مقاله پدیده سیاحت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله پدیده سیاحت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله پدیده سیاحت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱۴
۱-۱ بیان مساله ۱۷
۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق ۱۸
۱-۳- هدف های تحقیق ۱۹
۱-۴- پرسشها اصلی ۲۰
۱-۵- قلمرو تحقیق ۲۰
۱-۵-۱- قلمرو موضوعی ۲۰
۱-۵-۲- قلمرو مکانی ۲۱
۱-۵-۳- قلمرو زمانی ۲۱
۱-۶ پیشینه تحقیق ۲۱
۱-۷- مراحل انجام کار روش تحقیق ۲۲
۱-۷-۱- روش تحقیق بکار رفته ۲۲
۱-۷-۲ جامعه آماری ۲۳
۱-۷-۳ شیوه گردآوری اطلاعات ۲۳
۱-۷-۴ ابزارهای گردآوری اطلاعات ۲۳
۱-۷-۵ شیوه های تجزیه و تحلیل یافته ها ۲۳
۱-۸ محدودیتهای پژوهش ۲۴
۲-۲- سازمان جهانگردی در ایران ۲۹
۲-۳- ارتباط بین گردشگری و اوقات فراغت ۳۰
۲-۴- انواع گردشگری ۳۱
۲-۴-۱- الف: از لحاظ محیط یا منطقه جغرافیایی ۳۱
۲-۴-۲- ب: انواع گردشگری بر مبنای نوع فعالیت گردشگری در مقصد یا هدف آن ها از سفر ۳۱
۲-۴-۳- سازمان جهانی گردشگری بر اساس محل سکونت افـراء ، سه شکل گردشگری را معرفی کرده است . (داسول ۱۹۹۷: ۸- ۱۰) ۳۲
۲-۵- صنعت توریسم ۳۲
۲-۶- اهمیت اقتصادی صنعت توریسم ۳۵
۲-۷- صنعت گردشگری صنعت پویا ۳۷
۲-۸- نقش گردشگری در توسعه پایدار ۳۷
۲-۹- گردش مالی صنعت گردشگری ۳۸
۲-۱۰- توسعه گردشگری از دید اقتصادی در بخش اشتغال ۳۹
۲-۱۱- توریسم موتور محرکه نیروی کار ۴۰
۲-۱۲- آثار و نتایج گردشگری ۴۱
۲-۱۲-۱- الف – مزیت های مستقیم اقتصادی ۴۲
۲-۱۲-۲- ب – مزیت های غیر مستقیم اقتصادی ۴۲
۲-۱۲-۲- ج- حفظ و اشاعه هنرهای سنتی و آداب و رسوم ۴۲
۲-۱۳- تأثیرات مثبت گردشگری ۴۳
۲-۱۳-۱- حفاظت از جاذبه های طبیعی ۴۳
۲-۱۳-۲- حفاظت و نگهداری از آثار و ابنیه های تاریخی ۴۳
۲-۱۳-۳- بهسازی محیط ۴۴
۲-۱۳-۴- توسعه تجهیزات و خدمات زیر بنایی ۴۴
۲-۱۴- افزایش سطح بهره وری سرمایه گذاری در گردشگری ۴۴
۲-۱۵- جهانگردی از دیدگاه علم اقتصاد ۴۵
۲-۱۶- دید اقتصادی در ایجاد تنوع خدمات ۴۶
۲-۱۷- عوامل موثر در تکامل صنعت جهانگردی ۴۶
۲-۱۸- آثار و نتایج جهانگردی در تحول اقتصادی ۴۷
۲-۱۹- گردشگری از دیدگاه اقتصاد کلان در بخش اشتغال ۴۸
۲-۲۰- عوامل تأثیر گذار در گردشگری ۴۸
۲-۲۱- راه های ارتباطی ۴۹
۲-۲۱-۱- حمل و نقل ۴۹
۲-۲۱-۲- حمل و نقل هوایی ۵۰
۲-۲۱-۳- راه دریایی ۵۱
۲-۲۱-۳-۱- حمل و نقل دریایی ۵۱
۲-۲۱-۴- خدمات حمل و نقل شهری ۵۲
۲-۲۲- خدمات اقامتی گردشگران ۵۳
۲-۲۲-۱- خدمات اقامتی ۵۳
۲-۲۲-۲- خدمات پذیرایی ۵۴
۲-۲۲-۳- خدمات شهری ۵۴
۲-۲۲-۴- مراکز تجاری ۵۵
۲-۲۳- جاذبههای گردشگری ۵۵
۲-۲۳-۱- جاذبه های طبیعی ۵۶
۲-۲۳-۲- جاذبه های فرهنگی ۵۶
۲-۲۳-۳- جاذبه های فرهنگی نرم و سخت ۵۷
۳-۱- موقعیت کیش ۵۹
۳-۲- ویژگی های طبیعی ۵۹
۳-۲-۱- زمین شناسی ۶۰
۳-۲-۱-۱- لرزه خیزی ۶۰
۳-۲-۲- اقلیم ۶۰
۳-۲-۲-۱- دما کیش ۶۱
۳-۲-۲-۲- کیفیت هوا ۶۲
۳-۲-۳- خاک ۶۳
۳-۲-۳-۱- سنگ ۶۳
۳-۲-۴- آب ۶۴
۳-۲-۴-۱- آب شرب جزیره ۶۴
۳-۲-۴-۲- آب انبار ۶۵
۳-۴-۴-۳- بارندگی ۶۵
۳-۲-۴-۴- بارش پنهانی ۶۵
۳-۲-۴-۵- آب های زیرزمینی ۶۶
۳-۲-۴-۶- آب دریا ۶۶
۳-۲-۵- پوشش گیاهی ۶۷
۳-۲-۶- تنوع جانوری ۶۸
۳-۳ ویژگیهای انسانی ۶۹
۳-۳-۱- تاریخ کیش ۶۹
۳-۳-۲- دین و زبان ۷۱
۳-۳-۳- جمعیت کیش ۷۱
۳-۳-۳-۱- بومیان جزیره ۷۲
۳-۳-۴- میزان فعالیت در اشتغال ۷۳
۳-۳-۵- شاغلین ۷۳
۳-۳-۶- بیکاری ۷۴
۳-۳-۷- مراکز بهداشتی ۷۴
۳-۳-۸ فرهنگ سازی پژوهش و آموزش ۷۵
۳-۳-۸-۱ مراکز فرهنگی کیش ۷۵
۳-۳-۹- صنایع دستی کیش ۷۶
۳-۳-۱۰ آموزش عالی ۷۶
۳-۳-۱۰-۱- مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کیش ۷۷
۳-۴- چشم انداز فضای سبز جزیره کیش ۷۷
۳-۵- اقتصاد ۷۸
۳-۵-۱- حمل و نقل ۷۸
۳-۵-۱-۱- حمل و نقل هوایی کیش ۷۸
۳-۵-۱-۲- حمل و نقل دریایی ۷۹
۳-۵-۲- توسعه صنعتی ۷۹
۳-۵-۳ معادن ۸۰
۳-۵-۴ ایجاد بورس منطقه ای کالا و خدمات ۸۰
۳-۵-۵- ایجاد و گسترش نمادهای پولی و بانکی ۸۰
۳-۵-۶- بانک و بیمه ۸۱
۳-۵-۷- مرکز همایش های بین المللی کیش ۸۱
۳-۶- فرودگاه بین المللی کیش ۸۲
۳-۷- بندرگاه ۸۲
بندرگاه کیش ۸۲
۳-۸- تاسیسات و تجهیزات ۸۳
۳-۸-۱- تولید برق: ۸۳
۳-۸-۲- تولید آب ۸۳
۳-۸-۳ ارتباطات و مخابرات ۸۴
۳-۹- جاذبه های گردشگری تاریخی ۸۴
۳-۹-۱- شهر تاریخی حریره ۸۴
۳-۹-۲- عمارت اعیانی ۸۶
۳-۹-۳- حمام ۸۷
۳-۹-۴- آب انبارها و قنات ها ۸۷
۳-۹-۵- شهر زیرزمینی (کاریز) ۸۷
۳-۹-۶- پایاب ۸۸
۳-۹-۷- بندرگاه ۸۹
۳-۹-۸- روستای باغو ۸۹
۳-۹-۹- بقایای مسجد جامع شهر حریره ۹۰
۳-۱۰ جاذبه های گردشگری مذهبی ۹۱
۳-۱۰-۱ مساجد ۹۱
۳-۱۰-۲- مسجد زیبای خاتم الانبیاء (ص) ۹۱
۳-۱۰-۳- مسجد امام حسن مجتبی (ع) ۹۱
۳-۱۰-۴- مسجد قدیمی امیرالمومنین (ع) ۹۲
۳-۱۰-۵- مسجد جامع نور ۹۲
۳-۱۱- کیش جزیره ای مرجانی ۹۲
۳-۱۱-۱- صخره های مرجانی ۹۳
۳-۱۱-۲- حقایقی درباره مرجان ها ۹۳
۳-۱۲- طبیعت جزیره کیش ۹۵
۳-۱۲-۱- درختان باستانی ۹۵
۳-۱۲-۲- مجموعه درخت سبز ۹۶
۳-۱۲-۳ نخلستان ها ۹۶
۳-۱۲-۴- کلبه هور ۹۷
۳-۱۲-۵- روستای باغو ۹۷
۳-۱۲-۶- غروب کیش ۹۸
۳-۱۲-۷- کشتی یونانی ۹۸
۳-۱۳- پارک ها ۹۸
۳-۱۳-۱- پارک آهوان ۹۹
۳-۱۳-۲- پارک دلفین ۹۹
۳-۱۳-۳- باغ پرندگان ۱۰۰
۳-۱۳-۴- پارک دریا ۱۰۰
۳-۱۳-۵- پارک دوقلوها ۱۰۱
۳-۱۳-۶- پارک گلستان ۱۰۱
۳-۱۳-۷- پارک کاکتوس ۱۰۱
۳-۱۳-۸- پارک هنر ۱۰۱
۳-۱۳-۹- پارک ساحلی مرجان ۱۰۱
۳-۱۳-۱۰- پارک ساحلی میرمهنا ۱۰۲
۳-۱۴- لاک پشت های دریایی ۱۰۲
۳-۱۵- آکواریوم ۱۰۳
۳-۱۶- سفین ۱۰۳
۳-۱۷- اسکله ها ۱۰۴
۳-۱۷-۱- اسکله بزرگ تفریحی کیش ۱۰۴
۳-۱۷-۲- اسکله میرمهنا ۱۰۴
۳-۱۸- مراکز و سالن های فرهنگی ۱۰۵
۳-۱۸-۱ فرهنگسرای سنایی ۱۰۵
۳-۱۸-۲ مرکز دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش ۱۰۵
۳-۱۸-۳- تالار شهر ۱۰۵
۳-۱۹- اماکن و مجموعه های ورزشی ۱۰۶
۳-۱۹-۱- باشگاه سوارکاری ۱۰۶
۳-۱۹-۲- باشگاه اسب سواری کیش ۱۰۷
۳-۱۹-۳- مجموعه ورزشی میرمهنا ۱۰۷
۳-۱۹-۴- ورزشهای آبی و تفریحی ۱۰۷
۳-۱۹-۵- دوچرخه سواری ۱۰۸
۳-۱۹-۶- پیست کارتینگ ۱۰۸
۳-۱۹-۱۰- قایق های کف شیشه ای ۱۰۸
۳-۱۹-۱۱- اورژانس دریایی ۱۰۹
۴-۱-۱ نابرابری اقتصادی ۱۱۲
۴-۱-۲ پیشنهاد ۱۱۲
۴-۲ -اثرات اجتماعی ـ فرهنگی ۱۱۳
۴-۲-۱- کالایی کردن ۱۱۳
۴-۲-۲-۱- انطباق با تقاضاهای گردشگران ۱۱۳
۴-۲-۳-۱- اصطلاک میان سطوح ۱۱۳
۴-۲- ناسازگاری در استفاده از منابع ۱۱۴
۴-۲-۵- پیشنهادها ۱۱۴
۴-۳- برخوردهای فرهنگی ۱۱۵
۴-۳-۱پیشنهاد ۱۱۶
۴-۴- اثرات کالبدی ۱۱۶
۴-۴-۱- توسعه مراکز گردشگری ۱۱۶
۴-۴-۲گردشگری مدرنیته ۱۱۷
۴-۴-۳توریسم درمانی ۱۱۸
۴-۴-۵تحلیل موقعیتهای منطقه ای و زیر منطقه ای کیش به روش توان سنجی (سوات) ۱۱۹
۴-۵- اثرات زیر بنایی ۱۲۰
۴-۵-۱- اثرات زیر بنایی در حوزه مسکن ۱۲۰
۴-۵-۱-۱- مجموعه مسکونی پارس ۱۲۰
۴-۵-۱-۲- مجموعه دامون کیش ۱۲۱
۴-۵-۲مراکز اقامتی ۱۲۱
۴-۵-۳مراکز خرید ۱۲۲
۴-۵-۴حمل و نقل عمومی ۱۲۲
۴-۵-۵مراکز فرهنگی و هنری ۱۲۴
۴-۵-۶مراکز تفریحی ورزشی ۱۲۴
۴-۶- اثرات زیست محیطی ۱۲۵
۴-۶-۱- موضوع پروژه : طرح جامع فاضلاب جزیره کیش ۱۲۵
۴-۶-۲نماد شهری کیش ۱۲۵
۴-۶-۳- بندر آفتاب ۱۲۶
۴-۶-۴- توسعه بهسازی فرودگاه ۱۲۶
اتوماسیون بانکی کیش ۱۲۷
۴-۷- اثرات رفاهی ۱۲۷
۴-۷-۱- زیبا سازی و احداث بلوارهای جدید ۱۲۷
۴-۸- نتایج یافته ها ۱۲۸
۴-۹- پرسشهای اصلی ۱۲۹
۴-۹-۱پاسخ به پرسشهای اول ۱۲۹
۴-۹-۲- پاسخ به پرسشهای دوم ۱۳۰
۴-۹-۳ – پاسخ به پرسشهای سوم ۱۳۱
۵-۲- پیشنهادات ۱۳۳
۵-۲-۱تشکیل کار گروه ۱۳۳
۵-۲-۲ راهبرد ۱۳۵
۵-۲-۴پیشنهاد ۱۳۷
۵-۲-۵- پیشنهادهای خدماتی در تسهیلات خدماتی گردشگری ۱۳۸
۵-۲-۶پیشنهادهای بازار تسهیلات خدماتی گردشگری ۱۴۰
۵-۲-۷پیشنهادهای استانداردهای تسهیلات خدماتی گردشگری ۱۴۲
۵-۲-۸کودکان هدف بازار ۱۴۳
۵-۲-۱۰- سوغات ۱۴۵
۵-۲-۱۱- پیشنهاد ۱۴۶
منابع و ماخذ ۱۴۷

 

منابع و ماخذ

۱ـ الوانی- سیدمهدی و زهره دهدشتی، ۱۳۷۳، اصول و میانی جهان جهانگردی، تهران، انتشارات بنیاد مستضعفان
۲ـ تاج، شهره، ۱۳۸۶، جغرافیای اوقات فراقت، جزوه درسی- دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
۳ـ دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران، سالن میلاد، آبان ۱۳۷۸
۴ـ دهخدا- علی اکبر لغت نامه ج ۱۹ چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم ۱۳۷۷
۵ـ دهقان، علی، نظریه اقصاد خرد، چاپ دوم ۱۳۷۶
۶ـ رفاهی، طالب، معاون دبیر کل سازمان جهانگردی، دومین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، آبان ۱۳۷۸
۷ـ راس ویل، راجر، مدیریت جهانگردی، مبانی، راهبردها و آثار ترجمه محمد اعرابی و داور ایزری دفتر پژوهش های فرهنگی
۸ـ رضوان- علی اصغر، ۱۳۸۴، جاذبه های طبیعی ایران- جزوه درسی- دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
۹ـ زاهدی، شمس السادات، تحلیلی بر انواع توریسم و ارتباط آننها با یکدیگر، فصلنامه مطالعات جهانگردی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۲
۱۰ـ زاهدی، شمس السادات، روابط صنعتی نظام روابط کار، چاپ پنجم، ۱۳۷۹
۱۱ـ زنده دل- ح و دستیاران ۱۳۷۹، مجموعه راهنمایی جامع ایرانگردی، ایران، انتشارات نشر ایرانگردی
۱۲ـ سازمان ایرانگردی و جهانگردی کشور ۱۳۸۰ طرح ملی گردشگری
۱۳ـ سازمان منطقه آزاد کیش
۱۴ـ سومین کنفرانس خصوصی سازی گردشگری کشورهای اسلامی، اتاق بازرگانی و صنایع و معارف ایران، اردیبهشت ۸۸)
۱۵ـ شکوهی، حسین، مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی، تهران ۱۳۵۴، انتشارات تحقیقات اجتماعی
۱۶ـ شرکت خدمات گردشگری
۱۷ـ عمید، ح ۱۳۷۹، فرهنگ عمید چاپ ۲۳ تهران- انتشارات امیرکبیر
فرجی، یوسف، اقتصاد کلان ۱۳۷۷
۱۸ـ لی، جان، ۱۳۷۸، گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمه عبدارضا رکن الدین افتخاری و معصومه السادات صالح امینی، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
۱۹ـ لومدن، لس، ۱۳۸۰، بازاریابی گردشگری، گوهریان، محمد ابراهیم، نشر پژوهش های فرهنگی
۲۰ـ کاظمی، مهدی، ۱۳۸۶ مدیریت گردشگری سمت
۲۱ـ کاظمی، مهدی، ۱۳۸۲، فصلنامه علمی مطالعات جهانگردی- نشر دانشگاه علامه طباطبایی نماره یک
۲۲ـ گی، چاک وای، ۱۳۷۷، جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه پارساییان و اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
۲۳ـ ماهنامه سفر آبان ماه ۱۳۸۳ شماره ۱۲
۲۴ـ مرکز اسناد کتابخانه کیش
۲۵ـ محلاتی، ص، ۱۳۸۰، درآمدی بر جهانگردی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
۲۶ـ منشی زاده- رحمت اله- ۱۳۸۴، اندر مقوله گردشگری، تهران، نثر پیام مولت.
۲۷ـ منشی زاده، رحمت اله، جهانگردی، ۱۳۷۶، انتشارات معی
۲۸ـ همشهری آبان ۱۳۸۷ شماره ۴۷۱۶ ص۹ سال شانزدهم
۲۹ـ همشهری آذر ۱۳۸۷ شماره ۴۷۱۶ ص۹ سال شانزدهم
۳۰ـ همشهری دی ۱۳۸۸ شماره ۵۰۲۲ ص۹ سال هفدهم

 

مقدمه

قدمت پدیده سیاحت به قدمت تاریخ بشری است انسانها بعد از اینکه یکجانشین شدند و نیاز به مسکن و خوراک آنها تقریبا برطرف شد و دیگر نیازی به تغییر مکان برای یافتن چراگاه و شکار نداشتند. تمدن ها را در طی هزاران سال شکل دادند. بعد از گذشت قرن ها، انسانها در پی شناخت سرزمین ها و تمدن های دیگر تصمیم به سفر گرفتند. کم کم این اشتیاق برای دیدن سرزمین های جدید تبدیل به یک حرفه شد و افرادی چون مارکوپولو بیشتر عمر خود را صرف سفر کردند. بعد از انقلاب صنعتی اندیشه جهانگردی نوین برای اولین بار شکل گرفت و گردشگری و سیر و سیاحت به دلیل خاصیت اشتغالزایی و کسب درآمدی که پیدا کرد تبدیل به یک صنعت جدید شد. از آن موقع به بعد این صنعت حرکتی رو به رشد داشته و کشورهای رو به رشد و به خصوص صنعتی از آن به عنوان یکی از راه های پیشرفت و توسعه استفاده می کنند. صنعت گردشگری امروز به دلیل خاصیت اشتغالزای و درآمد بالایی که دارد جزء سه صنعت اول دنیا محسوب می شود و در میدان رقابت با دو صنعت نفت و تجارت در حال پیشه گرفتن است. (You ell. 2000)

صنعت توریسم امروزه به قدری در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور ما اهمیت دارد که اقتصاد دانان  آن را «صادرات نامرئی» نام نهادند محققین علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روانشناسی و باستانشناسی و معماری نیز در زمینه های دیگر این صنعت را از جمله برقراری روابط فرهنگی و اجتماعی، تعادل بخشی روانی به جوامع تبین هویت قومی و فرهنگ سنتی و تجاری کردن آن، ارتباط با جوامع بومی و آثار تاریخی کشف تمدن درخشان کشورها بررسی شناسائی و مرمت و حفاظت بناهای تاریخی و نظایر آن را مورد بررسی قرار می دهند (رضوان ۱۳۷۰ ص ۸)

امروزه گردشگری همگام با پیشرفت تکنولوژی و در مسیر برآورده ساختن انتظارات و تمایلات گردشگران در حال رونق و شکوفایی می باشد. گردشگری به عنوان بخش پردرآمد و اقتصادی همواره مورد توجه دوست ها و کارشناسان اقتصادی بوده است به گونه ای که در معادلات اقتصادی برخی از کشورهای بزرگ و صنعتی نقش محوری ایفا می کند. به طوری که آمریکا در سال ۲۰۰۶ درآمدی معادل ۷/۸۵ میلیارد دلار از گردشگری بدست آورده و بعد از آن کشورهای اسپانیا و فرانسه به ترتیب با درآمد ۱/۵۱ و ۹/۴۲ میلیارد دلار قرار دارند.

با افزایش میل به سفر و ظهور گونه های جدید گردشگری و رغبت سازمان ها و گردشگران به توسعه تورهای تخصصی بررسی و شناخت اشکال جدید گردشگری و تمایلات گردشگران ضروری می باشد. شناخت و معرفی جاذبه های گردشگری و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از این جاذبه ها به منظور برقراری توسعه پایدار و پیشگیری از اتلاف منابع محدود با هدف استفاده آیندگان همواره مد نظر کارشناسان گردشگری بوده است. حذف و نگهداری جزیره از آلودگی های کثرت گردشگران همواره مورد توجه متولیان بوده و خواهد بود.

۱-۱ بیان مساله

صنعت گردشگری پرسودترین و کم هزینه ترین صنعت است که باید از آن بهره گرفت در دو دهه گذاشته صنعت گردشگری از جمله صنایعی است که در جای جای دنیا با تحولات زیادی مواجه شده است تأثیر این صنعت در بالا بردن میزان اشتغال در کشورها، افزایش درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی گسترش همکاری های بین المللی و بسیاری دیگر از عوامل پیش برنده اقتصادی موجب شده است تا نگرش گشورهای دنیا به مرز آن تغییر یافته و صنعت توریسم جایگاه مهمی در سیاستگزارهای دولت ها پیدا کند. (دنیای تجارت سال دوم . شماره ۱۲ تا ۱۴)

میان تحولات این صنعت و افزایش نقش آن در درآمد زایی برای کشورهای دنیا تا اندازی است که حنی بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان صنعت قرن بیست و یکم یاد می کنند و یا به تعبیر دیگر به عنوان صنعت سفید، با این وجود این صنعت پر درآمد و اقتصادی همواره مورد توجه دولت ها و کارشناسان اقتصادی بوده است به گونه ای  که در معادلات اقتصادی برخی از کشورهای بزرگ صنعتی نقش محوری ایفا می کنند از دیدگاه دیگر کارشناسان صنعت توریسم، به منظور برقراری توسعه پایدار و پیشگیری از اتلاف فرصت های شغلی با هدف استفاده کامل از اشتغالی همواره مد نظرپیشگیری اقتصادی بوده است . (همان منبع )

صنعت گردشگری به دلیل وابستگی زیاد به سرمایه های انسانی و ایجاد فرصت های شغلی مورد توجه کشورهای در حال توسعه می باشد و یکی از بهترین روش های ایجاد اشتغال و توسعه پایدار به شمار می رود.

این صنعت با شاخه های متعددی از قبیل ، طبیعی ، گردشگری مذهبی ، فرهنگی، ورزشی ، اکوتوریسم سلامت ، شکار و …… توجه عموم مردم جهان را به خود جلب نموده است (سومین کنفرانس مخصوصی سازی و سرمایه گذاری گردشگری گشورهای اسلامی اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران اردیبهشت ۸۸، تهران)

بسیاری از نویسندگان، گردشگری را یک فرصت منحصر به فرد اقتصادی می دانند (ارباسلی، ۲۰۰۰: ۳- سینگرواستبلی ۱۹۹۷: ۴- و لاکوور ۱۹۹۴: ۹و۰۰۰۰۰)

در سالهای اخیر، گردشگری منبع در آمد سرشار در تجارت جهانی م عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداخت های بسیاری از کشورهای شده است (مدیریت گردشگری، کاظمی، دکتر مهدی، ۱۳۸۶: ۴ )

یکی از اهداف گردشگری برای بالقوه کردن پتانسیل ها و هماهنگی بین آنها برای ایجاد فرصت های اشتغال و در نتیجه کسب درآمد در ایجاد اشتغال برای نیاز حال و آینده یک جامعه می باشد. با توجه به این مقدمه پی می بریم که هدف از این پژوهش بحث اقتصادی صنعت گردشگری در جزیره کیش است و چگونه می توان در توزیع درآمد وایجاد فرصت های شغلی در یک منطقه ایفاء نقش کند

۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق

صنعت گردشگری در جزیره کیش از ظرفیت های بسیار بالایی برای رشد وتوسعه اقتصادی برخوردار می باشد خیل مشتاقان سفر به جزیره کیش موئید این مسئله است که جذابیت های بسیار بالای برای رشد و توسعه اقتصادی و درآمد زای محلی برخوردار است، میزان توزیع درآمد و ایجاد فرصت های شغلی جدید چه نقشی در سطح بهبود زندگی بومی جزیره ایفا می کند بنگاهای که فرصت های شغلی را ایجاد می کند را می توان به سه دسته تقسیم نمود: الف- زیر ساختارها و کلیه عوامل مربوط به آن. ب: عوامل جغرافیای طبیعی، ج: بنگاهای اقتصادی .

الف – زیر ساختارهای یکی از عوامل تسهیل امر گردشگری می باشد زیرا لازمه هر گردشگری وجود عوامل زیر ساختار کافی می باشد زیرا یکی از اضلاع مثلث گردشگری زیر ساختارها آن می باشد و عدم وجود آن در معقوله گردشگری عملا دچار مشکل و حتی غیر مکنی خواهد ساخت مثل حمل و نقل راه های ارتباطی به جزیره کیش در حال حاضر هوای و دریای می باشد. پس لازمه آن وجود پایانه های مسافرتی اسکله و فرودگاه می باشد. بخشی زیر ساختارهای مؤید این مسئله است که تعدادی زیادی فرصت های شغلی را دفاتر آژانس های فروش بلیط- ناوبری- پایانه ها- تبلیغات- ساخت ابنیه ….. را فراهم می آورد.

ب – عوامل جغرافیای طبیعی یکی از موهبت های الهی در جزیره کیش وجود چنین مناطقی می باشد که می توان آنها را برای استفاده از گردشگران فراهم نمود و آن مستلزم وجود شرایط قابل پسند ار لحاظ گردشگران به جزیره می باشند و این یک جایگاه خوبی برای فراهم شدن شغل برای تعدادی از شاغلین در  این بخش می باشد. مانند استفاده از ساحل و دریا برای تفریحات و سرگرمی های جذاب هم چون قایق سواری- غواصی- ماهیگیری و ……… می باشد.

ج- بنگالهای اقتصادی را می توان به این صورت عنوان نمود که وجود مراکز اقامتی- پذیرای حمل و نقل شهری و دفاتر خدمات شهری، مراکز تجاری- سیاحتی- تفریحی- ورزش ، علمی درمانی و ….. اشاره نمود که هر واحد به نوبه خود درصدی از شاغلین در بحث گردشگری را به خود اختصاص داده است .

۱-۳- هدف های تحقیق

از آنجا که گردشگری یک معقوله فراملی می باشد و از دید اقتصاد دانان پوشیده نیست

داشتن ابزار های لازم جهت بهبود کیفیت این مسئله به چگونه می باشد که بتوان از سطح مطلوب کیفی در حد استانداردهای بین المللی این صنعت برخوردار بود زیرا عرصه رقابت در این بخش بسیار فعال و با شتاب در حال حرکت می باشد و لازمه آن بهبود سطح کیفی وکمی آن بخصوص در بخش نیروی کار آزموده مطابق با استاندارد روز جهان از دانش و آگاهی کامل در این صنعت برخودردار می باشد.

۱-۴- پرسشها اصلی

۱- از لحاظ کمی تعداد شاغلین بومی در بخش گردشگری در جزیره کیش چند درصد از کل شاغلین این صنعت می باشد

۲- سطح کیفی شاغلین بومی در بخش گردشگری به چه میزان است آیا قبل از اشتغال دوره های آموزش را در کارگاه های مخصوص این صنعت و یا دانشگاه های مرتبط کسب دانش نموده اند

۳- درصد شاغلین سطوح بالا این صنعت به چه میزان است آیا فقط در بخش های خدمات و سطوح پائین فعالیت می کنند یا ارتفاء شغلی برای آنها نیز وجود دارد.

۱-۵- قلمرو تحقیق

۱-۵-۱- قلمرو موضوعی

اشتغال و بررسی فرصت های اشتغال کنونی و چشم انداز آینده به ایجاد فرصت های جدید اشتغال و در خصوص تخصصی شدن شاغلین در این صنعت برای دانش آموختگان آن و توزیع عادلانه در آمدهای حاصله از رونق گردشگری در میان بومیان موضوعی است که هدف تحقیق را مشخص می کند که در چه قلمرو فکری کنکاش شود.

۱-۵-۲- قلمرو مکانی

جزیره زیبای کیش در میان آب های نیلگون خلیج همیشه فارس به آن جاذبه های چشم نواز که چشم هر بیننده ای  را مجذوب زیبایی های خود می کند قلمرو تحقیق را به خود اختصاص می دهد با این وجود این تحقیق قابلیت تعمیم دادن آن را به سایر مناطقی که ویژگیهای خاص گردشگری را داشته باشد محقق می نماید.

۱-۵-۳- قلمرو زمانی

وضعیت موجود اشتغال و ظرفیت های فعلی جذب نیروی انسانی بومی و ساکنین جزیره در حال حاضر به چگونه می باشد را بررسی می نمایم و از لحاظ کمی چه درصدی از شاغلین در جزیره کیش به بومیان اختصاص دارد.

۱-۶ پیشینه تحقیق

گردشگری معقوله ای است که افکار زیادی از اندیشمندان را به خود جلب نموده و هرز چند گاهی دل مشتاقان به این صنعت را شیفه خود کرده و آنها دست به قلم شده و در خصوص گردشگری به ثبت آثار با ارزش مبادرت نموده اند در این خصوص جزیره کیش سوژه بسیاری از علاقه مندان برای کنکاس در معقوله گردشگری قرار گرفته که می توان از گذشتگان دور و معاصری نام برد.

۱- حکیم شش الدین محمد کیش و سعدی در کیش که توسعه جعفر حمیدی و خلیج فارس و جزیره کیش از دیدگاه جغرافی دانان مسلمان و سفرنامه های احمدرضا جعفری و برخی از جزایر و شهرهای خلیج فارس در سفرنامه ها و ستون فارسی از محمد امینی رکنی و محققان که امروزه آثاری از خود به جای گذاشته اند  شامل:

– کلیاتی درباره خلیج فارس  ایرج افشار سینای

– بندر باستانی سیراف، دولتخانه کیش  نورالله کسائی

– آینه صنعت گردشگری در کیش شفاف و روشن است  علی اکبر ناطق نوری  ۱۳۷۸

– بازتاب رونق گردشگری کیش در روزنامه های حکف نیوز و الخلیج  تیر ۱۳۷۷

– کیش جزیره ای کوچک با آرزوهای بزرگ  فروردین ۱۳۷۷

–  تابستان، تفریح، سفر – گردش- زیارت  مرداد ۱۳۷۸

– برای جذب گردشگران خارجی جاذبه های سیاحتی در کیش معرفی می شود  خرداد ۱۳۷۸

– به بهانه اجرای طرح احیاء بازندی سازی و مرمت قنات تاریخی کیش رازهای نرفته در دل کیش پدیدار می شود ۱۳۷۷

این نمونه هایی از صدها مقاله و تحقیق در خصوص گردشگری از دیدگاههای ممختلف می باشد ولی با دقت که نگریسته شد در خصوص اشتغال از صنعت گردشگری مقاله و تحقیق در خصوص کیش که هدف آن باشد. مشاهده نگردید.

۱-۷- مراحل انجام کار روش تحقیق

۱-۷-۱- روش تحقیق بکار رفته

روش تحقیق بکار رفته شده در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای می باشد.

۱-۷-۲ جامعه آماری

جامعه آماری جهت پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت، بومیان ساکن جزیره می باشند. کسانی که اصالتا بومی جزیره می باشند و در تکمیل و نتیجه گیری کاملتر که به نتیجه خواسته شده منتج شود از کل ساکنین جزیره هم استفاده شده

۱-۷-۳ شیوه گردآوری اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل این تحقیق با استفاده از موارد زیر گردآوری شد:

۱-      بررسی و استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنتی

۲-      گردآوری اطلاعات از طریق کارشناسان و مصاحبه های حضوری

۳-      بررسی و مشاهده میدانی

۱-۷-۴ ابزارهای گردآوری اطلاعات

برای تحقیق در خصوص موضوع مورد مطالعه از ابزارهایی استفاده شد که اطلاعات خواسته شده را برآورده سازد شامل مصاحبه آمار و اطلاعات بدست آمده و تهیه عکس و فیلم می باشد.

۱-۷-۵ شیوه های تجزیه و تحلیل یافته ها

روش بررسی تحقیق توصیفی – تحلیلی است که در محدوده جزیره کیش میباشد برای انجام این پژوهش چند مرحله اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

مرحله اول با توجه به اینکه مدت طولانی با بومیان جزیره در ارتباط بوده ام و یه نوعی از کم و کیف زندگی آنها اطلاعات مفیدی در اختیار داشتم از لحاظ شکل های پژوهش شبه تجربی می باشد. این داده ها با مرحله جمع آوری اطلاعات که مرحله دوم می باشد که از طریق مطالعه کتابخانه یی نسبت به جمع آوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز جمع بندی شد. مرحله سوم از روش های مناسب تحقیق از دیدگاه جغرافیا مطالعات میدان و از روش مشاهده ای صورت گرفت که حاصل آن اطلاعات گردآوری شد.

۱-۸ محدودیتهای پژوهش

– عدم امکان دسترسی به بسیاری از منابع موجود بعضی از منابع که به صورت طرح می باشد و در اختیار دانشجویان قرار نمی گیرد.

– عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق در خصوص تعداد ساکنین و تعداد شاغلین بومیان.

– همکاری نکردن اهالی بومی با جمع آوری اطلاعات و پر کردن پرسشنامه

– ارائه اطلاعات بصورت شفاهی و عدم ارائه آن به صورت مکتوب با توجه به افزایش ضریب خطاء در ارائه اطلاعات شفاهی

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • اکوتوریسم
 • پایان نامه گردشگری
 • پایان نامه خلیج فارس
 • مقاله دیدگاه ابرقدرت ها و اعراب در مورد امنیت خلیج فارس
 • مقاله جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.