مقاله نیشکر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نیشکر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نیشکر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
طبقه بندی گیاهی   ۱
گونه وحشی به نام های   ۲
ترکیبات نیشکر   ۲
نیشکر در جهان   ۳
عملکرد نیشکر در ایران   ۳
فرآیند تولید کاشت   ۴
۲-۲ چگونگی انتخاب قلمه و تهیه آن   ۴
۲-۳ تهیه زمین   ۴
۲-۵-۱ آبیاری   ۶
۲-۵-۳ واکاری   ۶
۲-۵-۳ کود دهی   ۶
۲-۵-۴ علف های هرز آفت ها و بیماری ها   ۷
۲-۶ آفت ها که بر اساس نوع تغذیه و اهمیت به پنج دسته تقسیم می شود:   ۷
۲-۶-۱ ساقه خواران   ۷
۲-۶-۲ آفات مکنده   ۸
۲-۶-۳ حمله کننده به قسمت های زیرزمینی گیاه:   ۸
۲-۶-۳-۳ آبدزدک مانند cryllotalpa sp   ۸
۲-۶-۴ آفات برگ خوار و برگ ریز   ۸
۲-۶-۵ جانوران زیان آور:   ۹
۲-۷-۱ بیماری های انگلی   ۹
۲-۷-۲ بیماری های غیر انگلی   ۱۰
۱۳-۱ رسیدن محصول   ۱۱
۳-۱-۲ چگونگی برداشت نیشکر   ۱۱
۳-۲ فرآورده های جانبی شکر   ۱۲
۳-۲-۳ تهیه کمپوست (کود آبی)   ۱۴
۴-۱ مراحل بازرویی نیشکر   ۱۴
۴-۱-۱- سوزاندن برگ ها وسرنی ها توسط تراکتورهای آتش زنی   ۱۵
۴-۱-۲- شیار زنی سبک روی پشته ها توسط ساب سویلر راتون   ۱۵
۴-۱-۳- فرم دهی مجدد و ترمیم پشته ها توسط دیسک های مخصوص   ۱۶
۴-۱-۵ شمپاشی بر علیه علف های هرز   ۱۶
۴-۱-۶ خاکریزی اطراف مزرعه و تسطیح نهرهای آبیاری   ۱۶
منابع و ماخذ   ۱۸

منابع و ماخذ

۱٫زراعت گیاهان صنعتی، دکتر خدابنده

۲٫زراعت در مناطق خشک، دکتر کوچکی

۳٫کشت نیشکر و اهمیت آن، جلال، افتخار

۴٫ آمار نامه های کشاورزی، وزارت کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و بودجه، اداره کل آمار و اطلاعات.

مقدمه

نیشکر گیاهی است گرمسیری. این گیاه بومی گیاه بومی گینه جدید بوده و قدمت آن به ۱۵۰۰ تا ۸۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می رسد. و عمدتاً در حوالی خط استوا بین مدار ۲۶ درجه جنوبی تا ۳۴ درجه ۴۵ دقیقه شمالی می روید. شناخت این نیات و پرورش اولیه آن در منطقه خلیج بنگال روی داده و متجاوز از ۵ هزار سال پیش از آن در هند نیز در اواسط هزاره قبل از میلاد به چین و سپس به ایران آورده شده است که شاید ایرانیان اولین قومی بودند که با اندیشه خلاق خویش توانستند شکر متبلور سفید را توسط آسیابهای سنگی و تغییراتی که بر روی شیره نیشکر به وجود آوردند.

طبقه بندی گیاهی

نیشکر از خانواده Gramineae و جنس saccharum است، که دارای چهار قسمت اصلی ریشه، ساقه، برگ و گل یا خوشه می باشد. برگ های آن به صورت متناوب و گره ها اتصال دارند. ساقه نیشکر قسمتی از گیاه است که این ماده در آن ذخیره می شود و مانند سایر گیاهان تیره غلات بند بند گره دار است که ماده قندی معمولاً در فاصله بین گره ها و در قسمت تحتانی و وسط آنذخیره می شود، قسمتی از ساقه معمولاً در زیر زمین قرار دارد که به آن stubble  یا Root stock می گویند.

ریشه نیشکر: استوانه ای است که هر چه نقطه رویش نزدیکتر شود، باریکتر می شود. گل آذین این گیاه خوشه ای است که تحت شرایط آب و هوایی خاصی تولید می شود یعنی ترکیب ژنی، طول دوره نوری، درجه حرارت محیط، تغذیه و کم آبی همگی روی گل دهی و رشد خوشه های گلزار تاثیر گذراند.

پیش از اینکه برنامه های اصلاح نبات روی این محصول شروع شود، سه گونه اصلی و اهلی به نام های:

۱)saccharum barberi

2) saccharum sinense

3) saccharum officinarum

گونه وحشی به نام های

۱)saecharum robustum                نیشکر وحشی آسیایی

۲) saccharum spohtaneum           نیشکر وحشی گینه نو

در جهان وجود داشته است. این گونه ها بیشتر برای به وجود آوردن رقم های جدید مقاوم به امراض و غیره به کار می روند که امروزه بیش از ۲۰۰۰ رقم نیشکر تجارتی در جهان وجود دارد. نیشکر گیاهی است چند ساله و در کشورهای مختلف که شرایط برای زیست این گیاه مناسب باشد، از یک تا چند سال از آن بهره برداری می شود و در صورتی که زمین دارای مولد غذایی کافی و کاملاً حاصلخیز باشد می توان پس از آن نیشکر کشت گردید، مدت بیشتری آن را در زمین نگهداری کرده و هر ۱۲ تا ۱۸ ماه یکبار از آن محصول برداشت نمود و در مواردی که درجه حاضلخیزی زمین کم باشد نمی توان بیش از دو بار محصول خوب برداشت کرد.

ترکیبات نیشکر

بخش عمده مواد قندی موجود در نیشکر از ××× یا قند ۱۲ ×××× (CLZH22O11) می باشد که حدود ۷۰ تا ۸۸ در گیاه را تشکیل داده است. در این میان ترکیبات دیگر قندی شامل گلوکز و فروکتوز به میزان خیلی کم درنیشکر موجود است.

نیشکر در جهان

بر اساس اخرین اطلاعات سازمان خوار بار کشاورزی جهان (FAO) در سال ۱۹۹۸ سطح زیر کشت نیشکر در جهان ۱۹۹۰۴ هزار هکتار بوده است که نسبت به سال گذشته ۱۴% در کاهش و نسبت به سال ۱۹۸۹ (سال پایه) ۱۹ درصد افزایش داشته است.

از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۸ در یک دوره ده ساله، سطح زیر کشت نیشکر جهان تقریباً نوسان داشته است در این دوره پایین ترین سطح زیر کشت نیشکر جهان با ۱۶۷۲۱ هزار هکتار مربوط به ۱۹۸۹ به بالاترین سطح زیر کشت با ۱۹۹۵۹ هزار هکتار مربوط به سال ۱۹۹۶ بوده است. در این دوره سطح زیر کشت با افزایش برابر ۱۹ درصد و مقدار تولید افزایشی برابر ۵/۲۳ درصد را نشان می دهد.

در بین کشورهای جهان برزیل و هند هر یک با دارا بودن ۴۹۲۷ هزار هکتار اراضی زیر کشت نیشکر، معمولاً حدود ۵۰ درصد از کل اراضی زیر کشت نیشکر جهان را به خود اختصاص داده اند مقام اول را دارا هستند.

عملکرد نیشکر در ایران

عملکرد در هکتار نیشکر کل کشور در سال زراعی ۷۷-۱۳۷۶، ۷۰۳۷۴ کیلوگرم بوده که نسبت به سال گذشته ۵/۱۴درصد کاهش و نسبت به سال پایه ۸۲۳۱۲ کیلوگرم مربوط به سال زراعی ۷۶-۷۵ و کمترین آن با ۵۰۷۶۱ کیلوگرم مربوط به سال زراعی ۶۸-۶۷ بوده است. در سال زراعی ۷۷-۷۶ استان خوزستان با متوسط عملکرد تولید ۷۰۵۳۸ کیلوگرم در هکتار دارای بالاترین عملکرد استان مازندران با متوسط تولید ۲۶۸۰۰ کیلوگرم پایین ترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.

فرآیند تولید کاشت

۲-۱ کاشت نیشکر به دو صورت کشت بذر و قلمه انجام می گیرد. کاشت بذر هنگامی انجام می گیرد که هدف، تولید نژاد جدید از نیشکر است که بدین ترتیب محققین اصلاح نبات می توانند نژاد های جدیدی از نیشکر را از نظر زود رسی، مطابقت با آب و هوایی محیط های مختلف، مقاومت در مقابل بیماری ها، افزایش میزان محصول، مقاومت و ××× و درصد قند را به وجود آورند. اما اگر هدف، تولید محصول باشد تکثیر آن توسط قلمه انجام می گیرد. قلمه زدن نیشکر شامل ۳ مرحله است.

۱-انتخاب قلمه         ۲- تهیه زمین            ۳- کاشت قلمه

۲-۲ چگونگی انتخاب قلمه و تهیه آن

قلمه ای که برای تهیه قلمه انتخاب می شود معمولاً از میان مزارع کشت جدید یا مزارع را توان های اولیه که دارای رشد کافی و نیشکر یکنواخت و عاری از بیماری و آفت هستند، برگزیده می شود که چند ماه قبل از کشت این قطعات مورد مراقبت های ویژه قرار می گیرند. در ایران برای تهیه قلمه مناسب از قلمه نی بدی و یا واس های مخصوص که قبلاً ضد عفونی شده باشد استفاده می شود تا از سرایت بیماری های قارچی به گیاه جلوگیری شود. قلمه انتخابی حداقل دارایی ۳ جوانه و طول آن بین ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر و محل قطع آن حد وسط حد گره می باشد. برای پیشگیری از سرایت امراض، قلمه ها را کاملاً ضد عفونی کرده و دقت می شود که فاصله بین زمان قطع و کاشت قلمه بسیار کوتاه باشد.

۲-۳ تهیه زمین

برای کشت نیشکر دو نوع زمین مورد استفاده قرار می گیرد.

الف) اراضی بکر و جدید که برای اولین بار تسطیح و به زیر کشت می روند.

ب) اراضی که زیر کشت نیشکر بوده و پس از آیش دوباره کشت می شوند که در این حالت انجام بسیاری از عملیات ضرورت ندارد.

الف) عملیات اجرایی در زمین های بکر

الف)۱ عملیات ماخار (آبشویی):

۱٫دیسک زنی

۲٫گرت بندی

۳٫تکمیل پیشه سازی

۴٫نهر کنی ماخار

الف)۲ نمک زدایی:

۱٫شیار زنی عمیق

۲٫عملیات پشته بندی یا حوضچه سازی

۳٫آماده کردن حوضچه ها برای آبگیری

الف۳)

۱٫شیار زنی عمیق نوبت اول

۲٫شیار زنی عمیق نوبت دوم

۳٫دیسک زنی نهایی

۴٫ماله کشی

الف۴) تسطیح نهایی

الف ۵) جوی و پشته سازی

الف ۶) کود پاشی

۵-۱- زمان کاشت (در شرایط آب و هوایی خوزستان در نیمه دوم مرداد تا آخر مهر ماه می باشد.

شمپاش مزرعه

۲-۵ مرحله داشت

۲-۵-۱ آبیاری

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.