مقاله هنر و جامعه یونان باستان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله هنر و جامعه یونان باستان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله هنر و جامعه یونان باستان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه  ۴
فرهنگ عمومی دوره کهن یونان  ۶
نظری اجمالی و کلی  ۶
فردگرایی و دولت  ۷
کتابت  ۸
ادبیات  ۹
بازی و ورزش  ۹
هنرها  ۱۱
ظرفها  ۱۱
مجسمه سازی  ۱۳
معماری  ۱۵
موسیقی و رقص  ۱۷
رقص  ۱۸
آغاز نمایش  ۱۹
مروری  مختصر بر تمدن یونان باستان  ۲۱
تقریظ  ۲۲
خلاصه مطلب  ۲۳
پیشنه موضوع  ۲۴
اهداف موضوع   ۳۲
اهمیت موضوع  ۳۳
نتیجه  ۳۴
مناقشه   ۳۶
پیشنهادات  ۳۷
فهرست منابع ومآخذ  ۳۹

فهرست منابع ومآخذ

(۱)- ” سعیدیان” عبدالحسین، ” وفایی” ایرج ، “کمالی نیا ” فریدون،۱۳۷۶  تاریخ مصور جهان ، تهران: چاپ سوم، انتشارات آرام، چاپخانه خواجه ، ص۵۵-۵۶

(۲)- ” عباس” جعفری، ۱۳۸۲، گیتا شناسی نوین کشورها، تهران : چاپ  موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی ،  ، ص۱۰

(۳)- ” عمید ” حسن، فرهنگ عمید جلد اول، ۱۳۸۱ ، تهران ، موسسه انتشارات امیرکبیر،میدان استقلال، ص۷۲۶

(۴)- ” فونلاو ” تئودوراچ، “هرسکویتز”،جان، ” لو” دونالدام ” پسر، ” دونالدوارن ، ” وینر” جول اچ ، مترجم” صدریه ” عبدالرحمن، تاریخ جهان،تحول اندیشه، تمدن وفرهنگ جهان،تهران ، ۱۳۷۷، انتشارات فردوس، ص۷۱

 (۵) -” ناردو” دان، ترجمه ” حقیقت خواه ” مهدی،  مجموعه تاریخ جهان (یونان باستان)، تهران ، ۱۳۸۴ خورشیدی، انتشارات ققنوس، ص ۱۴-۱۶″۴۱-۴۴″۷۴

(۶) -” نچکنا” اسکاز کین ” گوبر” – آلپروویچ –  ” کوتاکوف” مانفرد ” دئوپیک – کابل ” تاریخ مختصر جهان  ” ص ۲۵″ ۳۲

 (۷) -” هنری” لوکاس، تاریخ تمدن جلد اول، تهران ، ۱۳۸۲ ، انتشارات سخن، ص۲۱۳-۲۱۸

مقدمه

  هنر غرب مدیون هنر یونان است. هیچ فرهنگ و هنری در غرب نتوانسته به اندازه ی هنر یونان در مغرب زمین تاثیر گذار باشد. جهان نگری یونانی بر مدار و محور انسان پایه گذاری می شود. در جهان نگری ((انسان محورانه)) آنچه اهمیت دارد انسان است و انسان به گفته ((پروتاگوراس)) مقیاس همه چیز است. در هنر یونانیان آنچه آدمی را از همه چیز متمایز میکند عقل است وعقل آدمی که استدلال کردن را آموخته باشد، برترین پدیده یا کارکردی است که طبیعت آفریده است.  رسیدن به ((روح زیبا)) در گرو ((شناخت خود)) است. در نظر یونانیان نظام طبیعت و عقل زیبا ساده است و زیبایی اشیاء با شناخت ما از آن چیز یکی است. دین در یونان نیز بر اساس و محور انسانی می چرخد. بارزترین ویژگی نگرشی دینی یونان باستان که در آثار هنری آن نیز منعکس است جهان بینی انسان گرایانه (اوامانیستی) است. دین در فرهنگ یونانی مفهومی متفاوت با سایر تمدن ها دارد. دین یونانی دینی شاعرانه-افسانه ای و مخلوق بشر است و خدایان نیز چیزی نیستند جز انسان های آرمانی با عمری طولانی و این درست است در مقابل جهان خدایان در مصر باستان است. هنر در یونان نیز بر اساس همین نگرشی رشد و نمو پیدا میکند. اسلوب هنری یونانیان مبتنی بر طبیعت پردازی است و هر چند که در ابتدا تحت تاثیر هنر مصر و بین النهرین قرار دارد ولی به خاطر تلقی انسان محورانه ی یونانیان که عاملی در رشد قوه ی استدلال و تلاش در تغییر محیط اطراف و انطباق آن با معیارهای انسانی است، هنر یونان نیز کم کم را پیشرفت و تحول را طی نموده و مرحله به مرحله از خامی و کودکی تا پختگی و کهولت را می پیماید. عناصر ثابت در فرهنگ و هنر یونانی عبارتند از: انسان، طبیعت و عقل.

  سوای نیازهای فردی انسان در زندگی که به حیات این جهانی¬ او بیشتر وابسته¬اند و سوای تمایلات درونی و ذاتی وی به کاوش در کائنات و جستجو در عالم معنی، انسان نیازمند فضایی است که در آن خود را با دیگران ببیند و اجتماعی بودن خویش را بیازماید، به نمایش بگذارد و از آن بهره برد. بر این اساس است که انسان¬های یکجانشین و سازمان¬یافته در طول تاریخ همواره به فضایی همگانی نیاز داشته¬اند تا در آن خواسته¬های اجتماعی خود را عنوان کنند و اندیشه¬ها، هنرها و فرهنگ خود را در جمع بیازمایند و به داد و ستد فرآورده¬های خود و دیگران بپردازند. از این¬رو می¬توان گفت سنت گردهم¬آیی در مجتمع¬های زیستی، به تاریخ و شکل¬گیری نخستین مجتمع¬های زیستی انسانی باز می¬گردد و از گذشته¬های دور تا به امروز، در شهرها همواره فضاهایی برای اجتماع مردم و گفتگو در زمینه مسائل شهر وجود داشته است. اما نخستین فضاهای ساخته¬شده و تدوین¬یافته¬ای که انسان¬ها برای برگزاری رفتارها و رابطه¬های جمعی خویش بنا کرده¬اند، آگوراها و فوروم¬ها هستند.

  آگورا در یونان فضایی محدود و مشخص برای وقوع فعالیت¬های اجتماعی شهر و برگزاری آزادانه رابطه¬های اجتماعی و فرهنگی میان شهروندان بوده است، بطوری که برخورد اجتماعی مردم با هم و مداخله آنان در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی قضایی و نیز برخوردهای فکری آنان در این فضا صورت می¬گرفت. رومیان نیز فوروم¬ها را در هماهنگی با نظام اداری شهرهای خود و جهت پاسخ¬گویی به نیازهای خاص زندگی جمعی¬شان ساخته بودند. فوروم به لحاظ کالبدی به آگورای یونانی شباهت داشت و به عنوان محلی برای برگزاری امور اداری شهروندان، انجام امور تجاری و امور سیاسی و گاه بخشی از امور مذهبی، زمینه برخورد اجتماعی مردم با هم را فراهم می¬آورد.

 امروزه نیز، قرن¬ها پس از یونان و روم باستان، اندیشه¬های مردم¬سالارانه¬ای که از گذشته¬های بسیار دور در غرب زاده شده و پرورش یافته بودند، در قالب فضاهای عمومی دیگری همچون پلازا یا میدان شهری و ساختمان¬های عمومی همچون تالار شهر نمود یافته¬اند و در حال حاضر این فضاها و بناهای عمومی جزء جدایی¬ناپذیر شهرهای امروزی محسوب می¬شوند.

  از دیدگاه کریستین نوربرگ شولتز، معمار اندیشمند نروژی، بناها و فضاهای عمومی، به عنوان یک دیدارکده عمومی، به تجلی ارزش¬های مشترک شهروندان می¬پردازند و مکانی برای وقوع فعالیت¬های مورد رضایت عموم فراهم می¬کنند. او معتقد است بنای عمومی مجموعه¬ای از باورها و ارزش¬ها را در خود می¬گنجاند و توافق میان شهروندان را که بیانگر ارزش¬ها و منافع مشترک بوده و بنیادهای عضویت اجتماعی و جامعه را می¬افکند، بایستی توسط بناها و فضاهای عمومی تثبیت کرد و پدیدار نمود.

فرهنگ عمومی دوره کهن یونان

 نظری اجمالی و کلی:

اگر به این تمدن عظیمی بنگریم، در خواهیم یافت که یونانیان برای چه در ماراتون در برابر ایرانیان جنگیدند. نظری اجمالی نشان میدهد که ناحیه اژه، مانند کندوی زنبور، ، مالامال است از یونانیان جنگجوی و چابک و نوآوری که با سرسختی در هر بندری مستقر میشوند و اقتصاد خود را از مرحله کشتکاری تا مراحل صنعت و تجارت کامل می بخشند و ادبیات و فلسفه و هنری عالی به وجود میآورند. شگفت آور است که این فرهنگ جدید چگونه چنین سریع و پردامنه پراکنده شد و به دوران بلوغ خود رسید. قرن ششم ق‌م زمینه دستاوردهای قرن پنجم را فراهم آورد.

دوره آغازین این تمدن، در برخی از زمینه‌ها، ( مانند شعر رزمی و بزمی، آزادی عمومی، فعالیت فکری زنان، و تا اندازه ای حکومت )، از دوره پختگی آن دوره دموکراسی پریکلس برتر است . حتی بنیاد دموکراسی را هم باید در این دوره بیابیم. زیرا در پایان قرن ششم، دیکتاتورها چنان یونانیان را به نظم آوردند که برای آزادی آمادگی یافتند.

اصل حکومت مردم بر مردم که در یونان پدید آمد، در جهان امری بی سابقه بود. هنوز هیچ اجتماع بزرگی جرئت آن نداشت که بدون وجود پادشاه، حیات سیاسی را امکانپذیر بداند. این احساس غرورانگیز استقلال فردی و جمعی، انگیزه تمام فعالیت ها در یونان شد; یونانیان، به برکت آزادی، در هنر و ادب و علم و فلسفه به پیشرفت های باور نکردنی نایل آمدند.

البته در آن زمان، مانند امروز، بخش اعظم جامعه به خرافات و کرامات و افسانه‌ها دل خوش کرده بود و از این راه خاطر خود را تسلا میداد. با این حال، زندگی یونانیان بر نظام دنیوی خردمندانه ای استوار بود، و سیاست و قانون و ادب و علم از تحمیلات روحانیان بر کنار ماند.

فلسفه کم کم علم وجود انسان و تن و جان را با مقولات طبیعی تبیین کرد; علم، که تقریبا هیچ سابقه ای نداشت، برای نخستین بار پایه گذاری شد;  اصول هندسه اقلیدس تنظیم گردید; و اقلیتی از رهایشگران جامعه، روشنی و نظم و صداقت فکری را آرمان خود شمردند. این دستاوردها، و امیدی که در پرتو آنها به جان تابید، بر اثر مساعی قهرمانی مادی و معنوی، از دست مرگبار استبداد بیگانه و ظلمت خرافات، مصون ماندند و تمدن اروپایی را از امتیاز خطیر آزادی برخوردار کردند.

 فردگرایی و دولت:

اوج فرهنگ اروپایی در دو دوره همتا، یعنی یونان باستان و رنسانس ایتالیا، بر سازمان سیاسی استوار بود که از محدوده شهرها فراتر نمیرفت. در یونان، وضع جغرافیایی به این امر کمک میکرد. زیرا کوه‌ها و رودهای فراوان بین شهرها جدایی انداخته بود، و شهرها، به سبب کمی راه‌ها و پل ها، به دشواری با یکدیگر ارتباط می یافتند. البته راه‌های دریایی متعددی وجود داشت. ولی دریا فقط شهرها را با طرف های تجاری پیوند میداد، نه همسایگان جغرافیایی. باید دانست که عوامل جغرافیایی به تنهایی نمی توانند جدایی   شهرهای یونان را تبیین کنند.

منافع اقتصادی و سیاسی مختلف، شهرها را از یکدیگر دور میکرد، آنها را برای به دست آوردن بازارها و سود به جنگ می کشانید، و اتحادیه‌های متخاصمی برای تسلط بر راه‌های دریایی به وجود می آورد. خصوصیات ویژه آبا اجدادی، جداییها را دامن میزد; یونانیان همگی خود را از یک نژاد می دانستند، ولی اختلافات قبیله ای میان اقوام شدیدا حس میشد; اختلافات مذهبی هم، با تشدید اختلافات سیاسی، شدت گرفت.

 ویژگی های مسلکی در مناطق و قبایل مختلف جشنواره‌ها، تقویم ها، سنت های متمایز، قوانین، محاکم ویژه، و حتی مرزهای مشخص را باعث شد، زیرا سنگ چین های مرزی نه تنها حدود اجتماعات، بلکه حیطه خدایان را هم محدود میکرد. این اختلافات، و مجموع بسیاری دیگر از عوامل، کشور شهرهای یونان را به وجود آورد.

نظام شهرها در جهان تازگی نداشت، زیرا قبلا  در سومر و بابل و فنیقیه و کرت برقرار شدند. این شهرها از نظر تاریخی صورت تکامل یافته اجتماع روستایی است که دارای بازار عمومی و مرکز اجتماع و دادگاه است. مردم آن، زمین های یک منطقه را کشت می کنند و به یک نژاد تعلق دارند و یک خدا را می پرستند. از نظر سیاسی، کشور- شهر، بهترین وسیله تحصیل نظم و آزادی به شمار میرود. اجتماعات کوچکتر از عهده تامین امنیت برنمی آیند، و اجتماعات بزرگ تر بزودی تبدیل به جامعه استبدادی میشوند. از اینجاست که در عموم جوامع، نظم و آزادی به صورت دو عنصر متضاد تظاهر می کنند. کمال مطلوب بنابر آروزی فیلسوفان یونانی بود یعنی متشکل از کشور شهرهای مستقل که در نوعی هماهنگی فیثاغورسی تعاون داشته باشند. … در یونان شهر و دولت را به یک نام یعنی پولیس میخواندند.

تمام دنیا میداند که این اتمیسم سیاسی برادر کشی های غم انگیزی برای یونانیان به بار آورد. چون یونیا نتوانست برای دفاع متحد شود، زیر سلطه ایران رفت; و چون یونان، علیرغم اتحادیه‌ها و پیمان ها، نتوانست جبهه متحدی تشکیل دهد، سرانجام آزادی مطلوب خود را از دست داد. با این وصف، باید یادآور شد که موجودیت یونان بستگی تام به این کشور شهرهای متفرق داشت، و به برکت استقلال و غرور و رقابت شهرها و تنوع فرهنگی آنها بود که یونان قدرت خلاق عظیمی یافت. چنین خلاقیتی در جهان کهن هیچ نظیری نداشت. حتی در عصر پرشور ما، دولت هایی که از لحاظ جمعیت یا وسعت به اندازه دول یونانی باشند، در فرهنگ و تمدن خلاق تر از آن نیستند.

– کتابت:

در زندگی یونانی که به انزواطلبی گرایش داشتند، به پاره ای عوامل مشترک نیز برمیخوریم. مثلا در سراسر شبه جزیره یونان، یک زبان رایج بود. …. در قرن های پنجم و چهارم ق‌م، لهجه‌های گوناگون به یک لهجه مشترک منتهی شدند که زبان آتیکی نام داشت. زبان آتیکی، قوی و نرم و خوش آهنگ و مانند هر زبان زنده دیگر، پر از استثنا و بیقاعدگی بود، ولی بخوبی می توانست، با ترکیب کلمات و ریشه‌ها، مفاهیم دقیق فلسفی و معانی لطیف و انواع تعبیرات عالی ادبی را برساند. از این رو، هم به کار هومر میخورد و هم به کار افلاطون.

در الفبا، سرانجام الفبای یونیایی پیروز شد و از یونان به اروپای شرقی رفت و دوام آورد. الفبای خالکیس به روم راه یافت و بعدا، به صورت الفبای لاتین، در خدمت زبان های اروپایی درآمد.

یونانیان، در آغاز، کتابت، را برای کارهای دینی و تجاری به کار بردند و ناگفته نماند که سرودهای رهبانان، منشا شعر است، و اسناد تجاری، مبدا نثر.. برای نوشته‌های ماندگار، پاپیروس مصری و سپس، در دوره نفوذ یونان گرایی ( هلنیسم ) و دوره نفوذ روم، از پوست گوسفند استفاده میکردند…. چون یونانیان زیاد کتاب نمی خواندند، یونان در عصر پریکلس عظمت فرهنگی یافت!

– ادبیات

ادبیات نیز مانند دین از یک نظر عامل وحدت، و از نظر دیگر از عوامل تفرقه و تنوع یونان است. شاعران، ترانه‌هایی به لهجه‌های محلی خود می سرودند و مناظر سرزمین های خویش را توصیف میکردند. اما مردم تنها به فصیح ترین نغمه‌ها گوش فرا میدادند و گاه گاه شاعران را تشویق میکردند تا در آثار خود به موضوعاتی کلی تر از موضوعات کوچک محلی بپردازند…. مانند منظومه های ایلیاد و اودیسه که از معجزات ادبی آن دوره بشمار میروند. این دو منظومه با آنکه از منابع گوناگون ریشه گرفته اند، بدین پایه لطف هنری دارند. …. منظومه ایلیاد در عین پریشانی، داستان واحدی است و زبانی محکم و عالی و زنده دارد و رویهمرفته بزرگترین اثری است که از زبان فرزند آدم تراویده است.

اودیسه و ایلیاد دارای تعابیری مشترکند، خدایان و کارهای آنان هم در دو منظومه تفاوت های فراوان دارند. اما هر دو منظومه، مانند عموم حماسه‌های یونانی، به یک وزن سروده شده اند. ولی سبک آن چندان متفاوت است که یک شاعر بآسانی نمی تواند هر دو رابسراید. شک نیست که گوینده منظومه دوم بیش از گوینده منظومه نخستین در ادبیات و فلسفه دست دارد، کمتر اسیر خشونت و جنگاوری است، و در نتیجه، فکورتر و متمدن تر است، رقت و لطافت اودیسه بدان پایه است که، به نظر بنتلی، صرفا برای زنان نوشته شده است…. اودیسه یک قرن پس از ایلیاد تالیف شده، و قسمت اعظم آن از ذهنی واحد تراویده است.

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.