مقاله هوش و عوامل موثر در کم هوشی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله هوش و عوامل موثر در کم هوشی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله هوش و عوامل موثر در کم هوشی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

تعریف هوش… ۲

تاریخچه آزمون های هوشی.. ۳

گروه های عقب افتاده هوشی.. ۴

گروه هنجار ضعیف و طبیعی.. ۵

گروه های پیش رفته. ۵

عوامل عقب ماندگی ذهنی قبل از تولد. ۶

عوامل عقب ماندگی ذهنی بعد از تولد. ۸

رشد عقلی.. ۱۱

تفاوت های نژادی و قومی در هوش… ۱۱

دانش آموزان عقب مانده، کندذهن، تنبل.. ۱۲

نیازهای دانش آموزان عقب مانده. ۱۲

عوامل ارثی: ۱۳

کوری و بلاهت خانوادگی.. ۱۴

سندرم لورس مون بیدل. ۱۵

اسکلروز توبروز. ۱۵

مونگولیسم. ۱۵

عوامل عقب ماندگی ذهنی هنگام تولد: ۱۶

هوش و رابطه آن با فیزیولوژی.. ۱۷

رشد هوش و قوای عقلانی.. ۱۸

نتیجه گیری.. ۲۰

منابع و مآخذ. ۲۲

منابع و مآخذ

۱٫نام کتاب: مراحل رشد و تحول انسان- نویسنده: محمدرضا شرفی ، جلد اول ، سال : ۱۳۸۶ ، انتشارات : شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی
۲٫نام کتاب: روانشناسی در خدمت اقشار مردم- نویسنده: غلام حسین ریاحی ، جلد دوم ، انتشارات : طلوع ، سال : ۱۳۷۸ ،
۳٫نام کتاب: اصول روانشناسی عمومی۰ نویسنده: دکتر سیروس عظیمی ، جلد اول ، انتشارات : اشراقیه ، سال : ۱۳۷۶
۴٫نام کتاب: روان شناسی و کودکان استثنایی- نویسنده: دکتر غلامعلی افروز، جلد اول ، انتشارات : ابن سینا ، سال : ۱۳۷۹
۵٫نام کتاب: روان شناسی کودکان عقب مانده ذهنی- نویسنده: دکتر غلامعلی افروز ، جلد دوم ، انتشارات : ابن سینا ، سال : ۱۳۸۱

 

مقدمه

پدیده هوش بارزترین فعالیت قوای ذهنی در بشر است که  قدرت سازگاری او را در محیط میسر می سازد. مطالعه هوش از دیرباز مورد نظر روان شناسان وبوده و سال های اخیر تحقیقات فراوان در این باب انجام گرفته است. به طور مثال افلاطون (۴۰۰ ق. م) به کلیات عقلی و پدیده هوش و علل های کم هوشی اشاره نمود و توضیحات فراوان در این مورد نیز کرده است. از نظر فیزیولوژی هوش پدیده ای  است که در اثر فعالیت یافته های قشر خارجی مغز آشکار گردد و از نظر روانی نقش سازگاری با شرایط محیط زیستی خود را بر عهده داردو عوامل تبیتی در شکوفا شدن آن نقش مهمی دارند. که در این میان افرادی ممکن است باشند که کم هوش باشند به اصطلاح عقب مانده ذهنی هستند. علل عقب مانده ذهنی چیست؟ بعضی علل عقب ماندگی های ذهنی را در بست به ارث یا مشیت الهی نسبت می دهند و برای خود عقب مانده هیچ کاری از غیر از نشستن و دامن صبر در پیشگی گرفتن نمیکنند. دسته ی دیگر خوش بینانه تر یه مسئله توجه می کنندو کسانی است که در زمینه هایی در جهت بهبود این افراد صورت گرفته باشد که آنهاهم در این جهت گام بردارند. اگر یک بررسی دقیق به عمل بیاید مشخص می وشد که اکثر کودکان به ظاهر عقب مانده مبتلا به هیچ نقص و آسیب ارث نیستند و عارفه آنها عدم رشد مغزی نیست بلکه نوعی محرومیت محیطی است که بعضی از این ها از خیلی چیزهای ابتدایی محروم هستند و اکثر آن ها از طبقات خیلی محروم جامعه هستند.

تعریف هوش

واژه هوش کیفیت پدیده خاص را باین می کند که دارای حالت انتزاعی بوده و قابل رویت و ملاحظه نیست. روان شناسان تربیتی تصور می کنند و هوش کیفیتی است که سبب موقعیت تحصیلی می شود بدین سبب و به این صورت یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می آیدو کودکان با هوش نمرات بهتر و دانش آموزان که هوش نمرات کم تر و پیشرفت تحصیلی بسیار کمی دارند. مخالفان این نظریه معتقد هستند کیفیت هوش را نمی توان محروم به نمرات و پیشرفت تحصیلی نمود زیرا موقعیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به انجام ا« است به طور کلی پیشرفت در اغلب موارد زندگی بستگی به میزان هوش دارد. که این ها از گروه تعاریف علمی هوش هستند.

گروه دیگری از روان شناسان به تعاریف تحصیلی می پردازند. به نظر آن ها هوش توانایی استفاده از پدیده هایی رمزی و یا قدرت و رفتار موثر و یا سازگاری باموقعیت های جدید و تازه و یا تشخیص حالات و کیفیات عوامل محیطی می باشد. بهترین تعریفتحلیلی هوش توسط (دیوید وکسلر روان شناس آمریکایی پیشنهاد شده است «هوش عبارت است از تفکر عاقلانه – عمل منطقی و رفتار موثر در محیط» نوع سوم تعاریف کاربردی هوش است. این نظریه می گوید هوش پدیده ای است که از طریق آزمون های هوشی سنجیده می شود.

تاریخچه آزمون های هوشی

شروع آزمون های هوشی از فرانسه و شهر پاریس می باشد و تاریخ ان نیز اوائل قرن بیستم است. در آن زمان مداریس پاریس تعدادی دانش آموز داشتند که ظاهراً از ورش تعلیماتی معمول استفاده ای نمی بردند مشکل این بود که آیا علت عدم یادگیری مناسب نبودن روش تدریس بوده و یا دانش آموزان از نظرهوش ضعیف بودند. در اینجا تعریف علمی هوش مصداق دارد زیرا هوش را معیاری برای پیشرفت و موقعیت تحصیلی می دانستند. به همی دلیل سرانجام دانشمندی به نام آلفرد بینه پس از تحقیقات فراوان به همکار خود سیمون اولین آزمون هوش را ابداع کرده که آزمون ها هوش منشا آنها از این جا بود. آنها با این تصور که پیشرفت تحصیلی با پدیده هوش ارتباط دارد از خودشان سوال کردند برای موفق شدن درآمد تحصیل وجود چه عاملی الزامی است. پاسخ آن مستلزم استفاده از تعریف تحلیلی هوش است زیرا شامل برخی از توانایی ها می گردد که در پیشرفت تحصیلی موثر هستند آن ها متوجه شدند که از میان سایر عوامل ظاهراً توانایی و مهارت در استفاده از لغات و همچنین به خاطر داشتن و کاربرد و یادگیری اعداد ارتباط با آن چه که آنان هوش خداوند دارند باید توجه داشت پرسش هایی که برای سنجش هوش در آزمون بینه و سیون وجود داشتند بر حسب تصادف نبود. از این رو آزمون هایی به منظور درک توانایی استفاده از لغات ایجاد تمیز و تشخیص میان صفات وخصوصیات و نظائز آن ها اساس آزمون هوشی بینه- سیمون را تشکیل می دادند. در آزمون های ابتدایی هوش از هر سه نوع تعریف مورد بحث استفاده می شود.

گروه های عقب افتاده هوشی

برای مساله کم هوشی یا عقب افتادگی هوشی تعریف های زیادی به عمل آمده اما نمی توان به هیچ یک از آن ها تکیه زد شاید به دلیل نبودن یک تعریف کامل برای که هوشی یا عدم رشد فکری این است که علل ایجاد کنند که هوشی مختلف بوده و خیلی ها ما هم به درستی معلوم نشده اما عقب افتاده های را گروه بندی کرده اند که عبارت است از عقب افتادگان از سه گروه متفاوت تشکیل می شوند از همه پایین ترگروه کانا هستند (بهره هوشی میان صفر الی ۲۵) – گروه دوم کالیو(بهره هوشی ۲۵ الی ۵۰) گروه سوم کودن ها (بهره هوشی ۵۰ الی ۷۰) قرار دارند. این سه گروه از لحاظ رفتار و توانائی های مختلف کاملا با هم متفاوت می باشند. مثلا گروه اول (کانا) رفتار و کردار بسیار کودکانه ای دارند و قادر به هیچ گونه یادگیری نیستند و برای اعمال ساده از قبیل لباس پوشیدن صرف غذا نیاز به کمک دارند و رفتارشان در سطح ابتدایی است. افرداد گروه کالیو علی رغم تعلیمات بسیار دقیق نمی توانند از مهارت های بسیار ابتدائی و تکراری پای فراتر نهند. افراد گروه کودن محتاج به سرپرستی و هدایت دیگرانند و مسئولیت فرد را و اجتماعی ضعیفی دارند. تحت تعلیم موثر در آنها میت وانند برخی از مشاغل ساده را فراگیرندکه این ها کسانی هستند که در مدارس ، اغلب مردود می شوند و در نظر همین دوستان و همسالان خود معروف به احمق هستند. به طور کلی عقب افتاده ها قدرت خلاقیت و درک و کاربردی ندارند. تصور می رود که انعطاف پذیری آن ها هم ضعیف است در یک تجربه آزمایش شوندگان گروه عقب افتاده و کودکان طبیعی که صورت گرفته شد متوجه شدند زمانی که کودکان طبیعی از کشیدن تصاوی مشخص د احساس خستگی می کنند از قبیل  کشیدن سوسک- لاک پشت- خرگوش در گروه عقب افتادگان بر خلاف تصور آن ها با کمال میل و رغبت به کشیدن تصاویر ادامه می دهند عدم قابلیت انعطاف پذیری از ان جهت بوده است که هیچ گونه ارتباطی میان کشیدن تصاویر درک نمی کردند. پس اینگونه تحقیقات نشان می دهند که افادعقب افتاده از نظر خصوصیات شخصی با افراد معمولی و طبیعی تفاوت های کلی دارند.

 

گروه هنجار ضعیف و طبیعی

افراد گروه هنجار ضعیف دارای بهره هوشی میان ۸۰ تا ۹۰ هستند این اشخاص قادر هستند مهارت ها را ابتدایی مانند خواندن- نوشتن و فعالیت های حرکتی را بیاموزند ولی اغلب دچار اشکال می شوند در محیط مدرسه علت اصلی نبودن انگیزه و علاقه مندی به یادگیری است و برای این افراد تحصیلات عالیه منطقی است نیمی از جمعیت طبیعی هر اجتماع را افرادی تشکیل می دهند که بهره هوشی آنان میان ۹۰ تا ۱۱۰ می باشد. فعالیت های عمومی و عادی بر عهده این افراد است. آنان اکثریت کارگران حرفه ای- تجاری- و اغلب کسبه یک کشور را ایجاد می کنند. بعضی از این ها در رشته های تخصصی کار می کنند.

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه هوش ازدحامی
 • مقاله هوش و خلاقیت
 • پایان نامه بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر کیفیت زندگی معلولان جسمی بزرگسال زن و مرد
 • تحقیق بررسی ارتباط بازی و رشد شناختی (هوش) در دانش‌آموزان
 • پایان نامه رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳۰ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.