مقاله پایگاه داده


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله پایگاه داده مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله پایگاه داده نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه
فصل۱: پایگاه داده چیست؟ ۱
یک مجموعه سازماندهی شده از اطلاعات ۱
رکوردها و فیلدها ۲
جداول و پایگاههای داده ۲
دونمای Datasheet و Forms 3
شروع Access 4
بازکردن پایگاه داده نمونه Northwind 5
پنجره Data base 6
نوارهای ابزار Access 7
پسوند نام فلیل های Access 8
فکر کردن در مورد فیلدها ۸
ویژگی Online Help 9
به کارگیری دستیار Office 9
به کارگیری کادر Ask a Question برای دریافت کمک ۱۰
استفاده از پنجره Help جهت دریافت کمک ۱۰
استفاده از Online Help در کاردهای محاوره ۱۲
بستن یک پایگاه داده ۱۲
بستن Access 12
فصل ۲: ایجاد پایگاهای داده در Access 13
عنوان صفحه
تولید یک پایگاه داده جدید و خالی ۱۳
انتخاب جدول نمونه ۱۳
انتخاب فیلدها ۱۴
تغییر دادن نام فیلدها ۱۵
تعیین کلید اولیه ۱۶
وارد کردن داده ها در جدول ۱۷
تغییر پهنای ستونها ۱۹
سوئیچ کردن به نمای Design 20
تولید ایندکس ۲۱
فصل ۳ تصحیح پایگاههای داده Access 24
تغییر و حذف رکوردهای یک پایگاه داده ۲۴
نوع داده (Data Type) 26
تغییر نوع داده ها ۲۸
اضافه کردن فیلدهای جدید به یک جدول ۲۹
تغییر دادن ترتیب فیلدهای یک جدول ۳۱
ذخیره کردن یک پایگاه داده روی فلاپی دیسک ۳۱
ذخیره کردن یک پایگاه داده Access روی دیسک ۳۲
فصل ۴: کارآمد کردن پایگاههای داده ۳۳
مرتب کردن رکوردهای جدول ۳۳
ذخیره کردن قواعد مرتب سازی در قالب یک معیار ۳۵
فیلتر کردن رکوردهای یک جدول ۳۷
ذخیره کردن قاعده یک فیلتر در قالب یک معیار ۴۰
عنوان صفحه
تولید یک معیار با استفاده از یک ویزارد ۴۱
اضافه و حذف کردن فیلدها در یک معیار ۴۴
یافتن داده ها ۴۵
فصل ۵: کار با فرمها ۴۷
تولید فرم با استفاده از ویزارد Form 47
گشت و گذار در نمای Form 50
کارکترهای جانشین در فیلترها و معیارها ۵۳
تولید فرمی با فیلدهای کامل ۵۴
به کارگیری یک فرم جهت تولید رکوردهای جدید ۵۵
تصحیح جانمایی و محتوای فرمها ۵۶
فصل ۶: کار با گزارشها ۶۳
اولین گزارش ۶۳
ویژگی AutoReport 63
گزارش گروه بندی Grouped Report 65
تصحیح گزارش ۶۹
نمای report Design 70
خواص گزارشها ۷۰
قالب بندی فیلدهای یک گزارش ۷۱
تولید زیر مجموع برای گروه ها ۷۵
محاسبه مقادیر مجموع در کل گزارش ۷۶

 

مقدمه 

بهترین نوع اطلاعات ممکن ،اطلاعاتی هستندکه سازماندهی آنها امکان یافتن سریع وساده حقایق مورد نیاز و اضافه کردن آیتم های اطلاعاتی جدید را فراهم نماید.

هر پایگاه داده مجموعه ای سازماندهی شده از اطلاعات مربوط به یک عنوان یا موضوع بخصوص است. منظور از عبارت <<  سازماندهی شده >>  این است که به سادگی می توان آیتم های اطلاعاتی خاص مورد نظر را  از  میان اطلاعات موجود در پایگاه داده یافت وآیتم های جدید را به آن اضافه کرد.

نرم افزار مایکرو سافت اکسس ، برنامه ای است که کاربر را در جهت تولید و کارکردن با پایگاههای داده یاری
می دهد.

فصل اول،کاربر را با اجزاء و مفاهیم پایگاههای داده آشنا می کند. در فصل دوم،کاربر ایجاد اولین پایگاه داده در اکسس وهمچنین کلیدها وایندکس ها وروش دیگر برای مشاهده پایگاههای داده که نمای دیزاین(طراحی )نام دارد را فرا خواهد گرفت.

.در فصل سوم،ملاحظه خواهید کرد که هر یک از فیلدهای یک جدول ،دارای نوع داده مشخصی است که نحوه تفسیر فیلد مزبور ،چگونگی نگهداری دادها در آن ونوع دادهایی را که وارد کردن آنها در فیلد مزبور مجاز
می باشد،تعیین می کند.

در فصل چهارم ،به کارگیری یک برنامه پایگاه داده برای تولید یک جدول روش بسیار مفیدی جهت مدیریت اطلاعات و یافتن سریع آیتم های خاص مورد نظر می باشد .دراین فصل مراحل وشرایط مرتب سازی و ذخیره فیلترها در قالب یک معیار (کوﺌیری)توضییح داده شده است.

در فصل پنجم ،توضییح داده شده است که هر چیز ی که امکان انجام آن در نمای دیتا شیت وجود دارد در مورد یک فرم نیز قابل انجام است .برای مثال  می توان  رکوردهای جدید را در یک فرم اضافه کرده و رکوردهای موجود را تغییر داد وهمچنین می توان رکوردها را با ترتیبهای مختلف مرتب کرده و یا آنها را به نحوی فیلتر کرد که تنها رکوردهایی که شرط خاصی را ارضا می کنند به نمایش در آیند.

در فصل ششم ،نحوه استحصا ل اطلاعات و اراﺌه آن به صورتی مفید و قابل دسترس توضییح داده شده است و همچنین در انتهای این فصل کاربر قادر خواهد شد که اطلاعاتی را که از یک پایگاه داده استخراج کرده است ،در صفحه نمایش به نمایش درآورد.گزارشی ازیک پایگاه داده را به چاپ برساندو سر صفحه وپا صفحه های مورد نیاز خود را تولید وسفارشی کند.

پایگاه داده چیست؟

یک مجموعه سازماندهی شده از اطلاعات

هر پایگاه داده مجموعه ای از اطلاعات مربوط به یک عنوان یا موضوع خاص می باشد. این مجموعه معمولاً به نحوی سازماندهی می شود که کاربر بتواند:

        ·آیتم های اطلاعاتی دلخواه خود را در آن دریابید.

        ·آیتم های جدیدی را که با آنها مواجه می شوید، به آن اضافه کنید.

پایگاههای داده الزاماً در کامپیوتر نگهداری نمی شوند. برای مثال کتابچه های آدرس و فهرستهای تلفن پایگاههای داده ای هستند که روی کاغذ ثبت شده اند  (هر چند ممکن است افراد بسیار معدودی آنها را پایگاه داده بنامند)

اما نگهداری یک پایگاه داده در کامپیوتر، باعث تسهیل و تسریع فرآیند دست کاری اطلاعات موجود در آن

می شود. برای مثال با بکارگیری یک فهرست تلفن (چاپ شده روی کاغذ) به راحتی می توان شماره تلفن افراد دلخواه خود را با در اختیار داشتن نام آنها پیدا کنید. اما عکس این موضوع صادق نبوده و یافتن نام افراد بر اساس شماره تلفن آنها بسیار دشوار خواهد بود.

اما با استفاده از یک فهرست تلفن کامپیوتری اطلاعات فوق الذکر را با سرعت سهولت بیشتری می توان دریافت کرد. همچنین با استفاده از چنین فهرست تلفنی نام تمام افرادی که در یک خیابان بخصوص زندگی می‌کنند یا تمام افرادی که نام کوچک آنها Paul می باشد، را به راحتی پیدا کرد.

پایگاههای داده کامپیوتری انعطاف پذیر هستند. بدین معنی که روشهای بسیار متعدد و متنوعی را برای کار کردن با اطلاعات (حتی مقادیر بزرگی از اطلاعات) تدارک می بینند. نرم افزار Microsoft Access نمونه ای از سیستمهای مدیریت پایگاههای داده (برنامه هایی که امکان تولید و مدیریت پایگاههای داده در کامپیوتر را فراهم می کنند)

رکوردها و فیلدها

معمولاً اطلاعات موجود در یک پایگاه داده، به کوچک ترین اجزا تقسیم می شوند. هر یک از این اجزا در فیلد مخصوص به خود قرار می گیرد. برای مثال جهت وارد کردن نام و آدرس افراد در یک پایگاه داده کاربر،

 نمی تواند تمام اطلاعات هر فرد را در یک فیلد واحد، نظیر آنچه در زیر نشان داده شده است را وارد نماید.

James Coogan Sweeney

10744 South Hoyne

Chicago

Illinois 60643

USA

 

بلکه به طور طبیعی هر قطعه از اطلاعات را در فیلد جداگانه ثبت می کند تا امکان تشخیص و تمیز دادن آنها از یکدیگر فراهم شود.

جداول و پایگاههای داده

به مجموعه ای از رکوردها، جدول گفته می شود. چنانچه یک پایگاه داده تنها حاوی یک جدول ساده باشد، جدول مزبور خود در حکم پایگاه داده خواهد بود. در این مهارت ICDL تنها با پایگاههای داده سرو کار دارد که حاوی یک جدول هستند. تنها چیزی که باید در مورد دسته ای از پایگاه داده که حاوی بیش از یک جدول هستند بدانید،‌ این است که Access امکان ایجاد آنها را فراهم می کند.

هنگامی که با هزارها یا صدها هزار رکورد سروکار دارید، بحث به کارگیری یک سیستم مدیریت پایگاههای داده پیش می آید. برای مثال چنان چه از کامپیوتر خواسته شود، تنها رکوردهایی را (از میان صدها هزار رکورد موجود در پایگاه داده) استخراج کرده و نمایش دهد که نام خانوادگی (فیلد Last Name) آنها با حرف «S» و کد پستی (فیلد Zipcodes) آنها با عدد «۶۰» آغاز می شود، مدیریت پایگاه داده این کار را با سرعتی فراتر از حد تصور و توانایی بشر انجام می دهد.

اما سیستمهای مدیریت پایگاه داده فاقد «قوه درک مرسوم» می باشند. برای مثال، چنان چه اطلاعات را در فیلدهای صحیح وارد نکرده  باشید، سیستم مدیریت پایگاه قادر به تصحیح این اشتباه نخواهد بود.

دو نمای Forms , Datasheet

نرم افزار Access و بسیاری از سیستمهای دیگر مدیریت پایگاههای داده، امکان مشاهده و دست کاری اطلاعات را به دو روش فراهم می کنند. روش اول متضمن مشاهده و دست کاری اطلاعات در یک داده برگ (نمای Datasheet) و روش دوم متضمن مشاهده و دست کاری اطلاعات در فرمهای

(نمای Forms) می باشد.

در نمای Datasheet می توان اطلاعات را به صورت مرتب شده در ستونها (یک ستون برای هر فیلد) و ردیفها (یک ردیف برای هر رکورد) مشاهده کرد. ظاهر پایگاههای داده در این نما همانند صفحات گسترده تصویر زیر یک پایگاه داده نمونه را در نمای Datasheet نشان می دهد.

نمونه ای از نمای Datasheet که امکان مشاهده هم زمان رکوردهای متعدد را فراهم می کند

اما نمای Forme  در هر لحظه تمام یا بخش منتخبی از اطلاعات یک رکورد واحد را نشان می دهد. نمای Forme می تواند با فرمتی نمایش یابد که موجب تسهیل در خواندن اطلاعات پایگاه داده گردد. می توانید یک فرم را به روشی سازماندهی کنید که مانند یک فرم کاغذی، فیلدها را در موقعیتهای مناسب و دلخواه شما به نمایش درآورد. یک روش مناسب برای فراگیری بیشتر در مورد پایگاههای داده کامپیوتری، بررسی چند نمونه ای از این پایگاههای داده و گشت و گذار در آنها می باشد. نرم افزار Access دارای سه پایگاه داده نمونه به نامهای Solution , Orders , Northwind خواهیم پرداخت؛ اما قبل از این کار لازم است برنامه Access را شروع  کرد.

شروع Access

به منظور شروع برنامه Access به یکی از این دو روش عمل کنید:

روی آیکون Microsoft Access دابل کلیک کنید.

یا

        ·گزینه های Microsoft Access / All Programs / Start را انتخاب نمایید.

به این ترتیب نرم افزار Access راه اندازی شده و پنجره مربوط به آن نمایش می یابد. پنجره برنامه Access در بدو شروع،‌ شامل یک نوار منو، یک نوار ابزار و یک ناحیه وظیفه مرسوم به  New File، در سمت راست می باشد. ناحیه وظیفه New File فرمانهای مختلف مورد نیاز جهت تولید پایگاههای داده جدید و باز کردن پایگاههای داده موجود را در یک محل گردآوری کرده است. در صورتیکه ناحیه وظیفه New File باز

نمی باشد، با انتخاب گزینه های Toolbars/Task/View آن را باز کنید.

یک کادر محاوره را به نمایش در می آورد. این کادر محاوره امکان باز کردن یک پایگاه داده موجود و یا تولید یک پایگاه داده جدید را در اختیار شما قرار می دهد.

باز کردن پایگاه داده نمونه Northwind

برای باز کردن یک پایگاه داده موجود می توانید یکی از این روشها را مورد استفاده قرار د هید: انتخاب گزینه های File / Open  کلیک کردن روی دکمه Open واقع در نوار ابزار Database یا استفاده از ناحیه وظیفه New File.

1-‌‌‌‌ در صورتی که قبلاً پایگاه داده Northwind را باز کرده باشید، نام این پایگاه در ناحیه Open a File واقع در ناحیه New File لیست خواهد شد. به این ترتیب برای باز کردن پایگاه داده مزبور کافی است روی نام آن کلیک کنید.

چنانچه پایگاه داده Northwind در ناحیه وظیفه لیست نشده است. گزینه More Files… را انتخاب نمایید. به این ترتیب کادر محاوره Open نمایان شده و امکان کاوش در پوشه های موجود در کامپیوتر پایگاه داده مورد نظر را در اختیار شما قرار می دهد. فایل پایگاه داده Northwind احتمالاً در آدرس زیر قرار دارد.

C:/ Program Files / Microsoft Office 10/Samples

در صورت نیاز می توان از پنجره Windows Explorer یا My Computer برای یافتن فایل پایگاه داده Northwind استفاده کرد.

۲- پس از یافتن فایل Northwind . mdb آن را انتخاب کرده و روی دکمه Open کلیک کنید.

۳- در صورتی که با یک صفح خوش آمد گویی، مواجه شدید، روی دکمه OK کلیک کنید تا بسته شود.

به این ترتیب Access دو پنجره به نامهای Database , Main Switchbhoard را نمایش می دهد، پنجره Database در حکم «مرکز کنترل» برنامه Access می باشد. پنجره Main Switchbhoard نزدیک یک محیط رابط ساده تر را برای افرادی که مشغول استفاده از پایگاه داده (نه کار روی طراحی آن) هستند، فراهم

می کند.

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدل شی گرایی و رابطه ای در پایگاه داده
 • پاورپوینت پایگاه داده چند رسانه ای
 • مقاله مقدمات داده پردازی
 • پروژه طراحی سیستم ارزیابی مناقصه کنندگان در طرح‌های عمرانی
 • پروژه طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده‌های توزیع شده همگن
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.