مقاله چکیده ای از تجربه و سخنان بزرگان جهان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله چکیده ای از تجربه و سخنان بزرگان جهان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله چکیده ای از تجربه و سخنان بزرگان جهان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

تجربه و سخنان   ۱
بزرگان جهان   ۱
مقدمه :   ۳
فصل اول :   ۵
تجربه و سخنان بزرگان جهان   ۵
اخلاق ، ادب ، علم ، نیکی ، عقل   ۵
فصل دوم :   ۷
امید ، آرزو ، جوانی ، لذت   ۷
فصل سوم :   ۱۰
اندیشه ، تفکر ، هدف   ۱۰
فصل چهارم :   ۱۷
اراده ، پشتکار ، تصمیم ، استقامت   ۱۷
فصل پنجم :   ۱۹
پول ، مال ، ثروت   ۱۹
فصل ششم :   ۲۰
تملق ، عیب ، غرور ، قاطعیت   ۲۰
فصل هفتم :   ۲۲
دشمن ، حسادت ، بدگوئی ، ایمان   ۲۲
فصل نهم :   ۲۵
زمان ، وقت ، پیری ، مرگ   ۲۵
فصل دهم :   ۲۸
همسر ، مادر ، ازدواج   ۲۸
فصل یازدهم :   ۳۹
زندگی ، ارتباطات ، موفقیت ، اجتماع   ۳۹
فصل دوازدهم :   ۵۰
سعادت ، خوشبختی ، شادمانی ، آرامش ، لبخند   ۵۰
فصل سیزدهم :   ۵۵
آزادی ، تندرستی   ۵۵
فصل چهاردهم   ۵۸
عشق ، دوست ، محبت   ۵۸
فصل پانزدهم :   ۶۸
ترس   ۶۸
فصل شانزدهم :   ۷۱
کار ، عمل   ۷۱
فصل هفدهم :   ۷۲
کتاب ، نویسنده ، مطالعه ، تجربه ، هنر ، هوش ، هنرمند   ۷۲
فصل هیجدهم :   ۷۵
انسان ، مردم   ۷۵
فصل نوزدهم :   ۸۶
گذشته ، آینده ، حال   ۸۶
فصل بیستم :   ۹۰
صحبت کردن ، سخنوری   ۹۰
فصل بیست و یکم :   ۹۹
گوناگون   ۹۹
منابع :   ۱۱۳
نکته های ظریف :   ۱۱۴

اخلاق ، ادب ، علم ، نیکی ، عقل

–    یک روز جوانی از سقراط پرسید : استاد چگونه می توان عاقل و خردمند شد سقراط در جوابش گفت : با من بیا سپس او را با خود به کنار رودخانه ای برد و آنگاه سر وی را به دست گرفت و زیر آب فرو کرد به طوریکه جوان نزدیک بود خفه شود و بعد او را رها کرد هنگامی که شاگرد جوان حالش جا آمد و توانست نفس بکشد سقراط از او پرسید . وقتی که زیر آب بودی تنها آرزویت چه بود مرد جوان جواب داد هوا آنگاه سقراط به او گفت : اگر عقل و خرد را نیر به همانگونه بطلبی که هوا را آرزو کردی پس آن را خواهی یافت .

–         زبان را با موافقت عقل بکار انداز و در حد و اجازه عقل سخن بگوئید .

–         عقل به منزلة دستگاه گیرنده است و زبان به منزله دستگاه فرستنده .

–         عاقل آنچه را که می داند نمی گوید ، ولی آنچه را که می گوید می داند .

–    فقط کسی می تواند از ادب و تربیت عالی خویش دم بزند ، که در برخورد با مردم بی ادب و بی تربیت مؤدب باقی بماند .

–         اهل علم باش و مغز خود را بیشتر از جسم خود به کار بگیر .

–         انسان عاقل همیشه از بد گوئی هایی که از او می شود استفاده می کند .

–    جمعی در انتظارند که پیشوایی ظهور کند و آنان را به راه راست هدایت نماید ، حال آنکه پیشوایی مهمتر از عقل و خرد نیست . خوبست همه او را فرمانبری کنیم .

–         کسیکه عقل را بر احساساتش غلبه دهد قوی ترین انسان روی زمین است .

–         همه چیز چون بسیار شود خوار و ارزان گردد مگر علم و دانش که هر چه بیشتر شود عزیزتر باشد .

–         اخلاق می تواند جانشین علم و مال و مقام و زیبایی و سایر مزایا باشد . اما هیچ نعمتی جای آنرا نمی گیرد .

–         اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز کلامی به زبان نمی آورند که احساسات دیگران را جریحه دار سازند .

–         شر با شر خاموش نمی شود چنانکه آتش با آتش . بلکه شر را خیر فرو نشاند و آتش را آب .

–    سعی نکنید وقتی کسی از شما عیب می گیرد و به شما حمله می کند . متقابلاً عیوب او را مقابل چشمانش بیاورید و بدیها او را به رخش بکشید و بر عکس سعی کنید در همان حال و جو نقاط مثبت اخلاقی و سیرتی او را برای جمع و خودش بازگو کنید .

–         نیکی چیزی است که بیش از هر چیز مردم را خلع سلاح می کند .

–         ادب چیزی غیر از گفتار و رفتار توأم با مهربانی نیست .

فصل دوم :

امید ، آرزو ، جوانی ، لذت

–    انسان هر کاری که می کند یا برای رسیدن به لذت است یا برای رها شدن از رنج ، مرتباً از اهرم رنج و لذت در هر کاری استفاده کنید .

–         هر چه آرزو دارید قبل از خواب به ذهن بدهید .

–    فعالیت اساسی و پر بار شما در زندگی هنگامی مثمرثمر خواهد بود . که شما در هر لحظه از عمر از کاری که می کنید لذت ببرید .

–    بیچاره ترین مردم در زمین آنانی هستند که رویایی در ذهن نمی پرورانند . پس همیشه رویایی در ذهن داشته باشید ، زیرا اهداف از رویاها ریشه می گیرند .

–         انتهای آرزوی یک نفر این است که مورد تحسین و تشویق قرار گیرد .

–         راه نفوذ در دیگران دانستن آرزوهایشان است .

–         شما فقط یکبار زندگی می کنید . بنابراین عمر خود را به انجام کارهایی بگذرانید که دوستاشان دارید .

–    فقط سعی کنید از آنچه اکنون دارید تا آنجا که می توانید لذت ببرید ، اگر به جای آنکه به آنچه نمی توانید انجام دهید به آنچه قادر هستید انجام دهید توجه نمائید حتماً خوشی بیشتری خواهید داشت که شما را متعجب می کند .

–         افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند .

–    استعداد چیزیست که در جوانی پیدا می شود ، اگر آنرا تربیت کردید و در صدد تقویت آن برآمدید مانند بذری که در مزرعة خوب کاشته شده باشد محصول خواهد داد و اگر آن را به حال خود گذاشتید و تربیت نکردید مانند تخمی که در زمین شوره زار افتاده باشد از بین می رود و محصول نمی دهد .

–         براستی پیران جوان و جوانان پیر در دنیا بسیارند .

–         گناهان روزگار جوانی را می توان در سیمای پیری خواند .

–         برای انسان آرزو و امید همچون آب برای ماهی است .

–    بیشتر ما همیشه نیمه خالی لیوان را می بینیم . و تمام توجه خود را به آنچه که نداریم معطوف می کنیم و از آنچه که داریم غافل مانده لذت نمی بریم .

–    گروهی از ما آنچنان حواسمان به چیزهایی که نداریم معطوف  است که دیگر
نمی توانیم از آنچه که داریم لذت ببریم .

–    سعی نمائید در بارة آنچه که مردم می خواهند صحبت کنید و طریقی که به آنها نشان دهید تا بدان وسیله به آمال و آرزوی خود برسند .

–    انسان کار می کند تا از زندگی لذت ببرد و کار نمی کند که وقتش را پر کند و از طرف دیگر خوشبختی واقعی از آن کسی است که هنر برقراری توازن بین کار و تقریح را بلد باشد .

–         هر کس از ستایش و تمجید لذت می برد .

–         به خاطرتان داشته باشید هر تغییری که آن را لازم دارید باید در ذهنتان با خوشی و لذت ارتباط یابد .


فصل سوم :

اندیشه ، تفکر ، هدف

–         نگرشها مهمتر از واقعیتها هستند .

–         عدم برنامه ریزی فردا را برای ما دشوارتر از آنی می سازد که باید باشد .

–    وقتی هدفی را مشخص می کنید از خود بپرسید بهای احتمالی آن چه می تواند باشد . و بعد اینکه آیا راضی به پرداخت این بها هستید بدین ترتیب وقتی می دانید که برای رسیدن به هدف ناگزیر از پرداخت این بها هستید خود را برای آن آماده کرده و در مقابلش شوکه نخواهید شد . شوخی می گفت : اگر فکر می کنید گران است منتظر بمانید ، تا صورتحساب تلاش نکردنتان برسد .

–         سرنوشت و آینده ما همان است ، که ما می اندیشیم و فکر می کنیم .

–         مطلقاً منفی فکر نکیند ، هر کاری به شما گفتند بگوئید می توانم بله .

–    من اندیشة خود را در معرض این فکر مسخرة رندانه قرار نمی دهم که هر چه بر سر آدمی میاید خیر و صلاح اوست ، بلکه برانم که هر کسی از پیشامد بهترین وجه استفاده کند ، مانند انسان خوب و فرزانه ای عمل کرده است .

–    ورزشکار معروف فنلاندی و دارندة شش مدال طلای المپیک می گوید : من همه چیزم را مدیون ذهن خود هستم ، ذهن من همه چیز من است و عضلات من چیزی جز توده هایی از لاستیک نیستند .

–         ذهن ما گرانبها ترین دارایی ماست . هیچوقت نگوئید چیزی از من گذشته .

–         تفکر مشکلترین کارهاست و از این روست که تنها معدودی از انسانها به آن می پردازند .

–    اگر احساس بی منزلتی می کنید همین گونه اید . اگر فکر می کنید که بازنده خواهید شد می شوید . اگر دوست دارید که برنده باشید ،  اما فکر می کنید که  نمی توانید مطمئن باشید که نمی توانید . و بالاخره اگر فکر می کنید که شکست خواهید خورد می خورید . اغلب مشکلات ما در واقع ناشی از فقدان تفکر است .

–    مردی که برای اولین بار اصطلاح تفکر مثبت را بکار برد این مطالب را اینگونه بیان کرده است : هم آنانی که خود را ناتوان می دانند درست می اندیشند ، و هم آن دیگرانی که خویشتن را توانا می انگارند .

–         در صحبتها و احیاناً در مباحثاتتان همیشه تأکید کنید که هر دو یک مقصود و یک هدف دارید منتهی راه رسیدن به آن متفاوت است . همیشه سعی کنید به طرف بگوئید : آری ، بله حتی المقدور او را از گفتن کلمة نه باز دارید . زیرا در غیر این صورت او حاضر نیست حرفش را کنار بگذارد و غرورش را زیر پا بگذارد .

–    تفکر مثبت هیچ تضمینی به شما ارائه نمی دهد . اما امکانی به وجود می آورد که از حداکثر توان خود بهره بگیرید . آینده شما بستگی به اندیشه های هشیار شما دارد .

–    یک تمرین سریع طرح ریزی اهداف : بنشینید تکه کاغذ بزرگی را در دست بگیرید و هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت خود را هم در رابطه کاری و هم در زندگی خصوصی یادداشت کنید . این را مشخص کنید که چه تعداد از این هدفها واقعگرایانه و قابل دسترس هستند و چند تا از آنها فقط رویاهایی آرمانی محسوب می شوند . هیچیک از رویاهایتان را به سادگی نادیده نگیرید قبل از اینکه آنها را واپس بزنید و دور بریزید . بیشتر دربارة امکانپذیر بودن آنها فکر کنید تا متحمل بودن آنها بخاطر داشته باشید اگر تلاش کنید هر چیزی امکانپذیر خواهد بود و اگر تلاش نکیند هیچ تغییری حاصل نخواهد شد افق ذهنتان را گسترش دهید .

–    اگر همیشه منتظر بدترین ها باشید به احتمال زیاد همان پیش بینی بد به وقوع خواهد پیوست . سعی کنید بیشتر به پیشامدهای خوبی که ممکن است برایتان رخ بدهد فکر کنید .

–    در  جمله های انتقادیتان از باید و نباید استفاده نکنید و سعی کنید بیشتر از کلمة فکر نمی کنید یا فکر می کنم اینجور بهتر باشد استفاده کنید .

–         هر آنچه ما هستیم نتیجه افکاری است ، که داشته ایم .

–         مهم چیزی است که فکر می کنیم هستیم .

–    اگر شما همیشه کارهایی را انجام دهید که طبق عادات انجام می دادید ، همیشه نتایجی را خواهید گرفت که طبق عادات می گرفتید ، اگر کاری را که انجام
می دهید در راستای هدف شما نیست باید کاری دیگری انجام دهید .

–         کسی که بدون فکر کردن حرف می زند ، صیادی را ماند که بدون نشانه گرفتن تیر خالی کند .

–    اساس بدبختی و گرفتاری فرد و بزرگترین جلوگیری که او را از پیشرفت باز می دارد ، نبودن هدف مشترک و یک راه زندگی واضح برای اوست .

–         به جای گفتن « مطمئناً » و یا بدون شک و دیگر نظایر آن بگوئید فکر می کنم و یا تصور می کنم .

–         اندیشیدن آسان است و عمل کردن مشکل . اما مشکلترین کار ما عمل کردن به آن چیزهایی است که می اندیشیم .

–         سعی کنید در آن واحد تنها به یک چیز بیندیشید .

–         امرسون می گوید : مردان بزرگ کسانی هستند که می دانند اندیشه ها بر جهان فرمان می رانند .

–    اندیشه های ما سرنوشت ما را رقم می زنند . آنچه امروز هستیم ثمرة اندیشه های دیروز ماست و فردا چیزی جز اندیشه های امروز ما نیست .

–         پس بزرگ بیندیشید تا بزرگ زندگی کنید .

–         بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی برزگتر از فکر او .

–         جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست .

–         کسی که به فکر انتقام باشد همیشه زخم های خود را تازه نگه می دارد .

–         برای تلفظ کوتاهترین کلمه بله یا نه خیلی بیشتر از یک نطق باید فکر کرد .

–    اگر به خاطر حرف دیگران از دنبال کردن اهداف خود عقب نشینی می کنید . مثل این است که به آنها می گوئید : برای من نظر شما از نظر خودم مهمتر است .

–    هر چه حافظه را به کار گیریم و از آن استفاده کنیم قویتر می گردد . و هر چه بیشتر به آن اعتماد کنیم قابل اعتمادتر می گردد .

–         هر گز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام مده .

–    دیروز در خیابان شما ، چند تا ماشین پراید آلبالویی رنگ دیده اید احتمالاً فقط اگر خود شما صاحب یک پراید آلبالویی رنگ باشید ، متوجه این موضع شده اید و در غیر اینصورت اصلاً چیزی به خاطر نخواهید آورد ، چرا زیرا شما همیشه چیزی را می بینید که در جستجوی آن هستید .

–    پس یاد بگیرید به جای اعتراض نسبت به مسائل به دو چیز فکر کنیم . اول ارائه راه حل برای بهبود شرایط و دوم سازگاری با شریط غیر قابل تغییر .

–    اگر به قصد مسافرت به یکی از آژانسهای فروش بلیط اتوبوس ، قطار یا هواپیما مراجعه می کنید ، نخستین سؤال فروشنده بلیط از شما این است که مقصد شما کجاست ، تا شما این سؤال را به درستی و روشنی پاسخ ندهید بلیط برای شما صادر نمیشود . آیا کسی بدون هدف مبادرت به انجام سفر می کند ، ولی بسیاری از انسانها با ارزشترین بزرگترین و مهمترین سفر خود یعنی سفر زندگی را بدون تعیین هدف و مقصود سپری می سازند .

–    پس درنگ نکنید و از هم اکنون افکار خود را فقط روی اهداف کلیدی خود متمرکز کنید و از نیروی خارق العاده حاصل برای ایجاد یک تغییر مثبت در زندگی خویش کمک بگیرید .

–         همیشه دربارة بهترین پیشامدها فکر کن .

–    اگر چیزی را دوست ندارید آن را عوض کنید و اگر نمی توانید آن را تغییر دهید شکل تفکر و شیوه نگریستن خود را به آن تغییر دهید . تنها در این صورت است که  تمام عالم زیبا و عالی به نظر می رسد و لبخندهای ناخودآگاه از آن دور دستها بر لبان شما ظاهر می شوند .

–         این را باید قبول کرد که همه مانند من نیستند و مثل من فکر نمی کنند .

–         همانطور که جامة کهنه را از تن دور می کنی، اندیشه های کهنه را نیز دور کن .

–    به طور کلی راز موفقیت هر فرد در این است که برای خود هدفی تعیین کرده و آن را دائماً در ذهن خود مجسم ساخته و جزء باورهای خود قرار دهد .

–    تمام افکار خود را روی کاری که دارید متمرکز سازید . پرتوهای خورشید نمی سوزانند ، مگر آنکه در یک نقطه متمرکز شوند .

–    تنها راه دستیابی به سعادت دراز مدت آن است که بر اساس بزرگترین آرمانهای خود زندگی کنیم یعنی هدف واقعی زندگی خود را بشناسیم و طبق آن عمل کنیم .

–         مردم خودشان را با هر چیز خسته می کنند مگر با تفاهم و اندیشه واقعاً چرا ؟

–         زندگی بدون هدف چرخ زندگی را بدست قضا و قدر سپردن است .

–         بدون تعقیب هدفی معین ، زندگی لذت ندارد .

–    فکر کردن بسیار آسان است و عمل کردن بی نهایت دشوار ، هیچ چیز در زندگی مشکلتر از این نیست که انسان افکار خود را به مرحله عمل گذارد .

–    وقتی هدف خود را تشخیص دادید و عزم کردید که به آن برسید ، تمام هم و غم شما باید اندیشیدن در پیرامون این هدف باشد ، مثل معروفی است که وقتی ذره بین را روی کاغذ در برابر نور خورشید بگردانید . جایی از کاغذ را نمی سوزاند ولی وقتی آن را در یک نقطه متمرکز ساختید بی شک آن نقطه را خواهد سوزاند . پس شما هم تمام قوای خود را در نقطة معین برای رسیدن به هدفی که انتخاب کرده اید به کار اندازید یقیناً کامیاب خواهید شد .


فصل چهارم :

اراده ، پشتکار ، تصمیم ، استقامت

 

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.