مقاله نقاشی کودکان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقاشی کودکان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نقاشی کودکان   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

« مقدمه »    ۴
تاریخچه و بررسی نظری    ۵
مطالب اساسی در خصوص نقاشی کودکان و مفاهیم آن    ۵
کودک و محیط او    ۷
نقش معلم    ۷
شیوه های انگیزش    ۸
چگونه نقاشی کنیم    ۸
موضوع نقاشی و شخصیت کودک    ۹
نقاشی کودکان ، روش برای کاربرد تست و سنجش کودکان    ۹
نقاشی و ارتباط آن با مفاهیم دینی و قرآن    ۱۰
اصولی را که مربیان در کارهای هنری با کودکان باید رعایت کنند    ۱۱
آموزش نقاشی    ۱۱
نقاشی آزاد    ۱۲
وسایل نقاشی    ۱۲
مدادرنگی    ۱۳
روشهای مختلف آموزش نقاشی    ۱۳
نقاشی با انگشتان    ۱۴
نقاشی باخط و نقطه    ۱۴
نقاشی بامرکب سیاه    ۱۴
نقاشی با گلوله کاغذی    ۱۵
چاپ با برگ    ۱۵
چاپ با قوطی کبریت    ۱۵
مشکلات موارد نقاشی    ۱۵
استفاده از عناصر مختلف در تدریس هنرنقاشی    ۱۶
ایجاد و شجاعت و از بین بردن ترس در کودکان    ۱۶
بردن به طبیعت و استفاده از آن برای نقاشی    ۱۶
نقاشی و زندگی عاطفی کودک    ۱۷
بررسی برون افکنی از طریق خط ، فضا و رنگ    ۱۸
۱٫ خط    ۱۸
۲٫ فضا    ۱۹
۳٫ رنگ    ۲۰
نماد رنگها    ۲۱
موضوع نقاشی و شخصیت کودک    ۲۱
۱٫ شکل آدم    ۲۲
۲٫ خانه    ۲۲
۳٫ درخت    ۲۳
۴٫ خورشید و ماه    ۲۳
۵٫ حیوانات    ۲۴
نقاشی خانواده    ۲۴
فاصله بین اشخاص نقاشی    ۲۵
کمبود محبت    ۲۶
نقاشی کودکان عقب مانده ذهنی    ۲۶
نقاشی کودکان منزوی و درخود فرورفته    ۲۶
نقاشی کودکان مضطرب    ۲۷
احساس تقصیر و افسردگی در نقاشی    ۲۸
نقاشی و روان درمانی    ۲۹
تفسیرنقاشی    ۳۰
فهرست منابع    ۳۳

فهرست منابع

کارهای دستی و هنری کودکان لیلی انگجی ، منوچهر ترکمان – انتشارت مدرسه
روانشناسی بازی ، دکتر محمدعلی احمدوند – انتشارات پیام نور
آشنایی با مهارتهای مربی قرآن کودک، مجید غلامی – زهرا حمیدیان
مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکان گلین توماس  ترجمه محمدتقی فرامرزی
هنر نقاشی در ابتدایی،  سیده فاطمه ذبیحی
نقاشی برای دانش آموزان دبستانی ، مرکز نشر کتابهای طراحی و نقاشی در ایران
نقاشی کودکان و مفاهیم آن ترجمه عبدالرضا صرافان

« مقدمه »

میل به نقاشی از دوران کودکی در انسان پدیدار می شود. شاید بتوان گفت با ما به دنیا می آید . همه شما تاقبل از رفتن به کودکستان بدون شک دیوارهای منزلتان را خط خطی کرده اید. اگر هم اکنون به کودکانی که در خانه شما هستند توجه کنید این تمایل غریزی را در آنها خواهید دید. یک مداد و یک ورق کاغذ ، وسیله ای است که کودک را ساعتها سرگرم می کند و نیروی اندیشه و تخیل او را به کار می اندازد.

دست کودک شکلهای مهمی برصفحه ی کاغذ نقش می زند که برای ما بیگانه اند ولی این تصاویر بیگانه اولین و بی پیرایه ترین واکنش ذهنی و حسی کودک در برخورد با محیط را در برمی گیرد . کودک سعی می کند دنیای اطراف خود را آن گونه که حس می کندبه ما نشان دهد ، نه چنان که ما می بینیم و بنابرعرف و عادت شناخته ایم . بزرگترها خط خطی کردن بچه ها را جدی نمی گیرند. و چه بسا آنها را از بازی با قلم و رنگ باز می دارند. غافل از این که این عمل غریزی اولین اقدام کودک در شناخت واقعیات و ایجاد ارتباط بادیگران است . کودک با این وسیله سخن می گوید . و آنچه را که حس کرده و نمی تواند با زبان بگوید ، به وسیله ی خط و رنگ بیان می کند . خواندن این الفبای تصویری کارآسانی نیست ودرک آن برای بسیاری از انسانها مشکل است .

شک نیست که هنرنقاشی تنها برای سرگرمی کودکان و وقت گذرانی نیست بلکه وسیله ای است که آنان نقش واقعی خود را درجهان دریافته و شخصیت خود را پرورش می دهند.

نباید فراموش کرد که هدف از آموزش نقاشی در دوره قبل از دبستان تربیت نقاش نیست ، اگرچه مربی ضمن آموزش این هنر متوجه استعداد بعضی از کودکان در زمینه نقاشی می شود ، وظیفه مربی خوب و آگاه قبل از هرچیز تشویق کودکان و توجه به پیشرفت ذهنی و عقلانی آنهاست .

امید است مربیان محترم بااستفاده از دستورالعملهای مندرج در این کتاب درجهت شکوفا کردن استعدادهای کودکان قدمهای موثری بردارند.

تاریخچه و بررسی نظری

مطالعات جدید در خصوص نقاشی های کودکان از قرن نوزدهم آغاز می شود. بخش بزرگی از نخستین پژوهش های انجام شده در خصوص نقاشی کودکان به شکلی جامع توسط هریس (Harris ) بازنگری شده است . ( ۱۹۶۳ )

به نظر می رسد بسیاری از محققان تاحدودی چنین فرض کرده اند که نقاشی کودک نسخه ای از تصویری است که در ذهن کودک شکل گرفته و به همین علت نقاشی های کودک در حکم پنجره ای به درون دنیای اندیشه ها و احساس های او هستند

مطالب اساسی در خصوص نقاشی کودکان و مفاهیم آن

آیا تاکنون به نقاشی های کودکان نگریسته و اندیشیده اید که این نقاشی ها بازیابی از کدامین گوشه های اذکار و احساسات آنهایند نقاشی های کودکان جاذبه ای صریح دارند. ساده و گیرا ، سرشار از زندگی و شخصیت هستند. اما اگر دقیق تر بگوییم در می یابیم که این نقاشی ها جزئیاتی مرموز و حتی اضطراب آور در خود دارند.

نقاشی کودک یک پیام است آنچه را که او نمی تواند به لفظ بیاورد از طریق نقاشی به ما انتقال می دهد. بررسی و درک زبان نقاشی اطلاعات ارزنده ای را در اختیار والدین ، مربیان ، روان شناسان و همه کسانی می گذارد که خواهان درک و دریافت راز و رمزجهان کودک هستند. کودک همه مسائل زندگی خود را به واسطه نقاشی به تحریر درآورد خود را می آزماید. و (( من )) خویشتن را بنا می کند. ( هنرنقاشی در ابتدائی )

کودکان بیش از آنچه ما تصور می کنیم کنجکاو ، هوشیار و دارای قوه تشخیص هستند کودکان همه چیز را به شکل ساده و ابتدایی می بینند و آنها را به همان سادگی به تصویر می کشند نقاشی های آنان فاقد نظم بزرگترهاست .

رنگهای تند و خالص و به اصطلاح زننده بکار می برند. عناصر نقاشی را روی هم ونامنظم ترسیم می کنند و به طورکلی نقاشی آنها خیلی شلوغ و درهم به نظر می رسد . لذا هیچگاه نباید از آنها انتظار داشت که اصول و قواعد نقاشی را رعایت کنند.

مربی باید به نقاشی های کودکان توجه دقیق مبذول داشته و درباره جزئیات هریک از تصاویر درهم و مبهم آنان توضیح بخواهد و به حرف ها ، دلایل و تصورات کودکانه آنها با دقت و حوصله گوش دهد. زیرا این آثار ساده گویای دنیای شیرین و آرزوهای آنان است . در دنیای ذهنی کودکان که شبیه دنیای قصه هاست ،همه چیز هیات انسانی دارد. حیوانات ، گیاهان و اشیاء باهم حرف می زنند و حرکات و رفتارشان نظیرانسانهاست. درحقیقت تخیل کودکانه به همه چیز جرات انسانی می بخشد.

نقاشی به عنوان یک علامت بیانگر تحول کودک و سبب و وسیله تکامل اوست . نقاشی به کودک امکان می دهد تااطلاعات و اعمالی را که از دنیای بیرون کسب می کند از هم جدا سازد و سپس آنها را دوباره تنظیم کند مربی باید در این راستا کاری کند تا قوه ابتکار کودکان را با مشارکت و کار گروهی و بیان موضوعات عمومی تقویت کند. باید باعث شود که شخصیت کودک ساخته شود و او به پختگی فکری برسد.

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق هنر نقاشی
 • پایان نامه هنر در ایران
 • پایان نامه نقاشی معاصر ایران
 • تحقیق بررسی همگرایی عملکرد کودکان ۵ تا ۱۰ ساله مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی در تست نقاشی آدمک رنگی با چک لیست رفتاریCSI-TV و تشخیص روانپزشک
 • مقاله نقاشی در ایران زمین ( از دیروز تا امروز )
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.