مقاله نیروی محرکه در بالابرها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نیروی محرکه در بالابرها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نیروی محرکه در بالابرها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

نیروی محرکه در بالابرها   ۱
رسم دیاگرام خمشی تیر عرضی   ۳
طراحی تیر اثر برش   ۱۲
محاسبه شاسی کالسکه   ۱۳
انتخاب تیر بر اساس خمشی   ۱۵
طراحی تیر کالسکه   ۱۶
انتخاب تیرآهن با توجه به خمش   ۱۶
انتخاب قطر محور برای چرخ های هرزگرد کالسکه   ۱۷
کوپلینگ‌ها   ۲۴
محاسبات مربوط به کوپلینگ الکتروموتور و گیربکس وینچ   ۲۴
ابعاد خار مربعی روی کوپلینگ   ۲۵
ناودانی زیر کالسکه   ۲۷
محاسبات قدرت محور کالسکه   ۲۸
محاسبات مربوط به چرخ دنده‌های کالسکه   ۲۹
محاسبه قطر محور محرکت کالسکه   ۳۴
طریقه اتصال ریل‌های عرضی به ریل‌های طولی جراثقال   ۳۸
محاسبه قطر پیچ‌ها در مقطع اتصال به ناودانی   ۴۱
انتقال قلاب   ۴۵
بحثی کوتاه در مورد تیرهای خمیده و تنش‌های آن:   ۴۵
کروکی یک قلاب یک طرفه برای محاسبات   ۴۸
قدرت محرک حرکت طول جراثقال   ۵۰
قطر محورهای هرزگرد حرکت طولی جراثقال   ۵۱
چرخ دنده‌های حرکت طولی جراثقال   ۵۳
اشاره ای در خصوص مونتاژ کردن قطعات جراثقال   ۵۹
ریل‌های عرضی   ۶۰
معرفی سیستم اتصال ریل طولی و عرضی   ۶۰
کالسکه و متعلقات آن   ۶۱
محور متحرک یا هرزگرد کالسکه   ۶۴
اجزای برقی سیستم   ۶۴

نیروی محرکه در بالابرها

با توجه به عوامل مهم طراحی از جمله وزن، سروصدا، کنترل، اندازه و ابعاد، حجم و …. پیشنهاد می‌شود که از موتورهای برقی برای نیروی محرکه در بالابرها استفاده شود و با توجه به تحقیقات به عمل آمده تقریباً بیش از ۹۵درصد نیروی محرکه کرین‌ها از الکتروموتورها استفاده می‌شود.

نکات قابل توجه در انتخاب موتورهای کرین

باید ممان ابتدای حرکت بزرگی باشد تا بتواند وزن سنگین بار یا وزن سنگین خود کرین را به حرکت درآورده و در کوتاهترین زمان سرعت کرین را به سرعت ماکزیمم برساند.
بایستی برای روشن و خاموش کردن زیاد مناسب باشند.
تغییر جهت دوران موتور را به آسانی انجام دهد.
باید دور موتور مستقلاً و بدون درنظر گرفتن بار قابل تنظیم باشد.

پارامترهای اساسی در طراحی ریل‌های طولی و عرضی

در طراحی عرضی و طولی به ظرفیت باربری و سرعت حرکت آن نیاز داریم. جراثقال‌ها و بالابرها بر حسب این پارامترها به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

جراثقال‌های سنگین موتوری که ظرفیت آنها بیش از سه تن است.
جراثقال‌های کندرو که سرعت حرکت آنها کمتر از m/s5/1 است.
جراثقال‌های تندرو که سرعت حرکت آنها بیش از m/s5/1 است.
سبک شامل جراثقال‌های دستی و موتوری کوچک که ظرفیت آنها سه تن و یا کمتر است.

برای طراحی ریل‌های طولی و عرضی، نیروهای زیر بر سیستم وارد می‌شود:

الف) نیروی قائم شامل وزن کالسکه و وزن بار؛

ب)‌ نیروی افقی جانبی برابر ۱۰%‌ مجموع ظرفیت جراثقال‌ها و وزن کالسکه متحرک

ج) نیروی افقی طولی (موازی ریل طولی) برابر ۱۵% عکس‌العمل انتهای تیر عرضی که بر ریل طولی ما وارد می‌شود.

تیر را در شرایطی طراحی می‌کنیم که ارتعاش و ضربه عادی در سیستم موجود باشد که در این حالت باید اثرات آن را با اعمال ضریب ضربه مناسبی درنظر بگیریم که ضرایب ضربه با توجه به جدول زیر تعیین می‌گردد:

با توجه به ظرفیت باربری حداکثر ۵ تن و سرعت حداکثر کمتر از ۵/۱ متر در ثانیه جراثقال‌ از نوع سنگین و کندرو است. ضریب ضربه آن را با توجه به جدول زیر بدست می‌آوریم.

رسم دیاگرام خمشی تیر عرضی

p نیروی قائم است که به تیر عرضی وارد شده و ممان MH را بر تیر عرضی وارد می‌کند.

 ممان خمشی در اثر نیروی وزن بر روی تیر عرضی در صفحه افقی وسط تیر .

 Q: نیروی افقی حاصل از رانش است که از تغییرات سرعت دستگاه جراثقال به ریل‌های عرضی وارد می‌شود و ممان My را ایجاد می‌کند. چون در صفحه افقی نقطه نیروی Q وجود دارد. بر اثر این نیرو خیز در صفحه قائم مطرح نمی‌شود.

برای محاسبه تنش در دو صفحه از فرمول  استفاده می‌شود.

چون  بنابراین تیرآهن IPE30 برای خمش مناسب است.

محاسبات قدرت محور کالسکه

از آنجایی که یکی از محورهای کالسکه – می‌باشد، — آن محور چرخ دنده‌ای نصب می‌شود تا با — خروجی گیربکس درگیر شود و باعث به حرکت درآوردن کالسکه روی ریل عرضی گردد. نیروی محرکه کالسکه باید قادر باشد. برای به حرکت درآوردن کالسکه به نیروی اصطکاک حاصل از وزن بار و وزن کالسکه غلبه کند. در این حالت وزن بار و وزن کالسکه مجموعاً ۶ تن درنظر گرفته می‌شود.

ضریب اصطکاک برای فولاد روی فولاد از جدول ضریب اصطکاک ایستایی مریام  انتخاب می‌شود.

 اگر راندمان مکانیکی انتقال قدرت برابر ۸/۰ باشد، داریم:

 قدرت لازم برای به حرکت درآوردن کالسکه Hp=10 اسب بخار می‌باشد.

محاسبات مربوط به چرخ دنده‌های کالسکه

برای محاسبات طراحی، چرخ دنده‌ها را به طور تجاری به سه دسته تقسیم کرده‌اند که دارای حد سرعتی نیز می‌باشند.

۱٫ چرخ دنده‌های تجاری دسته ۱:

این چرخ دنده‌ها بوسیله تیغه فرز یا روش‌های دیگر ساخته شده‌اند که سرعت آنها کمتر از  بوده و نیروی دینامیکی آنها برابر است با:

 چرخ دنده‌های تجاری دسته ۲:

دارای سرعت گام کمتر از  می‌باشند که Fd برابر است با:

 چرخ دنده‌های تجاری دسته ۳:

که اینگونه چرخ دنده‌ها دقیق و سنگزده

همچنین با توجه به چرخ دنده‌های استاندارد، چرخ دنده‌ها را از نوع ساده محاسبه می‌کنیم که دارای دنده‌های موازی محور می‌باشد و از میان دو چرخ دنده، چرخ دنده کوچکتر و بزرگتر را چرخ می‌نامند.

با توجه به ازدیاد تعداد دندانه در چرخ دنده‌های ساده اینولوت دنده به طرف خط مستقیم نزدیک می‌شود و با درنظر گرفتن استاندارد دندانه‌ها، چرخ دنده را از نوع اینولوت ۲۰o تمام عمیق درنظر می‌گیریم که از ذکر سایر موارد صرف‌نظر می‌گردد. این چرخ دنده‌ها دارای زاویه فشار  است. البته –Fd نیروی دینامیکی تولید شده در اثر خطا که در حال گردش در اثر اینرسی دندانه و شتاب بوجود می‌آید. بنابراین استقامت دندانه باید طوری باشد تا بتواند نیروی دینامیکی را تحمل کند.

سپس باید رابطه  برقرار باشد که Fb مقدار نیروی خمش در چرخ دندانه می‌‌باشد. بدین ترتیب برای اینکه چرخ دندانه بطور دائم و بدون آسیب بماند، از لحاظ نیروی خمشی باید همیشه رابطه زیر صادق باشد:

 که Ft مقدار نیرویی که مماس بر دایره گام بوده و بر اثر عمل انتقال قدرت به چرخ دنده وارد می‌آید. غیر از گسیختگی دندانه‌های چرخ دنده در اثر نیروی خمشی که باید جلوگیری شود حد دیگری که در اثر خستگی فشار در سطوح دندانه‌ها و به صورت خوردگی یا سائیدگی پدید می‌آید که به آن حد بار سائیدگی گویند و با Fw نشان می‌دهند. هرچند که مقدار تنش مماسی خیلی زیاد است، ولی به علت موضعی بودن تنش یا کمی دور شدن از محل مقدارش بسیار کمتر خواهد شد و بدین ترتیب جاری شدن اتفاق نمی‌افتد و با توجه به توصیه کتاب طراحی  مقدار مجاز نیروی سائیدگی Fw باید بیشتر یا مساوی نیروی دینامیکی Fd باشد، یعنی:

 با توجه به توضیحات ارائه شده مشخصات زیر مفروض است:

چرخ دنده از نوع تمام عمق ساده با زاویه فشار ۲۰o

قطر دایره گام چرخ

قطر دایره گام پینیون

سرعت دورانی چرخ A

گام دنده

گام قطری

 بنابراین مقدار V=0.32m/s می‌باشد که سرعت مماسی دایره گام می‌باشد.

 بنابراین مقدار Vb=0.298m/s می‌باشد که سرعت مماسی دایره پایه (مبنا) است.

محاسبه نیروی وارده بر دنده که عمود بر سطح دنده و مماس بر دایره مبنا می‌باشد:

توان

Fn=

سرعت

توان = ۱۰hp = 7457 W

 نیروی مماسی بر دایره گام (مولفه مماسی Fn)

 مولفه شعاعی F­n

 تعداد دندانه چرخ A

 تعداد دندانه چرخ B

 چون سرعت کمتر از ۱۰٫۱۶m/s است و با توجه به موارد ذکر شده در ابتدای بحث برای محاسبه نیروی دینامیکی Fd از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

 حد بار سائیدگی

 

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.