مقاله هیپرلیپیدها (چربی ها)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله هیپرلیپیدها (چربی ها) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله هیپرلیپیدها (چربی ها) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

هیپرلیپدمیا:  ۱
کلسترول:  ۲
HDL، IDL، VLDL:  ۳
لیپوپروتئین a و آپولیپوپروتئین:  ۶
Lipoprote(a):  ۸
عوامل مداخله کننده:  ۹
سطوح بالای هموسیتئین:  ۱۲
انتقال چربی در خون:  ۱۴
آترو اسکلرونز:  ۱۶
پیشگیری از آترو اسکلروز:  ۱۸
رژیم غذایی  ۱۸
درمان در هیپرلیپیدمیا:  ۱۹
سطح چربی خون:  ۱۹
•  سطح کلسترول LDL (لیپوپروتئین با دانیستة کم)  ۲۰
•  سطح تری گلیسرید  ۲۰
سطح کلسترول HDL  ۲۱
سیگار:  ۲۳
وجود بیماری عروق کرونر قلب:  ۲۵
عدم وجود بیماری عروق کرونر قلب:  ۲۵
درمان‌های در دسترس:  ۲۶
تغییر شیوة زندگی:  ۲۶
آموزش به بیمار:  ۲۸
عوارض جانبی:  ۲۹
عوارض جانبی:  ۳۱
تداخلات دارویی:  ۳۲
مصارف درمانی:  ۳۳
ث: نئومایسین  ۳۴
ج: هورمون درمانی جایگزینی:  ۳۵
در زمان بعد از دوران یائسگی هورمون درمانی جایگزینی  ۳۵
چ: تاموکسی فن Tamoxifen  ۳۵
ج: روغن ماهی  ۳۵
خ: پروتئین سویا  ۳۷
«رژیم غذایی»  ۳۸
منابع:  ۴۱

منابع:

· نشریة پرستاری و جامعه
· مرور تصویری برفارماکولوژی لیپینکات (Mary mycek – Richard Harvay)
· ماهنامة پزشک و آزمایشگاه
· تنظیم چربی خون و آشنایی با عوامل خطر قلبی                تألیف: دکتر مجتبی سالاریفر
· فیزیولوژی گایتون
· فیزیولوژی گانونگ
· بیوشیمی عمومی                                                      تألیف: پروین پاسالار
· تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی
· داروهای ژنرک ایران                                                 تألیف: رامین خدام

 

هیپرلیپدمیا:

هایپرلیپیدمی عبارت است از سطح بالای چربیهای خون شامل کلسترول و تری گلسیریدها هستند.

تعدادی از ترکیبات شیمیایی مختلف در غذاها در بدن تحت نام لیپدها یا چربیها طبقه‌بندی می‌شوند. این مواد عبارتند از : ۱- چربیهای خنثی یا تری گلسیرید

۲- فسفولیپید      ۳- کلسترول

قسمت لیپیدی پایه تری گلسیرید و فسفولیپید اسید‌های چرب می‌باشد.

اگر چه کلسترول محتوی اسید چرب نیست اما هسته استرولی آن از فرآورده‌های تجزیه مولکولهای اسید چرب تشکیل می‌شود و به همین علت به آن خواص فیزیکی و شیمیایی مواد لیپدی را می‌بخشد.

تری گلیسیریدها به طور عمده در بدن برای تأمین انرژی برای رونه‌های مختلف متابولیک، به صرف می‌رسند و از این نظم سهم برابرری با کربوهیدرات‌ها دارند. همچنین لیپیدها در تشکیل غشاءهای سلولی و اعمال داخل سلولی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تری گلیسیریدها

 تری گلسیریدها از ۳ موکول اسید چرب با زنجیرة بلند و یک مولکول گلسیرول ترکیب شده‌اند. وقتی مقدار ‏TG بالا می‌رود در بافت چربی رسوب می‌کند. عوامل بالا برندة تری گلیسیرید: و صرف غذاهای چرب، و صرف الکل، حاملگی، داروهای بالابرنده: کلسیته امین، انستروژن، ضدبارداری.

داروهای کاهنده، اسید اسکوربیک، آسپارژنیاز، کلوفیبرات

کلسترول:

مهمترین چربی که باعث بیماری آرتریو اسکلروتیک عروق می‌شود کلسترول است. برای تولید استروئیدها اسید صفراوی و غشای سلولی استفاده می‌شود. بیشتر از چربیهای حیوانی بدست می‌آید. کبد کلسترول را در فرم آزاد متابولیزه کرده و فرم آزاد توسط لیپوپرتئین منتقل می‌شود. ۷۵%کلسترول، IDL و ۲۵%، VLDL متصل می‌شود. پائین بودن آن نشانة بیماری شدید کبدی می‌باشد چرا که کبد مسئول متابولیزه کردن فرآورده‌های کلسترولی خوراکی است. سوء تغذیه نیز سبب کاهش کلسترول می‌شود. کلسترول به تنهایی نشانگر دقیقی از بیماریهای قبلی نیست. مقادیر کلسترول در دورفه متفاوت ممکن است متفاوت باشد. تغییرات وضعیتی و بیماریها روی آن تأثیر می‌گذارد. حاملگی سطح آن را بالا می‌برد.

q  داروهای افزایش دهندة کلسترول: هورمون آدرنوکورتیکو تروپیک، استروئید،  بلوکه‌های آدرنرژیک، کورتیکواستروئید، اپی نفرین، داروهای خوراکی جلوگیری از بارداری، فنی تئوین، سولفونامید، دیورتیک یتازیدی، سیکلوسپورین و ویتامین D.

q  داروهای کاهندة کلسترول: آلوپرینول، آندروژن، عوامل اتصال یابنده به اسیدهای صفراوی، کاپتوپریل، کلوفیبرات، اریترومایسین، ایزونیازید، لووستاتین، مهار کنده‌های مونوآمینواکسید از، نئومایسین، نیایسین و نیترات.

HDL، IDL، VLDL:

لیپوپروتئین‌ها پروتئین‌های موجود در خون بوده  وظیفه اصلی آنها انتقال دادن کلسترول، تری گلیسرید و بقیة چربیها می‌باشد. IDLها در اصل کلسترول‌اند، VLDL عمدتاً تری گلیسرید و HDL غالباً پروتئین.

HDL ناقل کلسترول است به نظر می‌رسد وظیفة آن این است که کلسترول را از بافت‌های محیطی برداشته و جهت دفع، کبد می‌برد. همچنین می‌توانند با ممانعت از برداشت سلولی کلسترول و لیپید اثر محافظتی داشته باشد و این همان اثر محافظت کنندگی آنها در برابر بیماریهای قلبی – عروقی می‌باشد.

نسبت HDL، کلسترول توتال حداقل باید  باشد و نسبت  ایده‌آل است.

LDL غنی از کلسترول است. کلسترولی  توسط IDLها منتقل می‌شوند می‌توانند در بافت‌های محیطی رسوب کنند و باعث افزایش ریسک خطر بیماریهای قلبی عروقی شوند. پس سطوح بالای IDL آتروژنیک می‌باشد. سطح IDL در مبتلایان، بیماریهای قلبی عروقی باید کمتر از ۱۲۰ و در افراد غیر مبتلا کمتر از ۱۸۰ باشد. هر چند VIDLها مقدار اندکی کلسترول را حمل می‌کنند ولی بیشترین حمل کنند‌ة تری گلیسرید خون هستند و با درجات خفیفی در افزایش ریسک بیماریها آرتویو اسکلروتیک انسدادی نقش دارند. اندازه‌گیری مقادیر HDL، IDL، VLDL بخشی از تست Lipid Profile می‌باشد. این تست برای بررسی ریسک بیماری عروق کرونر به کار می‌رود. مقادیر بالای HDL ریسک بیماری کرونری را کم کرده و در صورت مقادیر بالای LDL و VLDL ریسک بیماری انسدادی عروق کرونر افزایش می‌یابد.

 میزانها: کلسترول توتال کمتر از ۲۰۰

HDL : مطلوب بالای ۴۵

 LDL: کمتر از ۱۳۰

 تری گلسیرید: کمتر از ۲۰۰

Total Cholesterol (توتال کلسترول): افزایش سطح توتال کلسترول وابسته است با افزایش خطر CHD. یک توتال کلسترول مطلوب معمولاً کمتر از  می‌باشد. توتال کلسترول بین  در مرز خطر یا Border line است و  و بیشتر نشانة کلسترول بالایی است.

بیشتر تصمیم گیریها در مورد دارو درمانی روی میزان HDL کلسترول و یا LDL پایه‌گذاری می‌شوند تا توتال کلسترول. توتال کلسترول در هر ساعتی از روز اندازه‌گیری می‌شود و نیازی، NPO بودن ندارد.

LDL Cholesterol: ( کلسترول به نیز نامیده می‌شود). صحت پیشگویی آن در CHD نسبت به توتال کلسترول بیشتر است و وابستگی افزایش وقوع CHD با میزان بالای LDL در بیشتر مطالعات نشان داده شده است. بطور ایده‌آل سطح LDL باید کمتر از  یا حتی کمتر از  (در بیماران مبتلا به CHD) نگه داشته شود. افراد با سطح سرمی  یا بیشتر در معرض خطر CHD قرار دارند. سطح  به طور متوسط خطر CHD را افزایش می‌دهد.

اندازه‌گیری سطح LDL با NPO بودن بعد از ۱۲-۲۴ ساعت انجام می‌شود.

Triglycerides تری گلیسرید: میزان تری گلیسیرید با افزایش خطر ایجاد CHD نیز رابطه دارند. سطوح گلیسیرید:

اندازه‌گیری سطح TG نیز مانند LDL با NPO بودن بعد از ۱۴-۱۲ ساعت انجام می‌شود.

HDL Cholesterol : همه کلسترولها بدنتینه. سطح بالای HDL خطر بروز  CHD را پائین می‌آورد. در حقیقت HDL خیلی بالا (بالاتر از  ) به عنوان یک عامل خطر منفی برای CHD مطرح شده است. به عبارت دیگر، پزشکان دارو درمانی را برای افراد با HDL پائین (کمتر از ) ممکن است توصیه کنند بخصوص اگر از قبل مبتلا به CHD بوده‌اند.

پزشکان همچنین نسبت توتال کلسترول به HDL را بعنوان راهنمایی برای درمان استفاده می‌کنند.

اندازه‌گیری سطح سرمی ‌HDL نیازی با NPO بودن ندارد.

سطح HDL در بیمارانی که فعالیت‌ فیزیکی داشته یا افرادی که مقادیر متوسط الکل مصرف می‌کنند بالا می‌رود.

مقادیر VLDL، صورت درصد کلسترول تام بیان می‌شود. مقادیر بیشتر از ۵۰-۲۵% ریسک بیماریهای کرونری را افزایش می‌دهد. مقدار LDL از کسر کردن مجموع HDL و  تری گلسیرید از کلسترول تام به دست می‌آید:

سیگار و مصرف الکل سطح HDL را کاهش می‌دهد. افزایش سطح HDL را در بیماریهای کبدی داریم و کاهش سطح LDL و VLDL را در سوء تغذیه و سوء جذب داریم.

لیپوپروتئین a و آپولیپوپروتئین:

جزء پروتئین لیپوپروتئینها وظیفه اصلی‌اش انتقال لیپید است از چندین پلی پپتیه مخصوص، نام آپولیوپروتئین تشکیل‌ شده است. به علاوه Apoprote، لیپوپروتئین‌ها را به رسپتور آنها در سطح سلولی متصل می‌سازند تا برداشت لیپید توسط سلول آسانتر شود.

APO-A : پلی پپتیه اصلی تشکیل دهنده HDL می‌باشد  دو شکل APOA-L و APOAII دارد.  نوع T، ۷۵% و نوعII  ۲۰% کل پروتئین HDL را تشکیل می‌دهد. اگر HDL  زیاد شود، APO I نیز زیاد می‌شود. در زمان HDL بیشتر از مردان است.

 I APOA اندکس بهتری برای تشخیص و تخمین ریسک آترواسکلروز می‌باشد تا اندازه‌گیری HDL.

APO- B : پلی پپتیه اصلی تشکیل دهنده LDL و حدود ۸۰% این ماده را تشکیل می‌دهد. همچنین ۴۰% بخش پروتئینی VLDL نیز از APOB تشکیل شده است.

APO- B : پلی پپتیه اصلی تشکیل دهنده LDL و حدود ۸۰% این ماده را تشکیل می‌دهد. همچنین ۴۰% بخش پروتئین VLDL نیز از APOB تشکیل شده است.

APO-B با دو فرم APOB100 و APOB 48  وجود دارد  نوع APOB 100 در کبد منتشر شده و در لیپوپروتئین‌هایی با منشأ آندروژن مثل VLDL و LDL یافت می‌شود  مکانیسم اصلی انتقال برای کلسترول آندروژن می‌باشد.

APOb 100 تمایل به اتصال یافتن، رسپتور LDL در سطح سلولهای بافت‌های محیطی دارد و با رسوب کلسترول سلولی ارتباط دارد. بر روی همین اصل عده‌ای معتقدند  APOb 100 اندکس بهتری برای بیماریهای آترواسکلروتیک قلب است تا LDL. بخش دوم APOB، APOB 48 است  از منشأ روده می‌باشد و در کیلومیکرون‌ها یافت می‌شود و مسئول انتقال لیپیدهای داخل روده‌ای به خون است.

 Lipoprote(a):

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.