مقاله نقش و کاربرد علوم هسته ای در رشد و توسعه بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش و کاربرد علوم هسته ای در رشد و توسعه بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نقش و کاربرد علوم هسته ای در رشد و توسعه بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

پیشگفتار    ۳
مقدمه    ۶
مهمترین منابع انرژی    ۷
چکیده و ویژگی های مقاله    ۱۰
فصل اول    ۱۱
افزایش تقاضا برای انرژی هسته ای    ۱۳
فصل دوم    ۱۴
چرا انرژی هسته ای    ۱۵
وجاهت علمی کشاورزی هسته ای    ۱۷
اهمیت بخش کشاورزی    ۱۸
اهمیت کاربرد علوم هسته ای در کشاورزی    ۱۹
استفاده از آب و خاک شور در کشاورزی پایدار    ۲۱
کاهش ضایعات محصولات کشاورزی    ۲۲
اهداف پرتودهی    ۲۳
ارتقاء بهره وری گیاهان و ردیابی مسیر کود و سم    ۲۴
منابع و مراجع    ۲۶

منابع و مراجع:

۱-انرژی برای جهان فردا، تألیف شورای جهانی انرژی

۲-صحرائیان، سید مهدی، راه نوین توسعه سبز، طرحی به مجلس شورای اسلامی

۳-میدوز، دنیس و همکاران، ماورای رشد و محدودیتهای رشد و توسعه

۴-Understanding Radiation / NSC / Comments (December 5, 2002)

5-انجمن دانشجویان حامی انرژی صلح آمیز هسته ای Atomic News.IR

6-قانون برنامه سوم توسعه، سیاستها و سرمایه گذاری ها

۷-کمیته بهره وری وزارت جهان کشاورزی، مفاهیم و ابزارهای بهره وری

۸-مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سال ۱۳۷۵

۹-رادفر، محمدتقی، مدیریت جامع منابع آب ایران و استفاده از آبهای غیرمتعارف در کشاورزی پایدار (۱۳۷۹ و ۱۳۸۲)

فصل اول

نیازهای انسان، انواع جهان بینی، محدودیتها، نقش جمعیت، کاهش منابع، افزایش تقاضا برای انرژی

۱-۱-نیازها

سیستم طبیعی بیوسفر[۱] که از هزاران سال قبل وظیفه حفاظت کره حیات و تداوم حیات را بخوبی انجام داده است، امروزه توسط انسان بطور جدی تحت فشار قرار دارد.

ابزار انسان در ارتباط مذکور عبارتند از:

۱-امکان رشد و توسعه ماورای محدودیتها.

۲-ازدیاد جمعیت با رشد تصاعدی یا نمائی.

اثرات مخرب انسان «با دو ابزار مزبور» ناشی از پیدایش نیازهای اکتسابی در کنار نیازهای طبیعی (هوا، آب، غذا، امنیت و …) و تولید بیش از حد لازم برای تداوم حیات میباشد. (نمودار شماره ۱).

۲-۱-سه نوع جهان بینی:

در قرون گذشته برای رشد و توسعه جهان محدودیتی قائل نبودند، ولی شدت بزرگتر ایجاد آلودگیها و مواد زائد نسبت به احتیاجات اکتسابی، دو نوع جهان بینی جدید در مورد رشد و توسعه جهان بوجود آورده است:

الف-رشد و توسعه غیرممکن است:

که نظریه ای افراطی در مورد محیط زیست و کره حیات میباشد.

ب-توسعه ممکن ولی محدودیت دارد:

این دیدگاه به محدودیت ها واقف بوده، توسعه پایدار را شرط مقبولیت پروژه ها میشناسد.

مسلماً دیدگاه «ب» دارای وجاهت علمی و منطقی بیشتری میباشد.

۳-۱-کاهش منابع، افزایش آلودگیها:

نمودار شماره ۲ بیان گر این مطلب است که علیرغم افزایش جمعیت و تقاضا برای محصولات کشاورزی افزایش سطح اراضی قابل کشت جهان در سال ۱۹۹۰  متوقف و سپس سیر نزولی داشته است. و مفهوم آن فشار بیشتر و بیشتر بر واحد سطح اراضی قابل کشت میباشد. (نمودار شماره ۲)

مدل دنیس میدوز[۲] میگوید روند رشد و توسعه جهان حفظ نمیشود، جمعیت، آلودگیها، منابع و … روند را تغییر می دهند.

تاثیر عوامل مختلف مورد بررسی در مدل مذکور تابعی از مجموعه شرایط هر کشور میباشد. اگر در کشورهای توسعه نیافته نرخ رشد نمائی جمعیت عامل اصلی محدودکننده است، در کشورهای پیشرفته، تولیدات انبوه صنعتی و اثرات بیرونی آن که انواع آلودگیهای زیست محیطی را در پی دارد، محدود کننده اصلی محسوب می شود. (نمودار شماره ۳).

۴-۱-وضعیت آب و غذا

در کشورهای توسعه نیافته تقاضا برای غذا بشدت در حال افزایش است و در عین حال منابع آب و خاک بعنوان بستر تولید، کیفیت و کمیت خود را بسرعت از دست میدهند. نقش جمعیت مازاد بر ظرفیت یک منطقه بقدری تعیین کننده است که یک منبع  فراوان را به یک منبع سرانه اندک تبدیل می کند، در این راستا بهترین مثال آب است. حتی در شرایط وجود آب فراوان در یک منطقه، چنانچه جمعیت افزایش «بیش از حد» داشته باشد سرانه آب بسیار کم میشود که به آن «کم آبی جمعیتی» (Water demographic scarsity) گویند.

برخی از صاحب نظران معتقدند تا سال ۲۰۴۰ میلادی کشورهای در حال توسعه حتی امکان تامین هزینه حمل و نقل و بیمه غلات خریداری شده از جهان پیشرفته را نخواهند داشت!!!

۵-۱-افزایش تقاضا برای انرژی هسته ای:

در سال ۲۰۴۰ بسیاری از سدهای مخزنی عمر مفید خود را از دست داده اند، سطح آبهای زیرزمینی دچار افت شدید شده و سوختهای فسیلی «به جز گاز» به پایان رسیده اند. در چنین شرایطی تقاضا برای سایر انواع انرژی از جمله انرژی هسته ای افزایش مییابد.

نتیجه اینکه در سال ۲۰۴۰ جهان بطور عام و کشورهای عقب مانده بطور خاص، دارای مشکلات بسیار جدی برای ادامه حیات خواهند بود.

فصل دوم

«واقعیت ها و وظایف دولت ها»

در کشورهای توسعه نیافته تا سالیان دراز، رشد جمعیت ادامه خواهد یافت (حتی اگر نرخ رشد جمعیت کنترل شود). در شرایط انفجار جمعیتی، سرعت اتمام منابع طبیعی چند و چندین برابر میشود. یعنی اگر یک ماده معدنی خاص (کرم – ذغال سنگ و …) با رشد عادی جمعیت تا ۵۰۰۰ سال دیگر وجود خواهد داشت، در شرایط رشد تصاعدی یا نمائی جمعیت ظرف ۴۰۰-۳۰۰ سال آینده به اتمام خواهد رسید. (نمودار شماره ۴)

قوانین حاکم بر حیات و تنازع بقا حکم می کنند برای حفظ کره بیوسفر و تداوم حیات در آن، سازمانها، شوراها و انجمن های جهانی بمنظور استفاده بهینه از انرژی که دارای حداقل ممکن اثرات بیرونی باشد فراتر از مسایل و گرایشهای سیاسی، ملی و مقطعی به تحقیق در مورد انرژی بپردازند. زیرا صعوبتهای تامین آب، انرژی و همزمان حفط محیط زیست با امروز قابل مقایسه نیستند.

فصل سوم

(چرا انرژی هسته ای؟)

ماهیت پایان پذیر سوختهای فسیلی طی دهه های اینده بر همگان بخوبی روشن میشود. کمیابی انرژی از یک سو و افزایش تقاضا برای آن از سوی دیگر به عواملی برای سرعت بخشیدن به اتمام منابع سوختهای فسیلی تبدیل میشوند و بر یکدیگر تاثیر فزاینده خواهند داشت. در شرایط مذکور، قیمت هر واحد انرژی شدیداً افزایش مییابد و کشورهائی که درآمد عمده آنها از طریق صادرات سوختهای فسیلی تامین میشود عرضه آن را افزایش داده و بزودی با قسمتی از منابع مزبور مواجه خواهند گردید که فقط برای مصارف داخلی، آنهم برای مدتی قلیل کافی خواهد بود. بنابراین سوختها و منابع جدیدی از انرژی مطرح میشوند که هر یک دارای محاسن و معایب خاص و اثرات بیرونی متفاوت میباشند.

علوم و فن آوری هسته ای

 

25,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انرژی هسته ای
 • مقاله تحقیق کلی در مورد انرژی هسته ای
 • تحقیق انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیز آن
 • مقاله انرژی هسته ای حق مسلم ماست
 • مقاله نیروگاهها و رآکتورهای هسته ای
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.