مقاله چدن های مقاوم به اکسیداسیون و حرارت حاوی آلومینیوم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله چدن های مقاوم به اکسیداسیون و حرارت حاوی آلومینیوم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله چدن های مقاوم به اکسیداسیون و حرارت حاوی آلومینیوم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه  (۱)
چدن های خاکستری آلومینیوم دار…(۲)
چدن های داکتایل آلومینیوم دار…(۸)
ذوب و ریختگری چدن های آلومینیوم دار(۹)
کلیاتی در مورد تولید چدن های آلمینوم دار(۱۱)
اثر آلومینیوم در چدن..(۱۳)
نکات ریختگری.(۱۵)
رفتار اکسیداسیونی در دماهای بالا…(۲۰)
تجهیزات ذوب وقالبگیری..(۲۹)
مواد لازم…(۳۰)
نحوه آزمایش(۳۰)
مراحل عملیات..(۳۰)
نتایج آزمایش(۳۱)
منابع ومآخذ..(۳۳)
ریز ساختار ها…(۳۴)

مراجع:

 [۱] Martinez , F.l ., Stefanescu, D.M,  Properties Of  Compacted / Vermicular Graphite Cast Irons In The Fe_C_Al System produced By Ladle & In_mold treatment , AFS Trannsactions ,vol 90,P 39_46,1982

][2]Elliott , r ., Special Purpose white & Alloy cast  Irons  , cast  Iron Thechnology  , ۱۹۸۸

[۳]  wada, h ., Nitride Formation ISolide cast Iron , AFS  Transactions vol 81, p482_ 492,1973

[4] Walton , C.F ., Iron casting handbook , P 427_485,1981.

[5] Uhlig, H.H , Corrosion & Corrosion Control  ,  ۱۹۷۱

[۶]ریختگری پیشرفته ، جلد اول ، تألیف : پروفسور جان کمبل ، مترجمین : دکتر سید محمد علی بوترابی و مهندس صابر بالی (مرکز تحقیقات ریختگری)ص: ۲۵۹ـــ۲۴۶

مقدمه:

چدنهای آلومینیوم دار در دو نوع خاکستری و داکتایل وجود دارند. در یکی از انواع آلومینیوم جایگزین سیلیسیم میشود و در نوع دوم آلومینیوم علاوه بر سیلیسیم در چدن حاضر است. این چدنها بخاطر داشتن عناصر آلیاژی نسبتا ارزان و مقاومت خوب در برابر حرارت وخزش در گستره دمائی ۵۷۰ تا ۹۸۰ درجه سانتیگراد مورد توجه قرار گرفته است.

مقاومت در برابر حرارت بصورتی است که در چدنهای حاوی آلومینیوم لایه نازک اکسیدی نفوذ ناپذیر وچسبنده ای تشکیل میشود که از نفوذ اتمهای اکسیژن به درون فلز جلوگیری میکند.

متاسفانه ریختن چدنهای آلومینیوم دار دشوار است ،زیرا در دمای ذوب ریزی چدن ،آلومینیوم بسیار فعال است. تماس آلیاژ مذاب با هوا و رطوبت باید به حداقل برسد تا از تشکیل سرباره فلزی ،سطح ناصاف و قطعه ناسالم جلوگیری میشود. فرآیندهای تولید این آلیاژ در حال تکامل اند.

 مقدار آلومینیوم انی چدنها بین ۰ تا ۱۲ درصد است . آزمایشهای اکسایش در دماهای ۸۰۰ ،۹۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۱۰۰ انجام شده است. مقدار آلومینیوم ،بر گرافیته شدن چدنهای خاکستری و داکتیل تاثیر میگذارد. اگر مقدار آلومینیوم کمتر از ۷ درصد باشد در حین انجماد گرافیت تشکیل میشود. بین ۷ و۱۸ درصد آلومینیوم فاز کاربیدی پایداری ایجاد میشود و قطعات ریختگی اساسا فاقد گرافیت هستند. چدنهای حاوی ۱۸ تا ۲۵ درصد آلومینیوم با ریزساختار گرافیتی ریز منجمد میشوند اگرچه مقدار کربن محلول در مذاب کاهش می یابد. ماشینکاری چدنهای آلومینیوم راحت است و قطعات سالمتری تولید میشود.

چدنهای آلومینیوم دار به دو دسته تقسیم میشوند:

۱_ چدنهای حاوی ۱ تا ۷ درصد آلومینیوم

۲_ چدنهای حاوی  ۱۸ تا ۲۵ درصد آلومینیوم

مطلوب ترین ریزساختار برای پایداری در دماهای زیاد ترکیبی از فریت و گرافیت است و اگر زمینه کاملا فریتی نباشد آنها را در ۹۳۰ تا ۱۰۴۰  درجه سانتیگراد تابکاری میکنند تا سمنتیت باقی مانده در آنها تجزیه شود وپایداری ساختاری افزایش یابد.

چدن های خاکستری آلومینیوم دار:

آزمایشهای خوبی بر روی چدنهای آلومینیوم دار کم سیلیس انجام شده است . آنها با آزمایش بر روی سه نوع چدن کم آلومینیوم و دو نوع چدن پر آلومینیوم نشان دادند که مقاومت چدنهای خاکستری در برابر اکسایش در هوا در دمای ۶۵۰ تا ۷۸۰  با افزایش مقدار آلومینیوم بشدت افزایش می یابد.

ولی با افزایش آلومینیوم خواص کششی در دمای محیط کاهش می یابد ولی این خاصیت در دمای بالا زیاد کاهش نمی یابد.

 با افزایش مقدار آلومینیوم زمان شکست تحت تنش در دماهای بیشتر از ۵۰۰ درجه سانتیگراد افزایش می یابد .(شکل های ۲ ،۳ و۴ ).از مقدار آلومینیوم بر خواص مکانیکی چدنهای داکتایل در دمای تا ۹۸۰ درجه آزمایش شد. چدنهای آلومینیوم دار با چدن خاکستری غیر آلیاژی چدن داکتایل غیر آلیاژی با چدن خاکستری با ۵٫۹% آلومینیوم و چدن خاکستری با %۲٫۵ آلومینیوم مقایسه شدند. (جدول ۱۷ ).

 داده های ارزشمندی از چدنهای داکتایل و خاکستری آلومینیوم دار بدست آمده اند تا مبنایی برای انتخاب اقتصادی ترین ترکیب شیمیائی برای کار در دمای ۶۵۰ تا ۹۸۰ درجه سانتیگراد باشد..

 

کاربردهای چدن خاکستری آلومینیوم دار :

۱)   چند راهه های موتور دیزل را با موفقیت از دو جنس مختلف در ماسه ریخته اند ، یکی با %۲ آلومینیوم ، %۲ سیلیسیم ، %۲٫۸ کربن.

۲)   روتورهای ترمز دیسکی ساخته شده از چدن خاکستری آلومینیوم دار از آزمون های کنترل کیفیت سربلند بیرون آمدند و در برابر ترک خوردگی حرارتی مقاومت عالی از خود نشان دادند مقاومت این چدن برابر سایش نسبت به مقاومت چدن خاکستری استا ندارد بیشتری بود.

۳)   چدن خاکستری آلومینیوم دار بدون کاربید ریخته شده در ماسه در پخش کننده دود خروجی از توربین بود که ضخامت دیواره های آن به ۳٫۲ میلیمتر میرسید که در یک موتور توربینی نمونه آزمایش شده و خواسته های مکانیکی و مقاومت در برابر اکسایش را برآورده کرده خواص چدنهای آلومینیوم دار در دمای زیاد ، با افزودن ۱ یا ۲ درصد مولیبدن بشدت بهبود می یابد.

دیکنسون نشان داده است که با افزودن ۵٫۲ درصد آلومینیوم و %۱٫۲ مولیبدن به چدن خاکستری حاوی ۲٫۷۵ تا ۳٫۱ درصد کربن میتوان خواص مکانیکی در دمای زیاد را بهبود بخشید

چدن های داکتایل پر آلومینیوم :

 این نوع چدن ها مقاومت خوبی در برابر اکسایش دارند وخواص مکانیکی آنهانسبت به چدنهای خاکستری پرآلومینیوم بهتر است . بهبود خواص چدن داکتایل در دمای زیاد بدلیل افزودن ۵ تا ۶ درصد آلومینیوم و در حدود ۲ درصد مولیبدن ذکر شده است .

با ترکیب سیلیسیم زیاد و آلومینیوم و مولیبدن تولید میشود که برای کاربردهای دمای بالا بسیار عالی اند و مشکلات تولید چدنهای داکتیل حاوی ۵ تا ۶ درصد آلومینیوم همراه نیست.

اسپونسار، شولتز و راندل درباره چدنهای داکتیل پر آلومینیوم آزمایش انجام دادند و نتیجه گرفتند که مناسب ترین چدن داکتیل برای کاربردهایی که مستلزم مقاومت در برابر اکسایش می باشد چدنی با ۴ درصد سیلیسیم ۰٫۵ تا ۱ درصد آلومینیوم و ۲ درصد مولیبدن است.

 چدن داکتایل شده با ۵٫۵% آلومینیوم و %۳ سیلیسیم و%۲ مولیبدن برای کار در دماهایی بالاتر از ۸۲۰ درجه مورد بررسی قرار گرفته است. آهنگ اکسایش این نوع چدن بسیار اندک است و خواص کششی آن در دماهای تا ۹۲۵ درجه خوب است (جدول ۲۰ ).

ذوب و ریخته گری چدن های آلومینیوم دار:

40,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله چدن
 • مقاله چدن خاکستری استنیتی
 • پایان نامه چدنهای پرسیلیسم مقاوم به خوردگی
 • مقاله بررسی پدیده سایش (Wear) به عنوان یک معضل در صنعت
 • مقاله چدن های پر آلیاژ
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.