مقاله نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده :   ۱
مقدمه :   ۱
ترویج کشاورزی :   ۳
نگاهی به کشاورزی جهان و ایران در سال ۱۴۰۰ شمسی :   ۴
توسعة کشاورزی :   ۵
چالش های توسعة بخش کشاورزی :   ۶
نبود استراتژی مشخص توسعه در بخش کشاورزی :   ۷
بازاریابی فروش محصولات کشاورزی :   ۷
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و علوم زراعی:   ۸
علم بیوتکنولوژی در کشاورزی:   ۸
تکنیک های هسته ای موجود در کشاورزی:   ۹
دپارتمان های اصلی کشاورزی در آژانس بین المللی اتمی ایران:   ۹
اثربخشی ترویج در توسعة کشاورزی:   ۱۰
پیشنهادات:   ۱۲
فهرست منابع:   ۱۳

فهرست منابع:

۱- کشاورزی و صنعت، ماهنامه کشاورزی، سال پنجم، شماره ۵۱٫

۲-مجد، فرامرز و محمدرضا اردکانی، ۱۳۸۲، تکنیک های هستهای در علوم کشاورزی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

۳- ماهنامة مروج، آذر ۱۳۸۱، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت ترویج و نظام بهره برداری، شماره ۲۹٫

۴- اردکانی، محمدرضا، ۱۳۸۱، مباحث نوین در کشاورزی، جزوة درسی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات.

۵- سیمای سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، زمستان ۱۳۸۱٫

۶- ماهنامة کشاورزی، علمی، اقتصادی و انتقادی، خرداد ماه ۱۳۸۳، شمارة ۲۹۴٫

۷-مجلة علمی پژوهشی علوم کشاورزی، سال نهم، شماره(۱)، بهار ۱۳۸۲٫

۸- روستا، توسعه، سال ۷، شمارة ۲، تابستان ۸۳، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی- وزارت جهاد کشاورزی.

۹-مجلة علمی پژوهشی علوم کشاورزی، سال دهم، شمارة (۲)، تابستان ۱۳۸۳٫

۱۰- کشاورزی و صنعت، ماهنامة کشاورزی، سال پنجم، شمارة ۵۳

۱۱- پیام جهاد کشاورزی، سال اول، شمارة ۶، تیر ۱۳۸۱٫

چکیده :

امروزه با افزایش جمعیت تقاضا برای محصولات کشاورزی زیاد شده بنابراین کشورهای پیشرفته و به تازگی کشورهای در حال توسعه از کشاورزی صنعتی استفاده می کنند . وجود گرایش های مختلف کشاورزی از جمله ترویج و آموزش کشاورزی به ما کمک می کنند تا روند توسعة کشاورزی را سرعت بخشیم .در این تحقیق ابتدا با مفهوم ترویج و آموزش کشاورزی آشنا می شویم سپس به بررسی وضع کشاورزی در جهان و ایران می پردازیم و روشهای نوین و استفاده از مواد رادیواکتیو و روشهای بیولوژیک در کشاورزی را بررسی می کنیم و نهایتاً خواهیم گفت که ترویج چگونه به پیشرفت و رشد توسعة کشاورزی کمک می کند و در انتها به چند پیشنهاد در جهت بهبود بخش کشاورزی اکتفا می کنیم .

مقدمه :

رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا برای مواد غذایی باعث شد تا دانشمندان به فکر استفاده از روش نوینی در تولید محصولات کشاورزی باشند و از شیوه هایی چون کشت هیدروپونیک، روشهای بیولوژیک ، کودهای شیمیایی ، مکانیزه کردن کشاورزی و … استفاده کنند . اهمیت موضوع بر این است که روز به روز بر جمعیت جهان افزوده می شود و استفاده از آب و خاک و اقلیم طبیعی نمی تواند جوابگوی این جمعیت باشد بنابراین از روشهای خاصی با عنوان توسعة کشاورزی برای تولیدات محصولات کشاورزی استفاده می شود .

در این مقاله مطالعه می کنیم که چگونه ترویج و آموزش کشاورزی می تواند بر روند رشد و توسعة کشاورزی بیافزاید و با خواندن این مقاله دیدگاهی نسبت به کشاورزی ۱۴۰۰ ایران خواهیم داشت و به بررسی چالشها و راهکارهای توسعة کشاورزی می‌پردازیم . و نهایتآً هدف از تهیه و بررسی این مقاله این است که متوجه اهمیت بخش ترویج کشاورزی بشویم و با دیدگاهی مثبت بتوانیم کشاورزی را توسعه دهیم و باعث تشویق و ترغیب مروجین کشاورزی و دانشجویان این رشته بشویم .


 ترویج کشاورزی :

ترویج کشاورزی دولتی در بیست سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان ، از لحاظ محدودیت ها ، منابع مالی و تحت پوشش قرار ندادن تعداد زیادی از کشاورزان، مورد انتقاد جدی بوده است . ترویج کشاورزی جهت رویارویی با چالش های پیش روی خود را به سه رویکرد مجهز نموده است . این رویکردها عبارتند از : نوسازی (اصلاح) ، تمرکززدایی و خصوصی سازی .

الف)نوسازی : دو راهبرد عمدة سیاسی / نهادی ، برای نوسازی نظام های ترویج کشاورزی ملی عبارتند از : حرکت از ساختار رشته محور به سوی ساختار موضوع محور و حرکت از نظام دستوری به سوی نظام مشاوره ای .

ب)تمرکززدایی : تمرکززدایی در ترویج عبارتست از تغییر و انتقال مسئولیت ترویج از سطح دولت مرکزی به سطوح اجرایی ، منطقه ای یا ناحیه ای که درجات مختلف تصمیم گیری عملیاتی واجرایی تا کنترل سیاسی و مدیریت مالی را شامل می شود و اهداف آن تشویق سرمایه گذاری محلی و هدایت برنامه ها ، تخصیص منصفانه‌تر و مؤثرتر منابع دولتی ایجاد انگیزة تولید و ارائة خدمات‌، کاهش هزینة خدمات ترویجی، کشف ظرفیت های محلی و پاسخ کارآمدتر به نیازهای محلی است .

ج)خصوصی سازی : خصوصی سازی اولین بار به طور رسمی در کشور انگلستان در دهة ۱۹۸۰ مطرح شد . خصوصی‌سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر مؤسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت ،شرایط بازار به نحوة عمل مؤسسه طوری تأثیرگذارد که انگیزه و سازوکارهای بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری باشد . منظور از خصوصی سازی کاستن بار دستگاه دولتی در فعالیت ها و واگذاری هر چه سریعتر عوامل تولید و عملیات اجتماعی و اقتصادی به بخش خصوصی است .

به نحوی که ابتدا مروجین با مشکل یابی در سطح محلی نیازسنجی می کنند و با اطلاع به مراکز بالا برای تصمیم گیری صحیح اقدام کرده و گاهی مثبت در جهت پیشبرد بخش توسعه کشاورزی بر می دارند . برای رسیدن به این هدف مقدس باید به موارد زیر دقت کافی داشته باشیم :

۱-بررسی موانع موجود در مسیر اجرای برانامه های ترویجی و برطرف کردن آنها .

۲-بررسی و تعیین نیازهای آموزشی – ترویجی مجریان طرح های پیشرفتة کشاورزی .

۳-تعیین اولویت نیازهای ترویجی .

نگاهی به کشاورزی جهان و ایران در سال ۱۴۰۰ شمسی :

با توجه به اینکه جمعیت تا سال ۱۴۰۰ شمسی در جهان افزایش می یابد ولی نرخ رشد جمعیت به نسبت کم می شود بنابراین تقاضا برای تولید محصولات کشاورزی نیز کم خواهد شد . در دهة پیش ۶۱درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کردند که متوسط سرانة مصرف غذا روزانه ۲۷۰۰ کیلوکالری بود . کاهش رشد تقاضا در کشورهای در حال توسعه مانند ایران شدیدتر خواهد بود و از ۷/۳ درصد در سی سال گذشته به حدود ۲ درصد در سال سال آینده خواهد رسید .

پیش بینی ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ کسری تراز تجاری کشاورزی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران شدیدتر خواهد شد . به ویژه واردات خالص غله و فرآورده های دامی به سرعت رشد خواهند کرد . برای مثال کاهش شدید مازاد خالص شکر ، دانه های روغنی و روغن نباتی در کشورهای در حال توسعه به دلیل افزایش مصرف و واردات چندین کشور در حال توسعه و همچنین اجرای سیاستهای شدید حمایتی در کشورهای صنعتی بوده است .

بررسی های تفصیلی نشان می دهد در ایران ، زمین ، خاک ، آب و امکانات بالقوه کافی برای افزایش عملکرد وجود دارد . روند افزایش عملکرد آهسته تر از گذشته خواهد بود . اما این موضوع نگران کننده نیست زیرا تقاضا نیز روند مشابهی خواهد داشت . بیشتر مردم هنوز برای تأمین غذا یا درآمد خود به کشاورزی محلی وابسته هستند اما حداقل براساس فن آوری های موجود ، امکانات بالقوة منابع محلی برای افزایش تولید بسیار محدود است برای مثال می توان به منطقه های نیمه خشک و مناطق دارای خاکهای نامناسب اشاره کرد .

توسعة کشاورزی :

15,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.