مقاله پیشگیری از آلودگی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله پیشگیری از آلودگی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله پیشگیری از آلودگی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

معرفی پیشگیری از آلودگی   ۱
تجارب ۳M   ۲
جلوگیری از آلودگی   ۷
برخی مواد به سختی دور ریخته می شوند   ۱۳
علم در گذر تاریخ   ۱۵
انقلاب صنعتی   ۱۷
آسیبهای ناشی از صنعتی شدن   ۲۳
جلوگیری از آلودگی چیست؟  ۲۵
تعریف زباله   ۲۷
تعریف جلوگیری از آلودگی   ۳۰
اصطلاحات دیگر   ۳۲
تجدیدپذیری   ۳۴
سلسله مراتب جلوگیری از آلودگی   ۳۷
بازیابی و جلوگیری از آلودگی  ۴۰
 اخلاق زیست محیطی   ۴۲
پایایی   ۴۵
ارزیابی سیکل عمر   ۴۸
فاکتورهای جلوگیری از آلودگی   ۵۴
کاربردهای ارزیابی سیکل عمر   ۶۷
طراحی استراتژیک یک واحد   ۶۸
توسعة تولید   ۷۲
انتخاب و اصلاح فرایندها   ۷۶
ادعاها جهت افزایش فروش و تبلیغات   ۸۵
برچسبهای زیست محیطی   ۸۶
استفاده از مدل کامپیوتری در ارزیابی سیکل عمر   ۹۱

تجارب ۳M 

کمپانی ۳M، یک شرکت چند ملیتی بسیار مهم است با بیش از ۱۳۰ مکان صنعتی در ایالات متحده بعلاوة تعدادی دیگر در۴۱ کشور که تولید میکند هر چیزی را از نوع با کیفیت و سحر آمیز آن علاوه بر دارا بودن عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های مایحتاج مصرف کننده ها، ۳M همچنین یکی از بزرگترین تولید کننده های زباله بود از سمی گرفته تا غیر سمی نه تنها در ۳M زباله ها از فرایندهای صنعتی تولید میشوند بلکه آنها همچنین در ضمن پردازش و عملکرد روی کالاها و مواد شیمایی که در تولیدات ۳M شرکت دارند نیز تولید میشود و تولید میشوند در ضمن حمل و نقل مواد خام به کارخانه صنعتی و  در راستای کامل شدن فرایند تولید از کارخانه تا اینکه بدست مصرف کننده برسد و پس از رفع نیاز مصرف کننده تا اینکه توسط او دور ریخته شود .

زباله ها همچنین تولید میشوند در  پردازشها و عملکرد روی کالاها و مواد شیمیایی که شرکت دارند در تولیدات ۳M و در حمل و نقل مواد خام به کارخانه صنعتی و در راستای تکمیل تولیدات از کارخانه تا مصرف کننده و پس از آنکه مصرف کننده کار خود را با تولیدات به انجام برساند و آنها را دور بریزد .۳M ،‌ علاوه بر تعداد زیادی از فعالیتها شروع کرده بود به رسیدگی  به کارهای مدیریتی ناشی از افکار عمومی .کمی دور تر از سال ۱۹۶۰ و نزدیک سال ۱۹۷۰ بوجود آمد یک صدای بلند و رسایی توسط عموم جامعه برای نظافت کردن محیط زیستمان و جلوگیری زیانهای بیشتر .

کنگره بسرعت تصویب کرد ماده‌هایی از قانون مهمی که طراحی شده بود که این عمل را به انجام برساند .

این قانون مشتمل بود بر اصلاح امور وابسته به پاکیزگی هوا (AAA) در سال ۱۹۶۷، خط مشی ملی مربوط به محیط زیست (NEPA) درسال ۱۹۶۹ ، اتحادیه کنترل آلودگی آب (FWPCA) در سال ۱۹۷۲ ، فعالیت مربوط به آب نوشیدنی سالم (SDWA) در سال ۱۹۷۴ ، و اتحادیه کنترل مواد سمی (TSCA) و منابع از بین نرفتنی و فعالیتهای بازیابی (RCRA) در سال ۱۹۷۹ .این موارد و قانونهای دیگر محیط زیست با توضیحات بیشتر در فصل ۴ ارائه خواهد شد .

در نتیجة فشارهای  افکار عمومی، صنایع پیشاپیش دیگران شروع کردند به امتحان کردن راههایی برای برخورد با زباله هایشان ( برای بهتر شدن شرایط زیستی) برای کاهش مقدار زباله هایی که تولید میکردند .هنگامیکه شرکت ۳M شروع کرد به بررسی مدیریت زباله های شرکت فهمید که آنها هرگز نتوانستند به هدف پاکیزگی محیط زیست در ضمن برخورد به زباله ها برسند .بیشتر تکنولوژیهای برخورد با زباله ها نمیتوانند زباله ها را از بین ببرند اما میشود آن را از مقداری به مقدار دیگری  بطور نسبی تغییر داد . با درنگ در مسألة آلودگی احتمالی.در نتیجه ۳M تصمیم گرفت به جلوگیری از زباله از هنگامیکه تولید میشود در مکان اولیه که تنها حل عملی آن بود .

در سال ۱۹۷۵ کمپانی شروع کرد به آشنا کردن کمپانی های هم عرض با برنامه های جلوگیری از آلودگی و معرفی شد اتحادیه ای جدید با خطی مشی جلوگیری از آلودگی درمکان تولید آن هر جا و هر زمانیکه امکان پذیربود .

این رویة جدید ادعا میکند که ۳M :‌

– حل خواهد کرد آلودگی محیط زیست شخصی و مشکلاتی که زمان زیادی از آن میگذرد .-جلوگیری خواهد کرد از آلودگی در مکان اولیة تولید هر کجا و هر زمان که امکان پذیرباشد .-توسعه خواهد داد تولیداتی را که کمترین تأثیر مخرب روی محیط زیست داشته باشند .-نگهداری و محافظت خواهد کرد از منابع در ضمن آبادی سازی و سایر روشهای مقتضی .-این اطمینان وجود دارد که قابلیتها و تولیدات آن در سراسر ایالات متحده و دولتهای محلی یافت میشوند و آیین نامه ها و مقررات آن نیز مورد پشتیبانی قرار خواهند گرفت .

-آژانسهای دولتی وسازمانهای دفتری هر جا که ممکن باشد در فعالیتهای مرتبط به محیط زیست دخالت میکنند .

بدین ترتیب جلوگیری از آلودگی پایة خط مشی تمام رفتارهای زیست محیطی ۳M میباشد.

کاربرد و دانستن رفتار زباله ها متقدم و پایه ای میباشد نسبت به مدیریت زباله ها .

۳M در ابتدا نگاه میکند به کاربردی بودن و امکان پذیر بودن فرایند های اصلاح، بازیابی ، احیا و افزایش راندمان .

هدف سازمان جلوگیری از آلودگی ۳M پرداختن به برنامه ای است که جلوگیری از آلودگی را بعنوان مشی شرکت در سراسر آن از مدیریت تا آزمایشگاه تا کارخانجات صنعتی میشناسد .

آن پایه ریزی شده بر این اساس است که جلوگیری از آلودگی می پردازد به مولفه های سود از گذار پرداخت به محیط زیست و کاهش رفتارهای پر هزینه و انهدام زباله، کار برد صرفه جویی ، توسعه کیفیت محصولات و مشارکت مثبت بیشتر .

برنامة ۳P را ، موفق بوده است . و شرایط ادغام کامل سیستمهای مدیریتی زیست محیطی با کیفیت و آفرینش فرهنگ مشارکت حساس به محیط زیست در ۳M ایجاد کرده است .

مهندسین محیط زیست تعئین شده اند برای اشتغال در واحدهایی که تسهیل کنند مشارکت در برنامه های ۳P ، کارمندان جایزه داده میشوند برای شناسایی روشهایی برای جلوگیری از تولید زباله یا روشهایی برای بازیابی مواد و کنفرانسها و همایشهایی برقرار میشود در سراسر شرکت بوسیله گروههای کارمندی تا به تبادل نظر در مورد جلوگیری از زباله بپردازند .

هرسال تقریباً ۱۲۰ میلیون دلار بودجة ۳M برای تحقیق و توسعة مرتبط با صادرات محصولات زیست محیطی که در بر می گیرند کاهش آسیب به محیط زیست از طریق اصلاح تولیدات و فرایندها .

این فعالیتها در بر گرفته است ۲۰ درصد مصرف انرژی و ۳۵ درصد تولید زباله را در سال ۲۰۰۰

برنامه های ۳M شامل قطع ۵۰% تولید زباله و کاهش ۹۰% رها کردن زباله در محیط زیست بوده است نه تنها این نتیجه گیری در کاهش فشار بر محیط زیست مهم بوده است بلکه کمپانی بدست آورده است پس انداز بیشتر از ۱۵۰ میلیون دلار بوسیلة کاهش هزینه های تولید انرژی ،اصلاح فرایند های شیمیایی و رفتار زباله ها .

 جلوگیری از آلودگی

۳M فقط یک نمونه است از چگونگی بررسی محدود روش برخورد یک کمپانی با مشکلات آلودگی که راهنماست بسوی توسعة زیست محیطی بزرگ و به همان اندازه پس انداز هزینه ها برای شرکت .

تعداد زیادی از شرکتهای دیگر همچنین به سمت درک حقیقی جلوگیری از آلودگی برای پرداختن موثر به آن آمده اند .

برخی مواد به سختی دور ریخته میشوند

100,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله آلودگی هوا
 • مقاله آلودگی هوا
 • مقاله مواد زائد بیمارستانی
 • مقاله بازیافت مواد پلاستیکی ،تولید نایلون از زباله های شهری
 • مقاله بررسی تأثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.