصاً  برداشت نماید . اما اگر  مرد مالی نداشته باشد مؤظف است کار کند و نفقه را تأمین نماید مگر اینکه شغلی مطابق حثیات او وجود نداشته باشد که در اینصورت  مدیون خواهد بود  و در مورد یسار ملزوم به جبران است .

نفقه  معوقه زن :

25,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نفقه
 • تحقیق نفقه
 • مقاله جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى
 • مقاله نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق
 • پایان نامه حقوق زوجه بر زوج
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.