مقاله نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری سازمان ها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری سازمان ها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری سازمان ها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده  ۱
مقدمه  ۲
ضرورت و اهمیت خلاقیت و نوآوری  ۳
الف: نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی  ۳
ب: نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی  ۳
تعاریف خلاقیت  ۴
تعاریف نوآوری  ۴
تفاوت خلاقیت و نوآوری  ۵
تصورات قدیمی وغلط راجع به خلاقیت  ۵
فرآیند خلاقیت  ۵
عوامل موثر برخلاقیت ( آمابیل  ۱۹۸۸)  ۶
مهارتهای لازم برای تفکر خلاق و اثر بخش ( به صورت فردی )  ۷
ویژگی های افراد خلاق  ۸
تاثیر خلاقیت فردی روی سازمان  ۹
خلاقیت گروهی  ۹
ایده پردازی گروهی  ۱۰
کارهای لازم برای ایجاد خلاقیت و نوآوری گروهی  ۱۰
مدیریت تیم های خلاق  ۱۱
موانع تفکر وخلاقیت گروهی در سازمان  ۱۱
نقش مدیر در پرورش خلاقیت  ۱۱
خصوصیات مدیران خلاق  ۱۲
خلاقیت در سازمان ( گارت لوئیس  ۱۳۸۴  ص ۸۰ )  ۱۲
ویزگی های سازمان خلاق  ۱۳
محیط سازمان نوآور  ۱۴
موانع خلاقیت  ۱۵
اقدامات عملی برای سلامت سیستم نوآوری  ۱۷
ارائه مدل  ۱۸
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد  ۲۱
منابع و ماخذ  ۲۲

منابع و ماخذ

۱-    میر میران ، سید جلیل ،۱۳۸۴ ،خلاقیت و نوآوری ( فردی ، گروهی ، سازمانی ) ، انتشارات گوهر ،چاپ اول

۲-    حسینی ، افضل السادات ، ۱۳۷۸ ،ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن ، انتشارات آستان قدس رضوی ، چاپ چهارم

۳-    امیرحسینی ، خسرو ، ۱۳۸۴ ، خلاقیت و نوآوری(مبانی ، اصول ، تکنیک ها ) ، انتشارات عارف کامل ، چاپ دوم

۴-    صمد آقایی ، جلیل ،۱۳۸۰ ، تکنیک های خلاقیت فردی و گروهی ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ، چاپ اول

۵-    صمد آقایی ، جلیل ، ۱۳۸۵ ، خلاقیت جوهره ی کارآفرینی ، انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران ، چاپ دوم

۶-    لوایز ، گرت ، ۱۳۸۴ ، پرورش خلاقیت در سازمان ، ترجمه بدری نیک فطرت ، انتشارات کیفیت و مدیریت ، چاپ دوم

۷-    رضایی ، کامران ،۱۳۸۴ ، مبانی QFDرویکردی مشتری مدار ، نشر آنتا ، چاپ سوم

۸-    اپستین ،رابرت ،۱۹۹۶ ، بازی هایی برای مدیریت خلاقیت ، ترجمه محمد رضا فنی ، انتشارات انستیتو ایزایران ، چاپ اول

۹-    افشار ، مزدا صدری ، ۱۳۷۷ , شش کلاه فکری برای فکر کردن ، انتشارات انزلی ،چاپ اول

۱۰-دوبونو ، ادوارد ، ۱۳۶۴ ، تفکرجانبی ، ترجمه عباس بشارتیان ، چاپ اول

۱۱-وان اوژن ، فانژه ،۱۳۶۴ ، هنر خلاقیت در فن صنعت ، ترجمه حسن نعمتی ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول

۱۲-آقایی فیشانی ، تیمور ،۱۳۷۷، خلاقیت و نوآوری در انسان و سازمان ها ، انتشارات ترمه ، چاپ دوم

۱۳- آمابیل ، ترزا ،۱۳۷۵ ، شکوفایی خلاقیت کودکان ، ترجمه حسن قاسم زاده ، انتشارات دنیای نو ،چاپ اول

۱۴-خداداد حسینی، سید حمید،، ۱۳۸۴ ، مقاله : نوآوری در سازمانها: مفهوم، انواع و فرایندها» مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره ۴۲٫

۱۵-شهرآرای، مهرناز ، ۱۳۷۵ ، مقاله: سازمان خلاق و نوآور ، مجله دانش مدیریت، شماره ۳۳ و ۳۴،

۱۶-هارگادون ، اندرو ، ۱۳۸۶، مقاله: ایجاد سازمان نوآور ، ماهنامه توسعه مدیریت ، شماره ۲۵

۱۷- آذرهوش  ، فریدون ،مقاله : ترغیب  خلاقیت  در میان  کارکنان ”الگوی  ژاپنی ،جزوه  آموزشی کارگاه آموزشی کار گروهی خلاق ،مجری کارگاه:  دفتر  تشکیلات  و  بهبود  روشها ی  وزارت  بهداشت  و درمان  و آموزش  پزشکی  با  همکاری  سازمان  بیمه  خدمات  درمانی

۱۸- محمدی ، ناهید ،۱۳۸۵ ، مقاله :ویژگی های سازمان خلاق ،

۱۹- مظفریان ، شهرام ، ۱۳۸۷ ، مقاله : مدیریت در ارتباطات و خلاقیت ،

۲۰- پیراسته فرد ، سعید ، ۱۳۸۶، مقاله : موانع نوآوری در سازمان ، مجله توسعه مدیریت ، شماره۳۲ ،

۲۱- طالبی ،فروردین۱۳۸۷، مقاله : نقش خلاقیت در حل مشکلات کاری

چکیده

در دنیای دگرگونی ها اگر ما نتوانیم خود را با سیر شتابان تحولات سازگار سازیم و دانش ، محصول یا خدمت جدیدی برای عرضه نداشته باشیم ، دچار زوال خواهیم شد . تولید دانش و فناوری دستاورد خلاقیت و نوآوری است .

 از دلایل عدم بروز خلاقیت در سازمان ها ، نبود یک سیستم مدون جهت آموزش خلاقیت ، عدم وجود محیط سازمانی مناسب برای ایجاد خلاقیت و مدیریت نامناسب خلاقیت می باشد. برای تبدیل سازمان به یک سازمان خلاق و نوآور نیاز به ارائه روش ها و راهکارها و تدوین الگوی مناسب و بومی حس می شود . بر این اساس در این پژوهش با مطالعه گسترده مبانی تئوری ، کتب و مقالات مربوطه و با بررسی الگوهای موجود تجربه شده در سازمان های سرآمد و سازمان های داخلی و حذف مشترکات ، راهکارهایی برای ایجاد خلاقیت فردی ، گروهی و سازمانی ارائه شده و تکنیک های خلاقیت مورد استفاده در هر کدام مشخص گردید و موانع ایجاد خلاقیت در هر مورد ذکر شد ، نقش های مدیریت نیز در پرورش خلاقیت تبیین شد و در نهایت مدلی جهت ایجاد خلاقیت و نظام مند کردن آن بر طبق اجزاء و عوامل خلاقیت ارائه گردید .

مقدمه

    خلاقیت میلی ذاتی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده و انسان مظهر خلاقیت الهی است (مطهری، ۱۳۷۲) . تحولات پرشتاب جهانی در عرصه علم و صنعت، جوامع بشری را بر آن داشته تا با نگرشی جدید به دارایی های غیر عینی، در صدد افزایش توانایی هایی خود برای همگامی با این تغییرات باشد. در حقیقت سکون و بی حرکتی در دنیای متغیر امروز چه برای یک سازمان و چه برای یک کشور در هر اندازه که باشد، نتیجه ای جز نابودی به همراه نخواهد داشت. امروزه خلاقیت و نو آوری نه به عنوان یک نیاز بلکه به عنوان شرط بقاء هر سازمان یا جامعه تلقی گردیده و بر آموزش و کسب مهارت های لازم در بکارگیری این استعداد ویژه بشری تاکید بسیاری شده است.” کلیدی ترین مساله در جامعه ما و تمام جوامع در حال توسعه ،خلاقیت است .یعنی مساله ای که با آن درست برخورد نشده است .خلاقیت نه ژنتیکی است و نه مربوط به نژادی خاص، بلکه اکتسابی است. حتی در کشور های پیشرفته نیز اگر سیستم های خلاق آنها از کار بیافتد، از رقابت ها عقب می افتند و نابود می شوند لذا تنها راه نجات کشورهای در حال توسعه خلاقیت است و راه دیگری ندارند.”(خوشنویس ۱۳۸۷)

    بدیهی است برای همگامی یا این تحولات، ارائه ایده ها و نظریه های جدید و باز سازی علوم مختلف امری اجتناب ناپذیرمی باشد و خلاقیت ( علیرغم قدمت تاریخی آن ) به عنوان شاخه ای جدید در علوم بشری به معنای مجموعه توانایی ها و خصیصه هایی که منجر به ارائه کیفیت های تازه ای از مفاهیم و معانی گردیده و منشاء ابتکارات و نوآوری ها می باشد مطرح است. خلاقیت از جنس تفکر بوده و یک توانایی محسوب می گردد، در نتیجه قابل پرورش یافتن و یا در صورت عدم توجه، محکوم به تحلیل رفتن است.

    مقصود از آموزش خلاقیت، پی بردن افراد به ذاتی بودن آن در عین حال تاثیر پذیری شگرف آن از محیط اطراف و امکان پرورش آن در تمامی انسان ها بدون در نظر گرفتن سن، جنس، تحصیلات و یا شغل می باشد.

    این مقاله با هدف آشنایی گروه هدف با مفاهیم هوش وخلاقیت، عوامل موثر بر خلاقیت،        ویژگی های افراد خلاق و مدیران خلاق ، خلاقیت فردی ،گروهی و سازمانی  ،نقش سازمان و مدیران در قبال ایجاد خلاقیت و موانع خلاقیت و راههای مقابله با آن ، ضمن تاکید بسیار بر فعالیت های گروهی ، به معرفی تکنیک های مختلف پرورش خلاقیت پرداخته و بکارگیری این تکنیک ها را در فعالیت های فردی وگروهی شرح می دهد.

اهداف مورد نظر در نگارش این مقاله به صورت زیر می باشد :

۱ -آشنایی با ضرورت بکارگیری نیروی خلاق چه از نظر فردی و چه از نظر سازمانی ؛

     ۲- شناخت کافی نسبت به مفاهیم هوش و خلاقیت وتفاوت بین این دو کسب نمایند؛

۳- با عوامل موثر بر خلاقیت، باور های غلط نسبت به این عوامل و ویژگی های افراد خلاق آشناگردند؛

۴- آگاهی از موانع موجود در بروز و یا افزایش استعداد خلاقیت ؛

    ۵- شناخت و بکارگیری تکنیک های  موجود پرورش خلاقیت ؛

    ۶- آگاهی مدیران از راهکارهای ایجاد خلاقیت در سازمان و خصوصیات مدیران خلاق؛

    ۷- نظامند کردن فعالیت های مرتبط با خلاقیت در سازمان و ارائه مدل؛

ضرورت و اهمیت خلاقیت و نوآوری

الف: نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی

۱- خلاقیت و نوآوری عامل رشد و شکوفایی  استعداد ها و سوق دهنده به سوی خود شکوفایی ؛

۲- خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت فردی ، شغلی و اجتماعی ؛

ب: نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی

۱-  خلاقیت و نوآوری عامل پیدایش سازمان ، تولیدات و خدمات؛

۲-  خلاقیت و نوآوری عامل افزایش کمیت وکیفیت تولیدات و خدمات ، تنوع تولیدات و خدمات ؛

۳-  خلاقیت و نوآوری عامل کاهش هزینه ها ، ضایعات و اتلاف منابع؛

۴- خلاقیت و نوآوری عامل تحریک و تشویق حس رقابت ؛

۵–خلاقیت و نوآوری عامل کاهش بوروکراسی اداری (کاهش پشت میزنشینی ومشوق عمل گرایی)

۶- خلاقیت و نوآوری عامل افزایش انگیزش کاری کارکنان سازمان ، ارتقای سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان  ؛

۷- خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت مجموعه مدیریت و کارکنان سازمان ، ارتقای بهره وری سازمان ،

 رشد و بالندگی سازمان ؛

تعاریف خلاقیت

تعاریف متعددی راجع به خلاقیت ونوآوری ارائه شده است که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می کنیم :

 خلاقیت ، آفرینش آمیزه ای بدیع برای حل تناقضات ، درقالب یک ایده است که خارج از محدوده جواب موجود قرار می گیرد ( میر میران  ۱۳۸۴  ص ۷)

خلاقیت ارائه کیفیت های تازه ای ازمفاهیم و معانی است(صمدآقایی به نقل از گیزیلین ۱۳۸۵ص۱۴)

 خلاقیت،شکل دادن تجربه هادر سازمان بندی های تازه است(صمدآقایی به نقل ازتیلور۱۳۸۵ص  ۱۴)

تعاریف نوآوری

 نوآوری معرفی و کاربرد آگاهانه ایده ها برای طراحی وارایه محصولات ، یا فرآیندی جدید است که منجر به تامین نیاز افراد ، گروهها سازمانها ،  یا اجتماع می شود ( West and farr 1990 ) .

نوآوری، فرآیندای ایجاد هرچیز جدیدی که برای فرد ، گروه یا سازمان ، صنعت یا اجتماع ارزش مهمی داشته باشد ( صمد آقایی  ۱۳۸۵  ص ۱۷ ) .

نوآوری به هر نوع فرآیند فکری گفته می شود که مسئله را به طریق مفید حل کند ( امیر حسینی ۱۳۸۵  ص ۱۲ )

تفاوت خلاقیت و نوآوری

خلاقیت جنبه ذهنی ونوآوری جنبه علمی دارد و نوآوری محصول نهایی خلاقیت است ( امیر حسینی  ۱۳۸۵ ص ۱۴ )  . خلق یعنی ارائه ایده های جدید و ناشناخته ، ولی نوآوری می تواند محصول یا خدمت موجود را تغییر و دگرگون سازد ( میرمیران  ۱۳۸۴  ص ۱۷ )

تصورات قدیمی وغلط راجع به خلاقیت

 ۱ – خلاقیت به ندرت اتفاق می افتد.       ۲ – خلاقیت تنها در افرادی با ضریب هوشی بالاوجود دارد.

 ۳ – خلاقیت قابل بررسی نمی باشد.   ۴ – منشا خلاقیت در سمت راست مغز وجود دارد .                     ۵– خلاقیت مرموز است .       ۶ – خلاقیت قابل یادگیری نمی باشد .

درمورد آموزش و یادگیری خلاقیت قابل ذکر است که اکثر افراد می توانند چگونگی بروز خلاقیت را یاد بگیرند . کلید این کار توسعه ی بعضی مهارتهای ساده و توانایی ها می باشد . طبق تئوری نورپردازی(Generativy theory) همه ی افراد به طور یکسان ، بالقوه خلاق هستند . افراد خلاق مهارتهای بخصوصی دارند ، هر شخص می تواند این مهارتها را یاد بگیرد و فرآیند خلاقیت را می توان سرعت بخشید و هدایت نمود ( رابرت اپستین ۱۹۹۶ ص ۹ )

فرآیند خلاقیت

تا به حال مدلهای زیادی برای خلاقیت ارائه شده اما در اینجا به اولین مدل که پایه و اساس کلیه مدل هاست و آخرین مدل که مدلی تلفیقی از سایر مدل هاست اکتفا می کنیم .

مدل گراهام والاس، ۱۹۶۲ : این مدل شامل مراحل دوره آمادگی ، دوره خواب ( پرورش ) ، دوره روشنایی ( بصیرت ) ، دوره آزمایش و ارزش گذاری می شود ( صمد آقایی  ۱۳۸۰  ص ۱ ) .

مدل تلفیقی فرآیند خلاقیت پائول پلسک ، ۱۹۹۶ : این مدل را می توان به صورت شکل زیر نمایش داد :

 عوامل موثر برخلاقیت ( آمابیل  ۱۹۸۸)

الف – عوامل محیطی یا بیرونی :  ۱ – آزادی  ۲ – منابع کافی  ۳ – وقت کافی  ۴ – جو مناسب                ۵ – طرح تحقیق مناسب    ۶ – فشار( برخی فشارها می تواند محرک خلاقیت باشد )

ب –   عوامل فردی  یا  درونی   : ۱ – ویژگی های شخصی متنوع  ۲ – خودانگیزی  ۳ – توانایی های شناختی  ۴ – تمایل به خطر کردن   ۵- تخصص در رشته  ۶ – تجارت متنوع

طبق تحیقات آمابیل وهمکارانش ، عوامل محیطی در رشد خلاقیت عامل برجسته تری از مسائل فردی است ، نکته مهم این است که سهم محیط بسیار متغیر تر است ، یعنی راحت تر می توان عوامل اجتماعی را تغییر داد تا ویژگیهای و توانایی های فرد .

مهارتهای لازم برای تفکر خلاق و اثر بخش ( به صورت فردی )

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب
 • پرسشنامه خلاقیت تورنس
 • پرسشنامه خلاقیت
 • تحقیق افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی
 • تجربیات مدون بررسی خلاقیت و ایده پردازی در دانش آموزان ( ویژه ارتقاء شغلی )
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.