مقاله نیشکر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نیشکر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 27  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نیشکر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه   1
تاريخچه کشت نيشکر   2
خصوصيات گياهي:   2
کود شيميايي:   3
کنترل علفهاي هرز:   4
آفات و امراض:   4
برداشت:   6
موارد استفاده:   6
تاريخچه کشت نيشکر در ايران و جهان   7
اکولوژي نيشکر   8
مورفولوژي نيشکر   9
ريشه   12
ساقه   13
برگ   14
گل   14
اکولوژي نيشکر   15
اجزاي تشکيل دهنده نيشکر   17
اجزاي تشکيل دهنده مواد خشبي   17
ترکيبات معدني در شيره نيشکر   18
مواد آلي موجود در نيشکر   18
قند انورت   19
اسيدهاي آلي   19
مواد رنگي   19
مواد نيتروژن‌دار   19
تصفيه شيميايي عصاره نيشکر   20
روشهاي تصفيه شيميايي   20
تصفيه شيميايي بوسيله آهک   20
تصفيه شيميايي بوسيله SO2   21
تصفيه شيميايي بوسيله اسيد فسفريک   21
تصفيه شيميايي بوسيله دي‌اکسيد کربن   22
تبخير و متبلور کردن شيره نيشکر   22
منابع   23

مقدمه

نيشکر يکي از گياهان تيره گندم است. نيشکر از گياهان مهم قندي است که کشت و کار آن سابقه طولاني دارد. ساقه نيشکر داراي 14 تا 17 درصد ساکارز بوده از ساقه نيشکر در تهيه کاغذ و مقواي ساختماني و همچنين بعد از استخراج قند ملاس و تفاله آن به عنوان محصول جانبي که که از آنها به ترتيب در تهيه الکل و تغذيه دام استفاده مي‌شود. سابقه کشت اين گياه حدود 600 سال قبل از ميلاد در گينه و اندونزي و هند گزارش شده است.

اسکندر در بازگشت از هندوستان آن را به اروپا برد. امکان اين است که قبل از اسلام نيشکر در عربستان و ايران و مصر کشت مي‌شده است. حکومتهاي اسلامي در نيشکر کاري و شکرگيري از نيشکر در ممالک تحت تصرف خود سهم بسزايي داشته‌اند. به هر حال در اکثر کتابهاي تاريخي ايرانيان را اولين مردمي مي‌دانند که از نيشکر شکر استخراج کرده‌اند.

تاريخچه کشت نيشکر

کشت نيشکر در خوزستان 700 تا 800 سال قبل از ميلاد رواج داشته و کلمه خوزستان به معني شکرستان مي‌باشد. آغاز فعاليت براي کشت نيشکر در خوزستان در سال 1316 الي 1318 بوده ولي شروع جنگ جهاني و کارشکني شرکت نفتي سابق ايران و انگليس باعث عدم رسيدگي به اين فعاليت شد. با همکاري FAO در سال 1330 برنامه کشت نيشکر در خوزستان پايه گذاري شد و تا امروز ادامه داشته بطوري که در حال حاضر برنامه توسعه نيشکر يکي از بزرگترين طرحهاي ملي ايران است. سطح زير کشت اين محصول در سال ۱۳۶۵ به مقدار 28000 هکتار با متوسط عملکرد 83 تن ساقه در هکتار بوده است.

خصوصيات گياهي:

 نيشکر با نام علمي Saccharum Officinarum گياه غول پيکري از تيره غلات ( Gramineae ) است که به صورت چند ساله براي برداشت ساقه حاوي قند آن توليد ميشود . ساقه نيشکر داراي مغز است که قند در آن ذخيره مي گردد ذخيره ساکارز بيشتر در قسمتهاي مرکزي و پايين انجام مي شود .

وجود عناصر معدي در شربت قند بر کريستاله شدن قند اثر نا مطلوب دارد .

سازگاري: نيشكر محصول مناطق حاره و نيمه حاره اي مي باشد . توليد نيشكر در آن نواحي كه ميانگين حرارت ماهيانه طي حداقل 8 ماه از سال حدود 20 درجه سانتيگراد يا بيشتر باشد امكان پذير است ، مشروط بر آنكه در هيچ ماهي از سال يخبندان وجود نداشته باشد . حرارتهاي حدود 20 درجة سانتيگراد درخاك براي رشد ريشه ها مناسب است و حرارتهاي كمتر از اين مقدار موجب محدوديت رشد ريشه مي گردد . حرارتهاي كمتر از 5 درجه سانتيگراد نيز ممكن است به برگها آسيب رساند .

حساسيت نيشكر به كمبود نور شديد است و پنجه زدن آن به مقدار زيادي نور نياز دارد .

مقاومت نشكر به خشكي در بعضي ارقام زياد است . با اين حال ، نيشكر به بالا بودن رطوبت خاك و محدوديت زهكشي نيز چندان حساس نمي باشد . نيشكر به شوري خاك نسبتاً مقاوم مي باشد .

کود شيميايي:

نياز نيشكر به عناصر غذائي زياد است . هر تن ساقه نيشكر برداشتي موجب خروج 45/0 تا 9/0 كيلوگرم ازت و همين مقدار اكسيد فسفر ، 8/1 تا 5 كيلوگرم اكسيد پتاسيم و 45/ تا 8/1 كيلوگرم كلسيم از خاك مي گردد .

نيشكر در تمام خاكها نسبت به ازت واكنش نشان مي دهد . زمان دادن كود ازته ، مقدار ازت در خاك و اثر آن بر قند در نيشكر مشابه چغندر قند است .

عكس العمل نيشكر به كود فسفره به نوع خاك بستگي دارد . معمولاً مقدار 400 تا 500 كيلوگرم اكسيد فسفر را قبل از كاشت به خاك مي دهند . عكس العمل نيشكر به پتاسيم نيز به خصوصيات خاك بستگي دارد . كمبود پتاسيم منجر به پيدايش ساقه هاي لاغر و نرم مي گردد و درصد قند را كاهش مي دهد . استفاده از كود پتاسيم در نواحي جنوبي ايران ضروري بنظر نمي رسد ، بخصوص اينكه با سوزاندن برگها در جريان برداشت مقداري از پتاسيم مصرفي به خاك برگشت داده مي شود .

کنترل علفهاي هرز:

 رقابت علفهاي هرز در اوايل دوره رشد نيشكر اهميت دارد .

علف كشهاي قبل از سبز شدن مانند آترا زين مي تواند علفهاي هرز را بين 4 تا 12 هفته پس از كاشت ( بسته به شرايط ) كنترل نمايد . پس از هر برداشت نيز مي توان اين علف كش را بين رديفها پاشيد .

آفات و امراض:

كرم ساقه خوار نيشكر و سوسك نيشكر دو آفت مهم نيشكر در ايران بشمار مي رود .

خسارت كرم ساقه خوار نيشكر (sesamia nonagrioides) توسط لاروها انجام مي شود كه صورتي رنگ بوده و طول آنها به 30 تا 35 ميلي متر مي رسد . لاروها ابتدا از پانشيم غلاف برگ تغذيه كرده و سپس به داخل ساقه نيشكر وارد شده و از بافت داخلي تغذيه مي كند . و باين طريق موجب خشكيدن جوانه انتهايي ساقه مي گردد . ظاهراً پارازيت هاي طبيعي جمعيت اين آفت رادر حد غير اقتصادي نگهداشته و سمپاشي ضرورت ندارد .

سوسك نيشكر يا سوسك ذرت با نام علمي Pentodon iniota يكي از آفات عمومي محصولات زراعي است كه به نيشكر نيز حمله مي كند . اين سوسك حشره اي است به رنگ بور متمايل به سياه و طول 20 تا 24 ميلي متر كه به قلمه و اندامهاي زيرزميني نيشكر خسارت وارد مي سازد . حشره كامل و لارو آن هر دو از مغز قلمه و ساقه در زير خاك تغذيه مي كند . براي مبارزه با اين آفت مي بايستي بقاياي گياهي آلوده و علفهاي هرز را زا خاك خارج و جمع آوري نمود .

كنترل شيميايي با پاشيدن حشره كشها قبل از شخم و با استفاده از طعمه مسموم امكان پذير مي باشد .

بيماريهاي سياهك ، موزائيك و بوته ميري آوندي نيشكر بطور پراكنده و موضعي در روي بعضي ارقام نيشكر در خوزستان مشاهده گرديده اند ، ولي در حال حاضر اهميت اقتصادي آنها زياد نيست . استفاده از ارقام مقاوم مهمترين راه مبارزه با اين بيماريهاست .

برداشت:

نيشكر با خنك شدن هوا در اوايل پائيز شروع به رسيدن مي كند و مقدار زيادي مواد قندي در آن ذخيره مي شود .

در ايران ابتدا مزرعه را آتش مي زنند تا برگها بسوزد .در صورتيكه برگها بخوبي نسوزد ، مي توان ابتدا برگها را با علف كش گراماكسون خشكانيد و 5 تا 9 روز بعد مزرعه را آتش زد براي سمپاشي مي توان از هواپيما استفاده كرد . پس از سوزانيدن برگها نسبت به بريدن ساقه ها از نزديكي سطح خاك اقدام نموده و قسمت فوقاني ساقه را كه قند كمي دارد قطع مي كنند ( حدود 20 تا 30 سانتي متر فوقاني كه ميانگره ها بخوبي تشكيل نشده اند ) . ساقه ها را روي تريلرها بار نموده و كارخانه مي برند .

موارد استفاده:

ساقه تازه نيشكر داراي 90 درصد عصاره است كه حاوي 12 تا 17 درصد ساكرز مي باشد . از هر تن ساقه تازه نيشكر حدود 85 تا 110 كيلوگرم قند استخراج مي گردد .

ملاس و تفاله دو محصول جنبي نيشكر است . از ملاس براي تهيه الكل و نيز تغذيه دام استفاده مي شود . از تفاله در تهيه كاغذ ، مقواي ساختماني و پوشهاي ديگر استفاده مي گردد . تفاله مي تواند بعنوان بستر مرغ و دام نيز مصرف شود .

تاريخچه کشت نيشکر در ايران و جهان

25,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • کارآموزی فرآيند توليد شكر و ارزیابی قسمت های مختلف کارخانه
 • مقاله اتانول
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی