مقاله نقش علم و صنعت در جامعه اسلامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش علم و صنعت در جامعه اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نقش علم و صنعت در جامعه اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه   ۱
بخش اول: نقش علم و صنعت در جامعه ی اسلام   ۳
نقش علوم طبیعی در خداشناسی   ۴
نقش علوم طبیعی در قوام و اعتلای جامعه ی اسلامی   ۵
بخش دوم: شناخت طبیعت از نظر قرآن کریم   ۷
هدف طبیعت شناسی   ۷
امکان شناخت طبیعی   ۷
مسائل مهم طبیعت شناسی   ۷
مجاری شناخت طبیعت   ۹
مراتب شناخت طبیعت   ۱۳
آفات شناخت   ۱۵
اصول راهنما در شناخت طبیعت   ۱۸
جمع بندی   ۲۱
منابع   ۲۲

منابع :

خلاصه کتاب:

قرآن و علوم طبیعت

تألیف: دکتر مهدی گلشنی، استاد دانشگاه صنعتی شریف

ناشر: تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چاپ سوم- ۱۳۸۴

«مقدمه»

به علت پیشرفت علم و فناوری در غرب در دویست سال گذشته مسأله جایگاه علوم طبیعت (علوم فیزیکی و زیستی) در قرآن در یکصد سال گذشته همواره مورد بحث فضلای مسلمان بوده است.

این دیدگاه ها را می توان از لحاظ موضع گیری نسبت به علوم تجربی رایج به سه گروه تقسیم کرد:

۱- گروهی اصالت را به معارف اسلامی داده اند و برای علوم جدید شأنی قائل نیستند و یا با آنها مخالفند. که عده ای علوم فیزیکی و طبیعی جدید را در تعارض با اسلام می بینند.

۲- گروهی علوم طبیعت را یک فعالیت بشری تلقی کرده اند و برای دین شأنی در شناخت طبیعی قائل نیستند. اینها می گویند علوم طبیعت مربوط به عقل بشری است و نیازی به توصیه های دین در این خصوص نیست.

۳- بعضی از فضلای مسلمان برآنند که علم توصیه شده در قرآن هم شامل معارف خاصّ دینی است و هم شامل علوم طبیعت.

رواج بینش گروه اول به عدم رشد علوم طبیعت در جوامع اسلامی منجر شده و رواج بینش گروه دوم به علم زدگی و دوری از علم و حکمت و ارزش های اخلاقی منجر گشته است.

 تصور اسلامی علم

در اسلام احادیث زیادی در مورد ارزش و اهمیت علم و سواد آموزی از طرف رسول خدا و ائمه اطهار ( ع ) بیان شده است ، همانند حدیث معروف « طلب العلم فرضة علی کل مسلم » فراگرفتن دانش بر هر مسلمانی واجب است .

از آیات و روایات مختلف چنین استنباط می شود :

۱-    در بسیاری از آیات و روایات علم به صورت مطلق مطرح شده است ، همانند « بگو آیا دانایان با نادانان برابرند » ( زمره ، ۹ )

۲-    بعضی منظور از علم را تنها اصول عقاید و احکام شرعی عنوان نکرده و بلکه گسترده تر از آن می دانند ( نمل ، ۱۶-۱۵ )

۳-    علم مورد نظر اسلام منحصر به علم شرایع و احکام حلال و حرام نیست ، بلکه میراث گرانبهایی که دانشمندان مسلمان چند قرن اول هجری باقی گزارده انند .

۴-    کنار گذاشتن علوم دیگر و بکار گرفتن علومی که برای حفظ کیان و رفع نیازهای جامعه مفید باشد نیز کار درستی نیست .

بخش اول

نقش علم و صنعت در جامعه اسلامی:

 ۱- اسلام و علوم طبیعی

 ۲- دلایل اهمیت علوم طبیعی از نظر اسلام

اسلام و علوم طبیعی: در قرآن کریم در حدود ۷۸۰ بار لفظ علم و مشتقات آن به کار رفته است. در اولین آیاتی که به پیامبر (ص) نازل شد، صحبت از قرائت و قلم و تعلیم علم به انسان است. (علق ۵-۱)

و در جایی که خلقت آدم مطرح شده است صحبت از این است که پس از تعلیم اسماء به آدم فرشتگان در مقابل او خضوع کردند. (بقره ۳۲-۳۱) در قرآن آمده است عالمان با جاهلان مساوی نیستند. (زمر-۹) و آمده است که تنها علماء درک می کنند. (عنکبوت-۴۳) و آمده است که تنها علماء از حق تعالی خشیت دارند. (فاطر-۲۸)

از پیامبر نقل شده است که فرمودند طلب علم بر هر مسلمانی واجب است. تنها محدودیتی که در اسلام در مورد کسب دانش آمده این است که مسلمانان باید تنها دنبال فراگرفتن علم نافع باشند.

از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمودند: (اللهم انی اعوذبک من علم لا ینفع) (خدایا به تو پناه می برم از علمی که در آن نفعی نیست). هر علمی که انسان را در ایفای نقشی که من تعالی در این جهان برایش گذاشته است یاری کند نافع به حساب می آید در غیر این صورت علم، غیرنافع است.

دلایل اهمیت علوم طبیعی از نظر اسلام: اکنون می خواهیم ببینیم علوم طبیعی در جهان بینی اسلامی از چه نظر مطلوبند و تا چه حد نقشی را که برای علوم ممدوح ذکر کردیم می توانند ایفا کنند. مطالعه ی قرآن و سنت اسلامی نشان می دهد که فراگیری این علوم برای امت اسلامی از دو جهت ضروری است: ۱- نقش این علوم در خداشناسی ۲- نقش این علوم در قوام و اعتلای جامعه ی اسلامی

۱٫ نقش علوم طبیعی در خداشناسی:

 در قرآن مجید در حدود ۷۵۰ آیه در زمینه ی خداشناسی از راه علوم طبیعی آمده است. در این آیات خداوند متعال از پدیده های طبیعی به عنوان آیات الهی یاد می کند و بندگان را به تفکر و نظر در آنها دعوت می کند. این آیات را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

۱- آیاتی که در آنها از مواد سازنده اشیاء صحبت شده و یا به کشف آنها امر شده است: مثلاً در آیه های (طارق-۵) (نور-۴۵) (انسان-۲)

۲- آیاتی که در آنها از نحوه ی خلقت اشیاء صحبت شده و یا به کشف پیدایش آنها امر شده است: مثلاً آیه های:

(هود-۷) (مؤمنون-۱۴-۱۲) (انبیاء ۳۰) (لقمان -۱۰) (فصلت-۱۱) (غاشیه-۲۰-۱۷)

۳- آیاتی که در آنها امر به کشف نحوه ی خلقت جهان شده است. مثلاً آیه های: (عنکبوت ۲۰-۱۹)

۴- آیاتی که در آنها امر به مطالعه ی تحولات طبیعی شده است. مثلاً آیه های (زمر-۲۱) (روم-۴۸) (بقره-۱۶۴).

۵- آیاتی که در آنها به موجودات طبیعی قسم خورده شده است. مثلاً آیه های (شمس۶-۱) (واقعه۷۶-۷۵) (طارق۳-۱) (بروج-۱).

۶- آیاتی که در آنها با اشاره به برخی از پیامدهای طبیعی امکان وقوع معاد بیان نشده است. مثلاً آیه های

(حج-۵) (یس-۸۱) (روم-۱۹).

۷- آیاتی که در آنها صحبت از وجود نظم در طبیعت و اتقان صنع باری شده است. مثلاً آیه های

(نمل-۸۸) (ملک۴-۳) (حجر-۱۹) (فرقان-۲) (زمر-۵) (انبیا-۱۶)

۸- آیاتی که در آنها صحبت از هماهنگی بین خلقت انسان و سایر موجودات و مسخر بودن امکانات طبیعی برای انسان شده است. مثلاً آیه های (بقره-۲۹) (جاثیه-۳) (ملک-۱۵) (نحل-۵) (حدید-۲۵) (انعام-۹۷)

در این آیات خداوند متعال بندگان را دعوت به تفکر و نظر کردن در پدیده های طبیعی می کند تا انسانها از راه مشاهده نظم و هماهنگی دستگاه آفرینش به عجایب خلقت او پی برند. در آیات ۲۸-۲۷ سوره ی فاطر خداوند پس از ذکر یک سلسله پدیده های طبیعی می فرماید: انما یخشی الله من عباده العلمه. یعنی تنها علما هستند که عظمت خدا را در می یابند و خشیتی شایسته او در دلشان پیدا می شود. در آیه های (عنکبوت-۴۹) به این موضوع نیز اشاره شده است. می بینیم که دانشمندان اسلامی و مسلمان علوم طبیعی را از این جهت که انسان را به خدا نزدیک می کند دنبال می کنند.

متأسفانه این نحوه ی برداشت از علوم طبیعی کم کم در دنیای اسلام کنار گذاشته شد و اکنون به جایی رسیده ایم که هم حیات مادیمان و معنویمان در خطر افتاده است.

۲- نقش علوم طبیعی در قوام و اعتلای جامعه ی اسلامی:

از آنجایی که طبق آیات روشن قرآن کریم هدف اسلام برقراری یک جامعه ی توحیدی است تحقق پذیر و جامعه ی توحیدی از خطر دنیای کفر بر حذر باشد باید جامعه ی اسلامی مستقل باشد. طبق آیه ی شریفه ی ۴۱- نسا) (توبه-۴۰) (سباء-۲۸) (اعراف-۱۵۸) و حدیث شریف (الاسلام یعلو و لا یعلی علیه) اسلام برتر است و هیچ چیز بر آن برتری ندارد.

که از رسول خدا (ص) نقل شده است نیز نتیجه می شود که مسلمان ها نباید هیچ گاه تحت سلطه ی کفار باشند و بنابراین باید از هر جهت مستقل باشد.

دو نکته ی مهم ۱- از نظر اسلام چیزی که تضمین می کند علم در راه درست به کار رود ایمان است. علم در قرآن همراه ایمان آمده است. در اولین آیه ای که به پیامبر نازل شد و در آن امر به قرائت شده است (اقرأ باسم ربک الذی خلق) (علق) قرائت مقرون به اسم پروردگار، آمده است یعنی علم باید به اسم خدا باشد نه به اسم شیطان. علم همراه با ایمان می تواند منجر به عمل صالح شود.

الا اِنَّ الشر سُر شرار العلماء و انّ الخیر خیار العلماء.

بدترین بدها دانشمندان بدسیرت و خوب ترین دانشمندان نیک سیرت اند.

در آیه های (آل عمران-۱۳۹) (اعراف-۹۶) (منافقون-۸) به این موضوع نیز اشاره شده است.

۲- در حالیکه اسلام مجهز شدن مسلمانان به علوم و فنون را برای تأمین استقلال و اعتلای جامعه ی اسلامی تشویق می کند و در آیه (انفال-۶۰) به این موضوع اشاره شده است. همچنین در آیه های (کهف-۷) (هود-۷) به علم و عمل بهتر و نیکو اشاره شده است.

بخش دوم

شناخت طبیعت از نظر قرآن کریم

25,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدیریت اخلاقی در جامعه اسلامی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.