مقاله هنرهای سنتی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله  هنرهای سنتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله  هنرهای سنتی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۷
۱- ابزارکار و کاربرد آن ۸
صفحات پرداخت کننده دستگاه پرداخت کننده ۱۲
۲- مصالح ۱۴
۱-۲ چوبهای صنعتی ۱۴
اهمیت چوب شناسی در معرق کاری ۱۵
بافت چوبها ۱۵
رده بندی چوبها ۱۷
چوب مورد استفاده در معرق کاری ۱۷
۱- آبنوسDiospyros Crassiflara 17
2- فوفل ۱۸
۳- گردو Juslans rejia 18
4- عناب Zizyphusvalsarislam 19
5- بقم Hematoxylon Campechidnum 20
6- شمشاد Buxus Semperrirens 20
7- کیکم Acercineros – Cens Boiss 21
2-2صدف و عاج ۲۱
۳-۲ موادچسبنده و کاربرد آن ۲۲
۴-۲- مواد محافظ و جلا دهنده ۲۳
۵-۲-خمیر ساده ۲۴
۳- مراحل معرق کاری ۲۴
۳-۱ انتخاب طرح ۲۴
۳-۲ طرز تهیه الگو ۲۵
۳-۳ طرز خرد کردن الگو ۲۵
۴-۳ انتخاب چوب ۲۶
۵-۳ روش های اتصالی اجزای الگو بر روی چوبهای رنگی ۲۶
۶-۳ برش و شیوه های آن ۲۷
۷-۳ چسبانیدن برش قطعات معرق شده روی کار ۲۸
۴- مواد کمکی در معرق کاری ۲۸
۷- خاتم در معرق کاری ۳۰
طریقه بکار بردن خاتم در معرق ۳۱
۸-۳ نحوه درز کردن لایه ها ۳۱
۹-۳ رنگ کاری معرق ۳۲
رنگ کاری معرق زمینه رنگی با اکلیل ۳۷
۱۰-۳ روشهای از بین بردن چربی چوب ۳۸
مشخصات یک تابلو معرق خوب ۳۸

 

 

مقدمه:

زندگی انسانها از اولین دوران با هنر آمیخته بوده و به تدریج که آدمی رشد کرد. و به تکامل رسید، هنر نیز همزمان با رشد انسان تکامل یافته است.

کار معرق قبل از اینکه بعنوان یک شغل و راهی برای تأمین زندگی و امرار معاش برای خودی هنرمند باشد در ریشه خانواده در ریشه هنر بوده و می باشد.

هنر بیان کننده حالتهای عاطفی و روحیات انسانی است که به شکلها مختلف نمایش داده می شود. هنز از لحاظ زمانی و دوره ای به دو دورة کلاسیک و معاصر تقسیم می شود:

هنرهای کلاسیک کم ریشه در زندگی مردم دارند با‌ آداب و سنتهای و محیط هر منطقه رشد یافته اند، اینگونه هنرها در ایران به مینیاتور، تذهیب، ضیاکاری، رزی بافی، قالی‌بافی، کاشی کاری، سرامیک سازی، طفرنی، خانم کاری، منبت و معرق کاری شهرت یافته که در کل « هنرهای سنتی » شناخته شده اند.

معرق: معرق در معنای کلمه « اصولاً هر چیز رگه دار را گویند» ولی مفهوم آن را در این نوع بخصوص هنر، ایجاد نقشها و طرحهای زیبایی است که از دور بری و تلفیق چوبهای رنگی روی زمینه ای، از چوب یا پلی اسنر سیاه شکل می گیرد.


۱- ابزارکار و کاربرد آن:

۱-۱ اره دستی:

در آن ارة معمولی با دستة چوبی است – که دارای تیغه های گوناگون برای بریدن تکیه‌های بزرگ چوبی بکار می رود

۲-۱ اره چوب بر واره فلز بر (اره های مویی )

اره های چوب بروارة های فلز بر دارای تیغه های باریک به طول ۱۳ سانتی متر که دنده‌های آن به ترتیب در فلز بصورت زوج ( دو ملخه ) و در چوب بصورت فرد (یک‌ملخه) با فواصل (۲-۲) کم قرار دارد. این تیغه ها بر سر کمان متصل می شود. تیغ اره های فلز بر با شماره دو صفر، یک و دو آن برای بریدن صدف و عاج و شبه عاج استفاده می شود. تیغ اره های چوب بر مورد استفاده در معرق کاری با شماره دو صفر و یک است.

۳-۱ پرس برقی

 دستگاهی است برقی، که چهار ستون آهنی که سه صفحة مستطیل شکل از چهار زاویه، به ستون ها متصل شده است و در قسمت بالای این چهار ستون حجم مکعب مستطیل آهنی قرار دارد که موتور و دستگاه گرم کننده در این قسمت  جای گرفته است و با روشن کردن آن در حال حرکت صفحات، گرمابه وسیلة به هر یک از صفحات مستطیل شکل وصل شده است.


۴-۱ پرس دستی (پیچ دستی)

 وسیله ای است فلزی، شامل خط‌کشی قطور به طول ۲۵ الی ۵۰ سانتی متر که دو قطعه بصورت افقی یکی ثابت در انتهای خط کش و دیگری که اهرم نامیده می شود در بالای آن به صورت متحرک قرار گرفته است.

یک پیچ بزرگ که یک دسته چوبی دارد و ابتدای اهرم متحرک نصب شده است. این وسیله برای ثابت نگهداشتن اشیا و تحت فشار قرار دادن ( پرس کردن) قلعه های کوچک معرق شده استفاده می شود.

۵-۱ پبشکار

 قطعه چوب مستطیل شکلی است به طول ۲۰ سانتی متر وعرض ان ۱۰ سانتی متر که یک طرف عرض ان بر لبة میز نصب می شود و در میان طرف دیگر، شیاری بطول تقریبی ۴ سانتی متر و عرض ۱ سانتی متر وجود دارد، این تخته بصورت معلق بر لبة میز متصل شده و از آن برای خرد کردن و دوربری نقشهای چوبی استفاده می گردد (شکل‌۱-۲)

۶-۱ تیزک

 قطعه فلز نوک تیزی است که قابلیت انعطاف بسیار دارد و برای برداشتن نقشها چوبی بریده شده از درون قالب خود استفاده می شود (شکل ۲-۲)


۷-۱ چکش

 همان چکش معمولی ککه مورد استفاده عمومی است و برای کوبیدن میخ بکار می رود در معرق نوع ۱۰۰ گرمی آن استفاده می شود (شکل ۲-۲)

۸-۱ سوهان تخت

 سوهانی به طول ۴۵ سانتی متر که تا اندازه ۳۵ سانتی متر آن به پهنای ۵/۳ سانتی متر  و ۱ سانتی متر  باقیمانده در انتها باریک می شود در موقع کار بعنوان دستگیره استفاده می‌شود.

۹-۱ سوهان چوب ساب

 تیغه ای فلزی بطول ۳۰ سانتی متر که دسته ای پلاستیکی آن متصل است که برای صیقل دادن سطح شئ معرق شده بکار می رود.

۱۰-۱ کمان اره

 وسیله ای است فلزی و منحنی شکل مانند نعل اسب که دسته ای چوبی با یک سر آزاد آن متصل است و تیغه هایی با شماره های متفاوت به وسیلة دو پیچ (خروسک) به دو سر کمان اره متصل می شو، که قوس این کمان اره با شل کردن دو پیچ (خروسک) بلندتر  می شود که باعث کارکرد راحتر در سطوح سی های بزرگ تر می شود.

هنگام بکار بردن این وسیله حتماً باید دقت کرد که کمان ان به حالت افقط و به فاصلة  ۱تا ۲ سانتی متر تا کتف قرار بگیرد و تیغه آن با تختة پیشکار زاویه  درجه تشکیل بدهد.

۱۲-۱ رنده دستی

 قطعه ای چوبی است که در وسط ان ورقه مستطیل شکل فلزی با لبة تیز که برای رنده کردن و پرداخت چوب ها بکار می رود. این قطعه دارای دو دسته چوبی است.

۱۳-۱ سنگ نفت

 قطعه سنگ نفت رنگی است که در میان قالبی از چوب های گرفته است و برای تیز کردن تیزک از ان استفاده می شود. این سنگ دارای دو سطح دندانه دار زبر و نرم می‌باشد که ابتدا نوک تیزک را بوسیلة دندانه های زبر و درشت تراش داده می شود و سپس با دندانه های ریز منتقل می دهند، سنگ نفت را همیشه در مقداری از نفت نگهداری می شود تا مقدار از چوبی نفت در آن نفوذ کند (شکل ۳-۲)

۱۴-۱ گاز انبر

 وسیله ای است فلزی شامل دو دسته و دولبة قوس دار دو دسته با اندازه ها یکسان قرار دارد و بتدریج به هم نزدیک می شوند تا در نقطه ای به یکدیگر متصل شوند در معرق ز شماره ۶ گاز انبر استفاده می شود. و از این وسیله برای بیرون آوردن میخ از محلی که چوبها را موقتاً بهم متصل کرده است استفاده می کند.


۱۵-۱ لیسه

قطعه فلزی است مستطیل شکل بضخامت یک میلیمتر که قابلیت انعطاف بسیار دارد و برای جمع‌ آوری براده ها از سطح کار و همچنین پرداخت آن قرار می گیرد.

۱۶-۱ گونیا

 خط کشی است فلزی به طول ۵۰ سانتی متر که در انتها به یک فلز قطور صاف به طول ۵/۱۳ سانتی متر  متصل شده که با خط کش تشکیل زاویة قائمه را می دهد، که برای صاف کردن لبه های ناصاف شئ معرق شده استفاده می شود.

۱۷-۱ ماشین پرداخت ( فرز)

 دستگاهی بطول ۴۵ سانتی متر که از سه قسمت:

الف- دسته

ب- بدنه

ج- صفات پرداخت کننده تشکیل شده است.

–                       صفحات پرداخت کننده دستگاه پرداخت کننده:

۱-صفحه سنگ سمباده:

صفحه دایره شکل بقطر ۱۸ سانتی متر که میان آن دایره ای بقطر ۲ سانتی متر  خالی است که محل قرار دادن مهره پیچ متصل کننده به بدنه است.

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت هنرهای سنتی
 • مقاله هنرهای سنتی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.