مقاله هنر و تمدن اسلامی در دوران قاجار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله هنر و تمدن اسلامی در دوران قاجار  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله هنر و تمدن اسلامی در دوران قاجار  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
هنر نقاشی دوره قاجار و منیع‌الملک    ۷
تعزیه‌    ۱۲
علم‌ موسیقی‌    ۱۵
نتیجه‌گیری    ۲۶
منابع و ماخذ     ۲۷

منابع و ماخذ :

۱ـ تاریخ نگارگری در ایران ـ سید عبدالمعید شریف‌زاده

۲ـ مقاله هفت قلم آرایش ـ‌ لوازم آرایشی ایرانیان ـ ترجمه مژگان محمدیان نمینی

۴ـ ایران عضو قاجار از نگاه لوئیجی فونتابونه ـ ‌دکتر محمد ستاری ـ استاد یار پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

۵ ـ هنر نامة ـ فصلنامه تخصص دانشگاه هنر پاییز ۱۳۸۴ سال هفتم شماره ۲۸

۶-جولین رابی ترجمه محمد خلیلی  مجله هنرهای تجسمی شماره ۲۳

۷-دایرة‌المعارف‌ تشیع‌؛ زیر نظر احمد صدر حاج‌ سیدجوادی‌، بهاءالدین‌ خرمشاهی‌، کامران‌ فانی‌؛ ج‌ ۴؛ ۱۳۷۷؛ «تعزیه‌». (داوود حاتمی‌)؛ ص‌ ۴۴۰٫

۸-. صادق‌ همایونی‌؛ تعزیه‌ در ایران‌؛ شیراز؛ انتشارات‌ نوید؛ ۱۳۶۸؛ ص‌ ۱۵ـ۱۷٫

۹-. همان‌؛ تعزیه‌ و تعزیه‌خوانی‌؛ بی‌جا: انتشارات‌ جشن‌ هنر؛ بی‌تا؛ ص‌ ۱۴؛ به‌ نقل‌ از نشریة‌ شمارة‌ ۳٫ جشن‌ هنر شیراز؛ تخت‌ جمشید ۴۶؛ ص‌ ۵٫

۱۰- نک‌: پتر جی‌. چلکووسکی‌؛ تعزیه‌: نیایش‌ و نمایش‌ در ایران‌؛ ترجمة‌ داوود حاتمی‌؛ تهران‌: شرکت‌ انتشارات‌ علمی‌ و فرهنگی‌؛ ۱۳۶۷٫

۱۱- بهرام‌ بیضایی‌؛ نمایش‌ در ایران‌؛ تهران‌؛ ۱۳۴۴؛ ص‌ ۱۳۲٫

۱۲- دایرة‌المعارف‌ تشیع‌؛ ج‌ ۴؛ «تصوف‌» (علی‌ رفیعی‌).

۱۳-نک‌: ابوالفرج‌ اصفهانی‌؛ الاغانی‌؛ ج‌ ۵؛ قاهره‌؛ ص‌ ۲۰۸ و ص‌ ۲۳۰٫

۱۴٫ نک‌: هنری‌ جورج‌ فارمر؛ میراث‌ اسلام‌؛ ص‌ ۱۴۰٫

۱۵٫ نک‌:

H. G. Farmer; A History of Arabian Music to the XIIIth Century< London 1967; pp. 124-130.

16. جاحظ‌؛ کتاب‌ التاج‌؛ ص‌ ۴ـ۸۳٫ ایرانشهر، ج‌ ۱؛ ص‌ ۸۴۸٫ ابوالفرج‌ اصفهانی‌؛ پیشین‌؛ ج‌ ۶؛ ص‌ ۵ـ۵۴، قاهره‌؛ ۱۹۴۸٫

۱۷٫ نک‌: احصاءالعلوم‌، فصل‌ موسیقی‌. هنری‌ جورج‌ فارمر، همان‌، ص‌ ۱۴۴٫ مهدی‌ برکشلی‌؛ «موسیقی‌»، ایرانشهر؛ کمیسیون‌ ملی‌ یونسکو در ایران‌؛ ۱۳۴۲ / ۱۹۶۳٫

Encyclopaedia of Islam, New Edition; S.V. “musiki”, (by O Wright).

18. مهدی‌ برکشلی‌؛ همان‌. دایرة‌المعارف‌ بزرگ‌ اسلامی‌، ذیل‌ ابن‌سینا، IV . موسیقی‌ (تقی‌ بینش‌). هنری‌ جورج‌ فارمر؛ تاریخ‌ موسیقی‌ خاور زمین‌؛ ترجمة‌ بهزادباشی‌؛ تهران‌؛ ۱۳۶۶؛ ص‌ ۳۶۸٫

۱۹٫ نک‌: دایرة‌المعارف‌ بزرگ‌ اسلامی‌؛ «اخوان‌ الصفا» تکمله‌؛ موسیقی‌ اخوان‌ الصفا (تقی‌ بینش‌).

۲۰٫ نک‌: همان‌؛ ج‌ ۹؛ الاغانی‌ (آذرتاش‌ آذرنوش‌).

۲۱٫ نک‌: مشحون‌؛ پیشین‌؛ ص‌ ۱۳۳٫

۲۲- هنری‌ جورج‌ فارمر؛ مجلة‌ روزگار نو؛ ش‌ ۱؛ ۱۹۴۲٫

مقدمه

بدیهی است که اقوام وملل جهان در آشنایی با هنر و بهروری از آن تقدم وتاخر دارند.ایرانیان و رومیان،سده ها پیش از ظهور اسلام با هنر آشنا شده بودند وهر یک از این دو قوم،هم زمان با ظهور اسلام،سنتهای هنری چند صد ساله داشتند.وقتی سخن از هنر اسلامی در میان است،ایران وایرانی جایگاهی ویژه در رشد واعتلای آن دارد،از سده چهارم هجری تا آغاز سده دهم هجری که قیام صوفیان صفوی آغاز شد،ایران مهد هنر وهنرافرینی در جهان اسلام بود.

عربستان پیش از اسلام،از نظر هنری به استثنای خط عربی که بالقوه آمادگی پذیرش زینتها را یافت،از درون مایه چندانی برخوردارنبود.شعر وسرود بیشترین هنر عرب بود تا آنکه فتوحات مسلمانان موجب شد تا آن چادرنشیان ناگهان دیده بر کاخهای با شکوه ایرانیان وکلیساها وپرسشگاههای یونانیان ورومیان بگشایند.به همین سبب،هنر صنعتگران ایرانی ویونانی ومصری وسوری

با هم پیوند خورد وزیر فرمان اسلام،به شیوه هایی مبدل شد که امروزه هنر اسلامی نامیده می شود

«یک ظرف نقره‌ای بسیار نفیس و زیبا ، به شکل یک الهه متعلق به دوران ساسانیان در موزه کرملین وجود دارد که صورت این الهه قسمت مدور ظرف را شکل می‌دهد و زیبایی آن بیانگر سلیقه‌ی سامانیان در پسندیدن زنان زیباست. جالب توجه آنکه، نزدیک بودن توصیفات زیبایی شناسانه از زن در اشعار دوره‌ی اسلامی به صورت الهه است چشم بادامی، لبهای سرخ، و ابروهای کمانی. همچنین فرم صورت همچون قرص ماه است صورت دختران ترک چنین شکلی داشته و شاهزادگان ساسانی با انگیزه‌های سیاسی با دختران ترک ازدواج می‌کردند و در زمان قاجاریه اکثر زنان علاقه‌مند به ابروهای پهن، بلند، پیوسته و مشکی بوند. مردان نیز معمولاً‌ ابرو و ریش خود را با حنا و وسمه رنگ می‌کردند تا درخشش بیشتری بیابد. عکسهای فتحعلی شاه با ریش بلند و براق نمونه مناسبی بر این ادعا است استفاده از وسمه تا ابتدای قرن ۱۴ هجری (۱۹ میلادی) متداول بود که با ورود مدهای غربی به دربار قاجار کم کم به فراموشی سپرده شد.»۲

«مردان نیز با چشمان درشت، ابروهای کمانی پیوسته، موهای تنک و کوتاه و بیشتر با ریش بلند و لباس و کلاه قاجاری، شبیه به هم تصویر شده‌اند و برای مثال در این نقاشیها فتحعلی شاه با ریش بلند خال گوشة لب و تاجی که بر روی سرش قرار دارد شناخته می‌شود نقاشیهای بزرگ روغنی قاجاری در دوره فتحعلی شاه بسیار مورد توجه بود و با دقت و حوصله زیاد پرداخته می‌شد و

اکثر تصاویر با سطوح بزرگ، دامن لباسی، پشتی و فرش با حاشیه‌های گوناگون، گلهای ریز و مروارید تماماً‌ تزئین می‌شدند.

تزئینات تابلوهای نقاشی دوره محمد شاه نسبت به دور فتحعلی بسیار کاهش یافت و برای زینت سطوح بزرگ لباس و فرش و پشتی اغلب از چند حاشیه باریک بهره برده می‌شد. رنگها در دوره فتحعلی شاه شفاف بود و با دقت در خطوط مشخص از هم جدا می‌شد. رنگهای دوره محمد شاه کدرتر و استفاده از آنها آزادتر و در نتیجه در هم آمیخته و به تدریج محو می‌شد. تعداد شخصیتها در تصاویر دوره محمد شاه در مجموع بیشتر از نقاشیهای پیش از آن است در نقاشیهای دوره اول قاجار افزون بر تاثیرات     نقاشی غربی در نزدیکی شدن به واقعیت گاه مناظر و دورنما و گاهی نیز با لباسهای غربی را در این تصاویر می‌بینیم که به ویژه دوره محمد شاه بیشتر است. »۳

«عکس‌های مونتا بوته عضو هیئات ایتالیایی در ایران، سند تاریخی مسحورکننده‌ای است. وی عکس‌هایی از مناظر شهرها ابنیة تاریخی و کاخها بدست داده است که گرچه در این عکسها زنان دیده نمی‌شوند طبقات مختلف اجتماع؛ پادشاه شاهزادگان صاحب منصبان حکمرانان ایالات درباریان خواجگان حرمسرا و حتی مردم عادی آنها»۴

«عدم وجود سایه روشن و حجم‌نمایی و فقدان تناسب نوآوری و هم چنین تقلید و عدم اصالت از ویژگیهای دوره قاجار است. در واقع یکی از عوامل افول در نگارگری این دوره تمایل به تقلید است؛ تقلیدی صرف و مکرر در پرداخت نقشها به تبعیت از یکدیگر در بیش از چهار دهه به نحوی که این تقلید و موضوعات مورد استفاده رنگی تازه به خود گرفته تکنیک کار نقاشان بر محور مشخص نگارگری دربار فتحعلی شاه می‌گردد. در این دوره رنگهای بی‌جان، تزئین یکنواخت و نگارگران بدون ارائه تفکر، گرفتار نقش و رنگهای تکراری بودند.

هنر نقاشی دوره قاجار و منیع‌الملک

برخی محققان ایران، دوران قاجار را سرزمین نقاشی‌ها نامیده‌اند چرا که در این دوران، نقاشی‌های دیواری و تابلوها در تمام نقاط کشور در منازل اعیانی تا قصرهای قاجاری پراکنده بودند چنان وسعتی که در هیچ زمان دیگری سابقه نداشته است از این رو می‌توان گفت نقاشیهایی با این وسعت و کثرت چه از نظر تعداد و چه از حیث ابعاد، در دیگر ادوار هنر ایران دیده نمی‌شوند در این دوره نقاشیها جزیی از بدنه ساختارهای درباری، دولتی و منازل اشرافی بوده‌اند که در گوشه و کنار کشور ساخته می‌شدند و موضوع آنها : «تاریخی ، ادبی، اساطیری، شکار، جنگ، پرتره و موضوعات مذهبی بوده که اغلب به اندازه طبیعی ترسیم می‌شدند گاه این اشتیاق ثبت تصاویر در کنار نقش برجسته‌های ساسانی جلوه‌گر شده است» و نکته برجسته اینکه، برای اولین بار نقاشی ایرانی در قید سنتیهای شرق دور، با چشم بادامی و صورتهای مدور آزاد شده و چهره‌ها کاملا‌ً ایرانی‌اند در تشریح این گذار سنن مکاتب قبلی به سبکی جدید که آن را می‌توان سبک دربار قاجار دانست، برخی محققان چنین تفسیر نموده‌اند که در دوران صفویه، هنرمندان درک می‌کردند که سبک متداول رضا عباسی و پیروان او مجالی به ابداع و تجرد نمی‌داد، همچون قرون گذشته، توجه هنرمندان برای الهام گرفتن به منابع خارجی معطوف شده با این تفاوت که در سده هفدهم (یازدهم هـ . ق ) منبع الهام اروپا بود نه چین بدین نمود در دوران قاجار و به خصوص در عهد فتحعلی شاه، نقاشی دیواری متعددی پدید آمدند که متاسفانه اکنون تعداد اندکی از این نقاشیها دیواری در مکان اصلی بر جا مانده‌اند از بسیاری نقاشیها تنها تنها عکسهایی پراکنده باقی مانده و برخی همچون نقاشیهای کاخ نگارستان جابه جا شده و قطعات آنهادر خزانه کاخ موزه گلستان نگهداری می‌شدند نقاشیهای کاخ سلیمانیه از جمله آثار معدود بر جا مانده در مکان اصلی خود است از جهاتی منحصر به فرد به شمار می‌آید. این نقاشیهای دیواری نمونه بارز و یگانه‌ای از نقاشی قاجاری‌اند. ترکیب‌بندی متقارن و ایست با عناصر افقی و عمودی و منحنی، سایه‌پردازی مختصر در چهره و جامعه، تلفیق نقشمایه‌های تزئینی و تصویری، رنگ تزئینی محدود با تسلط رنگهای گرم به خصوص قرمز.

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله معماری دوره قاجار
 • تحقیق روابط خارجی و تاثیر آن بر اصلاحات سیاسی اجتماعی دوره قاجاریه در ایران
 • مقاله تغییرات پوشش در دوره قاجار
 • مقاله تحولات اداری در دوره قاجار
 • مقاله وضعیت زن در دوره قاجار
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.