مقاله نقش آموزه های اخلاقی مورد حمایت اسلام در فرآیند توسعه اقتصادی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش آموزه های اخلاقی مورد حمایت اسلام در فرآیند توسعه اقتصادی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نقش آموزه های اخلاقی مورد حمایت اسلام در فرآیند توسعه اقتصادی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده: ۱

مقدمه. ۲

توسعه  و معیارهای آن.. ۳

معیارهای توسعه. ۳

۱- معیارهای اقتصادی عبارت است از: ۳

۲- معیارهای توسعه اجتماعی عبارت است از: ۴

۳- معیارهای توسعه سیاسی و اداری: ۶

۲- مواد و روشها ۸

ارتباط عقیده با سیستم اقتصاد اسلامی.. ۸

۲-۲ انفاق.. ۹

۳-۲ ترغیب به فعالیت.. ۱۰

۴-۲ اهتمام به امور مسلمانان.. ۱۱

۵-۲ سود رساندن به مردم. ۱۱

۶-۲ منع از حبس مال.. ۱۲

۷-۲- توسعه کشاورزی: ۱۲

۸-۲ توسعه صنایع و بازرگانی: ۱۳

۹-۲ زیانهای فقر و ناداری.. ۱۴

۱۰-۲ فقر مطلق، فقر نسبی و وظیفه دولت.. ۱۵

فقر مطلق: ۱۵

فقر نسبی.. ۱۶

۱۱-۲ توسعه علمی.. ۱۶

۳- عوامل توسعه نیافتگی.. ۱۶

۱-۳- اهمیت بهره وری در توسعه. ۱۸

۴- نتیجه گیری و پیشنهادها ۲۰

منابع: ۲۱

منابع:

۱-قرآن کریم

۲-نهج البلاغه

۳-احمد، خورشید (۱۳۷۴)، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ترجمه محمد جواد مهدوی، چاپ اول، انتشارات آستان قدس رضوی

۴-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخصهای اقتصاد کلان، ۱۳۸۵ (سالهای مختلف)

۵-جهانیان، ناصر (۱۳۷۸)، نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه تحقق اقتصاد اسلامی شماره ۳٫

۶-صدر، محمدباقر (۱۳۵۰) اقتصاد ما، ترجمه محمدکاظم موسوی، ج۱، موسسه انتشارات اسلامی

۷-صدر، محمدباقر (۱۳۵۷)، اقتصاد ما، ترجمه عبدالعلی اسپهبدی، ج۲، چاپ پیام

۸-طاهری، شهنام (۱۳۸۴)، بهره روی و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها، چاپ دهم، نشر هستان

۹-عاملی، حر(۱۴۱۲ق) وسایل الشیعه، موسسه آل البیت

۱۰-العسل، ابراهیم (۱۳۷۸)، توسعه در اسلام، ترجمه عباس عرب، انتشارات آستان قدس رضوی

۱۱-علی اکبری، حسن (۱۳۸۴)، تعریف اسلام از توسعه، مجموعه مقالات همایش اسلام و توسعه اقتصادی، موسسه فرهنگ و توسعه مشاوران

۱۲-فریدمن، میلتون و فریدمن رز(۱۳۷۸)، آزادی انتخاب، ترجمه حسین حکیم زاده جهرمی، نشر و پژوهش فرزان روز

۱۳-قره باغیان، مرتضی (۱۳۷۰)، اقتصاد رشد و توسعه، ج۱، نشر نی.

۱۴-کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۴۸)، اصول کافی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت.

 چکیده:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کاربرد آموزه های اقتصاد اسلامی در توسعه اقتصادی جامعه مورد توجه جدی قرار گرفته است. مطالعه نظریات دانشمندان اقتصاد وتوسعه نشان می دهد که هر یک از آنها تحت تأثیر شرایط جامعه خودشان نظریاتی را ارائه کرده اند که لزوماً به طور قطعی مطابق با شرایط حال حاضر ایران نمی باشد.

در این مقاله با استفاده از روش مطالعه اسنادی و توصیفی، تحلیلهای اقتصادی ارائه و در پایان راهکارهایی پیشنهاد شده است. تحقیق حاضر نشان می دهد که متون اسلامی سرشار از آموزه های اخلاقی است که عمل به آنها کشور را به سوی توسعه اقتصادی- اجتماعی رهنمون خواهد ساخت عواملی مثل کار و تلاش، تجارت، انفاق، کسب دانش، توسعه کشاورزی و سود رساندن به مردم از مواردی است که در اسلام به آنها توصیه شده است.

 مقدمه

یکی از بحث انگیزترین و جالب ترین شاخه های علم اقتصاد، اقتصاد توسعه است. طبیعی است که هدف تمام کشورها رسیدن به مدارج بالای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اما سؤال این است که راه رسیدن به توسعه کدام است؟ کدام الگو صحیح است و کدام راه را باید پیمود تا به هدف رسید. با نگاهی به نظریات دانشمندان اقتصاد از آدم اسمیت گرفته  تا ریکاردو، مارشال، کینز، مالتوس، شومپیتر، لوئیس، مارکس، روستو، نورکس، نلسون، هیرشمن و دیگران، در
می یابیم که حتی این اقتصاد دانان مختلف راه یگانه ای که همه روی آن توافق داشته باشند برای رسیدن به توسعه ارائه نداده اند. بدیهی است که هر اقتصاددانی با توجه به ویژگی های جامعۀ خود نظریاتی را بیان کرده است به طور مثال در زمان آدام اسمیت که جامعه بیشتر به صورت کشاورزی و شرایط نزدیک به رقابت کامل بوده، نظام بازار آزاد کارایی داشته است. یا در زمان ریکاردو که مسئله زمین و کمیابی آن مطرح شد بدون شک شرایط ویژه اروپا و جزیره بودن بریتانیا که این کشور را به محدودیت زمینهای حاصلخیز مواجه کرده بود در بدبینی ریکاردو موثر بود.

 بنابراین اگر کشوری مایل به پیشرفت و توسعه است باید الگوهای متناسب با شرایط خود بیابد. طبیعی است که شرایط کنونی اقتصاد ایران شبیه هیچ کشوری نیست نه نظام اقتصادی و نه اجتماعی و نه سیاسی. با گذشت نزدیک به سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، باید اعتراف کرد هنوز مبانی اقتصاد اسلامی بطور کامل در اقتصاد جامعه بکار گرفته نمی شود و آنطور که شایسته است آمیزه های اسلامی برای رشد جامعه معرفی نشده است.

 توسعه  و معیارهای آن

توسعه بطور خلاصه عبارت است از یک حرکت برنامه ریزی شده و رو به جلو در جهت تامین نیازهای همۀ مردم و بهبود مداوم آن. به عقیده فریدمن توسعه عبارت است از یک روند خلاق و نوآور در جهت ایجاد تغییرات زیر بنایی در سیستم اجتماعی (فریدمن، ۱۹۷۲: ۱۱)

 معیارهای توسعه

معیارهای توسعه را در سه رشته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اداری می توان به شمار آورد.

۱- معیارهای اقتصادی عبارت است از:

–       تولیدناخالص ملی

–       درآمد سرانه

–       نرخ پس انداز و سرمایه

–       درصد نیروی کار در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات

–       نسبت صادرات به واردات

–       نا برابریهای اقتصادی بین مردم

–       نرخ بهره وری

–       وضعیت تغذیه ومیزان کالری مصرفی روزانه هر فرد

–       ساختار اقتصادی (قره باغیان، ۱۳۷۰: ۲۰-۱۰)

علاوه بر شاخصهای فوق می توان به شاخصهای دیگری نیز اشاره کرد. نکته مهم در مورد ایران ساختار اقتصادی مریض و ناموزون آن است بطوریکه تعداد بسیار زیادی از افراد جامعه به فعالیتهای دلالی، سوداگری و غیر مولد اشتغال دارند. به نظر میرسد در حال حاضر اقتصاد ایران یک اقتصاد سوداگری است. در این اقتصاد افراد و منابع اقتصادی از جمله منابع پولی بیشتر در خدمت معاملات سوداگری از قبیل خرید و فروش زمین و ساختمان، طلا و ارز است.

 از طرف دیگر هر سال شاهدیم که سهم نفت در بودجه دولت به جای کاهش در حال افزایش است و اقتصاد ایران کماکان تک محصولی و وابسته به این ثروت خدادادی است. بنابراین بررسی روشهایی که ما را به طرف توسعه اقتصادی با استفاده از آموزه های اسلامی رهنمون کند اهمیت زیادی دارد.

 ۲- معیارهای توسعه اجتماعی عبارت است از:

درصد افراد با سواد
درصد مدارک دانشگاهی
تعداد نخبگان
نسبت پزشک به جمعیت
نسبت پرستار به جمعیت
وضعیت خدمات بهداشتی
آب سالم
حمل و نقل(العسل، ۱۳۷۸ : ۷-۳۵)
مسکن
پوشاک
میانگین عمر
درصد مرگ کودکان
سطح اشتغال
نرخ رشد جمعیت
امنیت اجتماعی

بر طبق آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کشور از نظر درصد افراد باسواد، درصد مدارک دانشگاهی میانگین عمر و نرخ رشد جمعیت طی ۲۰ سال گذشته وضعیت مساعدی را طی نموده است. اما از لحاظ افزایش نرخ اشتغال و کنترل تورم زیاد موفق نبوده ایم.

کشورهایی که معیارهای فوق در آنها از مرز معینی بیشتر محقق شده باشد از آنها به عنوان کشورهای توسعه یافته، آنهایی که تحقق این معیارها از مقدار معینی کمتر محقق شده باشد، توسعه نیافته و ما بین آنها را کشورهای در حال توسعه می نامند. اندازه گیری هیچیک از این معیارها بطور دقیق امکان پذیر نیست، لکن بدون شک حرکت به طرف بهبود این معیارها، حرکت در جهت توسعه است لازم به یادآوری است که معیارهای توسعه به موارد فوق محدود نمی شود و ممکن عوامل دیگری نیز وجود داشته باشد که نشانه توسعه باشد.

در زمینه توسعه اقتصادی در چارچوب اسلامی افراد مختلفی تحقیق کرده اند که در ادامه  به نظریات برخی از آنها اشاره شده است. یکی از افرادی که در زمینه توسعه در اقتصاد اسلامی مطالعات بسیاری انجام داده است خورشید احمد دانشمند پاکستانی است به عقیده وی کشورهای اسلامی دچار توسعه نیافتگی گسترده ای هستند: یعنی دچار عدم استفاده یا استفاده اندک از منابع انسانی، فیزیکی و فقر، رکود و عقب ماندگی حاصل از آن. به عقیده وی در اقتصاد کشورهای مسلمان نا هنجاریهای ساختاری عظیمی وجود دارد و اکثر کشورهای اسلامی نتوانسته اند موتور رشد را بومی کنند. (احمد، ۱۳۷۴: ۲۳۴)

علی اکبری شاخص های توسعه اسلامی را در هشت مورد خلاصه کرده است که اولین آن عبودیت است
(علی اکبری، ۱۳۸۴ : ۵۸). ابراهیم العسل دانشمند لبنانی معتقد است رژیمهایی که بر بیشتر کشورهای جهان سوم، از جمله جهان عرب و اسلام حکومت می کنند، در حقیقت یا رژیمهای عقب افتاده از نظر فکری و تشکیلاتی هستند، یا رژیمهایی پوچ و فاسد و یا رژیمهایی سرکوبگر. بنابراین اعتماد به نفس ندارند و همواره احساس پستی می کنند. این گونه رژیمها پستهای کلیدی را در بیشتر موسسات دولتی به افرادی نالایق می سپارند (العسل، ۱۳۷۸ : ۲۱۸). جهانیان نقش دولت در توسعه را از دیدگاه امام خمینی (ره) بررسی نموده است از دیدگاه ایشان، مشکل اصلی توسعه غرب و شرق غفلت از معنویات و عدم اعتقاد واقعی به خداست (جهانیان، ۱۳۷۸: ۴)

 مقاله حاضر به دنبال آن است که تا ضمن مروری دیگر بر راه های رسیدن به توسعه، با استفاده از آموزه های اسلامی که در آیات قرآن و روایات معصومین (ع) وجود دارد راهکارهایی برای رسیدن به توسعه اقتصادی ارائه نماید. قسمت دوم مقاله به بررسی متون اسلامی که در توسعه کاربرد دارند می پردازد و قسمت سوم اختصاص به علل عقب ماندگی اقتصادی دارد. قسمت چهارم مقاله به نتیجه گیری و ارائه راهکارها می پردازد.

۲- مواد و روشها

در این قسمت با استفاده از متون اسلامی، راههای رسیدن به توسعه اقتصادی بررسی شده است. عمده متون مورد استفاده از قرآن، نهج البلاغه، اصول کافی و وسائل الشیعه انتخاب شده است. بدیهی است که موارد ذکر شده در مقاله حاضر تنها قطره ای از اقیانوس است و موارد مرتبط با توسعه اقتصادی بسیار زیاد و گسترده است.

ارتباط عقیده با سیستم اقتصاد اسلامی

اگر برای مسلمانان دستورات شارع مقدس در ارتباط با عوامل موثر بر اقتصاد تبیین شود بطور مسلم در اقتصاد کشورهای اسلامی تاثیر بسزایی خواهد داشت محمد باقر صدر  می گوید: «… ارتباط عقیده با سیستم اقتصاد اسلامی باعث می شود که «سیستم» رنگ اعتقادی و ارزشی ذاتی به خود بگیرد. بنابراین نیروی ضمانت اجرا و جنبه ایمان معنوی و اطمینان روحی،‌ خصوصیاتی است که اقتصاد اسلامی را از نظر عقیده اساسی که بر آن پی ریزی شده است ودر چهار چوب آن به وجودآمده مشخص می کند. به همین علت وقتی شناخت ما نسبت به اقتصاد اسلامی کامل می شود که آن را بر اساس عقیده و مقدار اثری که عقیده در تکوین آن دارد  بررسی کنیم» (صدر، ۱۳۵۰ : ۳۷۴)

بر این اساس در این بخش تعدادی از آیات و احادیث معصومین  که بخوبی در توسعه اقتصادی اثر دارد بیان شده است، و امید ا ست ترویج و عمل به آنها در توسعه اقتصادی کشورهای مسلمان موثر باشد.

 ۲-۲ انفاق

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله توسعه اقتصادی
 • مقاله انگلیسی ابداعات و توسعه اقتصادی منطقه ای با ترجمه فارسی
 • تحقیق نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی
 • مقاله اقتصاد
 • مقاله بانکها و سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.