مقاله کاربرد فلوسنجها در آلومینای جاجرم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کاربرد فلو سنجها در آلومینای جاجرم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله کاربرد فلو سنجها در آلومینای جاجرم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول : خلاصه ای از عملکرد واحد های عملیاتی و کاربرد فلو سنجها در آنها
۱-۱-مقدمه          ۴
۱-۲-بخش یک (واحدهای قرمز)    ۵
۱-۳-خش دو (واحدهای سفید)      ۷
۱-۴-بخش سه (واحدهای جانبی)       ۸
فصل دوم : فلومترهای مغناطیسی    
۲- ۱- اصول کار      ۱۱
-۱-۲- القاء با دو فرکانس     ۱۶
۲ – ۲ – ساختار       ۱۸
۲-۲-۱- لاینرهای سرامیکی         ۲۲
۲-۲-۲- مدارات الکترونیکی و هوشمند       ۲۴
۲-۲-۳- ظرفیت ورنج             ۲۵
۲ – ۳ – کاربردها                  ۲۶
۲ – ۴ – نصب         ۳۱
۲ – ۵ – مشخصات                  ۳۲
۲-۵-۱- مزیتها        ۳۲
 ۲-۵-۲- محدودیتها              ۳۴
فصل سوم : فلومترهای هیدروستاتیک
۳-۱- مقدمهای بر اندازه گیری فلو به روش اختلاف فشار       ۳۷
۳-۱-۱- تئوری برنولی            ۳۷
۳-۱-۲- قانون جذر در جریان سیال     ۴۲
۳-۲- محاسبه قطر اوریفیس       ۴۶
۳-۳- ونتوری ها      ۴۸
۳-۳-۱- لوله های ونتوری      ۴۸
۳-۳-۲- نازلهای جریان          ۵۰
۳-۳-۳- لوله های جریان        ۵۱
۳-۴- لوله پیتوت                  ۵۲
۳-۵- مشخصات صفحه اورفیس     ۵۴
۳-۶- افت فشار دائمی در سیستم           ۵۶
۳-۷- اتصال لوله های فشار از المنت اولیه به وسایل اندازه گیری        ۵۷
۳-۸- مقایسه لوله ونتوری و صفحه اوریفیس           ۵۹
۳-۹-  وسایل اندازه گیری اختلاف فشار     ۶۰
۳-۹-۱- مدرج کردن جریان سنج        ۶۰
۳-۹-۲- انواع وسایل اندازه گیری اختلاف فشار    ۶۲
 ۳-۹-۳- اندازه گیری اختلاف فشار به روش الکتریکی       ۶۴
پیوستها                  ۶۹
منابع                     ۷۲
خلاصه انگلیسی        ۷۳

۱-۱- مقدمه

    در کارخانه الومینای جاجرم انواع مختلفی از سنسورهای ابزار دقیقی مختلف ازلحاظ پارامترها ورنج  مورد اندازه گیری ، شرکتهای سازنده ، دقت مورد اندازه گیری وغیره بکاررفته است که بنده بنا بعنوان پروژه تحقیقاتی خود اندازه گیرهای  فلو را  انتخاب کرده ام.

 فلو میزان مواد عبوری ازخط(گاز، سیال ، جامد‌‌ )درواحد زمان می باشدکه این خطوط ممکن است خط

لوله یا نوار نقاله در رنجهای مختلف و با اشکال مختلف باشد.فلو را به تعبیر دیگرمیتوان همانند جریان

الکتریکی عبوری از یک سیم در نظرگرفت همانطورکه برای اندازه گیری جریان الکتریکی روشهای مختلف (از لحاظ رنج ودقت) وجود دارد دراندازه گیری فلو مواد نیز روشهای زیادی وجود دارد که به شرایط مختلفی وابسته است.

شرایط استفاده از انواع مختلف این فلو مترها به قرار زیر می باشد.

۱- محل نصب در کارخانه که بسته به جنس مواد مصرفی در ساخت فلومتر دارد.

 ۲-رنج اندازه گیری (نسبت میزان فلو در خط).

۳-ارزش اقتصادی ماده مورد اندازه گیری .

۴-دقت مورد نیاز برای ایجاد کنترل کیفیت مناسب در پروسه های بعد از فلومتر.

۵-قیمت اقتصادی انهادر کاربرد مورد نظر .

۶- تعمیر و نگهداری اسان با عمر مفید .

۷-ارائه سیگنال  الکتریکی متناسب با تجهیزات کنترلی .

مثلآدریک مثال بسیارکوچک درکوره های حرارتی باید میزان درجه حرارت تولیدی متناسب با ماده گرم شونده باشد وبرای این نیز میزان مصرف سوخت با هوای احتراق و گرمای تولیدی تناسب دارد و اندازه گیری سوخت وهوا توسط فلومترها صورت می گیرد حال اگر در اثرخرابی  فلومترها (عدم  فلومتر) هوای اضافی وارد سیستم شود برای رسیدن به دمای  مورد نظر باید سوخت  بیشتری وارد کوره  شود ودرنهایت چیزی جزگرم کردن هوای اضافی وهدررفتن سوخت و ضرر اقتصادی نصیب ما نخواهد شد.

ازمورد بالا ما درمی یابیم که تمام تجهیزات اندازه گیری بسیارمهم بوده و دررشد اقتصادی کشوربسیار

مؤثر می باشد.

۱-۲- بخش یک (واحدهای قرمز )

   در این بخش بنده به توضیحات بسیارمختصری درباره واحدهای عملیاتی بخش یک پرداخته، وجود یا عدم وجود فلومترها ونقش انها را درواحدهای مربوط به این بخش تشریح خواهم کرد.دراین واحدها بیشتر خردایش بوکسیت، اهک  و مخلوط  کردن  انها با اب وسود و تهیه دوغاب بوکسیت ودرنهایت انحلال اکسید الومینیوم دردوغاب انجام می پذیرد  و نگاه مختصری به این اعمال همراه با فلوسنجهای کاربردی دراین بخش کرده وبه اهمیت این تجهیزات در صنعت پی خواهیم برد .

    ابتدا درواحد ۰۱ سنگ بوکسیت انتقال داده شده توسط کامیون ازمعادن همجوارتوسط سنگ شکنهای  فکی و چکشی خرد می گردد و ابعاد ریزتراز ۲۰میکرو توسط نوار نقاله به قسمت هموژنیزاسیون و انبار

بوکسیت در واحد ۰۲ انتقال می یابددر ورودی واحد ۰۲ مقدار بوکسیت توسط یک سیستم توزین بر حسب تن بر ساعت اندازه گیری شده واین سیستم درزیرنوارنقاله نصب گردیده وفلوی مواد جامدرا اندازه می گیرد و بعد از هموژنیزاسیون دوباره در همان واحد برای ارسال به واحد ۰۸انبار می شود .

       در واحد ۰۳ نیزسنگ آهکی که از معدن اهک توسط کامیون به کارخانه ارسال  شده توسط یک سیستم سرند به سه نوع سنگ با ابعاد مختلف جدا سازی می شود ودو نوع ان بوسیله نوار نقاله به محل انبارسرباز انتقال یافته ودردو انبار مجزا ذخیره می شود .  درورودی ۰۴ مقدار فلوی اهک توسط سیستم توزین اندازه گیری شده (برحسب تن بر ساعت ) و به کوره ها ارسال می گردد .

     درواحد ۰۴ مقدار کافی اهک برای تآمین نیازهای فرایند در مرحله شیر اهک جهت بازیابی سودسوزآور از گل قرمزدر واحد ۱۴ وهمچنین درمراحل قبل ازانحلال به منظورسلیس زدایی وکاتالیزورانحلال تولید می

شود ودرهرکوره یکی ازدونوع سنگ پخت می شود. دراین واحدازکوره حرارتی مازوت سوزکه اخیرآ دو سوخته نیز شده است (گاز طبیعی) استفاده شده است و میدا نیم که درکوره های حرارتی نسبت ترکیب سوخت وهوا بسته به مقداردمایی ایجادشونده دران کوره دارد که برای این منظور روی خط سوخت مازوت از فلومترهای توربینی و خط هوااز فلومترپیتوت استفاده شده است و میزان ترکیب هوا وسوخت برای ایجاد دمای معین توسط کنترل ولوهای روی خط سوخت و دمپرهای روی خط هوا که قبل از فلومترهانصب شده اند با توجه به میزان فلو تنظیم می شوند و لوپ کنترلی را ایجاد کرده وباعث تنظیم کوره در یک دمای معین درحجم هوای ثا بت خواسته شده می شود. واحد اندازه گیری مورد استفاده برای فلو سیالات و گازها دراین کارخانه بیشتر متر مکعب بر ساعت می باشد .

   در واحد ۰۵ برای تهیه شیر اهک ،آب و آهک را به نسبت خاصی مخلوط کرده وآنرا تهیه می کنیم  برای اندازه گیری میزان اب مصرفی دراین پروسه ازفلومترهای نوع اوریفیس وبرای اهک از فلومترهای چشمی (پیمانه ای)مکانیکی بدون سیگنال  الکتریکی خاصی استفاده کرده و این دو را با هم مخلوط کرده وبااستفاده از پیمانه های آهک، شیراهک را به دانسیته خاصی برای مصرف سایت می رسانند و جهت ارسال به واحد  های مصرفی بعد ازپمپ های سرعت متغییرفلومترهای نوع مگنتی قرار داده و میزان ارسال  ان را به واحد

های دیگر کنترل می کنند.

       در واحد ۰۸ ، بوکسیت هموژنیزه خروجی از واحد ۰۲ و آهک پخته شده خروجی از واحد ۰۴ و محلول  سود سوزآور رقیق درآسیاب استوانه ای شکل مرطوب کاملآ نرم و ریز می گردد و برای این کار سه خط کامل آسیاب پیش بینی شده است و میزان فلوی بوکسیت وآهک برای هر خط جداگانه توسط سیستم توزین و برای سود سوزاور توسط فلومترهای مگنت اندازه گیری شده تا درصد خاصی از این سه مخلوط و دوغاب مورد نظر ایجاد شود .

    در واحد ۰۹ این امکان فراهم می گردد تا بخشی از سیلس فعا ل موجود در اسلاری۱(دوغاب )بوکسیت با مواد پیرامون خود وارد واکنش شده و تبدیل به ترکیباتی غیر فعال در شرایط انحلال شود. برای این منظور  اسلاری بوکسیت را دردرجه حرارت۱۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۸ ساعت نگهداری می کنند و بامحلول سود سوز اور به میزان خاصی که توسط فلومترهای مگنتی اندازه گیری می شود مخلوط وبه  واحد پمپاژ ارسال می گردد.

   درواحد ۱۰پمپاژ توسط چهارپمپ بسیارقوی که به پمپ های گهو۲ معروف می باشد اسلاری بوکسیت

سیلسی زدایی شده با فشار حداقل ۱۴۵ بار به واحد انحلال ارسا ل می گردد در این واحد فلومترها فقط

در ورودی پمپ های گهو بوده و از نوع مگنتی می باشد.

۱- slurries

2- GEHO  (موتورهای جریان مستقیم ساخت هلند با قدرت بسیار بالا میباشند.)

در واحد ۱۱ اسلاری بوکسیت تا دمای ۲۷۰درجه سانتی گراد در کوره های حرارتی (مازوت وگاز)  گرم

می شود و براثر این گرما فشاردرلوله ها زیاد شده و اسلاری از فازمایع به فازگازی تبدیل می گردد و در نتیجه موجب انحلال اکسیدآلومینوم بوکسیت دردوغاب می شود و توسط فلاش تانکهای فشار ان کاهش پیدا کرده ، فشار به اتمسفر و فاز مایع برمی گردد .واحد ۱۱ دارای چهارخط مجزا می باشد در قسمت کوره های حرارتی آن ازفلومترهای توربینی وبرای خروجی مواد ازتانک ذخیره واحد از فلومترهای مگنتی استفاده شده است در ضمن این واحد یک سیستم بسته می باشد که برای پیش گرم شدن اسلاری از بخار گرفته  شده از فلاش تانکها استفاده شده و دمارا قبل از کوره ها به ۲۵۰درجه سانتی گراد می رسانند .در ضمن برای استفاده بهینه از سوخت در بالای کوره بویلری تعبیه شده که تولید بخار می نماید و اب ورودی وبخار خروجی از انها توسط فلومترهای اوریفیس اندازه گیری می شود .

 ۱- ۳-  بخش دو (واحدهای سفید)

    در واحد ۱۲ اسلاری الومینات پس از خروج از واحد ۱۱ توسط سر ریز محلول شستشوی گل قرمز از واحد ۱۴ و همچنین محلول رقیق سود سوزآور به دست امده از فیلتراسیون هیدرات ازواحد۱۷ رقیق می شود تا امکان ته نشین شدن بهتر ذرا ت گل قرمز فراهم می گردد خروجی از واحد ۱۲ توسط فلومترهای مگنتی اندازه گیری می شود .

   در واحد ۱۳و۱۴ محلول لیکور الومینیوم از گل قرمز توسط سر ریز تیکنرها۱و دو مرحله   فیتراسیون جدا شده وگل قرمز به سد باطله فرستاده می شود و محلول لیکورآلومینا به واحد های بعد  ارسال می شود برای ته نشین بهتر و سریعتر در تیکنرها از ماده فلو کلانت استفاده می شود تمام فلومترهای این دو بخش از نوع مگنتی بوده بجز مواردی که برای فلوی آب یا کندانس و بخار از اوریفیس استفاده شده است .

   واحدهای ۱۶و۱۷مربوط به جوانه زدن آلومینا در تانکها می باشد , بعد از جوانه زدن و بزرگ شدن دانه

های الومینا در واحد ۱۷ , الومینا از سود و آب جدا شده توسط فیلتر های درام۲ جدا می شود وبا نوارنقاله

۱- TIKNER  (فرق ان با  TANK در این است که قطر ان از ارتفاعش خیلی بیشتر می باشد.)

۲- DRAM  (نوعی فیلتر استوانه ای برای جدا سازی مواد جامد از مایع توسط وکیوم میباشد.)

به واحد بعدی ارسال می گردد تمام فلومترهای این واحد نیزازانواع مگنتی بوده بجزموارد اندازه گیری آب وبخار و کندانسکه از نوع اوریفیس می باشد.

   خروجی از واحد ۱۷ هیدرات آلومینا نام داشته که توسط سیستم توزینی که در زیر نوار نقاله نصب گردیده است اندازه گیری می شود و در واحد ۱۹ انبار می شود , مجموعه نوار نقاله های انتقال این دو بخش را واحد ۲۰ نامگذاری کرده اند.

   در واحد۱۸ فقط غلظت سود رقیق شده را افزایش داده و از بخاربرای ایجاد حرارت استفاده می کنند.و فلو سنجهای روی خطوط سود مگنتی و روی خطوط اب وبخار اوریفیس میباشد .

      در واحد ۱۹ هیدرات توسط نوار نقاله ها به مخزن  ورودی واحد ۲۱ رفته و در ان واحد هیدرات به پودر الومینا تبدیل می شود واحد ۲۱ شامل چندین برنر۱ (مشعل) بوده که تقریبآ مانند واحدهای پخت سیمان می باشد . تمامی این مشعل ها دوگانه سوز(مازوت وگاز)کار می کنند و تمام فلوسنجهای نصب شده جهت سوخت ورودی به انها از نوع توربینی وبسیاردقیق می باشد . بعد ازتولید, الومینا درسیلوهای واحد۱۵ انبار می گردد و درانجا بارگیری کامیون و واگن انجام می پزیرد فقط در ورودی  هیدرات  به واحد ۲۱ از سیستم توزین نصب  شده در زیر نوار نقاله ورودی استفاده شده است .

 ۱-۴- واحدهای جانبی

        این کارخانه  دارای چندین واحد جانبی جهت کمک به واحدهای اصلی(موجود در بخش ۱و۲ )، می باشد که تک تک به توضیح مختصری در باره انها و فلومترها ی نصب شده در انها می پردازیم .

۱- برای تولید هوای ابزار دقیق (واحد ۲۲) واحدی شامل سه کمپرسور که هوا با فشار ۷ بار تولید می کند وجود دارد و بسته به میزان مصرف هوا در واحدها زمان زیر بار رفتن کمپر سورها تنظیم می شود در ضمن از یک فلو متر اوریفیس برای تعیین میزان هوای مصرفی در خروجی واحد استفاده شده است .

   ۲ – برای تولید بخار مصرفی کارخانه (واحد۲۴ )از سه بویلر استفاده شده است که از سه نوع سوخت (گاز, گازوئیل, مازوت)  برای ان استفاده می شود و برای تنظیم هوای احتراق از فلومتر ونتوری و تنظیم

۱- BEURNER (مجموعه کامل مشعلها را گویند.)

۲- utility

سوخت ان از یک نوع فلومتر توربینی وتنظیم آب ورودی وبخار خروجی از فلومترهای اوریفیس استفاده شده است .

     ۳- برای ذخیره مازوت در کارخانه واحدی وجود دارد (واحد ۳۸) که امور مربوط به تخلیه از واگن یا کامیون ونگهداری وارسال مازوت به واحدهای مصرفی را برعهده دارد درخط خروجی این واحد از یک نوع  مس فلومتر بسیار دقیق استفاده  شده است و مقدار مازوت  ورودی  نیز توسط باسکولها در ورودی کارخانه سنجیده می شود .

   ۴- تهیه اب اشامیدنی, صنعتی, اتش نشانی توسط واحد ۲۳ انجام می گیرد که تمام فلومترهای نصب شده در این قسمت بیشتر از نوع اوریفیس بوده فقط در خروجی اب صنعتی به طرف بویلر های واحد ۲۴ ازفلو- مترهای مگنت استفاده شده است.

۵  – جهت ذخیره سازی سود سوزآور که توسط واگن و کامیون های مخصوص به کارخانه حمل می گردد واحد(۰۶) وجود دارد .آن واحد وظیفه تخلیه,نگهداری وارسال سود به واحد های مورد نیاز را برعهده دارد ودر این واحد جهت ارسال سود به واحدهای دیگر ازفلومترهای مگنت استفاده میشود در ضمن میزان ورود سوخت به کارخانه توسط باسکولهای کارخانه سنجیده می شود .

   ۶- واحد برای خنک کردن اب کولینک در کارخانه وجود دارد اب گرمی که از مبدل خارج شده وبه انجا امده  در برجهای خنک کننده سرد می شود ودوباره این سیکل ادامه می یابد فلومترهای موجوددر این قسمت همه از نوع اوریفیس می باشد

   ۷- واحد جمع کننده آب کنداس و بخار سرد (واحد۳۵)در کارخانه وجود دارد که بخارها را بعداز مصرف مبدل های حرارتی جمع آوری کرده وسرد می کند وآب تولید شده را جهت مصرف مجدد به واحد آب(واحد ۲۳) ارسال می کند که فلومترهای این واحد ازنوع اوریفیس می باشد.

 فصل دوم

 فلومترهای مغناطیسی

 ۲-۱- اصول کار

این فلومترها با استفاده از قانون القای فارادی ساخته شده است . قانون فارادی¹ می گوید : هنگامی که یک هادی از میان یک میدان  مغناطیسی ثابت حرکت کند ولتاژی در هادی ایجاد میشود که  بستگی به میزان سرعت هادی وشدت میدان دارد و این قانونی است که در ژنراتورهای الکتریکی استفاده شده است منتها درآنجا هادی ثابت ومیدان متحرک می باشد .  فارادی از این اصل علمی برای کاربرد عملی مثل اندازه گیری فلو استفاده کرد زیرا بیشتر مایعات دارای هدایت الکتریکی هستند . در حقیقت او تلاش کرد که سرعت اب رودخانه را با استفاده از این اصل علمی اندازه گیری کند , ولی او شکست خورد زیرا رودخانه به اندازه کافی ترازدار نبود ونمی توانست یک مقطع عبوری ثابت ومشخص در رودخانه معیین کند .

یکصد پنجاه سال قبل  در فلو مترهای مگنتی اصل علمی آن اعمال شد ، شکل ۲-۱  روش اعمال قانون فارادی در فلو مترهای مغناطیسی نشان داده شده است .

 ۱- faraday

    هادی الکتریکی مایع عبوری می باشد که طول معادل ان همان قطر داخلی (D) فلو متر است، سیال هادی با یک سرعت متوسط(v) از میان یک میدان مغناطیسی با شدت)   (Bعبور میکند و باعث تولید ولتاژ (E) میگردد که رابطه ریاضی ان به صورت (۲-۱)  می باشد و C ثابتی برای تامین واحدهای مناسب میباشد .

 (۲-۱)                                                                                            E=BDV/C

         هنگامیکه قطبهای کویل مغناطیسی تحریک میشود همانطور که در نقشه نشان داده شده یک میدان مغناطیسی تولید خواهد شد که عمود بر محور سیال هادی و محور الکترودها میباشد و جهت سرعت مایع در طول بدنه فلومتر است بنابراین ولتاژی تولیدی داخلی متقابلآ بر سرعت مایع و میدان مغناطیسی عمود میباشد (قانون دست راست).

   مایع عبوری با کانداکتیویته۱ بالا از درون میدان مغناطیسی عبور کرده و باعث تولید ولتاژ الکتریکی در الکترود ها میگردد. هرگاه سرعت مایع عبوری از درون میدان مغناطیسی افزایش یابد به همان نسبت  میزان تولید  ولتاژ از الکترودها افزایش خواهد یافت ، در ضمن مطابق با شکل عبور سیال از فلومتر   ولتاژهای تولید شده توسط آنها ساختار خاصی داشته  که این ساختارها ممکن است :

۱-     شکل موج مربعی درصورتیکه عبور سیال بشکل  توربلنت۲ (متلاطم) یا منظم باشد .

۲-     شکل موج سهموی۳ در صورتیکه عبور سیال به صورت ساختاری از بشکل  پیچیده یا نامنظم مثل ساختار سرعت سیال نزدیک چشمه (محل تولید فشار اصلی )باشد .

   فلومتر مغناطیسی یک ولتاژ میانگین که سهم انواع شکل موجهای موجود در نظر گرفته شده باشد را اندازه گیری میکند و مجموع لحظه ای ولتاژهای تولیدی به عنوان میانگین سرعت مایع در نظر گرفته

میشود  زیرا هر افزایش سرعت مایع با شکل خاص , ولتاژ را به نسبت سرعت همان لحظه در الکترود افزایش می دهد .

 ۱- conductivity                 ۲- turbulent                        ۳- parabolic

مقدار سیگنال ولتاژ مساوی مقدار سرعت متوسط تقریبآ بدون در نظر گرفتن پروفایل سرعت سیال می باشد، فلومتر مغناطیسی در اصل مقدار حجم را با استفاده از اندازه گیری سرعت خطی مایع, اندازه می گیرد .در فرمول زیر تبدیل سرعت اندازه گیری شده به فلوی حجمی مشاهده میگردد وبه شرطی که سطح مقطع عبوری ثابت باشند .

 (۲-۲)                                                                                                 Q=V.A

  Q: فلوی حجمی

 V: سرعت اندازه گیری شده

 A: سطح مقطع ثابت محل عبور سیال (لوله)

بنابراین سطح باید شناخته شده و ثابت ویک لوله نیز پر از مایع باشد تا اندازه گیری دقیقی انجام شود.

 ۲-۱-۱- القای ACوDC

   فلو متر های مغناطیسی نوع AC , ولتاژ خطی به سیم پیچهای مگنتی اعمال می کنند . سیگنال تولید شده یک سیگنال ACکوچک , بالاتر از میکرو ولت وکوچکتر از میلی ولت می باشد.

   بیشتر فلو مترهای مغناطیسی جدید از نوع DCمیباشد . در این تحریک سیم پیچهای مغناطیسی به صورت متناوب (در فواصل معین )تحریک میشود . فرمهای زیادی تحریک مورد استفاده قرار داده شده است اماتحریک انها را میتوان عمومآبه دو دسته طبقه بندی کرد :

الف- القاء به صورت قطع- وصل ۱

ب- القاء به صورت پالسهای کوچک

   برای اندازه گیری ولتاژ تولیدی ، در حالتی که سیم پیچها قطع باشند و همچنین هنگامیکه سیم پیچه وصل بوده و یک میدان مغناطیسی ثابت درانجا حکم فرما باشد , هر کدام یک قانون جداگانه حکم فرما

۱- ON- OFF

می باشد .در شکل ۲-۲ انواع شکل موجهای  القاء شده که در فلومترهای تولیدی اکثر کارخانجات انها استفاده میشود نشان داده شده است.

    تمام پالسهای   DCنزدیک به هم هستند و این طراحی برای اندازه گیری به صرفه می باشد زیرا همانطور که در شکل ۲-۳ صفحه بعد نشان داده شده است وقتیکه سیم پیچها تحریک میشوند اندازه -گیر تولید ولتاژ کرده و هنگامیکه تغذیه سیم پیچها قطع شوند ولتاژ اندازه گیر نیز قطع می شود . ولتاژ تولیدی هنگامیکه سیم پیچها وصل باشند ترکیبی از نویز و سیگنال می باشند و هنگامیکه سیم پیچها قطع باشند فقط دارای نویز میباشد . نتیجه تفریق اندازه نویز  ازپالس سیگنال ونویز فقط مقدار سیگنال میباشد.

   درسیستمهای با پالس DC بر اساس کمترین مقدار  (قطع و وصل) بنا شده که در ثانیه چندین مرتبه اتفاق می افتد و کمترین مقدار ولتاژ را نیز می توان تشخیص داد ، در فرکانس بالا موج تولیدی مانند

یک سیگنال  DCنمایان میشود  و در نتیجه سیستم با پالس  DCدقت را افزایش داده و هر چه دستگاه در رنج بالاتر کار کند این دقت افزایش می یابد  و این مطلب در شکل ۲-۴ دوصفحه بعد نشان داده شده است ، در شکل دیده میشود هر چه درصد فول اسکیل ۱ بیشتر شود دقت اندازه گیری فلو متر افزایش می یابد .

 شکل (۲-۳)- سیگنال با القاء نیم موج در فلومتر مگنتی نوع DC .  همانطور که نشان داده شده است میدان مغناطیسی بوسیله یک موج مربعی تشکیل شده است که به وسیله قطع و وصل  مگنت ایجاد شده  است، هنگامیکه مگنت وصل می باشد سیگنال به وجود آمده از تغییرات مقدار فلو می باشد  و وقتی که پریود قطع ولتاژمیدان مگنت اتفاق میافتد بقیه سیکل ولتاژ تولیدی چون میدان به سمت صفر میل میکند  یا به طور کلی سیگنال تولیدی نخواهیم داشت  فقط مقدار نویز وجود دارد ، پس با تفریق مجموع دامنه نیم پالس اول (هنگامیکه ولتاژ میدان وصل باشد) از نیم پالس دوم (هنگا-

 میکه ولتاژ میدان قطع باشد ) دامنه ولتاژی متغییری خواهیم داشت که میزان تغییرات آن متناسب با مقدار فلوی میباشد .

t1: زمان نمونه در هنگام وصل مگنت                                 s1: اندازه سیگنال فلو

t2 : زمان نمونه در هنگام قطع مگنت                                    :s2اندازه ولتاژ نویز

s1+s2= ولتاژ سیگنال                          در فاصله زمانی t1                     

S2= ولتاژ سیگنال                              در فاصله زمانی t2

  (s1+s2)-s2=s1                                    فقط سیگنال فلوی سیال

در سیستمهای نوع AC باید برای حذف نویز وداشتن ولتاژ مبنا ، فلو صفر توسط یک لوله پر وبدون حرکت سیال داشته باشیم و مقدار صفر را اندازه گیری کنیم هر چند که این مقدار طبق شرایط تغییر خواهد کرد و ما نمی توانیم فلو سیال را قطع و وصل کنیم تا مقدار نویز را ازآن جدا کنیم  و در نتیجه ولتاژ نویز می تواند هر دفعه با آن تغییر کند و مقداری افست۱ خواهیم داشت .بنابراین سیستم های

 ۱- offset(تغییر در میزان خطا )

 فلو مترهای تایپ   AC در رنجهای پائین بعلت داشتن افست خطا خوب عمل نکرده معمولآ در رنج نهایی سیستم ها کار میکنند .

۲-۱-۲- القاء با دو فرکانس

80,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.