مقاله وسایل ارتباط جمعی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله وسایل ارتباط جمعی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله وسایل ارتباط جمعی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه:   ۱
فصل اول:   ۲
اصول و مبانی   ۲
* جایگاه و مسئولیت اجتماعی ۱   ۳
* فضای مطلوب برای آزادی وسایل ارتباط جمعی ۲:   ۳
* فضای مطلوب برای آزادی: ۳   ۴
* وظایف وسایل ارتباط جمعی ۴:   ۴
آنچه وسایل ارتباط جمعی می توانند انجام بدهند : ۵   ۷
فصل دوم:   ۱۳
نقش های وسایل ارتباط جمعی   ۱۳
وسایل رتباط جمعی در نقش نگهبان۱   ۱۴
* وسایل ارتباط جمعی در نقش عامل تصمیم ۳   ۲۰
وسایل ارتباط جمعی در نقش معلم   ۲۶
فصل سوم:   ۲۷
توسعه وسایل ارتباط جمعی   ۲۷
الف- اطلاع از وضع موجود   ۳۶
ب- تقدم و تأخر هدف ها   ۳۷
کارآموزی و تربیت کادر متخصص   ۳۸
ضمیمه:   ۴۱
وسایل ارتباط جمعی در کشورهای در حال توسعه   ۴۱
نتیجه گیری:   ۴۴
به نفع وسائل ارتباط جمعی   ۴۴
منابع:   ۴۷

منابع:

کتاب ارتباطات جمعی و رشد ملی مؤلف رشید پور

نقش وسایل ارتباط جمعی

کتاب مجموعه مقالات سمینار – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بررسی مسائل مطبوعات ایران

نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران ( محمد ابراهیم انصاری لاری)

مقدمه:

همه۱ وسایل ارتباط جمعی به معنای خاص آن مطبوعات ، رسانه هایی همچون رادیو و تلویزیون و هم توسعه در ادبیات علوم اجتماعی کنونی جامعه نقش و جایگاه ویژه ای را به عهده دارند . ظاهراً به نظر می رسد که محقق کردن توسعه نه تنها یک هدف مطلوب برای کشورهای در حال توسعه و حتی تمام کشورها تلقی می شود. بلکه به عنوان ضرورتی افکارناپذیر نیز جلوه گر است که در صورت عدم آن بقای جوامع و مطبوعات و رسانه های همگانی دچار مخاطره جدی می شود . بنابراین وسایل ارتباط جمعی که به صورت دقیق و جامع به اصلاح جوامع خود کمک می کنند بیش از دیگران در خدمت جوامع و حتی عموم مردم جوامع خود بودند و این امر بدان معنا و مفهوم نیست که چنین رسانه ها و وسایل ارتباطی فقط یک جنبة خاصی را ترویج و تبلیغ می کنند. چه بسا مطبوعات و رسانه ها باشند که در جوامع با در اختیار داشتن آزادی و مسئولیت خاص و هر چه تمامتر می توانند در پیشرفت و توسعه آن جامعه و یا جوامع مختلف و در زمینه های مختلف همت گمارند . ولی به هر حال می باید عملکردهایی به تحقیق این اهداف کمک کنند . پس به طور کلی مطبوعات و رسانه ها در جوامع مختلف و در کنار گروه هایی مانند احزاب – گروه های صنعتی – شغلی – عملی – فرهنگی و . . . قرار دارند که به طور نسبی خارج از حوزه قدرت دولت و جوامع فعالیت می کنند و در بعضی از جوامع به علت فقدان این گروه های قوی و نیرومند نقش مطبوعات وقتی آزادی و مسئولیت آنها دچار نوعی معضلات مختلف از سمت و سو های مختلف می شوند .

 

فصل اول:

اصول و مبانی

* جایگاه و مسئولیت اجتماعی ۱

وسایل ارتباط جمعی همانند دستگاه عصبی و یا دستگاه سلسله اعصاب بدن که اندام های مختلف را به یکدیگر متصل می کنند . میلیون ها انسان را نه تنها در داخل یک کشور بلکه در یک دهکده جهانی به هم مرتبط می سازند . وسایل ارتباط جمعی ( روزنامه ، رادیو و تلویزیون ) این توانایی را دارند که در مواقع گوناگون آگاهی ها و هشدارهای لازم را به افراد جامعه بدهند تا آنجا بتوانند با تصمیم گیری های آگاهانه به فعالیت های خود ادامه دهند.

نکتة قابل توجهی و یا قابل ملاحظه ای که بین وسایل ارتباط جمعی و افراد جامعه وجود دارد این است که هر دو از اجزاء مرتبطه یک نظام اجتماعی هستند که برای ادامه حیات با قدرت شناخت و توانایی رویارویی با مسائل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و . . . را داشته باشند . جوامعی که نتوانند مسائل و مشکلات خود را بشناسند و در صدد یافتن راه حل برای آن بر نیایند نمی توانند به حیات خود ادامه دهند . در نتیجه فناپذیر هستند . پیش از آنکه بتوانیم با مسائل و مشکلات مبارزه کنیم باید در درجه اول از آنها آگاه باشیم و آنها را بشناسیم.

* فضای مطلوب برای آزادی وسایل ارتباط جمعی ۲:

فضای مطلوب برای آزادی وسایل ارتباط زمانی که فراهم باشد که :

وقتی آزاد باشد – فضای مطلوب برای آزادی وسایل ارتباطی وجود دارد و به وجود  می­آید .

وقتی آزاد باشد – حاکمیت قانون تضمین است.

وقتی آزاد باشد – استقلال و امنیت ملی وجود دارد.

وقتی آزاد باشد – خواسته های مردم در اختیار حکومت است و پایه های ادارة کشور بر استوانه تمایلات ملت استوار می شود .

وقتی آزاد باشد – برخورد اندیشه ها وجود خواهد داشت و این برخورد ، برخورد پویائی را به دنبال خواهد داشت.

* فضای مطلوب برای آزادی: ۳

اگر نشود از عملکرد مسئولان امر انتقاد کرد ، اگر آزادی را از بین برود و یک نفر جرأت نکند علیه یکی از مسئولانی که به حقوق مردم تجاوز کرده اند در دادگستری و مراجع صالحه اعلام جرم نماید به تدریج مردم حقوق شرعی و قانونی خود را فراموش می­کنند. گاهی در مذاکرات مجلس از تخلفات مسئولان مطالبی عنوان می شود ، چرا یک نفر جرأت نمی کند که در زمان شاغل بودن آنها اعلام جرم کند و آنها را محاکمه کند . ادامه چنین وضعی موجب می شود نه تنها فضای مطلوبی برای آزادی به وجود نیاید بلکه خود آزادی نیز به خطر می افتد .

اگر خدا نکرده چنین جوی به وجود آید هم استقلال و امنیت ملی به خطر می افتد و هم حکومت و نظام در معرض خطر قرار می گیرد .

* وظایف وسایل ارتباط جمعی ۴:

یکی از مهمترین وظایف وسایل ارتباط جمعی به خصوص روزنامه ، گسترش دانش و اطلاعات مخاطبان در زمینه هایی است که امکان دسترسی و تجربه مستقیم از رویدادها و موضوع های مختلف برای آنان فراهم نباشد.در بین سازمانها و نهادهای گوناگون که در جامعه فعالیت می کنند وظیفه جمع آوری- تدوین- انتقال اطلاعات وتامین نیازهای مخاطبان در زمینه های مختلف به عهده وسایل ارتباط جمعی است.

دنیایی که در آن زندگی می کنیم دربسیاری از موارد ، دو رازچشم و دهن ماست این دنیا باید شناخته و تبیین و تصور شود. آنچه در صحنه سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و . . . رخ می دهد . برای همه مردم قابل دسترسی یا تجربه مستقیم نیست . وسایل ارتباط جمعی با ارائه اخبار و اطلاعات گوناگون – آگاهانه یا نا خداگاه می کوشند به شکل گیری ذهنیات ما از محیط افراد کمک کنند.

ارائة اطلاعات درست به منظور دستیابی به واقعیت های محیط اطراف با وجود عوامل گوناگونی که در فرآیند انتقال اطلاعات از رویداد تا خواننده وجود دارد . کار ساده ای نیست . عوامل مختلفی درون سازمان و برون سازمان بر این فرآیند تأثیر متقابل دارند .

در سال های اخیر ، تأکید تازه ای بر مفهوم « شکل گیری واقعیت های اجتماعی» به عنوان یکی از مهمترین آثار اجتماعی پیام های ارتباطی مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. امروزه سؤال این نیست که پیام های ارتباطی چگونه بر نگرش ها ، اعتقادات ، باورها ، رفتارهای مخاطبان تأثیر می گذارند ، بلکه سؤال این است که رسانه ها چه کمکی بر تبیین مخاطبان از محیط اطراف می کنند. در اینجا فرض بر این است که رسانه ها می توانند با تأکید و برحیتگی انتخابی خود بر ارزشها – هنجارها و رویدادهای گوناگون به شکل گیری ادراکات ما از محیط اطراف کمک کنند.

روزنامه به عنوان یکی از مهمترین رسانه های جمعی نقش مهمی را در شکل گیری واقعیت های اجتماعی مخاطبان ایفا می کند . با ارائه اطلاعات درست – لازم – کافی اظهار نظر ها و دیدگاه های مختلف ، بررسی و تشریح رویدادها – روزنامه ها می توانند خوانندگان خود را در تصویر سازی ذهنیشان از « دهکده ای» آن در آن زندگی می کنند یاری دهد.پژوهشگران علوم ارتباطات در پنجاه سال اخیر به گونه ای مختلف ، رسالت و وظایف وسایل ارتباط جمعی را تبیین کرده اند . از نظر این پژوهشگران ارتباط موفق در صورتی انجام می گیرد که بین اهداف پیام دهندگان و پیام گیرندگان وجوه مشترکی وجود داشته باشد.

مقایسه سه رسانه – روزنامه ، رادیو و تلویزیون و اهداف پیام دهندگان و پیام گیرندگان نشان می دهد که وظایف رسانه ها در تأمین نیازهای مخاطبان یکسان نیست . روزنامه به عنوان یک رسانه خبری و مطبوعات به طور عام در تمام موارد فوق سهیم می باشند .  روزنامه به ارائه اطلاعات درست می تواند آگاهیهای لازم را برای شناخت مخاطبان از محیط اطراف خود فراهم کند . تا آنان بتوانند تصمیم های درستی در موارد مختلفی که به زندگیشان مربوط است اتخاذ نمایند.

وسایل ارتباطی می توانند با مطرح کردن دیدگاه ها – نگرش ها – دانش های گوناگون که دائم در حال تغییرات می باشند. وسیله انطباق مخاطبان را با ارزش ها و نگرش ها جدید فراهم سازد و آنان را به یکدیگر پیوند دهد.

آنچه وسایل ارتباط جمعی می توانند انجام بدهند : ۵

یونسکو در آخرین تحقیقات خود در زمینه استفاده از وسایل ارتباط جمعی در دنیا آنچه را که انجام گرفته به پنج مسأله به ترتیب زیر خلاصه می کند:

اول: بالا بردن سطح آموزش و تعلیم در مدارس

دوم : تعلیم معلمین

سوم : آموزش دوران بعد از مدرسه به خصوص برای افرادیکه فرصت تکمیل تحصیلات خود را نداشته اند.

چهارم : مبارزه با بیسوادی

پنجم : آموزش بزرگسالان و توسعه و عمران اجتماع محلی

اول: بالا بردن سطح آموزش و تعلیم در مدارس : بیشتر کشورها از تلویزیون در آموزش اطفال در کلاس های بالاتر از دوره ابتدایی و زمانی استفاده می کنند که محصلین خواندن و نوشتن را از راه روش های مترادف فرا گرفته و به آموزش کلاس خود گرفته­اند. به عنوان مثال کشور نیجر می خواست در آموزش دوره ابتدایی از سرپرست هایی که فقط می توانستند اداره کلاس ها را بر عهده گیرند و برای تدریس تعلیمات لازم ندیده بودند استفاده کنند. مختص تلویزیون در این میان می توانست نقش مهمی را بر عهده گرفته با استفاده از تعداد کمی معلمین با تجربه و متخصص ، کمبود آموزش سرپرستها را جبران نماید. از آنجا که در برنامه جدید آموزش مملکت برای تعلیم سرپرست های کلاس های هیچگونه پیش بینی روشنی نشده است امید می رفت که تلویزیون بتواند این مسئله را تا اندازه ای جبران کند. تلویزیون می توانست تجربه جدیدی به محصلین بدهد . تجربه ای که مسلماً با آنچه روش قدیمی و متداول از راه آموزش شفاهی به ایشان فرق می گردد. مسئولین پروژه آزمایش بر اساس اطلاعات خود از تئوری توسعه آموزش سمعی و بصری در اروپا و سایر نقاط دست به کار تهیه روش آموزش خاص شوند که امیدوار بودند که :

از عوامل بصری که خصوصیت ویژه آموزش تلویزیونی است حداکثر استفاده صحیح و مبتکرانه را به عمل آورند.

به جای استفاده از سخنرانی و نمایش مطالب به صورت متداول از راه های جدید آموزش که شاگردان را به فعالیت وا دارد.استفاده کنند.

بین تدریس از راه تلویزیون ، فعالیت هایی که در کلاس درس انجام می پذیرد رابطه و همکاری مستقیم به وجود آید. به نتیجه ای که از این دوره آموزشی به دست امد کاملاً رضایت بخش بود. به دنبال این دوره دولت نیجر بر آن شد سیستم جدیدی را پذیرفته و دنبال نماید. و در دوره آموزشی و انجام پروژه وقفه افتاد.

 

دوم: تعلیم معلمین:

از نظر گروه یونسکو مسأله انفرادی و حادی که در کشور الجزیره در اولین سال های استقلال خود با آن روبرو بود از ترکیب عوامل که در فوق به آنها اشاره شد تشکیل می گردد. این عوامل عبارت بودند از

الف) افزایش محصلین مدارس به میزان تقریبی ۵۰%

ب)کمبود معلمین آموزش دیده و کار آزموده و تحلیل تدریجی ایشان

پ) پیروی از هدف با ارزش و تصویب شده ملی که عقب نشینی در آموزش و پرورش و کندی برنامه های آن را به هیچ وجه جایز نمی دانست. دوره آموزش حین خدمت این معلمین چهار سال در نظر گرفته شده بود برای نیل به هدف مقرر بود که از کلیة امکانات آموزشی در تشکیل جلسات درسی استفاده شود در وسایل آموزشی نیز تا آنجا که در اختیار بودند به طور مؤثر و صحیح به کار گرفته شوند.

مطالعه پروژه الجزیره معرف ارزش توجه به هدف های آموزشی به جای پرداختن به وسایل و امکانات می باشد . این کشور مثل بسیاری از ممالک در حال توسعه دیگر در حالی که با مشکلات زیادی روبرو بود و از امکانات محدودی بر خوردار معهذا از کلیه منابعی که در اختیار داشت استفاده کرد تا تربیت بدنی معلمین خود را به عهده بگیرد . از این میان منابع تلویزیون – رادیو – تعلیم برنامه ها و فیلم نقش مهمتری را بر عهده گرفته بودند.

سوم : آموزش دوران بعد از مدرسه به خصوص برای افرادی که فرصت تکمیل تحصیلات خود را نداشته اند.

از چندی پیش دولت استرالیا متوجه شد که اگر بتواند از سیستم آموزش مکاتبه ای که تا آن زمان به صورت فردی انجام می گرفت در جمع و گروه استفاده کند به نتایج درخشان تری خواهد رسید . البته برای انجام این کار لازم بود از افرادی به عنوان سرپرست و راهنمای گروه استفاده شود . از آنجا که امکان نداشت اطفال بیشتر از خانواده را در نقاط دور و پراکنده استرالیا به دور یکدیگر جمع نمایند و از آنجا که استخدام معلمین کار آزموده و ناب نیز برای گروه هایی که قرار بود تشکیل شود مقدور نبود در نتیجه دولت استرالیا به فکر استفاده از یک منبع انسانی مفید و دست نخورده افتاد . این منبع انسانی را مادرانی تشکیل می دادند که تحصیلات ایشان از حد ابتدایی بالاتر بود  و به خوبی می توانستند راهنمایی اطفال خود را بر عهده بگیرند.

امروزه روز آمدن پست و رسیدن نامه هاست که بچه ها در گروه های سه نفری با عجله و اشتیاق تکالیف هفتگی به پایان می رسانند و امروزه بچه ها باید تکالیف هفتگی خود را برای اینکه صدها مایل دورتر به دست معلمین مدرسه برسد تحویل پست بدهند. با تمام ارزشی که پروژه استرالیا دارد معهذا باید توجه داشت که هیچیک از مسئولان آموزشی این مملکت تدریس از راه مکاتبه و رادیو را از روی میل جانشین آموزش معمولی از طریق معلم و کلاس درس واقعی نمودند . در صورتی که برای دولت و ملت استرالیا امکان داشت در تمام نقاط مملکت مدرسه بسازند و به روستاهای پراکنده معلم کار آزموده گسیل دارند به هیچ وجه دست نیاز به سوی روش هایی که از آنها نام بردیم دراز نمی کردند . برای بسیاری از مردم استرالیا تحصیل از راه مکاتبه و استفاده از رادیو تنها طریق دست یافتن به آموزش است . و اگر بخواهند از روش آموزشی صرف نظر نمایند باید قید درس خواندن را به طور کلی بزنند . تردیدی نیست که در شرایط فعلی کار این سیستم آموزشی از هر جهت خوب و مفید بوده است.

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.