مقاله نقش ایثار در منابع اسلامی و تأثیر آن در تکامل فرد و اجتماع


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش ایثار در منابع اسلامی و تأثیر آن  در تکامل فرد و اجتماع  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نقش ایثار در منابع اسلامی و تأثیر آن  در تکامل فرد و اجتماع  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
۱- مقدمه
۲- بیان مسئله
۲-۱ اهمیت و ضرورت مسئله
۳-۱ اهداف پژوهش
۴-۱ جامعه آماری
۵-۱ نمونه و روش نمونه گیری
۶-۱ روش تحقیق
۷-۱ مراحل اجرای تحقیق
۸-۱ مشکلات تحقیق
۹-۱ ارائه پیشنهادات
فصل دوم: ایثار در منابع اسلامی
۲-تعریف ایثار
۱-۲ نمونه ای از آیات قرآن کریم درباره ایثار و شهادت
۳-انواع ایثار
۱-۳ جهاد
۲-۳ شهادت
۳-۳ فنای عاشق در معشوق
۴-۳ دهش و بخشش
۵-۳ انفاق
۶-۳ جامعه پزشکی
۴-ایثار پیامبر (ص) و اهل بیت(ع)
۱-۴ ایثار پیامبر در راه ترویج اسلام
۱-۱-۴ ایثار در آئین محمدی (ص) و ائمه اطهار (ع)
۲-۱-۴ ایثار انصار نسبت به مهاجران
۲-۴ ایثار حضرت علی
۳-۴ حماسه حسینی
۵ شهادت
۱-۵ فلسفه وجودی فرهنگ ایثار و شهادت در مکتب اسلام
۱-۱-۵ ایثار و شهادت در تاریخ اسلام
۲-۵ شهادت طلبی و انتفاضه
۳-۵ انگیزه های شهادت طلبی
۴-۵ شهادت در دین یهود
۵-۵ شهادت در مسیحیت
۶-۵ ایثار و شهادت طلبی در تاریخ پر بار انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
۱-۶-۵ شهید و شهادت از دیدگاه امام خمینی (ره)
۲-۶-۵ شهادت در بسته تاریخ از دیدگاه امام خمینی (ره)
۳-۶-۵ مفهوم و ارزش شهادت از دیدگاه امام خمینی (ره)
۴-۶-۵ مقام و منزلت شهدا از دیدگاه امام خمینی (ره)
فصل سوم: تأثیر ایثار در تکامل فرد و اجتماع
۶-تأثیر ایثار در تکامل فرد
۱-۶ ایثار و خدا محوری
۲-۶ نقش ایثار در رشد و تعالی انسان
۳-۶ ایثار و عزت نفس
۴-۶ ایثار و توجه به آخرت
۵-۶ ایثار و صبوری در برابر ناملایمات
۷- تأثیر ایثار در تکامل اجتماع
۸-ترویج فرهنگ ایثار در حوزه اجتماعی
۱-۸ سطح نخست (خانواده)
۲-۸ سطح دوم (محیط جغرافیایی)
۳-۸-سطح سوم (جامعه)
۹-ترویج ایثار در حوزه فرهنگی
۱۰-ترویج ایثار در حوزه سیاسی
۱۱- ترویج ایثار در حوزه اقتصادی
فصل چهارم: بررسی دیدگاه دانش آموزان در خصوص مفهوم ایثار و تأثیر در تکامل فرد
و اجتماع
۱۲-جداول و نتایج
۱۳-نتیجه گیری
۱۴-فهرست منابع و مآخذ
۱۵-ضمائم
۱-۱۵ نمونه پرسشنامه
۲-۱۵ نمونه مصاحبه

منابع و مآخذ:

۱-بابازاده، علی اکبر، سیمای حکومتی امام علی (ع). قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۷۸

۲-انصاریان، حسین، دیار عاشقان، جلد هفتم، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳

۳-عمید زنجانی، عباسعلی، انقلاب اسلامی و ریشه های آن، فرهنگ ارشاد اسلامی، ۱۳۷۵

۴-دکتر علی شریعتی، هبوط در کویر، چاپ هفتم، انتشارات سبز، ۱۳۶۹

۵-استاد شهید مرتضی مطهری، سیری در نهج البلاغه، چاپ دوم، ۱۳۵۴

۶-عاملی، جواد، حماسه و عرفان، مرکز نشر اسراء، چاپ دوم، ۱۳۷۷

۷-منصوری لاریجانی، اسماعیل، زمزم عشق، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی آیه، چاپ دوم، ۱۳۸۱

۸-علیخانی، علی اکبر، بحرانی مرتضی، شهید و شهادت در ادعیه و زیارت، نشر شاهد، چاپ اول، ۱۳۸۰

۹-عباسعلی عمید زنجانی، جهاد از دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه، انتشارات سهامی چاپخانه ای وزارت ارشاد اسلامی، بهار ۱۳۶۵

۱۰-جبران خلیل جبران، پیامبر، ترجمه دکتر الهی قمشه ای، انتشارات روزنه، پاییز ۱۳۷۸

۱۱-الاصفهانی الراغب، المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، ۱۴۰۴

۱۲-جمال الدین الافریقی المصدری، ابولفضل، لسان العرب (بیروت: دارالصادر)ج ۳

۱۳-دبیرخانه شورای هماهنگی و نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هم اندیشی فرهنگ ایثار و شهادت چاپ اول، تابستان ۱۳۸۳

منصوری لاریجانی، اسماعیل- عاشقان بی ادعا- انتشارات خادم الرضا (ع)- چاپ اول، تابستان ۸۲

۱۴-شهود، فصل نامة فرهنگی پژوهشی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، شماره ۳، تابستان ۱۳۷۹

۱۵-شهود، فصل نامة فرهنگی پژوهشی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، شمارة ۶ و ۷، بهار و تابستان ۱۳۷۹

۱۶-شهود، فصل نامة فرهنگی پژوهشی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، شمارة ۴، پاییز ۱۳۷۹

۱۷-پیشگامان، ماهنامة فرهنگی-آموزشی سازمان بسیج دانش آموزی، بهمن ماه ۱۳۸۳

چشمه سهرابی، مظفر، زیر نظر علی شکویی، تهران نشر شاهد، ۱۳۷۸

۱۸-لغت نامة خدا

۱۹-صحیفة نور، ج ۲۰

۲۰-صحیفة نور، ج ۱۸

۲۱-جلوه های حکمت، واژة صبر

۲۲-صافی

۱-۱بیان مسئله

مسئله مورد نظر در پژوهش حاضر بررسی جایگاه ایثار در منابع اسلامی، انواع ایثار، تذثیر ایثار فرهنگ فرد و اجتماع و عوامل گسترش دهنده و باز دارنده ایثار می‌باشد.

۱-تعریف مفهومی ایثار و جایگاه آن در اسلام؟

۲-بررسی انواع ایثار

۳-تأثیر ایثار بر فرد و اجتماع

۴-بررسی عوامل گسترش دهنده و بازدارنده ایثار

۵-بررسی ایثار و شهادت در دین های مسیح و یهود

۲-۱- اهمیت و ضرورت مسئله:

تاریخ نهضت های اسلامی آکنده از حضور مردان و زنانی است که در عرصة جهاد، خالصانه به میدان عمل آمدند و با جان فشانی و ایثار، بی نام و نشان از خویش، حق را بر اریکة عدالت نشاندند در این نوشتار تلاش شده است تا در دو بخش مجزا پس از مقدمه، تعاریف و مفاهیم فرهنگ ایثار و مصادیق عینی و عملی آن به شکل مشروح بیان شود.

فرهنگ شهادت و ایثار، تجلی بخش هویت دینی و احیای ارزش هایی است که حیات اندیشه یک جامعة انسانی را ضمانت می‌کند و بهداشت روانی انسان را در عرصه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شکل می‌دهد. به دیگر سخن، شهیدان، در یک انتخاب آگاهانه، با نفی خویش به نفع جامعه و یک اندیشه همت می گمارند، و فضای رخوت و غفلت عصر خود را به فضای تلاش و بینش فرا می خوانند. آنان به کابلد بی رمق یک جامعه، روح خودباوری می دهند و حیات و حرکت ارزش هایی که در طوفان حوادث به فراموشی سپرده شده است به منصة ظهور می رسانند.

طو دو دهة اخیر انقلاب اسلامی، ملت ایران، حوادث زیادی را تجربه کرده است. انقلاب اسلامی یک پدیدة منحصر به فرد در تاریخ معاصر بود و هشت سال دفاع مقدس نیز متمایزترین جدال قرن در این عرصه، ظهور و حضور مردان بزرگ و اندیشه های ناب و پاک، مفاهیم عمیق ارزش های انسانی را در جهان بشریت متجلی ساخت و مبانی فرهنگ نوین الهی و دینی را به عنوان یک هویت زنده و جاوید به صحنه کشاند. گرچه این فرهنگ ریشه در تعالیم عالیة اسلام داشت. اما در قالب جدید با مفاهیم و مصادیق نوین خود، پا به میدان گذاردند و در حوزه های گوناگون اجتماع و خانواده اثر گذارده است.

اینک پس از گذشت سال ها از حماسة به یادماندنی و به میدان آمدن نسل نوخاستة انقلاب، شاهد بروز نگرش ها، نیازها و ارزش های جدیدی در گسترة سیاست، فرهنگ و اقتصاد جامعه هستیم که تأمل و تدبر متولیان فرهنگی را جلب نموده است. بی گمان راه پیشرفت جامعة اسلامی درک صحیح و روشن از فرهنگ ایثار و شهادت است و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنها وظیفة اقشار مختلف اجتماع است.

اگر بتوانیم در کنار نیازهای روزمرگی شهروندان امروز، نیاز پاسداشت این حریم را به آنان تعلیم دهیم، امنیت روانی- اجتماعی آنان را تضمین کرده ایم.

 

۳-۱ اهداف پژوهش

۱)بررسی ارتباط ایثار با عقاید و باورهای دینی

۲)بررسی ایثار به عنوان یکی از آموزه های ناب اسلامی

۳)بررسی و تحلیل نقش ایثار در تکامل بشر و جوامع بشری

۴)بررسی تأثیر ایثار در حوزه های گوناگون اجتماعی

۴-۱جامعة آماری

الف)منابع کتابخانه ای شامل: کتابها، جزوات، مجلات و منابع چاپی دیگر و مراجعه به سایت های اینترنتی معتبر و مرتبط

ب)دانش آموزان شاغل به تحصیل دبیرستان شاهد عصمت

۵-۱ نمونه و روش نمونه گیری

در تحقیق کتابخانه ای نمونه آماری شامل کتابهای مرتبط با موضوع ایثار می‌باشد.

در تحقیق میدانی نمونه مورد بررسی پس از حذف پرسش نامه های ناقص ۵۰ نفر است که همگی از بین دانش آموزان دختر مشغول تحصیل در دبیرستان شاهد عصمت می‌باشد که همگی به طور تصادفی انتخاب شده اند.

۶-۱روش تحقیق

در تحقیق حاضر مطابق با اهداف تحقیق از دو روش تحقیق تاریخی (برای جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای) و روش پیمایشی برای جمع آوری نظرات دانش آموزان استفاده شده است.

ابزارجمع آوری اطلاعات: در زمینه ی تئوری و نظری خصوصاً ایثار در منابع اسلام و مباحث اسلامی و همین طور ایثار در ادیان دیگر نیز تأثیر آن در حوزه های گوناگون اجتماع از طریق مطالعات کتابخانه ای و بخشی از مطالب نیز از طریق مصاحبه با چند تن از ایثارگران در زمینه های گوناگون و نیز محیط خارج از مدرسه صورت گرفته و قسمتی دیگر که پرسش نامه می‌باشد و در درون مدرسه توسط پرسش گران پرسش شده است.

۷-۱ مراحل اجرای تحقیق:

مطالعات کتابخانه ای توسط اعضای گروه و با بهره گیری از منابع موجود نیز سایت‌های گوناگون اینترنتی انجام شده است. مصاحبه نیز در داخل مدرسه و خارج مدرسه توسط مصاحبه کنندگان صورت گرفته و به پرسش نامه و بعد از تهیه و تنظیم و بررسی در اختیار دانش آموزان دختر دبیرستان شاهد عصمت قرار گرفت و پس از پر شدن پرسش نامه کدگذاری شده و اطلاعات آن استخراج شد و سپس از طریق کامپیوتر نمودار بشکل نرم افزاری درآمد و درصد فراوانی ترسیم گردید.

۸-۱ مشکلات تحقیق:

از جمله مشکلات این تحقیق، عدم وجود کتب و تحقیقات و منابع کافی و جدید در زمینة ایثار و تأثیر قرآن در حوزه های گوناگون اجتماع بود. کتب موجود بیشتر در رابطه با ایثار و نقش آن در ۸ سال دفاع مقدس ایران و نیز ایثار و شهادت طلبی بود. مشکل دیگر نیز، کمبود وقت و تعداد نمونه آماری ۵۰ پرسشنامه (بعد از حذف پرسش نامه های ناقص) می‌باشد.

برای کسب اطلاعات جدید و نیز برای بررسی ایثار در جوامع دیگر، شناخت زیادی از سایت های اینترنتی نبود، و فقط تعداد محدودی از سایتهای موجود استفاده شده است.

 

۲-تعریف ایثار

یکی از ارزش های اخلاقی که در همه جوامع از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و آن یعنی منافع جامعه را بر منافع خود ترجیخ دادن و تجلی آن در عمل شهید در بالاتری حد است، چرا که با فدا کردن جان خویش بزرگترین فداکاری و ایثار را برای مردم انجام داده است.

ایثار، برگزیدن و فرض دیگران را به غرض خویش مقدم داشتن منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم داشتن و این کمال سخاوت است …دیگری را در رساندن به منفعت و دفع مضرت بر خود مقدم داشتن و آن نهایت برادری است.[۱]

هم چنین تعاریف را هم برای ایثار بر شمرده اند.

۱-   خدا محوری در مقابل خود محوری

۲-   ایثار، ترجیح دادن منافع دیگران بر منافع خود (شهادت طلبی عالی ترین درجة ایثار است)

۳-   آخرت را بر دنیا ترجیح دادن

۴-   اطاعت بی چون و چرا از مقام والای ولایت تا پای جان

۵-   رجحان ارزش های انسانی بر منافع شخصی

۶-    در مسیر کمال حرکت دادن تا آنجا که (شهید نظر می‌کند به وجه الله)

۷-   صبر و استقامت در مقابل مشکلات برای نیل به اهداف عالیه

۸-   سازش ناپذیری در مقابل دشمنان

۹-   عزت نفس و زیر بار ذلت نرفتن

۱۰-          نترسیدن از مرگ

و مواردی دیگری را که می توان به این مجموعه افزود:

۱۱-ابلاغ فرامین الهی در ترویج و احیای امر به معروف و نهی از منکر

۱۲-تذهیب نفس و کسب فضایل اخلاقی در جهت اشاعة رشد معنوی انسان

۱۳-مقدم داشتن دیگری بر خویشتن[۲]

۱۴-از خودگذشتگی که از خودگذشتگی صفات مردان شریف و کریم است و تمرین بندگی لازم داشته از ریسمان و اعتقاد ریشه دار صاحبش حکایت دارد. [۳][۴]

 

۱-۲ نمونه ای از آیات قرآن کریم دربارة ایثار و شهادت

ایثار تجلی عاطفه انسانی است نقطه اوج سلامت روان است و اعتبار دهندة صفات عالیه آدمی نسبت به بارزترین شخصیتی که به این مفهوم عمیق و انسانی، حیات و حرکت بخشیده است، ائمه معصومین (ع) هستند که برابر نص صریح آیات نورانی قرآن کریم از ابتدایی ترین نیازهای خود به نفع دیگری چشم پوشی نمودند.

دربارة ایثار و شهادت می توان به آیات ذیل اشاره کرد:

۱-(انا لله و انا الیه راجعون) (بقره- آیه ۱۵۶)

۲-(و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله الیه امواتاً بل احیاء عند ربهم برزقون) (آل عمران- ۱۹۶)

۳-(ارجعی الی ربک) (فجر-۲۸)

۴-(انما اعظکم بواحده) (سبأ-۴۶)

۵-(ما عندکم ینفذو ما عندالله باق) (نحل-۹۶)

۶-(یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزاً عظیما) (زیارت وارث و مفتیح الجنان)

قرآن کریم در ستایش انصار می فرماید:(والذین تبوأ ولدار والایمان من قبلهم یجنون من هاجر الیهم و لا یجدون فی صدرهم حاجه مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم و لو کانت بهم خصاصه)

و آنان که از پیش مدینه را خانه ایمان گردانیدند و مهاجران را که به سوی آنها آمدند دوست می دارند و از این که پیغمبر (ص) اموال بنی نضیر را به آنها اختصاص داد و از آن غنایم چیزی به انصار اعطا ننمود در دل خویش هیچ کینه و حسدی دربارة مهاجران نمی یابند و همه چیز به چیزی نیازمند باشند مهاجران را در آن چیز به خود مقدم میدارند و آن را در اختیار آنها می دهند.[۵] (حشر:۹)۳[۱]- لغت نامة دهخدا

۱ و ۲ علی اکبر بابازاده، سیمای حکومتی امام علی(ع). قم: انتشارات انصاریان؛ ۱۳۷۸، ص ۳۳۳

[۳]-شهود، فصل نامه فرهنگی پژوهشی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، شماره ۶ و ۷، بهار و تابستان ۱۳۸۰، ص ۹۰

[۵] -شهود، فصل نامة فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، شمارة ۶ و ۷، بهار و تابستان ص ۹۸

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • راه‌ های حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده
 • مقاله شهید و شهادت
 • پایان نامه بینّه (شهادت)
 • پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی
 • مقاله فرهنگ جهاد و شهادت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.