مقاله نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه. ۱

فصل اول.. ۲

پیش نوین گرایی.. ۲

عهد قدیم. ۳

سومری‎ها ۳

مصر باستان.. ۴

چین باستان.. ۴

یونان باستان.. ۵

سقراط.. ۵

افلاطون.. ۵

ارسطو. ۶

ایران باستان.. ۶

مدیریت بعد از اسلام. ۶

جمع‎بندی ویژگی‎های دوره پیش‎نوین‎گرایی.. ۷

فصل دوم. ۹

نوین گرایی در مدیریت.. ۹

خصوصیات قرون وسطی.. ۱۰

مدرنیسم: ۱۱

دستاوردهای مدرنیسم. ۱۱

تئوری سیستم‎ها ۱۳

ویژگی سیستم: ۱۳

انواع سیستم. ۱۳

ویژگی‎های تئوری: ۱۴

فصل سوم. ۱۶

پسانوین گرایی در مدیریت.. ۱۶

مفهوم و فلسفه پسانوین‎گرایی.. ۱۷

سازمان از دیدگاه پسامدرنیسم: ۱۷

اساس تفکر سازمانهای مدرنیسم عبارت بودند از: ۱۷

پست مدرنیسم در مدیریت.. ۱۸

مقایسه بین مدرنیسم و پست مدرنیسم. ۱۹

فصل چهارم. ۲۰

بصیرت و عمل.. ۲۰

لزوم و اهمیت بینش (چشم‎انداز)‌. ۲۱

عناصر مؤثر در بصیرت: ۲۲

ویژگی‎های بصیرت.. ۲۲

اهمیت بصیرت: ۲۳

رابطه بصیرت و عمل در نظام آموزشی.. ۲۴

ویژگیهای مدیریت آینده‎نگر. ۲۴

سطوح بینش… ۲۴

فصل پنجم. ۲۶

سازمان های مجازی.. ۲۶

ویژگی‎های سازمان مجازی.. ۲۷

ادارات مجازی و سازمان مجازی و انواع آن.. ۲۸

دانشگاه مجازی.. ۲۹

دانشگاه مجازی در مقابل دانشگاه واقعی.. ۳۰

ساختار دانشگاه مجازی.. ۳۰

فصل ششم. ۳۱

سازمانهای یادگیرنده. ۳۱

سازمانهای یادگیرنده. ۳۲

اهداف سازمان یادگیرنده. ۳۲

سطوح حوزه‎های معرفتی فراگیری سازمانی.. ۳۴

فعالیت‎های سازمان یادگیرنده. ۳۴

مهارتهای لازم برای افراد در سازمان یادگیرنده. ۳۵

راهبردهای گسترش سازمان یادگیرنده. ۳۶

فصل هفتم. ۳۸

تعارض و کشمکش های سازمانی.. ۳۸

تعارض: ۳۹

اجزای تعارض: ۳۹

فلسفه‎های گوناگون تعارض… ۳۹

سطوح تعارض سازمانی.. ۴۰

انواع تعارض سازمانی.. ۴۱

دسته‎بندی دیگر از انواع تعارض‎های سازمانی: ۴۱

راهبردهای مدیریت تعارض… ۴۲

فصل هشتم. ۴۳

مدیریت کیفیت جامع.. ۴۴

شاخص‎های اصلی مدیریت کیفیت جامع.. ۴۴

اصول چهاده‎گانه مدیریت کیفیت جامع از نظر دمینگ: ۴۵

فناوریهای مدیریت و فناوریهای پشتیبانی در مدیریت کیفیت جامع.. ۴۶

مشکلات پنج‎گانه مدیریت کیفیت: ۴۶

فهرست منابع: ۴۷

مقدمه

مراحل اولیه زندگی بشر در این کره خاکی حالت طبیعی داشته است. گله‎های انسانی از طریق شکار، خوشه‎چینی یا غارت طبیعت، زندگی می‎کردند. آنان با ابزارسازی از دوره غارت طبیعت به دوره تولید خوراک رسیدند و بدین ترتیب تمدن بپر آغاز گردید. بشر با اختراع خط به جمع‎آوری تجربیات و ثبت و ضبط آنها پرداخت. گروه‎های اولیه به صورت کلان و قبیله‎ای شکل می‎‌گیرند. وضعیت اجتماعی آنان به صورت اشتراکی[۱] بوده است. نهادهای اجتماعی عصر حاضر مثل حکومت، مدرسه، اقتصاد، علم، هنر و جنگ هم با تحول گروه‎های کوچک یاد شده در طول تاریخ به وجود آمدند. نهادهای اجتماعی هر کدام دارای هدف یا اهدافی هستند که نیازهای انسان را برطرف می‎کنند. برای نیل به اهداف نهادها، ضرورتاً سازمان‎هایی شکل می‎گیرند (گلش فومنی، ۱۳۷۹).

مدیریت پدیده‎ای نوظهور نیست؟ بلکه عمر آن به درازای عمر تاریخ بشری می‎رسد. انسان در یک پیوستار تاریخی از زندگی انفرادی به زندگی قومی و از زندگی کشاورزی به حیات مدرن صنعتی و نهایتاً به زندگی پیچیده کنونی که با عناوین عصر اتم، الکترونیک، انفجار اطلاعات و عصر آدمهای مصنوعی از آن یاد شده است،‌ پانهاده است.

فصل اول

پیش نوین گرایی

مدیریت در تاریخ پرفراز و نشیب حیات بشری در اغلب به سه دوره تکامل تقسیم می‎شود:

۱) عهد قدیم (دوره باستان)

۲) عصر قرون وسطی

۳) دوره انقلاب صنعتی یا مقطع آگاهی اداری

 عهد قدیم

مدیریت در عهد قدیم به صورت آزمایش و خطا بوده است و هیچ شگرد خاصی جهت تبادل نظر افکار و تجارب نداشته است؛ بلکه به گونه‎ام خام و پرورش نایافته موجودیت داشته است.

پیش‎نوین‎گرایی از زمان حضرت آدم و حوا شروع می‎شود. تولید مثل، آموزش تغذیه، بهداشت و حفظ آنها و حاکمیت در آن دوره بیشتر سنتی بوده و تغییر در آن بسیار اندک روی می‎داده است.

 سومری‎ها

یکی از قدیمی‎ترین نوشته‎های بشری در زمینه مدیریت را می‎توان در آثار سومریان یافت.

سومری‎ها در ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد از روشهای مدیریت برای اداره و کنترل منابع مالی استفاده می‎کردند، و به ثبت و ضبط عملکرد مالی خود می‎پرداختند.

بیشترین تأکید در تمدن سومری‎ها بر اداره امور به وسیله کشیش‎ها و معابد و انجام امور کشاورزی استوار است. در اندیشه رامسس سوم و سلاطین تولمی اشاراتی به مسایل مدیریت شده است.

 مصر باستان

مصریان نیز  تمدن عظیمی را رقم زدند. ساختمان اهرام، با توجه به ابزار و تکنولوژی زمان خود یکی از بهترین نشانه‎های توان مدیریت و سازماندهی در ۵۰۰۰ سال پیش از میلاد است.

 چین باستان

بدین طریق چینیان در بیش از سه هزار سال قبل با برخی از مفاهیم مدیریت نظیر سازماندهی،‌ تشریح وظایف، همکاری، روشهای ایجاد کارایی و کنترل آشنا بوده‎اند.

تخصص به وسیله چینیان باستانی مورد تأکید قرار می‎گرفت؛ بنابراین مشاغل جنبه ارثی داشت. چینیان برای اولین بار انتخاب افراد و نیروی انسانی را به وسیله امتحانات در ۱۲۰ سال قبل از میلاد آغاز کرده‎اند. آموزش در این  تمدن کهن بر محور اندیشه‎های دو شخصیت بزرگ استوار بوده است: یکی لائوتسه[۲] که آموزش  و پرورش را ثمره اندیشه و تعقل می‎دانست و بر زندگی روحی و شیوه فکری مناسب تأکید می‎کرد،‌و دیگر کنفوسیوس[۳] است که ‌آموزش و پرورش را فرآیندی در جهت محافظت از جامعه و نهادهای آن می‎دانست.

یونان باستان

آنان بیش از سایر ملل اندیشه خود را معطوف به مسایل مدیریتی نمودند.

در یونان نیز مانند سایر تمدنهای باستانی، مشاغل ارثی بوده و تخصص مورد توجه بسیار قرار می‎گرفته است. پایه‎های اولیه برنامه درسی امروز را باید در شیوه تعلیم و تربیت یونان قدیم جستجو کرد.

 سقراط

در مورد سقراط غیر از مکالمات او با شاگردش افلاطون، اطلاعات زیادی در دست نیست.

 افلاطون

به نظر افلاطون کمال اجتماعی مردم در پناه دولت و جامعه مدنی است و حکومت ویژه متفکران است. افلاطون در کتاب جمهوریت، جالب‎ترین توجیه نظری را از بحث تخصص و تقسیم کار ارائه داده است. به اعتقاد او وقتی شخصی یک کار می‎کند، آسان‎تر و بهتر و دقیق‎تر آن را انجام می‎دهد (صادق‎پور، ۱۳۷۴).

 ارسطو

ارسطو سعادت انسان را در پناه زندگی اجتماعی می‎داند. نظریات ارسطو ‎- شاگرد افلاطون‎- مکمل دیدگاه افلاطون نسبت به آموزش و پرورش است. ارسطو در کتابهای هفتم و هشتم خود به نام سیاست بر این باور است که آموزش و پرورش آزاد باید به رشد فردی توجه کند و در این مسیر گام بردارد. پرورش افراد توانا با نهایت به پیشرفت جامعه‎ای پیشرفته و توانمندی کشور می‎انجامد. از دیدگاه ارسطو سعادت خیر اعلی است.

ایران باستان

برای ساختن کاخهایی همچون پرسپولیس و نظایر آن و احداث هزاران کیلومتر راه شوسه به منظور ایجاد ارتباط بین پایتخت و نقاط مهم مملکت برای لشکرکشیها، نیاز به وجود مهندسان،‌کارشناسان، راهدارها، متخصصان و کارگران ماهر و نیمه ماهر بوده است که برای استخدام این نیروی انسانی و به کارگیری آنان و فراهم آوردن وسایل و امکانات، قطعاً سازمانهای متعدد با وظایف مختلف وجود داشته است.

مدیریت بعد از اسلام

در دین اسلام، قرآن کریم، مهم‎ترین و معتبرترین منبع اداره و رهبری امور است که روشنگر خط‎مشی‎های تصمیم‏گیری است. بعد از قرآن کریم، از منابع معتبر اسلامی برای درک شیوه اداره امور سازمانها، از عهدنامه‎ای که حضرت علی(ع) برای مالک اشتر نخعی فرماندار مصر نوشته است، می‎توان نام برد.

جمع‎بندی ویژگی‎های دوره پیش‎نوین‎گرایی

براساس آنچه گفته شد،‌ مدیریت پدیده نوینی که منشأ‌ و مبدأ پیدایش آن اروپا یا آمریکا باشد،‌نیست؛ بلکه پدیده‎ای است که جامعه بشری از ابتدای پیدایش با آن

روبه‎رو بوده و تمدنهای گذشتته در تکوین آن نقش سازنده‎ای داشته‎اند.

از ویژگی‎های مدیریت در گذشته، می‎توان موارد زیر را نام برد:

۱- توجه به طبیعت و طبیعت‎گرایی

۲- متکی بر فردگرایی

۳- محوریت داشتن کشاورزی

۴- قابل برگشت نبودن زمان

۵- جهت‎گیری قبیله‎ای

۶- بسته عمل کردن فرهنگ‎ها

۷- حاکم بودن اشرافی‎گری

۸- متکی بودن بر آموزش توسط خانواده

۹- اعمال کردن تنبیهات سخت و جدی در آموزش

۱۰- اتکا بر آزمایش و خطا در مدیریت

۱۱- نابرابری حقوق زن و مرد

۱۲- مدیریت نظامی

۱۳- مدیریت آتنی (سقراط، ارسطو) که باعث شد مدرنیسم روی آن استوار شود.

۱۴- مدیریت طبیعت گرایانه (زمینی). نگاه به عقاب و حیوانات و آنچه خداوند در طبیعت ساخته است.

۱۵- تجسم فضایی آنان ضعیف بود.

۱۶- مدیریت فئودالیه یا کشاورزی قبیله‎ای حاکم بود. بین فضا و زمان انفکاک وجود داشت.

۱۷- جهت‎گیری بیشتر محلی بود.

۱۸- فرهنگ‎ها بیشتر بسته عمل می‎کردند و ریشه‎دار بودند.

۱۹- غیرعلمی بودن مدیریت (قورچیان، ۱۳۸۰).

فصل دوم

نوین گرایی در مدیریت

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی
 • پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس
 • مقاله سازمان های غیر دولتی
 • مقاله سازمان
 • مقاله تفکر استراتژیک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.