مقاله نفقه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نفقه  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نفقه  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

بخش اول:تعریف لغوی نفقه    ۱
بخش دوم:تعریف اصطلاحی نفقه    ۱
بخش سوم:تعریف حقوقی نفقه    ۱
بخش چهارم:تعریف اقسام نفقه    ۲
فصل اول:الف)نفقه زوجه    ۲
فصل دوم:ب)نفقه اقارب    ۲
بخش پنجم:نفقه از دیدگاه روایات    ۲
یخش ششم:مبانی نفقه در فقه    ۳
فصل اول:الف)رابطه ی تمکین خاص با نفقه    ۳
فصل دوم:ب)رابطه ی عقد با نفقه    ۳
فصل سوم:ج)رابطه ی ریاست شوهر با نفقه    ۴
بخش هفتم:مبانی حقوقی نفقه    ۴
فصل اول:زن،نفقه ی چه مدتی را می تواند از مرد مطالبه کند    ۶
الف)نفقه ی زن در دوران زوجیت    ۶
ب)نفقه ی زن پس از زوجیت    ۶
فصل دوم:زن به دو صورت می تواند در دادگاه تقاضا و مطالبه ی نفقه ی خود را مطرح نماید    ۹
الف)نفقه ی آینده    ۹
ب)نفقه ی گذشته    ۹
بخش هشتم:نفقه ی اقارب    ۱۰
بخش نهم:نفقه در ازدواج موقت     ۱۱
بخش دهم:نفقه در نکاه منقطع    ۱۱
بخش یازدهم:موانع تمکین    ۱۲
بخش دوازدهم:ملاک تعیین نفقه    ۱۳
بخش سیزدهم:مصادیق نفقه    ۱۳
فصل۱:الف)حدود و مصادیق نفقه در فقه    ۱۳
فصل:۲ب) حدود و مصادیق نفقه در قانون مدنی    ۱۵
بخش چهاردهم:امتیازات نفقه ی زوجه    ۱۵
فصل۱:الف)یک جانبه بودن نفقه     ۱۵
فصل۲:ب)عدم تاثیر فقه و تمکین در نفقه    ۱۵
فصل۳:ج)قابل مطالبه بودن نفقه ی گذشته    ۱۶
فصل۴:د)تناسب با وضوح اجتماعی زن    ۱۶
فصل۵:ه)مقدم بودن طلب زن    ۱۶
بخش پانزدهم:ضمانت اجرای مدنی     ۱۷
فصل۱:۱)الزام به پرداخت     ۱۷
فصل۲:۲)الزام به طلاق     ۱۸
الف)استفکاف زوج     ۱۸
ب)عجز زوج    ۱۹
بخش شانزدهم:ضمانت اجرای مدنی در حقوق فرانسه    ۲۰
فصل۱:الف) پرداخت مستقیم مستمری نفقه    ۲۱
فصل۲:ب)پوشش دولتی مستمری نفقه    ۲۲
بخش هفدهم :ضمانت اجرای کیفری    ۲۲
منابع    ۲۴

منابع

شیخ محمد حسن نجفی،جواهرالکلام،دارالکتب الاسلامیه،تهران

دهخدا

شهید ثانی،زین الدین علی بن احمد ، مسالک الافهام،چاپ سنگی

تحریر الکلام،علامه ی حلی،مؤسسه ی آل بیت،قم

زن روز ازدواج ،نفقه،تمکین، مرتضی محمدی ،۲۰۰۱

امام خمینی (ره)،توضیح المسائل ، نشر روح،قم

دکتر ناصر کاتوزیان،حقوق خانواده

الشیخ محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،قم،مؤسسه آل بیت علیهم السلام

سید احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر التافع،مکتبة الصدوق ، قم

دکتر سید علی شایگان ، حقوق مدنی

محمد جعفر لنگرودی ، دوره حقوق مدنی ، انتشارات دانشگاه تهران

کیم هالفورد، زوج درمانی کوتاه مدت،انتشارات فراوان۱۳۸۷

دکتر حسن امامی ، حقوق مدنی ، انتشارات اسلامیه

جواد حبیبی تبار ، گام به گام به حقوق خانواده

فراهیدی

طباطبایی ، عروة الوثقی،الضمان

شیخ طوسی،تذهیب الاحکام،دارالکتب الاسلامیه،تهران

مؤمن سبزواری،مهذب الاحکام ، مطبتة الادار،نجف

میرزا ابوالقاسم قمی،جامع الشتات

ابوالقاسم خویی،مبانی تکلمة النهاج،مطبقة الادب،نجف

مصطفی محقق داماد،حقوق خانواده ، نشر علوم انسانی

حسین صفایی و اسدالله امامی،حقوق خانواده ، انتشارات دانشگاه تهران

پیشگفتار

نَفَقه در لغت به معنی: هزینه . خرج . اخراجات . خرج هر روزه . خرجی آمده است.

نَفَقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضاً الزام‌آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان.

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. که در ادامه توضیحات کامل تری ارائه می گردد.

تعریف لغوی نفقه

نفقه به معنای«آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند،هزینه زندگی زن وفرزندان،روزی ومایحتاج معاش».(دهخدا،۱۳۴۷:ص۶۷۳) همچنین درتعریف دیگری آمده است:«ماانفقت واستفقت علی العیال و نفسک »،یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.(فراهیدی،۱۴۰۹ق:ص۱۷۷)

تعریف اصطلاحی نفقه

تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق می باشد. بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.

مایحتاج زن از جمله غذا،البسه،مسکن،خادم و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد.(نجفی،جواهرالکلام،۱۳۶۶،ج۳۱،ص۳۳۰)

بعضی از فقها، مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند،همانند:«وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم،صابون و هزینه حمام در صورت نیاز».(شهیدثانی،۱۴۱۰ق،ج۵،ص۴۶۹)

آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است. (حلی،بی تا،تحریر الاحکام، ج ۲،ص۴۷)

به نظر می رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملاَُ عرفی است و شارع مقدس آن به عرف واگذارکرده است که عنصرزمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم آن را تأیید می کند؛زیرا تمام آیاتی که مسئله نفقه را مطرح می کنند،آن را حاله به عرف داده اند.(محمدی ،مرتضی،زن روز،۲۰۰۱،ص۱۱۰)

تعریف حقوقی نفقه

قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است،بلکه فقط در ماده ۱۱۰۷قانون مدنی مصادیق نفقه را به عنوان نمونه این گونه بیان نموده است :«نفقه عبارت است ازمسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا»(محمدی، مرتضی، زن روز،۲۰۰۱،ص۱۱۰)

 اما در دکترین حقوق تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند:«چیزی که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز باشد». (صفایی و امامی، ۱۳۷۴ ،ص۳۹۳)

برخی دیگر در تعریف جامع تری چنین آوردند؛« نفقه تمام وسایلی که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود،بدان نیازمند است».(کاتوزیان،۱۳۷۸،ص۱۸۷)

به نظر می رسد اگر عبارت« به طور متعارف» یا« عرف آن را به رسمیت بشناسد به تعریف اخیر اضافه شود، این تعریف دقیق تر خواهد بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیرمتعارفی باشد، همانطور که برخی فقها ادعا کرده اند، دیگر نمی توان آن را جز نفقه محسوب نمود.(امام خمینی،۱۴۰۳ق،ج۱،ص۲۸۳)

اقسام نفقه

نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه ، اولاد و نزدیکان می شود.در فقه و حقوق اسلامی بر اساس ماهیت واحکام متفاوت، دو نفقه وجود دارد:

الف: نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد .

ب:نفقه اقارب:انفاقی که شخص درحالت نیاذمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند:دراین نوشتار به بررسی ماهیت،آثار،ویژگی وضمانت اجرای نفقه زوجه پرداخته میشود ورابطه آن باتمکین وریاست شوهر مورد بررسی قرار می گیرد.(محمدی،مرتضی،زن روز،۲۰۰۱،ص۱۱۰)

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق نفقه
 • مقاله جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى
 • مقاله نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق
 • پایان نامه حقوق زوجه بر زوج
 • مقاله بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان
 • برچسب ها : , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.