مقاله نقش و مسئولیت مشترک و اختصاصی والدین در تربیت فرزندان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش و مسئولیت مشترک و اختصاصی  والدین در تربیت فرزندان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نقش و مسئولیت مشترک و اختصاصی  والدین در تربیت فرزندان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۵
تعریف تربیت    ۷
موضوع تربیت    ۸
شرایط مساعد تربیتی    ۹
مراحل تربیت    ۱۰
وظایف والدین در مراحل تربیت    ۱۰
اهمیت تربیت فرزند    ۱۱
تربیت شخصیت فرزند    ۱۲
تربیت معنوی فرزندان     ۱۲
اصول تربیت روانی     ۱۲
تربیت اجتماعی فرزندان    ۱۴
تربیت روانی فرزندان    ۱۴
تربیت عقلانی     ۱۵
تربیت عاطفی فرزند    ۱۶
روابط پدر و مادر با فرزندان     ۱۶
تربیت فرزند از دیدگاه اسلام ( قرآن )    ۱۷
نام گذاری     ۱۹
تربیت جسم     ۲۰
زبان آموزی     ۲۱
شروع زبان گفتاری در کودکان     ۲۱
تحصیل فرزندان    ۲۲
اهمیت ازدواج در قرآن    ۲۳
نقش والدین نسبت به تربیت فرزندان در دوران بارداری    ۲۴
وظایف والدین نسبت به تربیت فرزندان در دوران کودکی    ۲۴
شناخت سطح درک و میزان فهم کودکان    ۲۴
شناخت موقعیت فعلی و آمادگی روانی کودک    ۲۵
گوش دادن کامل به سخنان و اظهار نظر های کودک    ۲۵
بی اعتنایی والدین وبزرگترها به احساسات و شخصیت نوجوانان     ۲۶
وظایف والدین نسبت به تربیت فرزندان در دوره جوانی    ۲۶
ازدواج فرزندان     ۲۷
نتیجه تحقیق     ۲۸
منابع و مآخذ    ۳۱

منابع و مآخذ

قرآن کریم

۱-امام علی ، غرر الحکم

۲-احمدی ، حسن ، روانشناسی رشد ، بی نا ، بنیاد ، چاپ نهم ۱۳۷۵

۳-احمدی ، علی اصغر ، تربیت اجتماعی فرزندان ، بی نا ، بی جا ، بی تا

۴-ارفع ، سید کاظم ، روش ارشاد نسل جوان بی نا ، طلوع آزادی ، چاپ اول ۷۵

۵-جهانگرد ، یدالله ، نحوه رفتار والدین با فرزندان ، بی نا – انجمن اولیا و مربیان ، چاپ دوم ۷۹

۶-حجتی ، محمد باقر ، اسلام و تعلیم و تربیت ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، بی جا ، چاپ اول ۷۵

۷-حسن ادیب ، علی محمد ، راه و روش تربیت از دیدگاه امام علی ، بی نا ، بهمن ، چاپ سوم

۸-رشید پور ، مجید ، آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی ، بی نا ، انجمن اولیا و مربیان اسلامی ، چاپ سوم ۷۳

۹-سون ، دود ، والدین و فرزندان ، بی نا ، دستان ، چاپ دوم ۷۹

۱۰-فرهادیان ، رضا ، تربیت برتر ، قوم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ۷۴

۱۱-فرمایش نصر الله ، راهنمای ازدواج ، بی نا ، سعید ، چاپ دوم ۱۳۸۱

۱۲-قائمی ، علی تربیت روانی – عقلانی – عاطفی فرزندان ، بی نا مجله پیوند – ۷۸

۱۳-قمی ، شیخ عباس ، سفینه البحار ، بی نا ، مهارت ، ۶۳

۱۴-کلینی ، اصول کافی ، محمد باقر بهبودی ، تهران ، علمی و فرهنگی ، بی تا

منادی تربیت ، چاپ دوم ۸۰

۱۵-گینوت ، هایم ، روابط بین پدر و مادر و کودک ، بی نا ، بی جا ، چاپ اول ۷۲

۱۶-مظاهری ، حسین ، تربیت فرزند از نظر اسلام ، بی نا ، روحانی ، چاپ اول ۷۳

۱۷-مکارم شیرازی ، تفسیر نمونه ، بی نا ، دارالکتب الاسلام ، چاپ هشتم ۷۰

۱۸-مطهری ، مرتضی ، تعلیم و تربیت و اسلام ، بی نا ، صدرا ، چاپ هفدهم ۶۹

۱۹-محمدی ری شهری ، میزان الحکمه ، قم دفتر تبلیغات اسلامی ، سال ۶۲

۲۰-مظاهری ، علی اکبر ، هشدارهای تربیتی ، بی نا ، هجرت ، چاپ دوم ۷۴

۲۱-نور حسن ، طاهر ، حقوق زن در قرآن و عهدین ، بی نا ، بی جا ، بی تا

۲۲-نهج البلاغه

چکیده:

موضوع مورد تحقیق بر این فریضه استوار است که پدر و مادر در تربیت فرزندان نقش و مسئولیت موثر دارند یا به طور کلی نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان تا چه میزان است و برای رسیدن به درستی یا نادرستی فریضه مورد نظر و پاسخ قانع کننده در این مورد سئوالاتی که در این تحقیق ارائه گردیده .

۱: آیا هر یک از والدین در تربیت فرزندان بطور خاص وظایف جداگانه دارند یا وظیفه آنها مشترک است .

۲:نقش و مسئولیت کدامیک از والدین در تربیت فرزندان بیشتر موثر است .

تربیت فرزندان از حساسترین موضوع هائی است که والدین باید به آن توجه بیشتری داشته باشند در میان سایر عوامل نقش جو عاری آزاد عاری از تهدید و فشار توأم با همکاری و همدلی در رشد تربیتی فرزندان مورد تأثیر قرار گرفته است .

از نظر قرآن و روایات اهل بیت (ع) از نظر تاریخ و تجزیه اثبات شده است که پدر و مادر در سرنوشت اولاد دخالت موثر دارند تأ ثیر بااندازه ای است که از پیامبر اسلام (ص) روایت مشهور رسیده               ( السعید‏‏‏ُ مَنٌ سعد فی بطن اُمه ئ اشقی من شقی فی بطن اُمه )

دل مادر، زمینه ساز برای سعادت و یا برای شقاوت به عبارت دیگر پدر و مادر زمینه ساز سعادت و یا شقاوت بچه اند .

 

  مقدمه:     

بعقیده ما مهمترین دورة تربیت کردن ، دوره خردسالی و کودکی و نوجوانی است و بعبارت دیگر هر چه سن در دوره ی پائین تر قرار داشته باشد تربیت عملی تر و امکان پذیرتر است . برخی از رونشناسان و دانشمندان تربیت ،عقیده دارند که تمام شخصیت کودک تا سن هفت سالگی او تکوین می یابد شاید نظر عمده آنان آمادگی بیشتر و پذیرش کاملتر کودکان می باشد اسلام نیز به دوره کودکی و نوجوانی اهمیت خاص قائل شده است رفتار پدر و مادر با فرزندان دختر و پسر خود متفاوت از یکدیگر است مادران ما اگر چه می کوشند رفتار یکسانی با تمامی فرزندان داشته باشند نسبت به دختران سختگیر تر هستند در مقابل پدران می کوشند تا فرزندان پسر را تحت سلطه ی خود گیرند و با فرزندان دختر رفتاری نرم و ملایم دارند .

اگر جه پدر و مادر هر دو در ساختمان اصلی کودک سهیم هستند زیرا سلول جنسی زن و مرد باید فرزند را بسازد ولی مادر از این نظر که متجاوز از نه ماه باید جنین را در رحم خود نگه دارد ، شرایط زندگی او در زندگی جنین اثر مستقیم دارد . پس سهم مادر و مسئولیت او در تولد فرزند سالم بیش از پدر خواهد بود.

مادر باید توجه کند که سعادت و یا شقاوت ، خوشبختی یا تیره بختی فرزند آینده اش تا حد  زیادی به اصول رفتار و عملکرد او در این دوران دارد . پدر در همه امری که بیان شد نقش مهمی بر عهده دارد . مرد باید با حمایت و مراقبت مستمر خود همسرش را یاری کند و با ایجاد امید و الگویی در او ، زمینه مناسبی برای پرورش جنین فراهم سازد .

بعد از تولد طفل معمولا مراقبت و مواظبت مادر تا ۷ سالگی بیشتر از پدر است بخاطر ارتباط مستمر مادر با فرزندان در محیط خانه و بعد از ۷ سالگی نقش و مسئولیت پدر بیشتر می گردد البته بعد از رسیدن فرزندان به ۷ سالگی پدر و مادر در تربیت فرزندان بطور مشترک نقش و مسئولیت دارند.

در پایان نکته جالب در تربیت فرزندان اینست که همه پدران و مادران فرزندان خود را تربیت می نمایند ولی متأ سفانه به راه و روش تربیت آشنایی نداشته ، صلاحیت تربیت کردن را واجد  نمی باشند پس آنها باید در عین برخورداری از علاقه و شوق تربیت و راهنمایی باید به شیوه تربیتی آشنایی کامل داشته و آنها را در امر سازندگی بکار گیرند .

 تعریف تربیت

تربیت : عبارتست از پرورش دادن ، یعنی استعداد های درونی را که بالقوه در یک شئ موجود است به فعلیت در آوردن و پروردن و لهذا تربیت فقط در مورد جاندارها یعنی گیاه و حیوان و انسان صادق است و اگر در مورد غیر جاندار این کلمه را بکار می بریم مجازاً بکار برده ایم نه اینکه به مفهوم واقعی ، آن شئ را پرورش داده ایم . یعنی یک سنگ و یا یک فلز را نمی شود پرورش داد . آنطور که یک گیاه یا یک حیوان و یا یک انسان را پرورش می دهند این پرورش دادنها به معنی شکوفا کردن استعدادهای درونی آن موجود ها است که فقط در مورد موجود های زنده صادق است . و از همین جا معلوم می شود که تربیت تابع و پیرو فطرت ، یعنی تابع و پیرو طبیعت سرشت شئ باشد اگر بنا باشد یک شئ شکوفا شود باید کوشش کرد همان استعدادهایی که در آن هست بروز و ظهور بکند .

تربیت پرورش دادن استعدادهای انسانی است که البته شامل پرورش جسم نیز می شود و پس تربیت ساختن نیست که مثلاً خانه ای را می سازند که اجزاء و اشیائی را با هم ترکیب می کنند و نظمی میانشان برقرارمی سازند ، بلکه از نوع پرورش یک موجود زنده یعنی فراهم کردن زمینه رشد استعداد های که در موجود زنده هست می باشد ، آنچنان که گلها و درختان را رشد وپرورش می دهند که البته در پرورش انسان مسائل بیشتری وجود دارد . مثلاً شاید در گلها و درختان نشود یک استعداد را پرورش داد و استعداد دیگری را راکد گذاشت ولی در انسان این جهت ممکن است که یک استعداد از استعدادهای انسان پرورش یابد و استعدادهای دیگر پرورش نیابد و این خود منشأ عدم تعادل در انسان بشود و بنابراین ضرورت دارد که در پرورش انسان تعادلی میان همه ی استعداد های طبیعی باشد که فعلاً این بحس مطرح نیست .[۱]
(مرتضی ، مطهری)

موضوع تربیت

اصولاً موضوع تربیت به طور اهم موجودی است که نشو و نما و رشد می کند و بالقوه استعداد و بالندگی را دارد و بهطور اخص انسان کامل پذیر است که درصدد تغییر مطلوب وحیات زندگی خود می باشد و بالقوه استعداد رسیدن به عالیترین مراحل کمال است به این ترتیب وقتی سخن از تربیت می رود مراد از آن بیشتر از هر موجودی تربیت انسان است که اگر بخواهیم جریان آنرا به نحو مطلوب هدایت کنیم مستلزمٍ فراهم آمدن عوامل و شرایط مناسبی است پس تربیت فرزندان از حساس ترین موضوعهایی است که والدین باید به آن توجه بیشتری داشته باشند در میان سایر عوامل نقش جو آزاد عاری از تهدید و فشار توام با همکاری و همدلی در رشد تربیتی فرزندان مورد تأیید قرار گرفته است . زیرا اگر چه ممکن است با فشار وارعاب فرزندان را به رفتارهای مورد نظر وادار کنیم اما آن رفتار پایدار و بادوام نخواهد بود از عبارت بالا می توان چنین نتیجه گرفت فردی که رشد می کند اگر به حال خود نیز رها شود رشد خواهد کرد . اما در جریان این رشد فرد دیگر با فراهم کردن زمینه ها و عوامل مقتضی وکنترل و مراقبت این عمل را تسهیل نماید و در جهت مطلوبی هدایت کند نتایج بهتری حاصل خواهد شد .


[۱] مرتضی ، مطهری ، تعلیم وتربیت در اسلام

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مفهوم‌شناسی تربیت
 • مقاله زمینه های تربیت از دیدگاه اسلام
 • مقاله تربیت کودک
 • مقاله تربیت اولیه حضرت علی (ع)
 • مقاله جوان و تربیت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.