مقاله هیدروژن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله هیدروژن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله هیدروژن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
خواص هیدروژن    ۲
ایزوتوپهای هیدروژن    ۵
واکنشهای هیدروژن    ۷
واکنش با اکسید فلزها   ۹
پیوند هیدروژنی    ۱۴
طرز تهیه و کاربردهای هیدروژن    ۱۷
ترکیبهای دوتایی هیدروژن    ۱۹
هیدریدهای نمک مانند   ۱۹
هیدردهای کووالانسی    ۲۰
خلاصه    ۲۲
منابع    ۲۵

منابع و ماخذ :

کتاب شیمی توصیفی عنصرها                 دکتر منصور عابدینی

مقدمه

هیدروژن تنها عنصری است که در هیچ یک از گروه های جدول تناوبی عنصرها محل مناسبی برای آن وجود ندارد. هید روژن از بعضی جهات به فلزهای قلیایی و از جهاتی هم به هالوژنها شباهت دارد. ولی تفاوت آن با عنصرهای این دو گروه به قدری است که می توان گفت هیدروژن در جدول تناوبی عنصرهابرای خود موقعیتی منحصر به فرد دارد. . تشکیل یونهای مثبت ومنفی از هیدروژن در مقایسه با فلزهای قلیایی و هالوژنها مشکلتر است . هیدروژن فراوانترین عنصر در کره زمین است . آب که ۱۹/۱۱درصد وزنی آن هیدروژن و۸۱/۸۸ درصد وزنی آن اکسیژن است ۷۰ درصد سطح  زمین را به صورت اقیانوسها ، رودخانه ها دریاچه ها و سایر منابع آبی می پوشاند . مقدار هیدروژن  در جو زمین بسیار اندک است . هیدروژن در زمین به صورت ترکیب با سایر عنصرها یافت می شود . علاوه بر آب موجود در هیدروفسفر در گیاهان و جانوران نیزمقدار قابل توجهی آب وجود دارد. همچنین درگیاهان و جانوران مقداری هیدروژن به صورت ترکیب در پروتوئینها چربیها و قندها یافت می شود . هیدروژن یکی از عنصرهای سازنده سوختهای فسیلی نیز به شمار می رود.

 

خواص هیدروژن

هیدروژن سبکترین عنصر است و مولکول آن گازی بیرنگ بی بو .و بی طعم است . خواص هیدروژن در جدول ۱-۱ خلاصه شده است . دمای جوش و دمای ذوب بسیار کم هیدروژن نشانه ای از ضعیف بودن نیروهای جاذبه بین مولکولی در حالتهای مایع و جامد آن است . چگالی هیدروژن در حدود چگالی هواست . و انحلال پذیری آن در آب بسیار کم است .

هیدروژن گازی آتشگیر است و با آن باید با احتیاط کارکرد. هیدروژن در دمای زیاد یا بر اثر جرقه الکتریکی با اکسیژن ترکیب شده، آب می دهد هوایی که حداقل ۱/۴ درصد تا حداکثر ۲/۷۴ درصد حجمی هیدروژن داشته باشد بالقوه منفجر شونده است .

خواص مولکولی خواص اتمی
دمای ذوب ۲/۲۵۹- انرژی یونش ۵/۱۳۱۲
دمای جوش ۸/۲۵۲- الکترونخواهی ۷/۷۲
چگالی الکترونگاتیوی(مقیاس پاولینگ) ۱/۲
طول پیوند ۷۴۲/۰ شعاع اتمی ۳۷/۰
انرژی تفکیک پیوند ۴۳۶ شعاع یونی ۱/۲

انرژی تفکیک شونده پیوند هیدروژن – هیدروژن نسبتا زیاد است و از این رو مولکول هیدروژن بسیار پایدار است .

چون مقدار زیادی انرژی برای گسستن پیوند H-H لازم است فعالیت شیمیایی این مولکول زیاد نیست و بسیاری از واکنشهای آن کند است . از این رو انجام

یک واکنش رضایتبخش با مولکول   به دمای زیاد یاکاتالیزگر نیاز دارد. این کاتالیزگرها در بسیاری از موارد مولکول را شکسته به اتم تبدیل می کنند. اتمهای هیدروژن از نظر شیمیایی بسیار فعالند.

یون صرفا یک پروتون است و هیچ یون مثبت دیگری که دارای بار ۱+ باشد به کوچکی یون هیدروژن و چگالی بار هیچ یونی به بزرگی چگالی بار یون نیست زیرا در یون هیدروژن بار مثبت پروتون کاملا بدون حفاظ است . اگر چه در منطقه بالای جو وجود دارد. ولی معمولا با یک یا تعداد بیشتری مولکول آب همراه است یون را در محلول آبی به صورت یون هیدرونیوم نشان می دهند.

آرایش الکترونی هیدروژن به صورت است و به دو طریق می تواند به آرایش گاز نجیب بعدی یعنی هلیم برسد: (۱) با اضافه شدن یک الکترون به آن و تشکیل یون هیدرید یا (۲) توسط اشتراک الکترون با اتم دیگر در یک پیوند کووالانسی . هیدروژن در بیشتر ترکیبهای خود پیوند کووالانسی دارد.

مولکول هیدروژن که دو پروتون و دو الکترون دارد ، سبکترین و سادهترین ملکول است . تشکیل پیوند هیدروژنی یکی از خواص ویژه هیدروژنی است که به وسیله پیوند کووالانسی به یک اتم کوچک و کاملا الکترونگاتیو متصل شده است . یون هیدرید فقط از ترکیب هیدروژن با فلزهایی ک به آسانی الکترون از دست می دهند تشکیل می شود .

مانند سدیم هیدرید NaH

اغلب، مولکول هیدروژن به صورت یک عامل کاهنده عمل می کند و عدد اکسایش آن از صفر به یک تغییر می کند مانند کاهش آهن (II)اکسید به آهن فلزی

در کلیه واکنشهایی که در بخشهای بعد ذکر شده اند جز در مورد تشکیل هیدرید فلزها مولکول هیدروژن یک عامل کاهنده است و در محصولاتی که به دست می آید، هیدروژن عدد اکسایش ۱+ دارد و به وسیله پیوند کووالانسی به عنصری با الکترونگاتیوی بیشتر متصل شده است . در هیدرید فلزها عدد اکسایش هیدروژن ۱- است.

ایزوتوپهای هیدروژن

هیدروژن سه ایزوتوپ دارد که فراوانترین آنها هیدروژن معمولی( پروتونیوم)    با عدد جرمی یک است و در هسته خود یک پروتون دارد و با علامت نشان داده می شود . دو ایزوتوپ دیگر هیدروژن عدد جرمی ۲ و ۳ دارند. ایزوتوپی که دارای عدد جرمی دو است در هسته خود یک پروتون و یک نوترون دارد و آن را دوتریم یا هیدروژن سنگین می نامند. و آن را با علامت یا D مشخص می کنند. هیدروژنی که دارای عدد جرمی سه است در هسته خود یک پروتون و دو نوترون دارد و تریتیم خوانده می شود و آن را با علامت   یا T مشخص می کنند . تریتیم بر خلاف هیدروژن معمولی و دوتریم که هسته پایدار دارند پرتوزا است . مقدار ترتیم در طبیعت فوق العاده کم است و آن را معمولا از طریق واکنشهای هسته ای بین لیتیم و نوترون به دست می آورند.

در یک واکنش معین نسبت اجزای سازنده محصول به دست آمده توسط هر یک از این سه ایزوتوپ یکسان است زیرا آرایش الکترونی هر سه ایزوتوپ به صورت است . مثلا در واکنش کلر با هیدروژن معمولی دوتریم و تریتیم به ترتیب TCI .DCL. HCL تشکیل می شود . تنها تفاوت این واکنشها در سرعت آنها ست که برای هیدروژن معمولی از همه بیشتر و برای تریتیم ازهمه کمتر است .خواص  فیزیکی و هم چنین در جدول ۱-۲ با هم مقایسه شده است توجه کنید که ایزوتپهای هیدروژن از نظر خواص شیمیایی یکسانند.

 

جدول ۱-۲ مقایسه خواص فیزیکی  و هم چنین

دمای ذوب ۲/۲۵۹- ۴/۲۵۴- دمای ذوب ۰/۰ ۸/۳
دمای جوش ۸/۲۵۲- ۵/۲۴۹- دمای جوش ۰/۱۰۰ ۴/۱۰۱
طول پیوند ۷۴۲/۰ ۷۴۲/۰ چگالی

در دمای

۹۹۷/۰ ۱۰/۱
انرژی تفکیک پیوند ۴۳۶ ۴۴۱
گرمای ذوب ۱۱۷/۰ ۱۹۶/۰ گرمای ذوب ۰۰۲/۶ ۲۷۰/۶
گرمای تبخیر ۹۰۳/۰ ۲۲۵/۱ گرمای تبخیر ۶/۴۰ ۶/۴۱

۳-۱ واکنشی های هیدروژن

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.