مقاله همدان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله همدان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله همدان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه    ۱
جغرافیای طبیعی    ۲
سابقة تاریخی     ۳
نگاهی کوتاه وگذرا به بافت قدیم شهر همدان   ۶
جمعیت ، نژاد و پراکندگی   ۷
محلات و کوی های قدیمی   ۷
آثار وابنیه‌های تاریخی و نقاط دیدنی   ۹
بقاع و اماکن مذهبی   ۱۰
مدارس ومساجد   ۱۱
آثار تاریخی   ۱۱
بناهای دیدنی   ۱۲
غارهای همدان   ۱۵
صنایع دستی   ۱۶
منابع وماخذ   ۱۷

منـابع وماخـذ

۱- مختصری پیرامون آثار مذهبی ، تاریخی و دیدنیهای استان همدان ؛     دکترحسین ارشادی

۲-   هگمتانه   ؛    سید محمدتقی مصطفوی

۳-    فرهنگ ایران زمین  ؛  پور داود

جغرافیایی طبـیعی

 الف) موقعیت و مساحت : استان همدان با وسعتی  در حدود ۲۰ هزار  کیلومتر مربع که درحدود ۲/۱% مساحت کل کشور را تشکیل میدهد ، در غرب ایران بین مدار ۳۳ درجه و ۵۹ دقیقه تا ۲۵ درجه و ۴۵ دقیقه عرض شمالی و ۴۷ درجه‌و۳۴دقیقه تا ۴۹درجه‌و۳۶ دقیقه طول شرقی‌از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است .این استان از شمال به استان زنجان ، از جنوب به استان لرستان (بروجرد) و از شرق به استان اراک و از مغرب به استانهای باختران
و قسمتی از کردستان محدود میباشد .

مهمترین کوههای استان عبارتند از :

 – الـوند : رشته‌کوهی است تک در ابتدا و امتداد سلسله‌کوههای زاگرس که از کوههای میانی فلات ایران محسوب و مربوط به دوران سوم زمین شناسی است . درجنوب شهرستان همدان واقـع و از شمال غـربی به کوه خدابنده‌لـوی سنـندج و کـوه مهم چهـل چشمة کردستان واز جنوب شرقی به ارتفاعات راسوند اراک و کوه وفس متصل است .خط‌الراس‌آن‌حد طبیعی‌بین شهرستان همدان وتویسرکان می باشد وبلندترین قلة آن موسوم به الـوند در ۱۸ کیلومتری جنوب شهر واقع و ارتفاع آن ۳۵۷۴ متر می باشد .
– کوههای کم ارنفاع چنگ الماس  در شمال دهستان مهربان که ارتفاع بلندترین قلة آن ۲۵۲۵ متر میباشد .
–  کوههای قره‌داغ با ۲۳۶۵ متر ارتفاع
– کوههای ارمنی در شمال بخش کبوترآهنگ

– کوه وفس در مشرق با ارتفاع  ۲۵۴۰ متر

– سلسله‌کوههای‌خرقان‌ درشمال شرقی‌که خط‌الراس‌ طبیعی بین همدان‌ وقزوین‌ محسوب‌ میشوند

– گردنه مشهور آوج با ارتفاع ۳۰۱۳ متر و در مسیرسلسلةکوههای خرقان قرار گرفته‌است .

 ج)رودخـانه‌ها  :

    ۱- رودخانه قره‌چای     ۲- رودخانةسیمینه    ۳- رودخانةخاکو    ۴- روخانةدرةمرادبیگ
۵- رودخانة عباس آباد ۶-رودخانة فرجین    ۷- روخانه گردنةاسدآباد  ۸- روخانةهمه‌کسی

رودخانه‌های دیگر همدان عبارتنداز : ابـوک ، ارزانفود و فرجین

سابقة تاریخی :

هـرودت مورخ یونانی بنای شهر همدان را که به دیاکس ، نخستین شهریار ماد نسبت میدهد میـنویسد پس از آنکه این پادشـاه هگمـتانه را جهت پایتخت کشور خویش برگزیـد ، کاخـی عجیب ومستحکم بصورت هفت قلعه که هریک درون دیگری قرارگرفته بود ساخت وبه تقلید از رنگ‌آمیزی قصرهای بابلی ، کنگره های هریک ازدیوارهای قصر مزبور را برنگی در آورد  و کاخـی بس بلند مخصوص شاه و خزانة سلطنتی در آخرین قلعة درونی بر پا ساخت وسکنة شهر خارج از حصارها مسکن داشتند . محیط آخرین دیوار قلعه تقریباً به بزرگی
شهر آتن بود. این قصر دارای ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ اطاق و هر اطاق را ۸ درب آهنین بوده‌است .
(۶۵۵ تا ۷۰۸  ق‌ م ) اما آنچه‌که در کتیبة تگلات‌پالسراول شهریارآشوری که مربوط به قرن‌یازدهم پیش از میلاد میباشد در مورد همدان آمده ‌است«در این کتیبه نام همدان همدانا نوشته شده است » مشخص می سازد که گفتةهرودت مبنی بر بنای شهر توشط دیوکس محقق نبود و احتمالاً این پادشاه با ایجاد هفت قلعه حیرت انگیز فوق بر آبادانی وتوسعه آن افزوده است . بهرحال از آنچه که سایرمورخین بیگانه در مورد همدان نگاشته‌اند می توان پی‌برد که این شهردر دوران زمامداری دیوکس بعنوان پایتخت دولت ماد اهمیت و رونق خاصی داشته‌است در این زمینه پلی بیوس مورخ دیگر یونانی (۲۰۴ تا ۱۳۲ ق.م) همدان باستانی رابدینگونه توصیف می نماید.

در د امان کوه ارنتس  (به زبان یونانی مقصود کوه الوند است) شهر هگمتانه با قلعه و ارگ مستحکم وعجیب حیرت آوری قرار گرفته ، قصر شاهی درون آخرین قلعة آن استوار
گردیده و مساحت زمین زیر کاخ شاهی در حدود ۱۳۰۰ متر است . وضع ساختمان و آرایشهای عجیب وتزئیناتی که در این کاخ بکار رفته‌است بنحوی است که توصیف آن مبالغه‌آمیز بنظر می رسد. چوبهایی که در آن بمصرف رسیده پوشیده‌ از زر و سیم است ، درها و ستونها و رواقها با هزاران گونه کنده‌کاریها ونقش ونگارها آراسته‌شده ویک تیر عاری از زیور و یک دیوار بی پیرایه در آن کاخ یافت نمی شود حتی کاشیهایی که
زینت بخش ازارها و دیوارهای درونی قصر است با پوششی از آب نقره سیم‌ اندود گشته همة چوبها از جنس سرو وکاج است .

بهرحال پس از شکست دیوکس بوسیلة سارگن پادشاه آشور  وتحقق وحدت مادها  که‌ برای اولین بار توسط او مطرح شده بود توسط یکی  دیگر از رؤسای ماد بنام فرورتیش یا فرااورتس شکل می‌گیرد و هم او ناحیه وسیعی از همدان را به اشغال خود در می آورد  ودر زمامداری آخرین پادشاه ماد موسوم به ایختوویکو یا آستیاک بدنبال درخواست مردم
اکباتان « بزبان یونانی آن را اکباتان میخواندند » ودر سال ۵۵۰ ق . م  و پس از ۳ سال جنگ سلسلةمادها بوسیلة کوروش هخامنشی منقرض گردید .

بعضی از مورخین اعتقاد دارند که شهر همدان در دوره بخت‌النصر ویران شده‌ است ودر زمان داریوش اول از نو آباد گردیده و کشف آثار متعدد از این دوره در همدان علاوه بر
تائید این نظریه مشخص می سازد که همدان پایتخت تابستانی هخامنشی بوده است .

در دوران  قدرت نمائی اسکندر همدان بعنوان  ستاد  فرماندهی سلوکیان برضد پارتی ها مورد استفاده قرارمی گیرد وسالیان بعد پس از آنکه اشکانیان قدرت کافی یافتند وبر تمامی ایران تسلط پیدا کردند همدان را پس از تصرف  برای پایتخت تابستانی خود انتخاب می نمایند (۲۵۰ق.م) وکشف آثار فراوان مربوط به دورة زمامداری ساسانیان در نقاط مختلف استان مؤید این نکته است که در این دوره نیز همدان مورد توجه قرار داشته است  .

و بعد هنگام طلوع آفتاب درخشان اسلام مردم همدان از جملة اولین مردمی هستند که در جهت مقابله و پشت پا زدن به اختلافات طبقاتی شدید و ظلم و ستم دوران ستمشاهی خانوادة ساسانی بفرمان رسول اکرم (ص)  بر تشرف بدین مبین اسلام پاسخ مثبت می دهند .

و در سال ۳۱۹ هجری  و در زمان تسلط دیلمیان  همدان مرکز کشمکشهای فراوان بین حسنویه و دیلمیان وکاکویه قرار می گیرد تا اینکه عاقبت همدان در تقسیمات به رکن‌الدوله می رسد وسپس شمس الدوله از طرف سیده‌خاتون زمامداری همدان را بدست می آورد وهم اوست که وزارت خود را به فیلسوف نامدار ایران «ابوعلی سینا » می سپارد .

در حملة خانمانسوز مغول (۶۱۷ ه .ق ) همدان نیز از این آسیب بزرگ و وحشتناک برکنار نمی‌ماند ودر زمان هلاکو خان بمدت شش ماه مقر فرماندهی او می شود وسالیان بعد یکی از اعقاب ایلخانیان بنام بایدوخان‌مغول (۶۹۵ ه.ق) در این شهر تاج گذاری می‌کند وتوسط همین شخص است که جهت ترمیم ویرانیهای شهر کوششهایی مبذول می گردد . در زمان غازان‌خان نیز اقداماتی در آبادانی شهر از جمله ساختن خانقاهی انجام می گیرد .

و پس از چنگیزیان در حملات یکی دیگراز خونخواران تاریخ یعنی تیمور وتاسیس حکومت قره‌قویونلوها بر ویرانه‌های ایران توسط اشخاصی چون امیر حسین بیک و بازماندگان او چون اغورلو از تیموریان همدان نیزاز این آشوب مصون نمی ماند . تا اینکه در دوران حکومت صفویان و به گاه حکومت شاه‌اسماعیل که ظاهراً به آبادی ایران علاقه‌مند است در این شهر اقداماتی چون ایجاد کارخانة چرم سازی صورت می پذیرد و قلمرو علی شکر نامی که دراین دوران به همدان اطلاق می شود بعنوان یکی از بیگلربیگی‌ها و یکی از املاک معتبر شیخ علیخان رئیس‌الوزرای شاه سلیمان اعتباری خاص می یابد پس از انقراض صفویه و بروز هرج ومرج و در سال ۱۱۳۸ هجری شهر همدان بدنبال پایداریهای مردانة مردم اما بعلت فقدان ادوات جنگی به‌تصرف احمد پاشا والی بغداد درمی آید ولی مجدداً در زمان شاه طهماسب دوم ترکان عثمانی بر این شهر تسلط می یابند وبعد در سال ۱۱۴۵ بموجب پیمانی که میان ایران وعثمانی امضاء می‌شود شهر همدان بطور قطع به ایران تعلق پیدا می کند . تا اینکه درزمان حکومت قاجاریان بعنوان ستاد فرماندهی محمدعلی میرزای دولتشاه در جنگ با علی پاشا والی بغداد مجدداً در گیر جنگ می شود و عاقبت در زمان تسلط پهلویان براین منطقه از کشور همان شد که بر سایر نقاط روا رفت . ویرانه‌های باقی مانده بر روی تپة تاریخی هگمتانه در مرکز و قلب شهر بعنوان لایة روئین تاریخ چندین هزارسالة از ماد تا پهلوی و بعنوان تمدن پهلوی ویا دروازه‌های تمدن بزرگ به مثابة گواه زنده‌ایست که بر تارک شهر همچون سایةای نفرت انگیز خودنمائی می کند .

نگاهی کوتاه وگذرا به بافت قدیم شهر همدان

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ابن سینا
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.