مقاله هویت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله هویت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله هویت  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
هویت چیست؟    ۵
رشد هویت    ۵
گام اصلی در رشد هویت    ۶
عوامل موثربر شکل گیری هویت    ۸
آیا شکل گیری هویت رنج آور است    ۱۱
درمان مشکلات هویت    ۱۳
رویکردهای موجود در بحث هویت    ۱۵
هویت در نظریه اریکسون    ۱۷
سردرگمی در هویت یابی     ۲۲
دوستیها و ایجاد هویت     ۲۳
توصیه هایی برای شکل گیری هویت مؤفق و مثبت    ۲۳
نظارت نامحسوس    ۲۴
اختلال هویت جنسی    ۲۵
تشخیص    ۲۶
درمان    ۲۸
سخن آخر    ۳۱
منابع و مآخذ    ۳۳

منابع و مآخذ:

۱-    لطف آبادی ،حسین.روانشناسی رشد(۲) نوجوانی، جوانی ،بزرگسالی.سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) تهران بهار ۱۳۷۸

۲-    احدی ،دکتر حسن.بنی جمال ،شکوه السادات. روانشناسی رشد مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک .چاپ ونشر بنیاد ۱۳۶۸

۳-    لطف آبادی ،حسین. رشداخلاقی،ارزشی،و دینی در نوجوانی وجوانی. چاپ سازمان ملی جوانان.تهران ۱۳۸۰

 

مقدمه

گفته میشود که نوجوانی با بیولوژی آغاز وبا فرهنگ پایان میابد.درفرهنگ شناخته شده وقتی فردی به بلوغ یا سن خاصی میرسد.با نقش های جدید وفرصتها ومسئولیت های مربوطه به آن سن روبرو میشود.چالش مواجه شدن با این انتظارات جدید به نوجوان پتانسیل ونیروی مثبت ومنفی میدهد.ونوجوانان دنیای وسیع خود را از طریق ظرفیت های جدید برای استدلال وتفکر درباره چیزها،وقایع،اشخاص وروابط بالایش میکنند.احتمالاتی که با بدن رشد یافته وانتظارات دیگران شروع شده وبه تدریج با درک پیچیده روابط ،نیازها واولویتهای پیچیده جامعه صنعتی پیشرفته هماهنگ میشود.

رشد خود، طی دوره نوجوانی به طور خاصی پیچیده میشود ونوجوان علاوه برتوجه به اسنادهای که خود پنداره های آنها را میسازد.باید دیدگاهای جاری رابا مجموعه انتظاراتی که سال های بعد باید با آنها روبرو شوند یک پارچه سازند واینکه چه مسیری را انتخاب کنند،چه شیوه ای از زندگی را تعقیب کنند وچه باورهایی را بپذیرند.اغلب ذهن آنها را مشغول میدارد.کنار آمدن یا این مجموعه وسیع تر مباحث ،فرایندی را تشکیل میدهد که رشد هویت نام دارد.

ایجاد یک هویت و دست یابی به تعرفی منسجم از خود،مهمترین جنبه ی رشد روانی – اجتماعی دردوره نوجوانی است .انتخاب ارزشها،باورها وهدفهای زندگی مشخصه های اصلی این هویت را تشکیل میدهند.

هویت چیست؟

هویت عبارت است از ادراک فرد نسبت به آنچه که باید باشد . فرد هویت یافته فردی است که می داند کیست،چیست ودر زندگی چه اهدافی را دنبال می کند .

به نظر اریکسون هویت وحدتی است که بین سه سیستم زیستی – اجتماعی – روانی بوجود می آید و بدین وسیله نوجوان می داند کیست ، چه می خواهد ، به چه جامعه و فرهنگی تعلق دارد . به گذشته و آینده اش آگاه است و اهداف آینده اش را به خوبی می شناسد .

به طور کلی هویت تصوری است که فرد از خودش دارد این تصور ممکن است با تصوری که دیگران از وی دارند فرق داشته باشد . نوجوانان برای آنکه تغییرات سریع بدن و ذهنشان را به صورت حس هویتی واحد درآورند احتیاج به زمان دارند . رسیدن به حس هویتی قوی تا حدودی به مهارتهای شناختی نیز بستگی دارد . به سبب عواملی مانند روابط بین والدین و فرزندان و فشارهای فرهنگی . حتی میزان تغییرات اجتماعی ، الگوهای شکل گیری هویت در میان نوجوانان متفاوت است . در یک جامعه ابتدایی و ساده که نقش های بزرگسالان محدود است و به ندرت تغییرات اجتماعی ایجاد می شود ،شکل گیری هویت تکلیف نسبتاً ساده ای است که به سرعت انجام می شود . ولی در جامعه پیچیده که تغییرات اجتماعی به سرعت تغییر می کند ، هویت یابی ممکن است کاری مشکل و طولانی باشد .

رشد هویت:

پدیده نوجوانی،بااین پرسش اساسی همراه است که نوجوان از خود می پرسد«من کیستم؟ّّّّ»ّاین پرسش را که چند سال ادامه خواهد یافت«جستجوی هویت»مینامند.

در واقع مسئله این است که چه میشود که هیچ فردی نه مانند کسانی میشود که قبل از او در این جهان زیسته اند و نه مانند کسانی خواهند شد که پس از او به این جهان خواهد آمد.

نوجوانی که با این پرسش اساسی روبه روست میداند که بزودی باید مسئولیت زندگی خویش را شخصا برعهده گیرد واز خود میپرسد «باید چگونه زندگی کنم»و چه حرفه ای باید انتخاب کنم؟ در ارتباط با جنس مخالف و زندگی خانوادگی آتی خود چه خواهم کرد؟ با کدام باورها و ارزش ها باید زندگی کنم؟

پاسخ به این پرسشها آسان نیست و معمولا با مقداری تشویش نیز همراه است. شاید بتوان گفت که تشویش والدین نیز کمتر از خود نوجوان نیست.نوجوانی که سعی میکند بال های خود را بگشایند وبه دنیای خاص خویش پرواز کنندو والدینی که گاهی به دلیل وابستگی به فرزند خود واستقلال جویی او نگرانند و گاهی به دلیل مخاطراتی که در پرواز غیر قابل پیش بینی از آشیانه مالوف در کمین نوجوان آنهاست احساس ایمنی نمیکنند.

در این میان ممکن است نوجوان دچار این احساس شود که والدین او به جای آنکه کمکش کنند ،وی را آرام و به حال خود نمیگذارند.مدتها پس از نقطه عطف اول بلوغ روانی که با پرسش من کیستم همراه بود وبس از پیمودن نشیب وفرازهای مبارزه برای خودآگاهی و استقلال،نوجوان به نقطه عطف دیگری میرسد و به خود پاسخ میدهد«من خودم هستم» دست یابی به این سطح از خود آگاهی،برای شکل گیری هویت بزرگسالی فرد حایزاهمیت اساسی است.

گام اصلی در رشد هویت:

جداشدن خودانگاره نوجوان از خودانگاره عمومی خانواده است. این جدایی خود از آغاز زندکی کودک به صورتهای مختلف(جداشدن ازآغوش مادر،تشخیص طلبی سالهای سوم وچهارم زندگی،همانند سازی با والد هم جنس در سال های پنجم وششم،همانند سازی با معلم وهمسالان در سال های دبستانی)مشاهده میشود،در دوره نوجوانی به اوج خود میرسد و فرد به تدریج به یک جوان متمایز و مستقل که راه خاص خویش را در زندگی دنبال خواهد کرد،تبدیل میکند.

نیرومند شدن فرد در دوره نوجورنی و تمایز روانشناختی ودیدگاهها و باورها وآرمان های اختصاصی وی ، شخص ویژه ای از او میسازد که برای تجدید ارتباط خود با دیگران به کوشش ومبارزه برمی خیزد.

این کوشش ومبارزه به جدایی نسبی(گاه شدید) فرد از خانواده و بزرگسالان می انجامد وپس از تثبیت این هویت وموقعیت ، در ارتباط خود با دیگران تجدید نظر میکند.

در جریان جدایی از تعلقات کودکانه پیشین ،نوجوان هویت جسمی و جنسی و فکری و روحی خود را باور میکند وبا کمک قدرت تفکر انتزاعی که دراین سال ها برایش حاصل شده است به ایفای نقش های مستقل خویش در ارتباط با خانواده وهمسالان وجامعه میپردازد.

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه هویت فردی بردبار
 • مقاله رشد اجتماعی و هویت نوجوان
 • تحقیق بررسی رابطه بین هویت یابی و رشد اخلاقی در دانشجویان
 • مقاله آثار استحاله و تغییر فرهنگی جوانان
 • مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.