مقاله پلی اتیلن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله پلی اتیلن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله پلی اتیلن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
۱- روش ذوب پودر پلی اتیلن  ( تف جوش )   ۲
۲- روش اکستروژن ( تزریقی )   ۳
هدف و دامنه کاربرد   ۷
۲- اصطلاحات و تعاریف   ۸
۲-۱- سختی در قابل فرورفتگی   ۸
۲-۲-  پیری ( فرسودگی ) تحت تابش نور   ۹
۲-۳- حداقل ضخامت پوشش   ۹
۲-۴- پیوستگی   ۹
۲-۵- درصد ازدیاد طول در پارگی   ۹
۲-۶- مقاومت چسبندگی   ۱۰
۲-۷- مقاومت ضربه پذیری   ۱۰
۲-۸- مقاومت ویژه پوشش   ۱۰
۲-۹-  پیری ( فرسودگی )  حرارتی   ۱۰
۳- نامگذاری   ۱۱
۴- ضوابط   ۱۱
۴-۱- ضوابط مربوط به سطح زیر پوشش   ۱۱
۴-۲- پوشش   ۱۲
۴-۲-۲- پیوستگی   ۱۳
۴-۲-۳- مقاومت چشبندگی   ۱۳
۴-۲-۴- مقاومت ضربه پذیری   ۱۴
۴-۲-۵ مقاومت به فرورفتگی   ۱۴
۴-۲-۶- درصد ازدیاد طول در لحظه پارگی   ۱۵
۴-۲-۷- مقاومت ویژه پوشش   ۱۵
۴-۲-۸- پیری حرارتی   ۱۵
۴-۲-۹- پیریو تحت تابش نور   ۱۶
۵- آزمایشها   ۱۶
۵-۱ کلیات   ۱۶
۵-۲ مدارک بازرسی   ۱۷
۵-۳- نحوه انجام آزمایشها   ۱۷
۵-۳-۱- اندازه گیری ضخامت پوشش   ۱۷
۵-۳-۲- آزمایش پیوستگی   ۱۸
۵-۳-۳- آزمایش مقاومت چسبندگی   ۱۸
۵-۳-۴- آزمایش مقاومت  ضربه پذیری   ۲۰
۵-۳-۵ آزمایش سختی در مقابل فرورفتگی   ۲۱
۵-۳-۶- آزمایش درصد ازدیاد طول در پارگی   ۲۴
۵-۳-۴- آزمایش  مقاومت ویژه پوشش   ۲۵
۵-۳-۸- آزمایش پیری حرارتی   ۲۷
۶- علامتگذاری   ۲۸
منابع و مأخذ :   ۳۰

 منابع و مأخذ :

–         ابعاد و وزن لوله های فولاد جوشی و بی درز ، استاندارد صنعت آب کشور شماره ۱۵۰ – الف .

–         ابعاد و وزن لوله های فولادی بی درز DIN 2448

–          ابعاد و وزن لوله های فولادی جوشی

–         پوشش پلی اتیلن برای لوله های چدن داکتیل

–          اسناد بازرسی  جهت تحویل محصولات فلزی

–         هوازدگی  و پیری مصنوعی پلاستیک والاستومر بوسیله تابش فو.س فیلتر شده گزنون

–          آزمایش کششی مواد پلاستیکی

–          تعیین شاخص ذوب ترموپلاستیکها

–         حفاظت سازه های فولادی از خوردگی با پوشش های معدنی ( آلی و فلزی ، قسمت آماده سازیه و آزمایش سطوح

–          روش آزمایش جدا شدن کاتدی پوشش خطوط لوله

–          آزمایش مواد مورد استفاده در مهندسی برق ، اندازه گیری مقاومت الکتریکی مواد غیر فلزی

–         اندازه گری ولتاژ در برق فشار قوی .

مقدمه :

این استاندارد در برگیرنده پوش پلی اتیلن  لوله ها و اتصالات فولادی که در معرض خوردگی قرا ردارند ، می باشند.

در این مقدمه توضیحاتی  در مورد مواد پلی اتیلن ، نحوه اجرا و مشخصات پوشش ارائه گردیده است این مقدمه فقط جنبه راهنمایی دارد .

پلی اتیلن  یک ماده آلی ترموپلاستیک می باشد که در اثر حرارت ذوب شده ، چسبنده گردیده و پس از سرد شدن  سخت می شود و در مقابل عوامل مکانیکی  و شیمیایی  مقاوم می گردد .

پلی اتیلن بصورت پودر و یا لایه بسیار نازک ( فیلم ) موجود می باشد و در طبقه بندی بر اسا چگالی ، در سه نوع با چگالی بالا ( HDPE )  با چگالی متوسط ( MDPE )  و با چگالی پایین ( LDPE )  است که بصورت تجارتی در دسترس می باشد .

هر سه نوع پلی اتیلن  فوق جهت حفاظت لوله ها مصرف میشود که اختلاف اصلی ما بین این سه نوع در چگالی و شاخص ذوب آنها است که حدود و مشخصه های آنها به شرح زیر است .

 پلی اتیلن با چگالی پاین جهت پوشش لوله ها کاربرد بیشتری دارد و روش اجرای آن بر دو نوع است . روش ذوب  پودر پلی اتیلن بر روی لوله داغ شده ( روش پودری )  و روش تزریقی ( غلافی  و نواری )  که هر دو روش  قدم اول ، آماده سازی سطح لوله ها تا سطح استاندارد ۲/۱ ۲ Sa می باشد که معمولاً با پاشش  ذرات سخت انجام می گیرد .

۱- روش ذوب پودر پلی اتیلن  ( تف جوش )

در این روش نیاز  به استفاده از پرایمر جهت چسبندگی  پلی اتیلن  نمی باشد .  پس از تمیز نمودن لوله ها ، آنها را بین ۲۹۰ – ۳۵۰ درجه سانتیگراد داغ مینمایند تا چسبندگی کامل بدون بکارگیری پرایمر تأمین شود . پس از داغ شدن لوله تا درجه حرارت فوق ، پودر پلی اتیلن به لوله در حال چرخش از دریچه های تعبیه شده به سطح لوله پاشیده می شود .

پودر پلی اتیلن پس از تماس  با لوله داغ به آن چسبیده و با سطح لوله عجین می گردد و حرارت باقیمانده در لوله آن را به یک لایه همگن تبدیل می نماید . بطور معمول برای دستیابی به یک سطح  صاف و همگن می توان لوله را برای مدت  کوتاهی در معرض حرارت گاز و یا یک منبع  اشعه مادون قرمز قرار داد . عملیات فوق تا حاصل شدن ضخامت  مورد نظر ادامه می یابد . در اکثر موارد لوله ها با پلی اتیلن چگالی پاین به ضخامت  ۳ میلیمتر  پوشش می شوند.

گرچه  ضخامت یک میلیمتر ، لوله را در مقابل خوردگی  حفاظت می نماید ، ولی ضخامت بیشتر جهت حفاظت مکانیکی در مقابل صدمات خارجی است .

۲- روش اکستروژن ( تزریقی )

 روش تزریقی بر دو نوع می باشد روش غلافی و روش نواری

–    در روش غلافی ، حین عبور لوله از قبل داغ شده و پرایمر زده شده از دستگاه ، یک لایه پلی اتیلن بصورت غلافی بر روی لوله کشدیه می شود . این روش معمولاً  برای لوله های تا قطر ۶۰۰ میلیمتر  کاربرد دارد .

–     در روش پیچیدن نواری ، یک لایه تزریق شده ، تخت ، بصورت مارپیچ بر روی لوله در حال چرخش  پیچیده  میشود . می باید دقت  شود که لایه ها یمتوالی در کناره یکدیگر دارای پوشش کافی باشد تا یک لایه همگن حاصل شود .

این روش برای لوله های به قطر ۳۰۰-۲۰۰۰ میلیمتر کاربرد دارد و در بعضی مواقع برای لوله های بزرگتر از ۲۰۰۰ میلیمتر نیز استفاده می شود .

پلی اتیلن  با چگالی پایین معمولاً در دمای ۲۰۰-۲۵۰ درجه سانتیگراد تزریق می شود ، لذا برای چسبندگی کامل باید از پرایمر  استفاده شود .

دونوع پرایمر بطور معمول برای پوشش  به روش تزریقی  استفاده میشود ، نوع نرم ( ماستیک )  و نوع سخت. که نوع سختکاربرد بیشتر دارد زیرا دارای این مزیت می باشد که در درجه حرارتهای معمول بهره برداری ، جاری نشده و چسبندگی  بسیار عالی را در دامنه حرارتی وسیعی تأمین می نماید .

پرایمر  نوع سخت به لوله ای که تا دمای ۱۵۰-۲۲۰ درجه سانتیگراد گرم شده است به روش اسپری پودر و یا تزریقی ،  درست قبل از اجرای پوشش پلی اتیلن اعمال می شود . پس از اجرای لایه پلی اتیلن به ضخامت مورد نظر ، لوله را با آب سرد می نمایند که در چگالی پوشش پلی اتیلن تأثیر می گذارد .

پوشش پلی اتیلن با چگالی پایین ( LDPE )  که به روش ذوب پودری  و یا تزریقی اجرا شده باشد دارای دامنه متناسبی از خواص مورد نظر می باشد ، مانند مقاومت در مقابل صدمات احتماعی حین حمل و نقل انبارداری و کارگذاری ، سختی و مقاومت کافی در مقابل ضربه در دمای ۲۵ تا ْ۶۰ درجه سانتیگراد .

پوشش پلی اتیلن  با چگالی پایین ( LDPE )  چنانچه برای مدت طولانی در معرض نور شدید آفتاب و دمای بالا قرار گیرد ، دچار مشکل می شود که با اضافه نمودن و توزیع یکنواخت ۲% کربن سیاه به آن ، مشکل نور ماوراء بنفش را می توان حذف نمود .

حرارت  نور خورشیدن می تواند موجب جدا شدن پوشش گردد ، بخصوص اگر سچبندگی  آن از اول ضعیف باشد . بدلیل ترموپلاستیک بودن ، پلی اتیلن به خزش تمایل دارد . ضریب انبساط  خطی پلی اتیلن  حدود بیست برابر فولاد است و چنانچه در درجه حرارت بالا بطور نامناسب رویهم چیده شوند ، تحت تنش قرار گرفته و صدمه می بیند . بنابراین اگر  این لوله ها در میحط باز و زیر دمای بالای ا‏تاب انبار شوند ، باید تمهیدات  لازم مانند  پوشاندن پوشش پلی اتیلن با رنگ سفید بکار گرفته شود . مقاومت مکانیکی بسیار خوب پلی اتیلن نیاز به تعمیر آن را در محل نصب بسیار محدود می نماید ، ولی چنانچه  نیاز به آن باشد ، باید قسمت صدمه دیده را کاملاً تمیز نموده و سپس با نوار پیچی  ، ذوب نمودن  وصله پلی اتیلن بر روی قسمت صدمه دیده و یا پاشیدن پودر  پلی اتیلن از همان نوع که در کارخانه مصرف شده است  ، قسمت صدمه دیده را تعمیر نمود . برای حرارت  دادن وصله پلی اتیلن و ذوب پودر پلی اتیلن باید حرارت کنترل شود ، کهمعمولاً از چراغ گاز دستی استفاده می شود . محلهای اتصال جوش لوله را نی زمی توان مشابه روشهای فوق با نوار پیچی  و یا ذوب پودر پلی اتیلن پوشاند . محلهای اتصال جوش لوله را نیز می توان مشابه روشهای فوق با نوار پیچی و یا ذوب پودر پلی اتیلن پوشاند . حرارت لازم نیز بوسیله چراغ  گاز دستی و یا گیره متصل شده بدور لوله با سیم پیچ الکتریکی القایی تأمین می شود .

 غلاف و نوارهایی که در اثر حرارت جمع میشوند نیز جهت پوشاندن محل جوش لوله های پوشش شده با پلی اتیلن استفاده میشود . غلاف از نوار لوله ای قبل از اتصال  دو لوله باید در یک طرف جوش بر روی لوله  سوار شود . ولی نوار پیچی بصورت مارپیچ  و یا بصورت سیگار پیچی بعد از جوش  انجام میشود . حرارت دادن با استفاده از چراغ گاز  دستی موجب جمع شدن نوار و چسبیدن آن به سطح لوله می شود . از نقاط ضعف اصلی LDPE نرمی آن در درجه حرارتهای بالا ( بیشتر از ۷۰ درجه سانتیگراد  )‌است که آن را در معرض صدمات  مکانیکی بخصوص نفوذ اجسام  قرار می دهد . دلیل این نکته پایین بودن چگالی LPDE  است که می توان با افزایش چگالی  آن با این نقطه ضعف مقابله نمود . در مواردی که دمای کاربرد بالاتر از ۶۰ درجه سانتیگراد و یا مقاومت مکانیکی بالاتر مد نظر باشد م یتوان  از پلی اتیلین های با چگالی بالاتر مانند MDPE و HDPE استفاده نمود .

برای مثال  لوله های پوشش شده با ۳ میلیمتر HDPE مقاومت بیشتری در مقابله ضربه  و نفوذ نشان می دهد و در واقع۵/۲ میلیمتر پوشش با  HDPE کاملاً کافی برای بهره برداری های معمول می باشد . البته دمای کار بالا در لوله های آبرسانی  مطرح نمی باشد و مشکلی ایجاد نمی نماید .

از مزایای  پوشش پلی اتیلن میتوان به عمر طولانی آن ( حدود ۵۰ سال ) و مقاومت مکانیکی خوب آن در مقباله با ضربه و نفوذ اجسام اشاره کرد .

 در حال حاضر امکانات انجام پوشش  پلی اتیلن به روش  ذوب پودر  پلی اتیلن بر روی لوله فولادی یا روش تزریقی کارخانجات داخلی فراهم گردیده است .

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تهی این استاندارد تدوین ضوابط  روشهای آزمایش  پوش پلی اتیلن  لوله ها در مقابل تنش های مکانیکی ، حرارتی و عوامل شیمیایی  می باشد که در طی حمل و نقل  ، انبارداری ، کار گذاری ، و بهره برداری به پوشش وارد میشود . کاربرد این نوع پوشش  جهت حفاظت لوله و اتصالات فولادی مدفون می باشد . روش اجرا پوشش پلی اتیلن بر ردو نوع است : روش پودری و روش تزریقی ( غلافی و نواری ) . در روش پودری ، پودر پلی اتیلن بر روی سطح لوله از قبل داغ شده پاشیده می شود و در روش تزریقی یک لایه پلی اتیلن  بصورت غلاف حلقوی و یا نواری بر وی لوله پرایمر زده شده کشیده می شود . پلی اتیلن  به ضخامت یک میلی متر برای حفاظ لوله ها در مقابل خوردگی  کافی است  و ضخامت بیشتر جهت  بهبود مقاومت آن در مقابل تنش های مکانیکی بارهای وارده می باشد .

دامنه کاربرد لوله ها و اتصالات فولادی پوشش شده  با پلی اتیلن معمولی ( نرمال ، N )  برای شرایط  کار مداوم تا ۵۰  درجه سانتیگراد می باشد و دامنه کار ، لوله ها و اتصالات فولادی پوشش شده با پلی اتیلن مخصوص ( S )  برای شرایط  کار  مداوم تا ۷۰ درجه سانتیگراد  و یا چنانچه مقاومت مکانیکی بالاتر مورد نیاز است ، می باشد . در این استاندارد وقتی از لوله صحبت می شود ،ش امل اتصالات آن نیز می باشد .

۲- اصطلاحات و تعاریف

۲-۱- سختی در قابل فرورفتگی

35,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.