مقاله پوشش در شعر گویندگان پس از مشروطه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله پوشش در شعر گویندگان پس از مشروطه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله پوشش در شعر گویندگان پس از مشروطه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه و پیشگفتار ۱
حجاب از دیدگاه قرآن و اسلام ۲
پدیدة کشف حجاب ۴
پوشش در شعر شعرای مدافع حجاب ۶
اشرف الدین حسینی ۶
وافی عراقی ۷
دکتر محدود افشار ۷
سناد الاسلام ۸
طلوعی ۸
غرای نجف آبادی ۹
نجفدری فیروزکوهی ۹
امیدی فیروزکوهی ۱۰
عصمت ایزدی ۱۰
اقبال لاهوری ۱۱
آیه الله صافی ۱۱
نتیجه گیری ۱۴
پانوشت ۱۶
فهرست منابع و مآخذ ۱۸

فهرست منابع و مآخذ

۱- قرآن مجید، به خط طاهر خوشنویس، انتشارات اسلامیه
۲- احسن الحکایات فی حجاب السافرات، ابوالفضل خراسانی، تهران ۱۳۶۵ ق.
۳- اعلام قرآن، محمد خزائلی، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۷۱٫
۴- داستان حجاب در ایران پیش از انقلاب، رسول جعفریان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران ۱۳۸۳
۵- دیوان رشید یاسمی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲٫
۶- کشف الغرور، تهران، دارالکتب الاسلامیه آخوندی، ۱۳۶۸ق
۷- کلمة الحق (تاریخچه منظوم دوره منحوس پهلوی)، محمد جواد صافی، به کوشش علی صافی، قم، هادی، ۱۳۵۸ ش.
۸- کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری، به کوشش احمد سروش، تهران، سنایی.
۹- مکارم الاخلاق، تألیف رضی الدین الطبرسی، ترجمه سید ابراهیم میر باقری، انتشارات فراهانی.
۱۰- وسیلة الفعایف یا طومار عفت، شیخ یوسف گیلانی، رشت، ۱۳۴۶ ق.
۱۱- هفدهم دی، مناظرة جوان دانشجو و دهقان پیر، تهران ۱۳۲۹ ش.

مقدمه و پیشگفتار

از دوران کهن، شخصیت و خلق و خوی زن توجه دانشمندان و فلاسفه هر عصری را همیشه به خود جلب کرده است. در فرهنگ اسلامی و شرقی ما، زن در اجتماع مقامی بس والا دارد. در تاریخ و فرهنگ ما، زنان بسیار ارجمند و عالیمقامی وجود دارند و شخصیت بزرگ آنان اصولاً در قالب فرهنگ غربی نمی گنجد و یکی از آن موارد که زن مسلمان را از زن غربی ممتاز می نماید حجاب و پوشش اسلامی اوست. حجابی که دین او آن را تائید می‌کند و کتاب آسمانیش بر آن صحه می گذارد.

نوع پوشش در کشور و فرهنگ ما از دیرباز به عنوان یک امر فقهی و تکلیف شرعی بر شمرده می شد و هیچگونه بحث و اظهار نظر خاصی در باب آن نمی شد و البته حدود پوشش مورد بحث فقها بود ولی اصل آن از طرف طوایف مسلمان مورد تائید و قبول بوده است.

ولی بحث از حجاب در کشور‌ما، همزمان با آشنایی ایران و ایرانی با عالم تجدد بوده است. احساس شکست در برابر غرب، روشنفکران ما را که ساده انگارانی بیش نبودند در باب نوع لباس و آرایش و زینت به فکر انداخت که شاید پیروزی غربی‌ها به علت همین تفاوت در ظواهر بوده است و نظریه‌ای بدنبال آن مطرح شد مبنی بر اینکه اگر به غربی‌ها تشبه جوییم می توانیم به پایه و مرتبة آنان برسیم.

این تفکر بر اقشار مختلف جامعه تأثیر خود را نهاد از جمله در جامعة ادبی کشور و نویسندگان و شعرا. حجاب در شعر شاعران پس از مشروطه به دو صورت مطرح گردید. یکی به حالت دفاع از پدیدة کشف حجاب و دیگر به صورت دفاع از حجاب و جواب به کسانی که پدیدة کشف حجاب را ستوده‌اند.

آنچه را باید بدان توجه داشت آن است که شعر گفتن دربارة زن، سابقه طولانی در ادب فارسی دارد. در دوره مشروطه نیز، اشعار فراوانی گفته شد که در برخی موارد به انتقاد کلی از برخوردی که بازن در طول تاریخ صورت گرفته، می پرداخت. از جمله مسائل مربوط به آموزش زنان، موقعیت اجتماعی آنان و …

از جمله مباحث مطرح در شعر پس از مشروطه مسأله حجاب و کشف حجاب است که در این مقاله سعی می‌شود تا به بررسی اشعار شاعران این دوره پرداخته گردد. شاعرانی که به دفاع از دین و دیانت به توصیف حجاب و پوشش و محسنات آن پرداخته‌اند و یا در پاسخ‌گویی بر اشعار گویندگان کشف حجاب پرداخته‌اند.

حجاب از دیدگاه قرآن و اسلام

انعکاس مسأله حجاب و پوشش در شعر شعرا و ادبیات معاصر ما ریشه در همان باور‌های دینی و مذهبی دارد. آنجا که گویندگان پس از مشروطیت به دفاع از حجاب پرداخته‌اند برخاسته از باور‌های دینی و تعالیم قرآنی دارد. بنابراین لازمست که با نگاهی گذرا حجاب را از دیدگاه قرآن و اسلام بررسی کنیم.

در باب محجوبیت معنوی و حفظ عفاف مردان و زنان آیه‌های سی‌ام و سی و یکم از سوره نور تعیین تکلیف کرده است.

 

ترجمة آیات چنین است:

«ای پیغمبر به مومنان بگوی چشمان خود را از دیدن نامحرم فروبندند و عفاف خود را حفظ کنند. ای پیغمبر به زنان مومنه بگو: تا چشمان خود را از دیدار نامحرمان بپوشند و عفاف خود را نگاهدارند و زینت خود یا مواضع زینت خود را جز برای محارم و زنان مسلمان، تابعان فاقد شهوت و اطفال غیر بالغ ظاهر نسازند و روسری‌های خود را برگریبان خویش استوار کنند و به قصد اظهار زینت و نشان دادن خلخال، پای بر زمین نکوبند و از آرایش‌های جاهلیت خودداری کنند.»

با توجه یه این آیات ارزش و مقام حجاب از دیدگاه قرآن ثابت می‌شود. (۱)

در سخن بزرگان دین نیز مسأله پوشش و حجاب انعکاس یافته است:

پیامبر گرامی اسلام می فرمایند: از بهترین زنان شما آن زنی است که بسیار با محبت و با حجاب کامل و نزد خانواده‌اش محترم و با شخصیت باشد.

و نیز در جای دیگر می فرمایند: به زنان سورة نور را بیاموزید.(۲)

و حضرت علی (ع) می فرمایند: حفظ (حجاب و عفت) زن به حال خودش سودمند تر و موجب پایداری بیشتر زیبایی اوست.

و امام باقر (ع) نیز فرمودند: همان‌گونه که مردان دوست دارند زینت و آراستگی را در زنانشان ببینند، زنان نیز دوست دارند زینت و آراستگی را در شوهرانشان ببینند.

امام صادق (ع) می فرمایند: پیامبر، مرد را نهی می کرد که شبیه زنان شود و زن را نهی می نمود که در لباس پوشیدن شبیه به مردان باشد. (۳)

حال که با دیدگاه قرآن و بزرگان دین در باب حجاب آشنا شدیم می‌توان نتیجه گرفت که چرا در دورة مشروطیت در دفاع ازحجاب اینهمه شعر سروده شده است و شاعران ما زنان را به حفظ حجاب ترغیب می نمودند.

پدیدة کشف حجاب

اهمیت نوع «پوشش» همانند «رنگ و شکل» به عنوان یک نماد برای سنت‌های ملی و دینی، از دیرباز شناخته شده بود. براستی پوشش و شکل و ماهیت آن در آغاز فقط به عنوان یک ضرورت زندگی یا ضرورت مذهبی تلقی می شد. هرگاه پوشش به عنوان یک ضرورت مذهبی تلقی شود دیگر نمی توان به راحتی در نوع و شکل آن تغییر ایجاد کرد. بلکه هر نوع تغییر علامت نوعی تحول فرهنگی به حساب می آید.

گاه قضیة پوشش اینگونه اهمیت می یابد که ملتی با پوششی خاص، تقلید از فرهنگ و لباس ملتی دیگر را آغاز می‌کند. مسأله لباس، خود به تنهایی اهمیت ندارد، اما زمانی که تفاوت فرهنگی و میل به پیروی و تقلید کورکورانه و گاه متضاد با فرهنگ آن ملت پیش می آید حساسیت و اهمیت لباس را پدید می آورد.

در پاره‌ای از موارد پس از حادثة جنگ و رویارویی دو ملت با هم و مغلوب شدن یکی از دیگری سبب می‌گردد که قوم شکست خورده، به دنبال تقلید از آداب و رسوم و مذهب و فرهنگ و لباس قوم غالب برآید.(۴)

این غلبه را در موارد دیگر جامعه نیز مشاهده می کنیم به ویژه در ادب فارسی. برای نمونه رشید یاسمی در این زمینه چند نمونه شعر دارد. (۵) اشعاری که در واقع از شاعران کهن که تعابیر بدبینانه‌ای دربارة زنان دارند، انتقاد کرده است. اما پس از چندی این مسائل به حجاب و آزادی زنان کشیده شد. شاعران متجدد دورة مشروطه، مسائل مختلفی را در هم آمیختند، در حالی که با اندکی دقت، روشن می شد که هدف اساسی آنها برداشتن حجاب است. سه شاعر دورة میانی مشروطه تا رسمی شدن کشف حجاب، یعنی عارف، عشقی و ایرج میرزا، در این مسأله پیشگام بودند. اما در مقابل شاعران دیندار، کوشیدند تا افزون بر استفاده از تعابیر ادبی، شرعی بودن حجم حجاب و نیز فواید اجتماعی آن را در شعر خود گوشزد کنند. شیخ یوسف گیلانی با اشاره به آن که زن اردشیر تا چه اندازه به عفت و حجاب خویش پای بند بود،به شعر ایرج میرزا شاهزاده اشاره می‌کند که :«اما شاهزادگان امروزی، شعر می گویند و برخلاف دیانت افسانه می‌بافند.»

با بالا گرفتن نهضت مشروطه و رواج روزنامه نگاری به سبک غربی، حجاب مورد توجه قرار گرفته و کسانی به آن حمله آوردند اما بیست و پنج سال طول کشید تا رضا شاه که مجری طرح کشف حجاب بود آن را به صورت قانون درآورد. در مقابل شاعران دیندار به دفاع از مسئله حجاب پرداخته و بخشی از ادبیات فارسی آن دوره از ایران شامل این مبحث گردید.

 

پوشش در شعر شعرای مدافع حجاب پس از مشروطه

۱-   اشرف الدین حسینی و شعر حجاب

اشرف الدین حسینی (م ۱۳۱۳ش/۱۳۵۲ق) معروف به نسیم شمال از شاعرانی است که در برزخ سنت و تجدد سیر می‌کند. وی اشعاری دارد که نشانگر داغ بودن بحث حجاب در روزگار وی است و او طبعاً به عنوان فردی روحانی و دیندار، از حجاب جانبداری می‌کند که چند بیت از اشعار وی را ذکر می کنیم:

زن‌های مسلمان را آیین حجاب امروز

باید که به رخ گیرند در کوچه نقاب امروز
باید که به رخ گیرند در کوچه نقاب امروز

قانون حیا بر خلق چون هست ثواب امروز

البته حجاب زن باشد ز کتاب امروز

 

از بهر رسول الله آیات حجاب آمد

 

باید که بگیرد رو هر زن که مسلمان است

زیرا که حجاب زن معلوم ز ایمان است

هم عصمت و هم عفت در پردة نسوان است

قانون حیا مسطور در سورة قرآن است

 

قرآن خدا حجت اندر همه باب آمد

 

ما ملت ایرانی امروز مسلمانیم

هم شیعة اخلاص و هم تابع قرآنیم

جز قاعده اسلام ما هیچ نمی دانیم

در روز قیامت هم جویای شفیعانیم

 

بر ما ز حجاب امروز آیات کتاب آمد

 

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حجاب
 • مقاله حجاب در اسلام
 • مقاله بررسی مبانی حجاب و عفاف در قرآن
 • تجربیات مدون حجاب و نهادینه سازی آن در مدارس
 • تحقیق حجاب
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.