مقاله یک روش مدرن برای آنالیز کلاسیک رشد گیاه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله یک روش مدرن برای آنالیز کلاسیک رشد گیاه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله یک روش مدرن برای آنالیز کلاسیک رشد گیاه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه: ۱

روشها: ۲

ابزار نرم افزار. ۶

آنالیز بافت گیاه در محصولات زراعی… ۷

روشهای تجزیه ای… ۹

دنبال کردن پیشنهادات… ۱۰

حوزه تحقیقاتی… ۱۱

لیست قوانین نامگذاری فنی… ۱۱

بررسی رشد گیاه منفرد. ۱۳

مفاهیم فنی پایه. ۱۵

بررسی های تابعی و کلاسیک: ۱۵

میزان رشد مطلق.. ۱۶

میزان رشد نسبی… ۱۶

نسبتهای ساده. ۱۶

نسبت‌های رشد مرکب… ۱۶

اساس تخمین.. ۱۷

میزان رشد مطلق.. ۱۷

وابستگی… ۱۸

میزان رشد نسبی… ۱۹

وابستگی… ۲۰

نسبتهای ساده. ۲۰

نسبت وزن برگ…. ۲۱

ضریب آلومتریک ساقه- ریشه. ۲۲

ارتباط… ۲۳

نسبتهای رشد مرکب… ۲۴

نسبت جذب ویژه. ۲۵

ارتباط… ۲۶

ارتباطات درونی… ۲۶

ابزارهایی برای انجام تخمین.. ۲۸

بررسیهای تابعی… ۲۸

تیپ هفت تابعی CSR.. 31

مدلسازی تیپهای تابع: قوانین کلی مستقل.. ۳۱

مدلسازی تیپهای متابع با سیستم C . S.R.. 33

تولیدات آزمایشی… ۳۶

پدیده Tramplixy (پایمال شدگی). ۳۷

شبیه سازی رشد جمعیت: ۳۸

رقابت در حاشیه های فضای C. S. R.. 39

نتایج و بحث… ۴۲

رقابت در ترکیبات کمپلکس:  کل تیپها. کل شرایط… ۴۴

نتایج : ۵۱

آنالیز بافت گیاه در محصولات زراعی

آنالیز بافت گیاه راهنمای مفید برای بازدهی باروری محصول زارعی محسوب می شود این بررسیها تعیین می کنند چه نوع تغذیه ای، به چه میزان استفاده شود و نیز بهترین زمان و روش استفاده را مشخص می کند. این راهنمایهای تفسیر شده در مورد برخی محصولات فرضاً آسپاراگوس ابتدا تخمین زده می شود و بعد اصلاح می شود این موارد بطور دائم مورد اصلاح قرار می گیرد و داده های بیشتری در ارتباط با غلظتهای مواد غذایی و ایجاد محصول بدست می آید.

احتمالاً بزرگترین متغیر در آنالیز محصولات زارعی مربوط به سن گیاه هنگام نمونه برداری است دوره رشد غالب محصولات می تواند خیلی گسترده باشد برای مثال، کاهو در دره سالیناس (Salinas ) ممکن است طی تنها ۶۳ روز رشد و یا بدو یا  به مدت ۱۴۵ روز سیب زمینی ها کمتر از ۱۰۰ روز رشد می کنند سایر گیاهان به بیش از ۱۵۰ روز نیاز دارند از اینجا معلوم می شود که یک انتخاب نمی تواند بر اساس شمار روزهای دقیق آن در برخی گیاهان مشکل است.

برای سیب زمینی ما این دوره را اینطور توصیف می کنیم. گیاه با ۱۲ اینچ ارتفاع، شکل برآمدگی (توبر)، بلوغ.

در گوجه فرهنگی، اولین قرمزی رنگ اولین میوه و از بین میوه رسیده در کانتالوپس، شکل میوه، میوه نیم رشد یافته اولین میوه رسیده.

مراحل رشد سبزیجات برگی مثل اسفناج بوسیله عوامل زیر توصیف می شود: جوانی.، رشد نیمه و بلوغ بهتر است که به جای اینکه در نمونه برداریس روی تعداد زیاد نمونه در یک زمان متمرکز شویم، نمونه برداری را در مارحل متعدد رشد انجام دهیم. غلظت مواد غذایی در محصول سیب زمینی با رشد سریع می تواند ۱۰۰% در یک هفته تغییر کند. تغییر در غلظت با زمان یکی از بهترین یک محصول خالص، حداقل سه نمونه مورد نیاز است. اگر تنها قادر به یک نمونئه برداری هستیم. معتبرترین اطلاع برای N و P به طور کلی، اینکه کداک بخش از کیاه مورد تجزیه واقع می شود برای k، نمونه از گیاهان با دفع برداشت می شوند به طور کلی، اینکه کدام بخش از گیاه مورد تجزیه واقع شود. چندان فرق نمی کند، پهنک برگ، دمبرگ، ساقه با هر جای دیگر حتی ریشه ها برای اهداف عملی، دمبرگها و بافت رگ برگ مورد استفاده قرار می گیرند. دمبرگها بیشتر در مورد سیب زمینی، گوجه فرنگی حبوبات، خربزه بکار می رود.

بافت دمبرگ در مورد کاهو، کلم و ذرت شیرین و برخی محصولات دیگر بکار می رود. دمبرگ یا رگبرگها، نسبت به سایر قسمتها در دسترس ترند به عنوان مثال تحت اعظم برگهای گیاهانی چون کاهو نمونه های کوچکتر هم می تواند استفاده شود اینها
راحت تر تمیز، خشک و خورد می شوند.

مقدار مواد غذایی در دمبرگها اغلب چندین بار بیشتر از پهنک است. یک برگ بالغ تازه اغلب برای K,P,N که روی بررسی انتخاب می شود را در اختیار ما می گذارد.

حدود ۴۰ واحد گیاهی در هر نمونه انتخاب می شود که ۴۰ دمبرگ، رگبرگ با
پهنک برگ را شامل می شود نمونه ها باید ۲ تا ۳ برابر در مراحل مختلف رشد در نظر گرفته شوند اما برتری با نمونه هایی است که در مراحل گوناگون رشد هستند تا تعداد زیاد نمونه ها در یک مرحله زمانی. برای احتیاط، نمونه ها، در اب مقطر شسته می شوند تا گرد و غبرا و آلودگی علف کشها زدوده شود بعد نمونه ها را دریاکتهای ماغذی تمیز قرار می دهند و در دمای  خشک می کنند بعد از خشک کردن آنها را خورد کرده و در محلهای فاقد هوا نگه می دارند تا تجزیه شوند.

روشهای تجزیه ای

 راهنماهای تفسری برای غلظت نیترات- نتروژن (No3-N ) P ( فسفر محلول در اسید لاستیک ۲% ) و k کل بافت می باشد. ارتباط کاملاً خوبی برای Nو P بدست آمده سات. هنگامی که N خیلی پایین است N کل به طریق Kjebahl تعیین می شود که نسبت به حالت محلول یا شکست نیترات تخمین بهتری است روش تجزیه ای مذکور به وسیله جانسون (Johnson) و اولریک (ulrich) توصیف شده و برای استفاده در سبزیجات بکار رفت.

برخی گیاهان مثل پیاز، نیترات خیلی کمی در برگهایشان جمع آوری می کنند. بنابراین ضرورت دارد که N کل را بجای سنجش No3-N برای ارزیابی حالت این کور بکار بریم.


دنبال کردن پیشنهادات

 بزرگترین محدودیت در استفاده موثر از آنالیز بافت در تولید محصولات نباتی، به رشد و بلوغ خیلی سریع برخی سبزیجاات مربوط می شود در شرایط معمولی، محتوای غلایی بیشتر سبزیجات بندرت کاهش می یابد تا بدین ترتیب مقادیر کمبود را قبل از نمیه رشد بشناسیم. با گذشت زمان، که گیاه به حد کافی بزرگ شد و مورد نمونه برداری قرار گرفت، کمبود در آن تثبیت شده و این زمان برای استفاده از کودهای مکمل بسیار دیر است. افزودن N مکمل در آب یا آب پاش در محصولاتی مثل کاهو یا اسفناج موثر است. محصولات زراعی- نیاز به حمایت تغذیه ای کافی دارند تا رشد شدید و ممتدی داشته باشند. تمام موارد منطقی باید بکار گرفته شود تا باروری، این محصولات تامین شود. بنابراین استفاده از آنالیز بافت، به همراه آنالیز خاک برای تعیین کود مناسب جهت رشد ضرورت دارد آنالیز خاک برای تعیین مقدار نسبی P.، k، zn، قب لاز کاشتن گیاه و اینکه آیا این مواد باید به خاک افزوده شود یا نه ضروری است زیرا بیشترین تاثیر این عناصر زمانی است که آنها قبل از کاشت به خاک افزوده شوند اما در حین کاشت و یا بعد از کاشت گیاه تاثیر کمتری دارند. مشخص شده است که N تقریباً همیشه در محصول زراعی کالیفرنیا مورد نیاز است و بطور معمول در زمان کشت یا قبل از آن جهت شد اولیه بکار می رود. بقیه نیترات خاک می تواند بخشی از N مورد نیاز گیاه را تامین کند اما باید مراتب شستشوی نیترات به سمت پایین خاک طی جوانه زنی دانه رستهاد رشد اولیه بود.

حوزه تحقیقاتی

 تحقیق روی کانوپیها سال قبل صورت گرفته و نتایج آن در توسعه روشها و طرز عمل بررسی ساختار کانویی و عملکرد آن در موقعیتهای متنوع گسترده ای بکار رفته  بعبارت دیگر، علاقه به سیستمهایی کشاورزی قابل نگهداری منجربه تحقیق در کاربرد کانویی به عنوان یک وسیله ورودی مناسب شده است. بهر حال، انتظار فوق العاده در استفاده از اطلاعاتی در مورد ژنوم گیاهی برای معلوم کردن یک مدل ساختاری رشد محصول، تا اینکه بتوانیم محصول را تحت یک داغنه وسیع آب و هوایی مورد بررسی قرار دهیم هنوز راه درازی در پیش داریم.

لیست قوانین نامگذاری فنی

پرتو انتشاری: جزئی در پرتو خورشیدی که بوسیله ملکولها و ذرات هوا پراکنده
می شوند.

پرتو مستقیم:  جزئی از پرتو خورشیدی که بطور مستقیم از خورشید آمده

ارتباط جریان دوار: یک روش میکرومتری تخمین جریانهای گازی از حرکت سه بعدی ذرات هوا و تشکیلات گازی آن.

خورده شکاف: بخشی از آسمان که وقتی از پایین یک گیاه به آن نگاه می کنیم بوسیله شاخ و برگ پوسیده شده.

نورگرایی: رشد گیاه، به سمت خورشید، بعنوان مثال تمایل برگ گلها در جهت مسیر نورانی.

تابش:  مقدار انرژی خورشیدی که در هر ثانیه ( واحد زمان) به واحد سطح می رسد و (wm-2 )

چگالی سطح برگ:  نسبت ناحیه سطحی برگ یک گیاه به حجم فضای اشغال کرده آنرا می گویند.

شاخص سطح برگ:  نسبت ناحیه سطحی برگ به ناحیه پیرامونی که بوسیله گیاه اشغال شده.

ضریب خاموشی نور: یک ثابت که کم شدن نور را با عمق در یک وضعیت مشابه
طبقه بندی می کند.

شاخص تفاوت طبیعی روش: یک شاخص سبزی سطح بکار رفته در درک جزئی استفاده از روشنایی سطح در باندهای قرمز و مادون قرمز.

فتولوژی:  مطالعه زمانی مراحل عفونی مانند گلدهی در ارگانیزمها

لکه خورشیدی: یک پرتو نوری که از طریق یک شکاف در شاخ و برگ عبور کرده تا یک نقطه کوچک زمین را روشن نکند. موقعیت آن با حرکت نسبی زمین و خورشید تغییر می کند.

برگهای خورشیدی: برگهایی که در نور شدید نمو می یابند و از نظر فیزیولوژیک و آناتومیک از برگهای سایه ای متفاوتند اینها کلفت ترند و میزان فتوسنتز بالاتری را در نور اشباع شده دارا هستند.


بررسی رشد گیاه منفرد

۱- مقدمه: اصطلاح آنالیز رشد گیاه به یک سری روشهای کمی بر می گردد که در آن کل سیستمهای گیاهی رشد یافته در شرایط طبیعی، نیمه طبیعی یا کنترل شده توصیف و تفسیر می شوند. آنالیز رشد گیاه یک تحقیق همه جانبه و کامل را در تفسیر شکل و عمل گیاه در تحقق مراحل درونی و کل گیاه یا محصول اولیه ساده ای همانند وزن، سطح، حجم، محتویات گیاه با اجزاء گیاه در تحقیق مراحل درونی و کل گیاه یا محصول استفاده می کند.

با بررسیهای انجام شده در پایان قرن ۱۹، آنالیز رشد گیاهی.، ابتدا فیزیولوژی گیاه و سپس کشاورزی و اخیراً اکولوژی تکامل ویزیولوژیک گیاه را معلوم می کند.

۲- در آنالیز ژهای رشد گیاه، یم فرق عملی و تاریخی بین ارگانیزم ( و پایین تر) و جمعیت ( و بالاتر ) وجود دارد این در سطح نیاز به بررسیهای متفاوتی دارند. هر چند مفهوم و سازگاری مشابهند. اما در هر جا بصورت جداگانه، مورد بحث قرار می گیرند. بطوریکه این عناوین آنالیز کل رشد گیاه را تحت عنوان اختصاصات دوره ای مورد بحث قرار می دهد. شکل و گاهی در تعداد است. برای مثال، آزمایشهای نوعی نشان داده است که هم در گیاهان یک ساله و هم در گیاهان پا یا در شرایط زایشی، گیاه بزرگ می شود و رشد همان مسیرتیپیک را دنبال می کند.

زیرا تغییرات در وزن خشک کل، طی این دوران چند برابر شده که طی فازهای اولیه نمو قابل مشاهده است وقتی که داده ها را روی نمودارهای لگاریتمی ترانفرم می کنیم، فواید زاید حاصل می شود.

یک فایده بصری، ترانسفورماسیون لگاریتمی این است که کل فازهای متوالی رشد کاملاً مشخص می شود، فایده آماری آن اینست که تغییر پذیری بین تکرارها در کل سریها یکدست می شود فایده ریاضی آن اینست که یک قدم اولیه در جهت برآورد نسبت رشد با بازده تابع صورت می گیرد و ترانسفرماسیونهای لگاریتمی مربوط به داده ای اولیه، واقعی و قابل استفاده می شوند.

در یک طرح لگاریتمی، یک فاز رشد اولیه منفی یا صفر بوسیله دوره روبه بالا ( لگاریتم خطی) دنبال می شود و به یک ملات در حالت بلوغ و پیری گیاه می رسد این الگو در رشد گیاه یکساله در محیط تولید منفی کلیت دارد هر چند که تغییرات زیاد در اندازه وزن خشک بدست آمده، در تقارن منحنی و در پوشش مقیاس زمان وجود دارد.

در گیاهان چند ساله، الگو در مرحله ابتدایی شبیه بالاست اما بعداً، حداقل در محیطهای معتدله، وزن خشک افزایش می یابد. شرایط محیطی روی اندازه رشد در کل مراحل تاثیر می گذارد. آنالیز رشد گیاهی، داده ها را بوسیله ابزارهای تطبیقی قوی مسخص می کند. تفاوتهای وراثنی در سطح ارگانیزمهای مختلف یا در سطح فازهای رشد می تواند وجود داسته باشد. برای مثال، میزان رشد در فاز Neair -exponetial در دانه رستهای درختی می تواند روزانه زیر ۱۰% باشد، حتی تحت بهترین شرایط، اما میزان رشد در گیاهان علفی، جلبک بزرگتر، پیرتر با پیچیدگی بیشتر کمترین افزایش حداکثر میزان وزن خشک را در بردارد.

 

مفاهیم فنی پایه

 بررسی های تابعی و کلاسیک:

 

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انواع پژوهش در پژوهش در عملیات
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.