مقاله پل ها و انواع آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله پل ها و انواع آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله پل ها و انواع آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

پل ها و انواع آن   ۲
تعریف پل   ۲
مقدمه   ۴
پوشش پلهای فلزی :   ۴
پوشش بتن مسلح:   ۵
پوشش فلزی:   ۵
طبقه بندی پلهای فلزی:   ۶
پل کانال اسلتکس   ۷
تقویت ستون ها   ۸
‫ ﺭوﺵ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ   ۸
‫ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ‪ Bayesian‬در ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻞ ﻫﺎ‬   ۲۳
پلهای فلزی   ۲۷
پوشش بتن مسلح:   ۲۹
پوشش فلزی:   ۲۹
طبقه بندی پلهای فلزی:   ۳۰
پل باتیرهای حمال   ۳۰
پل با تیرهای حمال جانبی :   ۳۱
پل با تیر های حمال تحتانی:   ۳۱
پل قوسی   ۳۲
آزمایشی برای پل قوسی   ۳۲
پل با کابلهای باربر   ۳۳
پل ترکه ای:   ۳۳
پل معلق:   ۳۴
پل های کابلی   ۳۶
پل سنگ تراش ها   ۳۶
پل آکاشی کایکو   ۳۸
شرایط محیطی   ۴۱
مطالعات طراحی   ۴۱
ساختار کار پلها   ۴۳
انواع پلهای قوسی   ۴۸
نگهداری پل   ۵۳
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی‬   ۵۶
ﻣﻨﺎﺑﻊ‬   ۵۷

ﻣﻨﺎﺑﻊ

‫‪۱- Goh, A.T.C. and Chua, C.G. ,(2004( Nonlinear modeling with confidence estimation using Bayesian ‫.‪neural networks. Electronic Journal of Structural Engineering

‫٢- ﺟﻮﺭﺍﺑﯿﺎﻥ،ﻡ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ، ﺭ.ﺍ. ، )۱۸۳۱( ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎﺯی و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ، ﺍﻫﻮﺍﺯ ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ، ۰۰۳ ﺻﻔﺤﻪ.

‫,‪۳- Anonymous, (2008) About Bayesian Belief Networks for BNet version 1.0 . Charles River Analytics ‫‪Cambridge.

‫‪۴- Hu,Y. , (2006) Mobile Location-Based Bridge Inspection Decision-support System. A thesis in the ‫‪department of building. Civil and Environmental Engineering. Concordia University. Canada

پل ها و انواع آن

تعریف پل

 پل یک سازه است که برای عبور از موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده می شود.پلهای متحرک نیز جهت عبور کشتیها و قایقهای بلند از زیر آنها ساخته شده است.

پلهای فلزی:

این پلها به اشکال مختلف، با تیرهای حمال معمولی یا تیرهای مشبک فولادی، با قوس یا قالبهای فلزی، نورد شده از ورق و المانهای اتصالی ساخته شده اند. در ساخت این پلها گاهی نیز از آلیاژهای سبک یا مقطع مرکب استفاده می گردد.

 استفاده از فولاد در ساخت پلهای فلزی از قرن گذشته شروع و با عنایت به مقاومت کششی و فشاری مطلوب این مصالح در سطح وسیع متداول گردید.باتوجه به فزونی بهای تولید، معمولاً نیمرخهای فولادی دارای ضخامت ناچیز بوده و در نتیجه علاوه بر مسئله زنگ زدن و خوردگی، خطر بروز ناپایداری های الاستیک نیز همواره موجود می باشد، از طرف دیگر نظر به اینکه با افزایش طول دهانه وزن مرده پلها به سرعت افزایش می یابد

مقدمه

استفاده از فولاد در ساخت پلهای فلزی از قرن گذشته شروع و با عنایت به مقاومت کششی و فشاری مطلوب این مصالح در سطح وسیع متداول گردید.باتوجه به فزونی بهای تولید، معمولاً نیمرخهای فولادی دارای ضخامت ناچیز بوده و در نتیجه علاوه بر مسئله زنگ زدن و خوردگی، خطر بروز ناپایداری های الاستیک نیز همواره موجود می باشد، از طرف دیگر نظر به اینکه با افزایش طول دهانه وزن مرده پلها به سرعت افزایش می یابد، با توجه به ناچیزبودن ابعاد و در نتیجه سبک بودن مقاطع فلزی، هنوز نیز برای دهانه های بزرگ از آنها استفاده می شود همچنین در شرایطی که مسئله ایجاد پلهای موقت یا متحرک مورد نظر بوده یازمان در نظر گرفته برا ی مونتاژ و آماده سازی پل ها کوتاه باشد همواره می توان از مصالح فولادی استفاده نمود با در نظر گرفتن مسائل فوق الذکر کنترل پایداری مقاطع و بازدید مرتب پلهای ساخته شده و اعمال روشهای مناسب نگهداری همواره ضروری می باشد.

پوشش پلهای فلزی :

پوشش پلهای فلزی را می توان از چوب مصالح سنگی بتن مسلح و یا از ورقهای فلزی انتخاب نمود. استفاده از چوب برای پوشش پلها در زمانهای بسیار قدیم رایج بوده اما امروزه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین در طرحهای جدید از پوشش مصالح سنگی نیز به علت وزن زیاد آن، کمتر استفاده می شود در این راه حل تیرهای حمال طولی پل بوسیله قوسهائی از آجر و مصالح سنگی به هم متصل می شوند.

پوشش بتن مسلح:

این پوشش از یک دال بتن مسلح که روی تیرچه های طولی و تیرهای عرضی پل تکیه نموده تشکیل یافته است.پوشش بتن مسلح مقاومت و صلبیت لازم را به سازه داده و از نظر اجرائی نیز آسان و بسیار متداول می باشد.

پوشش فلزی:

یک نوع از این پوششها از یک سری صفحات فلزی که بوسیله بتن مسلح پوشیده شده و روی بال فوقانی تیرچه طولی جوش شده اند تشکیل شده است ضخامت کل حاصله معمولاً ضعیف (بین ۱۰تا ۲۰ سانتی متر ) است.

یکی دیگر از انواع پوششهای فلزی متداول دال ارتوتروپ است این پوشش از یک صفحه فلزی که در جهت عمودی بوسیله ورقهای ساده یا جعبه ای تقویت شده تشکیل یافته است، صفحه فلزی نقش بال فوقانی تیرها رابه عهده داشته و ضمن شرکت در مقاومت خمشی بارهای موضعی حاصل از چرخ وسائل نقلیه رانیز تحمل می کند.

ضخامت آن معمولاً حدود ۱۲ میلی متر (برای جان جعبه ای )تا ۱۴ میلی متر(برای جان ساده)می باشد. دال ارتوتروپ در مجموع روی اجزاء اصلی پل (تیرهای طولی و عرضی )تکیه نموده است.

طبقه بندی پلهای فلزی:

پلهای فلزی را می توان با توجه به نوع سیستم باربر به شرح زیرطبقه بندی نمود:

پل باتیرهای حمال

پل قوسی

پل با کابلهای باربر

 پل کانال اسلتکس

 این پل، فلزی و مربوط به سال ۱۹۳۶ است و به تازگی با استفاده از صفحات CFRP، ظرفیت آن از ۱۷ تن به ۴۰ تن افزایش داده شده است. در واقع هزینه بالای روش های سنتی برای انجام تقویت، علت اصلی گزینش این روش بود. این پل از نخستین پل های بزرگراهی تقویت شده با صفحات CFRP در اروپا است.

صفحات مورد استفاده دارای ضخامت ۴ میلی متر و طول ۵/۷ متر بودند و روی تیرهای فلزی نصب شدند.

 تقویت ستون ها

تقویت خارجی ستون های موجود با استفاده از کامپوزیت ها، برای افزایش ظرفیت های برشی، فشاری، خمشی و مقاومت در برابر ضربه، به طور گسترده ای در صنعت ساختمان به کار گرفته میشود. این روش برای اصلاح مقاومت لرزه ای ستون های پل ها و ساختمان ها در کشورهای گوناگون از جمله آمریکا، کانادا و ژاپن گسترش داده شده و به اثبات رسیده است. در سال های اخیر بر روی بیش از ۱۵۰ روش در ژاپن، کانادا و آمریکا کار شده است. در انگلستان نیز، پیچیدن FRP دور ستون های پل های بزرگراه ها برای افزایش مقاومت برشی، خمشی و ضربه ای آنها آزمایش شده است. این روش برای افزایش ظرفیت باربری ستون های پارکینگ ها نیز به کار گرفته شده است.

‫ ﺭوﺵ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ

‫ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪﺩ و ﺗﻨﻮﻉ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ و ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮﻝ ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ و ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎﺯی ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑـﺴﯿﺎﺭ‫ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺧﯿﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ و ﻣﺤﺪوﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍوﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﺩﺷﻮﺍﺭی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎﺯی ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ‫ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ‪ Bayesianﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭوﺵ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮﺧﻄـﯽ و‫ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻟﮕﻮﺭﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﺎﺹ و ﺭوﺵ ﻫﺎی ﺁﻣﺎﺭی ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭوﺵ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﮐـﺮﺩﻥ ﺭوﺍﺑـﻂ ﻋﻠـﺖ و ﻣﻌﻠـﻮﻟﯽ ﯾـﮏ‫ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ، ﺁﻧﺎﻟﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ.

 ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ‪ Bayesianﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﭘﻞ ﻫـﺎ و‫ﺍﻟﮕﻮﺭﯾﺘﻢ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻞ ﻫﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ

‫ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﮑﻞ و ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﻫﺎی ﻧﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋـﺼﺒﯽ ﺍﻟﮕـﻮﺭﯾﺘﻢ ‫ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺤﺮک و ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻐـﺰ ﺍﻧـﺴﺎﻥ ﻣـﺪﻝ ﮔﺮﺩﯾـﺪﻩ ﺍﻧـﺪ. ﺍﯾـﻦ ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﻓﺮﺍﮔﯿـﺮی ﻧﻘـﺸﻪ ﻫـﺎی ‫وﺭوﺩی – ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺭوﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩی ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ “ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺘﻪ” ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪوﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎﺯی ﺑﻪ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺭوﺍﺑﻂ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺭوﺍﺑﻂ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺭوﺷﻦ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺑـﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﯿـﺪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ.

‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮوﺯ ﻋﻤﺪﻩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺭوﺵ ﺗﺤﻘﯿﻖ Methodologyﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﯾﺘﻢ ﭘﺲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‫‪ ( (Back-Propagationﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ]۱[. ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ۱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺲ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺍﺯ ﯾـﮏ ﻻﯾـﻪ‫وﺭوﺩی ، ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ و ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﻧﺮوﻥ ) ﮔﺮﻩ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﺮوﻥ ﻫﺎی ﻻﯾﻪ ‫ﻫﺎی ﻣﺠﺎوﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ وﺯﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ]۲[. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺭوﺵ ‪  Bayesian و ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎﺯی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﻞ ﻫﺎی ﺑـﺰﺭگ ﺑـﻪ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﮐﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﯾﻢ.

ﺷﺮح روش ‪Bayesian Neural Network

‫ﺍﯾﻦ ﺭوﺵ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭوﺵ ﻫﺎی ‪ DSSﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭی ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺭوﺍﺑﻂ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی‫ﺍﯾﻦ ﺭوﺵ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﯾﻞ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ ]۳[ :

‫- ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻩ و ﺭوﺍﺑﻂ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻩ ﻫﺎ.

‫- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺁﯾﻨﺪﻩ.

‫- ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﻥ.

‫- ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺒﻬﻢ ، ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ، ﻣﺘﻀﺎﺩ و ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ.

‫ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭوﺵ ‪ BNﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭوﺵ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻗﯿﻖ و ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ وﺍﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺎﻗﺺ و ﻏﯿﺮﺩﻗﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍی ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﺁﯾﻨﺪﻩ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑـﺪ. ‪ BNﯾـﮏ ﻣـﺪﻝ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺪﻝ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺜﻼً وﺿﻌﯿﺖ ﺁﺏ و ﻫﻮﺍ ، ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭی و ﻋﻼﺋﻢ ﺁﻥ ، وﻗﻮﻉ ﻃﻮﻓﺎﻥ                   و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺯﻩ ﺍی ﯾﮏ ﭘﻞ.

‫ﻋﺪﻡ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭوﺵ ‪ BNﯾﮏ ﺭوﺵ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ و ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮ ﺑـﺮﺍی ﻣـﺪﻝ ﮐـﺮﺩﻥ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻫـﺎی‫ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ و ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﮔﺮﺍﻓﯿﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﺩﺭﺍک ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺭﮐﻨﺶ ﻣﯿﺎﻥ ﻋﻠﻞ و ﻣﻌﻠﻮﻝ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺭوﺵ ﺑـﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﯿـﺪ ﺩﺭ‫ﻣﺪﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭوﺍﺑﻂ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺍﺳﺖ.

‫ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺩﺭ ﺭوﺵ ‪ BNﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮏ ﮔﺮﻩ ﻣﺪﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ ﮔﺮﻩ ﺩﺍﺭﺍی ﺣـﺎﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﯾـﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺍی ﺍﺯ ﻣﻘـﺎﺩﯾﺮ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﻩ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﮑﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﺛﺮ و ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘـﺼﻞ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.

   ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﮔﺮﻩ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ و ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﺭﺻﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ وﻗﻮﻉ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺣﺘﻤﻼﺕ ﻫـﺮ‫ﮔﺮﻩ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮔﺮﻩ ﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.

‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ‪Baye

60,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بررسی پل های تاریخی ایران از دیدگاه معماری و سازه
 • پاورپوینت پل دزفول
 • مقاله پل و ساختار آن
 • مقاله انواع پل ها و ساختارشان
 • مقاله پل بتنی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.