مقاله پرورش خلاقیت در کودکان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله پرورش خلاقیت در کودکان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله پرورش خلاقیت در کودکان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیـده   ۱
مقدمـه   ۲
تعریف خلاقیّت   ۴
تعریف خلاقیّت از دیدگاه روانشناسی   ۴
۲-۱ تعریف خلاقیّت از دیدگاه سازمانی   ۶
۲* نوآوری   ۷
۲-۱خلاقیّت و نوآوری چگونه به یکدیگر متصل شده اند؟   ۸
۲-۲نوآوری شامل چه چیزهایی است؟   ۸
۳-۲     چگونه متغیر های ساختاری بر نوآوری اثر می گذارند؟   ۹
چگونه فرهنگ سازمانی بر نوآوری اثر می گذارد؟   ۱۰
۵-۲  کدام متغیر های منابع انسانی بر نوآوری اثر می کند؟   ۱۲
۳*ویژگی افراد خلاق   ۱۲
۴* فرصت های خلاقیّت   ۱۴
۵ *نقش واهمیّت خلاقیّت ونوآوری   ۱۴
۵-۱نقش و اهمیّت خلاقیّت ونو آوری از جنبه فردی   ۱۴
۵-۲ نقش واهمیّت خلاقیّت نوآوری از جنبه سازمانی   ۱۵
۶*ویژگی های سازمان خلّاق   ۱۵
۷* نقش مدیریت در پرورش خلاقیّت   ۱۷
۸*   تکنیک های توسعه خلاقیّت گروهی   ۱۸
۸-۱ طوفان فکری   ۱۹
۸-۲ گردش تخیلی   ۲۰
۸-۳ تفکر موازی   ۲۱
۸-۴ ارتباط اجباری   ۲۲
منابع و مأخذ :   ۲۳

منابع و مأخذ :

–         دانش آموزان تیز هوش و خلاّق  : نوشته  غلامعلی افروز

–         زبان شناسی تربیتی :  نوشته  علی شریعتمداری

–         بررسی علل سازگاری اجتماعی ، نوجوانان ،   نوشته ی ابوالقاسم مینایی

–         پرورش خلاّقیت در کودکان  :  نوشته ی دکتر علی قائمی

–         کارگاه مشاوران جوان شورای دانش آموزی منطقه ۱۲ تهران

چکیـده

با پیشرفت روز افزون اطلاعات ورزشی جمعی باید بعضی از توانایی های انسان با انگیزه ی قوی آزاد شود و بتواند بیاندیشد و تکامل یابد .

خلاقیّت یعنی توانایی  پرورشی یک اندیشه ی جدید تا از طریق آن راهی تازه برای پیمودن یک راه به طرز نوین است .

خلاقیّت مرکب از ادراک پرورش الهام  نوآوری است و فرهنگ سازمانی بر نو آوری راه ها اثر می گذارد.

زیرا آن سازمان بر افراد خلاق پاداش می دهد و آنان را تشویق می کند در نتیجه در بهبود راه کارهای آن سازمان اثر مثبت دارد.

افراد خلاق دارای خصوصیاتی هستند که نسبت به افراد دیگر دارای برتری هستند وهمین خصوصیات اخلاقی آنان را در پیشبرد اهداف مورد نظر یاری می کند و خلاقیت ونوآوری عامل رشد و شکوفایی استعدادها در زمینه های متعدد زندگی و سازمانی خواهد بود.

مقدمـه

 تا کنون برداشتهای متفاوتی از خلاقیّت شده است برخی به اشتباه آنرا با هوش بالا و برخی با موفقیّت تحصیلی برابر میدانند در حالی که اگر این گونه بود باید همه ی تیزهوشان را خلاق می دیدیم وبالعکس . که البته این گونه نیست . عده ای نیز فقط مخترعان را خلاق می دانند یعنی دقیقاً خلاقیّت را با ساخت وسیله ای جدید مرتبط   می کنند و برخی نیز فقط افراد خیال بافت و رؤیا پرداز را خلاق می دانند.

بنا براین لازم است ابتدا مفهوم دقیق خلاقیت روشن شود و سپس به سایرموارد آن پرداخته شود . افراد زیادی خلاقیّت را معنی کرده اند .

(اگر چه نمی توان هیچ یک از این تعاریف را تعریفی عام ،جامع ومانع دانست ).

–         تورنس – ۱۹۸۸ : می گوید تفکر خلاق عبارت است از فرایند درک مشکلات ، مسایل ، کمبود اطلا عات ، وعوامل جا افتاده؛حدس زدن و فرضیه ساختن در مورد این کمبود ها ؛ ارزیابی وآزمون فرضیه و حدس ها ؛ اصلاح وارزیابی مجدد آنها ؛ وبالا خره ارائه  نتایج.

–         ـــ ورنون(۱۹۸۹)میگوید :خلاقیّت توانایی فرد برای ایجاد نظریه ها بینشها اشیای جدید وبازسازی مجدد در علوم وسایر زمینه ها است که به وسیله متخصصان ابتکار و از نظر علمی ، زیبایی شناسی، تکنولوژی و اجتماعی با ارزش قلمداد می گردد .

ـــ رابینز (۱۹۹۰) نیز خلاقیّت را اینگونه تعریف می کند:

نو آوری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه های نو، ناشی از خلاقیّت اطلا عات بدست می آید ودر نوآوری آن اطلاعات به صورتهای گوناگون  عرضه می شود .

ــ اریک فروم نیز می گوید : خلاقیبت یعنی توانایی دیدن و پاسخ دادن.

ـ دکتر الوانی (۱۳۷۲) می گوید : خلاقیّت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو داردو نو آوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو وتازه است.

ــ جناب آقای دکتر حوری زاد (۱۳۷۹) خلاقیّت را دانش ، تجربه وبینش کودکانه    می داند .

ـــ جناب آقای دکتر آروندی (۱۳۷۹) نیز خلاقیّت را بطور خلاصه این گونه تعریف می کند :

« خلاقیّت یعنی توانی ارائه ایده های نو وجدید »

این ایده ها می تواند در تمامی زمینه های صنعتی ،پزشکی ، ادبیات – هنر موسیقی – ورزش ، آشپزی و … باشد .

تعریف خلاقیّت

 از خلاقیّت تعریف های بسیاری شده است . در اینجا برخی از تعاریف مهم را را مورد برسی قرار می دهیم :

خلاقیّت یعنی تلاش برای ایجاد یک تغییر هدف دار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان .

به کار گرفتن توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است .

خلاقیّت یعنی توانی پرورش یا به وجود آوردن یک انگاره یا اندیشه جدید ( در بحث مدیریت نظیر به وجود آوردن یک محصول جدید است)

خلاقیّت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده  قبلی به طرز نوین .

تعریف خلاقیّت از دیدگاه روانشناسی

خلاقیّت یکی از جنبه های اصلی تفکر یا اندیشیدن است.

تفکر عبارت است از فرایند باز آرایی یا تغییر اطلاعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه دراز مدت . تفکر بر دو نوع است :

تفکر همگرا : عبارت است از فرایند باز آرایی یا دوباره سازی اطلاعات و نماد های کسب شده موجود در حافظه دراز مدت .

تفکر واگرا : عبارت است از فرایند ترکیب و نو آوریی اطلاعات ونمادهای کسب شده موجود در حافظه دراز مدت؛ خلاقیّت یعنی تفکر واگرا .

بر اساس این تعریف خلاقیّت ارتباط مستقیمی با قوه تخیّل یا توانایی تصویر سازی ذهنی دارد . این توانی عبارت است از فرایند تشکیل تصویرهایی از پدیده های ادراک شده در ذهن وخلاقیّت عبارت است ازفرایند یافتن راه های جدید برای انجام دادن بهتر کارها ،

خلاقیّت یعنی ارئه راه حل جدید بای حل مسا ئل ، خلاقیّت یعنی ارائه راه فکر ها و طرح های نوین برای تولیدات و خدمات جدید واستمرار آن پس از غیبت پدیده ها.

۲-۱ تعریف خلاقیّت از دیدگاه سازمانی

خلاقیّت یعنی ارائه فکر وطرح نوین برای بهبود و ارتقاء کمیّت یا کیفیت فعالیّت های سازمان؛ مثلا ً افزایش بهروری ، افزایش تولیدات و خدمات، کاهش هزینه ها، تولیدات یا خدمات از روش بهتر ، تولیدات یا خدمات جدید و………..  .

ــ دانش: داشتن دانش پایه ای در زمینه ای محدود وکسب تجربه و تخصص در سالیان متمادی.

ــ توانایی عقلانی : توانایی ارائه ایده خلاق از طریق تعریف مجدد برقراری ارتباط جدید در مسائل .

ــ سبک فکری : افراد خلاق عموماًًً در مقابل روش ارائه شده از طرف  سازمان و مدیریت ارشد، سبک فکری ابداعی را بر می گزینند .

ــ انگیزش : افراد خلاق عموماً برای به فعل درآوردن ایده های خود بر انگیخته می شوند.

ــ شخصیّت : افراد خلاق عموما دارای ویژگی های شخصیّتی مانند مصر بودن در مقابل فشارهای بیرونی وداخلی ونیز ماوم بودن در مقابل وسوسه هم رنگ جماعت شدن هستند .

ـــ محیط:افراد عموماً در داخل محیط های حمایتی بیشتر امکان ظهور می یابند .این محققان مشخص کردند که عمده ترین عدم کارایی برنامه های آموزش خلاقیّت تاکید صرف این برنامه ها بر تفکر خلاق به عنوان یکی از شش منبع مؤثر در خلاقیّت    می باشد .

جایی که سایر عوامل نیز تاثیر بسزایی درموفقیّت و شکت برنامه های آموزشی خلاقیّت ایفا می کنند  (جورج اف نلر) در کتاب هنر وعلم خلاقیّت برای خلاقیّت مراحل چهار گانه :

آمادگی ، نهفتگی ، اشراق واثبات را ذکر کرده است .

از این دید افراد خلاق ابتدا با یک مسئله یا یک فرصت آشنا شده سپس از طریق جمع آوری اطلاعات بامسئله یا فرصت مورد نظر در گیر می شوند.

در مرحله بعد افراد خلاق روی مسئله تمرکز می کنند ، در این مرحله فعالیّت ملموسی مشاهده نمی شود وفرد سعی در نظم دادن تفکرات ، تجارب اندیشه ها و زمینه های قبلی خود جهت نیل به یک ایده دارد.

درگیری عمیقی ذهنی فرد (خود آگاه یا نا خود آگاه) فراهم کردن فرصت (جهت تفکر بر مسئله ) منجر به خلق وظهور ایده ای جدید و بدیع می شود.

در نهایت فرد خلاق درصدد بر می آید وپتانسیل ایده خویش را به اثبات می رساند.

 ۲* نوآوری

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب
 • پرسشنامه خلاقیت تورنس
 • پرسشنامه خلاقیت
 • تحقیق افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی
 • تجربیات مدون بررسی خلاقیت و ایده پردازی در دانش آموزان ( ویژه ارتقاء شغلی )
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.