مقاله کارت های هوشمند


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کارت های هوشمند مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله کارت های هوشمند نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

 چکیده ……………………………………………………………………………………………………………  ۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۲

تاریخچه کارت های هوشمند…………………………………………………………………………… ۵

فصل اول : مشخصات کارت هوشمند……………………………………………………………… ۱۰

۱٫مشخصات فیزیکی کارت هوشمند………………………………………………………………….. ۱۱
۲٫ دسته بندی های کارت هوشمند…………………………………………………………………….. ۱۲
·۲٫۱٫دسته بندی بر اساس سطح تماسی …………………………………………………………… ۱۲
·کارت‌های هوشمند تماسی(Contact Smart Card)………………………………………. 12
·کارت‌های هوشمند غیرتماسی(Contactless Smart Card)…………………………….. 13
·کارت‌های هوشمند ترکیبی(Dual-Interface Smart Card)……………………………. 14
·۲٫۲٫دسته بندی بر اساس نوع تراشه……………………………………………………………….. ۱۴
·انواع تراشه های کارت هوشمند……………………………………………………………………. ۱۴
·تراشه های دارای حافظه……………………………………………………………………………… ۱۴
·مدارهای مجتمع خاص منظوره……………………………………………………………………… ۱۵
·تراشه های دارای ریز پردازنده……………………………………………………………………… ۱۵
۳٫افزایش کارایی و سرعت تعامل …………………………………………………………………….. ۱۶
۴٫استانداردهای کارت هوشمند…………………………………………………………………………. ۱۶
·استانداردهای بین المللی کارت هوشمند…………………………………………………………. ۱۷
·ISO/7816(استاندارد کارتهای هوشمند تماسی)……………………………………………….. ۱۷
·استانداردهای کارت هوشمند غیر تماسی…………………………………………………………. ۱۸

فصل دوم : اجزاء کارت هوشمند…………………………………………………………………….. ۱۹

۱٫ اجزای اصلی کارت……………………………………………………………………………………. ۲۰
۱٫۱ چاپ و برچسب گذاری…………………………………………………………………… ۲۰
۲٫۱برجسته سازی…………………………………………………………………………………. ۲۱
۳٫۱تصویر سه بعدی………………………………………………………………………………. ۲۱
۴٫۱قاب نشانگر……………………………………………………………………………………. ۲۲
۵٫۱ اجزای لمسی…………………………………………………………………………………. ۲۲
۶٫۱ علامت مغناطیسی……………………………………………………………………………. ۲۲
۷٫۱ پیمانه تراشه…………………………………………………………………………………… ۲۳
۸٫۱ انتن……………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲٫ ریز کنترل کننده های کارت هوشمند………………………………………………………………. ۲۴
۲٫۱ پردازشگر……………………………………………………………………………………. ۲۸
۲٫۲ حافظه……………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲٫۲٫۱ ROM………………………………………………………………………….. 30
2.2.2 SRAM ……………………………………………………………………….. 30
2.2.3 DRAM……………………………………………………………………….. 31
2.2.4EPROM ……………………………………………………………………… 32
2.2.5 Flash & EEPROM  ……………………………………………………. ۳۳
۲٫۳ سخت افزار تکمیلی ……………………………………………………………………… ۳۳

فصل سوم : امنیت کارت هوشمند ………………………………………………………………….. ۳۶

۱٫ حملات رایج بر کارت های هوشمند …………………………………………………………….. ۳۷
۱٫۱ مقدمه برای طبقه بندی حملات ……………………………………………………….. ۳۷
۱٫۲ طبقه بندی حمله کنندگان ……………………………………………………………….. ۳۸
۱٫۲٫۱ حملات از طریق خروجی به دارنده کارت و مالک کارت ………… ۳۹
۱٫۲٫۲ حملات از طریق دارنده کارت به خروجی ……………………………. ۳۹
۱٫۲٫۳ حملات از طریق دارنده کارت به مالک اطلاعات ……………………. ۳۹
۱٫۲٫۴ حملات از طرف صادر کننده علیه دارنده کارت ……………………… ۴۱
۱٫۲٫۵ حملات از طریق تولید کننده علیه صاحب اطلاعات ………………… ۴۱
۲٫ اجرای سریع الگوریتم های رمزی   AES  در کارت های هوشمند ……………………….. ۴۱
۲٫۱  روش ترکیب شده ی AES …………………………………………………………. 44
2.1.1 الگوریتم انتخابی  AES ………………………………………………….. 45
2-2 برنامه ریزی حافظه ی COS ……………………………………………………….. 49
2.2.1  روش  CSOD ………………………………………………………….. 51
2.3 مرحله اجرا ………………………………………………………………………………… ۵۲
۳٫ طراحی اصولی پردازشگرهای کارت هوشمند مقاوم در برابر دستکاری ………………….. ۵۳
۳٫۱  حملات هجومی …………………………………………………………………………. ۵۵
۳٫۱٫۱ باز کردن بسته بندی کارت هوشمند……………………………………… ۵۵
۳٫۱٫۲ بازسازی طرح ……………………………………………………………….. ۵۵
۳٫۱٫۳ ریزیابشگری دستی …………………………………………………………. ۵۵
۳٫۱٫۴ تکنیکهای بازخوانی حافظه…………………………………………………. ۵۶
۳٫۱٫۵ تکنیکهای پرتوی ذره ………………………………………………………. ۵۶
۳٫۲ حملات غیر هجومی……………………………………………………………………… ۵۷
۳٫۳ چاره جویی ها……………………………………………………………………………… ۵۸
۳٫۳٫۱ سیگنال حالتی تصادفی……………………………………………………… ۵۸
۳٫۳٫۲ چند شیاره کردن تصادفی …………………………………………………. ۶۰
۳٫۳٫۳ حسگرهای فرکانس پایین قوی…………………………………………… ۶۱
۳٫۳٫۴ نابودی مدار بندی تست……………………………………………………. ۶۲
۳٫۳٫۵  شمارشگر برنامه محدود شده ……………………………………………. ۶۳
۳٫۳٫۶ شبکه های حسگر لایه بالا……………………………………….. ۶۴

 فصل چهارم : طراحی کارت هوشمند……………………………………………………………… ۶۵

طراحی و آزمایش تراشه کارت هوشمند با استفاده از شبکه …………………………………….. ۶۶
۱٫  طـراحــی و ازمــایش تــراشه کارت هوشمنــد با استفــاده از شبکــه بـــر اساس تــراشه خودکار چرخه ای  ۶۶
۱٫۱ تراشه کارت هوشمند کار رکن ۳ ……………………………………………………… ۶۷
۲٫۱ ساختار زنجیره……………………………………………………………………………… ۶۸
۱٫۲٫۱ پروتکل پیوند خودزمان…………………………………………………….. ۶۹
۱٫۲٫۲ انجام قابل سنجش ………………………………………………………….. ۶۹
۱٫۲٫۳ تعویض پکت اطلاعاتی ……………………………………………………. ۷۱
۱٫۳ ترکیب و مجتمع کردن تراشه کارت هوشمند با استفاده از زنجیره …………….. ۷۲
۱٫۳٫۱ ساختار شبکه …………………………………………………………………. ۷۲
۱٫۳٫۲ ادابپتور (مبدل برق) رابط شبکه ………………………………………….. ۷۳

فصل پنجم : کاربردهای کارت هوشمند ………………………………………………………….. ۷۵

کاربردهای کارت هوشمند……………………………………………………………………………….. ۷۶
۱٫ کاربرد های شناسایی …………………………………………………………………………………. ۷۷
۲٫ کاربرد های مالی ……………………………………………………………………………………… ۷۷
۲-۱- خدمات حمل و نقل درون شهری و بین شهری…………………………………. ۷۸
۲-۲- خدمات کارت در حوزه گردشگری………………………………………………… ۸۰
۲-۳- خدمات کارت هوشمند در حوزه فرهنگی – رفاهی……………………………. ۸۱
۲-۴ خدمات کارت در حوزه پرداخت های شهروندان…………………………………. ۸۳
۵-۲ خدمات کارت در حوزه نیروی انسانی ……………………………………………… ۸۴
۳٫  کاربرد‌های نگهداری اطلاعات……………………………………………………………………… ۸۴
کارت‌های هوشمند چند منظوره ……………………………………………………………………….. ۸۵
قسمت هایی از تکنولوژی های ساخت کارت هوشمند در ایران ………………………………. ۸۷

نتیجه………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

منابع……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

 چکیده

از حدود چهاردهه قبل، اولین کارت های هوشمند به بازار عرضه شدند و به دلیل کاربردهای گسترده آنها با سرعت فزاینده ای در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. یک کارت هوشمند عبارت است از جسم فیزیکی کارت که یک تراشه رایانه ای برروی آن نصب شده باشد. ظرفیت حافظه این کارت ها بین ۱ الی ۶۴ کیلو بایت قابل تغییر است. از طرفی، قابلیت ذخیره سازی و پردازش اطلاعات و نیز، قابلیت بالای مراقبت از اطلاعات ذخیره شده، کاربرد این کارت ها را به کلیه عرصه های زندگی انسان گسترش داده است. در این پروژه ضمن معرفی کارت-های هوشمند و اشاره ای به تاریخچه ظهور و رشد آنها، به فناوری انواع کارت های هوشمند پرداخته شده و پس از برشمردن مزایای استفاده از این کارت ها، به کاربردهای کارت در پنج حوزه مختلف، از جمله: حمل و نقل؛ گردشگری؛ فرهنگی – رفاهی؛ پرداخت های روزمره شهروندان و خدمات نیروی انسانی سازمان ها

  مقدمه

درحال حاضر، بشر به این حقیقت دست پیدا کرده است که انتقال فیزیکی،زمان­بر،هزینه زا ومحدودکننده است و برای آنکه بتواند این مشکل را مرتفع کند، از ابزارهای مختلف سودجسته است . اما وسیله ای که بیش از وسایل دیگر، مورداستفاده قرارگرفته وتاکنون بسیاری از مشکلات را حل کرده است و ازطرفی محدودیتهای کمتری نیز دارد،انتقال اطلاعات ازطریق تکنولوژیهای ارتباطی است .

این انتقال ، علاوه بر آنکه باعث پیشبرد فعالیتها می گردد، محدودیتهای انتقال فیزیکی را نداشته و حتی در مواردی بهتر ازآن عمل می کند. به عنوان مثال ، در انتقال فیزیکی ، امکان بروز اشتباه ، دوباره کاری و… به وفور مشاهده می شود درحالی که در انتقال اطلاعات ، این موارد به حداقل مقدار خودمی رسند. انتقال اطلاعات نیازمند یک تکنولوژی است که در جهان به عنوان تکنولوژی اطلاعات ( INFORMATION TECHNOLOGY ) شناخته می شود .

تکنولوژی اطلاعات دارای این ویژگی است که مرز علم و دانش را برداشته و ازتجمع دانایی در یک فرد یا یک مجموعه جلوگیری می کند .با این تکنولوژی ، ارتباط کشورها و مردمان آن بیشتر و نزدیکتر شده و جهان به سمت یک دهکده جهانی پیش می رود. درنهایت باعث می شود که مکان ، معنی فعلی خود را ازدست داده و محدودیتهای مکانی ازبین برود .

از آنجایی که این تکنولوژی باعث می شود که تمامی حرفه ها به صورت جهانی بتوانند از آن بهره گیری کنند، لزوم آشنایی و استفاده از آن ، ثابت می شود. به عنوان مثال ،تولیدکنندگان برای تمامی مراحل خرید مواداولیه ، تولید زیر قطعات ، مونتاژ قطعات وفروش محصولات خود نیاز به بهره گیری مناسب از تکنولوژی اطلاعات دارند چرا که چنانچه این بهره گیری به صورت مناسب وجود نداشته باشد، باعث از دست رفتن فرصتهای مختلف می گردد .

روند تکنولوژی اطلاعاتی این حقیقت را نشان می دهد که یا باید با این تکنولوژی آشنا شده و حداکثر استفاده را از آن کرد یا اینکه چشم و گوش را به روی آن بست و آن رانادیده گرفت .

نگاهی گذرا به چگونگی پیشرفت کشورهای توسعه یافته و روند پیشرفت آنها نشان می دهد که این کشورها در این تکنولوژی پیشقدم بوده و از آن به نحو مناسب استفاده می کنند. درحالی که سایر کشورها به نحو مناسب از این تکنولوژی استفاده نمی کنند .

با استفاده از این تکنولوژی ، پیاده سازی سیستم های مختلف که قبلا بدون دستیابی به چنین ابزاری ، مشکل به نظر می رسید، راحت تر و عملی تر شده است . به عنوان مثال ،شرکتهای مختلف برای انجام BENCHMARKING نیاز به شناسایی رقبا و نقاط قوت وضعف آنها دارند که به نظر می رسد با جهانی شدن این تکنولوژی ، این شناسایی بسیارساده تر شده و به وسیله انتقال اطلاعات این شرکتها می توانند به نحو مناسب عملیاتBENCHMARKING را انجام داده و موقعیت خود را ارتقا بخشند. این موضوع بویژه درایران حائزاهمیت است ، چرا که ایران در وضعیتی است که اگر از فواید این تکنولوژی بهره نبرد قطعا از کشورهای مختلف عقب خواهدافتاد .

بایستی توجه داشت که برای دستیابی به این اهداف ، استفاده از تکنولوژی اطلاعات لازم است ولی کافی نیست.

 تاریخچه کارت های هوشمند

براساس گزارش های منتشر شده، اولین کارت هوشمند حاوی یک ریزپردازنده، در سال ۱۹۶۷ میلادی و توسط دو مهندس آلمانی ابداع شد. این اختراع منتشر نشد تا اینکه یک روزنامه نگار فرانسوی در سال ۱۹۷۴ م، اختراع کارت هوشمند را در فرانسه به ثبت رسانیده و خبر ظهور این فناوری را منتشر کرد.

با رشد فناوری ساخت و تولید، هزینه تولید یک کارت هوشمند به شدت کاهش یافت تا اینکه در سال ۱۹۸۴ م، با بهره گیری اداره های پست و مخابرات فرانسه ازکارت های تلفن، واقعه مهمی به ثبت رسید. از این تاریخ به بعد، انحصار کارت های هوشمند تنها به عنوان کارت های بانکی، شکسته شد و امروزه کاربردهای گسترده ای از این نوع کارت ها در جامعه مشاهده می گردد.

در سال ۱۹۸۷ م، استانداردی برای نقل و انتقال اطلاعات روی کارت ها به ثبت رسید (۷۸۱۶- iso ) و این استانداردسازی باعث شد تا امروزه کارت های تولید شده توسط سازنده های مختلف، به راحتی از طریق سیستم های مختلف کارت خوان به تبادل و جابجایی اطلاعات بپردازند .

۱ – کارت هوشمند چیست ؟

کارتهای هوشمند (SMART CARD) کارتهایی هستند که از یک قسمت پلاستیکی تشکیل گردیده اند که در داخل آنها یک چیپ میکروپروسسور (MICROPROCESSORCHIP ) قرار دارد و اطلاعات لازم روی این چیپها قرار می گیرند. میزان و تنوع اطلاعاتی که در کارت ذخیره می گردد، به توانایی چیپ داخل آن بستگی دارد .

انواع مختلف کارتهای هوشمند که امروزه استفاده می شود، کارتهای تماسی ، بدون تماسی و کارتهای ترکیبی هستند .

کارتهای هوشمند تماسی بایستی در داخل یک کارت خوان قرار داده شوند. این کارتها یک محل تماس روی صفحه دارند که تماسهای الکترونیکی را برای خواندن ونوشتن روی چیپ (زمانی که در داخل کارت خوان قرار دارد)، فراهم می آورد. نمونه این کارتها در زندگی روزمره بسیار به چشم می خورد .

کارتهای بدون تماس ، یک آنتن سیم پیچی درون خود دارا هستند که همانند چیپ درداخل کارت ، گنجانده شده است . این آنتن درونی اجازه انجام ارتباطات و ردوبدل کردن اطلاعات را فراهم می آورد. برای چنین ارتباطی ، بایستی علاوه بر اینکه زمان ارتباطکاهش یابد، راحتی نیز افزایش پیدا کند. مزیتی که این کارت نسبت به حالت قبل دارد این است که نیاز به کارت خوان ندارد اما باید توجه داشت که در این مورد بایستی ارتباط اولیه توسط آنتن حتما برقرار گردد، درغیر این صورت نمی توان از کارت استفاده کرد .

کارتهای ترکیبی ، به عنوان هم کارتهای تماسی و هم کارتهای بدون تماس عمل می کنند و در حقیقت داخل این نوع کارتها هم چیپ الکترونیکی و هم آنتن وجود دارد وچنانچه کارت خوان وجود داشته باشد از کارت خوان می توان استفاده کرد و چنانچه وجود نداشته باشد ، از آنتن کارت می توان ارتباط را برقرار کرد.

شاید این سوال پیش آید که چرا از کارتهای هوشمند (کارتهای حافظه دار) به جای کارتهای مغناطیسی استفاده می شود ؟

پاسخ این است که ذخیره سازی اطلاعات در کارتهای هوشمند هزار مرتبه بیشتر ازکارتهای مغناطیسی است . مزیت دیگر اینکه این کارتها از سرعت ذخیره سازی بالا ومکانیسم های ایمنی قویتری برخوردارند.
۲- کاربردهای کارت هوشمند

با داشتن کارتهای هوشمند دیگر نیازی به داشتن کارتهای دیگر نیست . کاربرد کارتهای هوشمند به تفصیل درمتن بدان اشاره گردیده است .

۳- ویژگیهای کارت هوشمند

–       صداقت (LOYALITY )

–       کنترل دسترسی

–       میزان حافظه

–       امکان برنامه نویسی

۴- تعداد کارتهای هوشمند در جهان

در چندین سال قبل حدود۸۰۵ میلیون کارت هوشمند در جهان انتشار یافته و تا سال۲۰۰۰ ، این رقم به میزان ۲/۸ میلیون رسید.

 ۵- تفاوت کاربرد تکنولوژی اطلاعات با روش سنتی

درحال حاضر بیشتر اطلاعات به جای انتقال فیزیکی ازطریق تکنولوژی اطلاعات منتقل می گردند. این امر باعث کاهش زمان ، هزینه و نگهداری امنیت اطلاعات می شود.هم اکنون اکثر کشورها و از آن جمله ایران نیاز به بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات را کاملاحس کرده و درجهت تامین این ابزارها قدم برمی دارند .
تفاوت تکنولوژی اطلاعات و روش سنتی در این است که با روش سنتی ، اغلب موارد اطلاعات به طور فیزیکی منتقل می شوند . مثلا در تجارت ، ابتدا بازاریابی با حضوربازاریاب و سپس فرستادن نمونه محصول و درنهایت فرستادن محصول درخواست شده انجام می شود، درحالی که با تجارت الکترونیکی بیشتر اطلاعات ردوبدل شده و فرایندفروش سریعتر و کم هزینه تر انجام می شود . با این روش می توان خریداران و فروشندگان بهتری را در زمان کم شناسایی کرد .

اما در روش سنتی به جای حمل کارتها، دفترچه ها و اطلاعات کاغذی ، کافی است ازیک کارت هوشمند که تمامی اطلاعات لازم مربوط به فرد را داراست ، استفاده کرد .

با این کارت مشکل گم شدن برخی مستندات ، فراموشی و اشتباه به حداقل مقدارمی رسد، در ثانی پردازش برخی از اطلاعات به راحتی میسر است چرا که این کارتهابه صورت استاندارد تهیه خواهدشد و لذا اطلاعات دریافت شده توسط افراد/موسسات دیگر ( بر خلاف روش سنتی ) نیاز به تفسیر ندارد .

۶- زمینه های جهانی گسترش کاربرد تکنولوژی اطلاعات در جهان آینده

از آنجایی که درحال حاضر محدودیتهای بین کشورها مانند واحد پولی ، مرزهای کشوری و غیره هنوز به طور کامل حل نشده است و ازطرفی برای اینکه کارتهای هوشمندهرچه بهتر و راحت تر مورداستفاده واقع شوند، نیاز هست که این مشکلات حل گردد.چنانچه این مشکلات حل شود، کاربرد کارتهای هوشمند بهتر و مفیدتر است. مثلا افراد در مسافرتهای خارجی ، نیاز به حمل پول نداشته و فقط با استفاده از اعتباری که در کشورمبدا در کارت هوشمند قرار داده اند می توانند نیازهای مالی خود را در آن کشور برطرف کنند .

۷- موانع پیش رو برای پیاده سازی کارتهای هوشمند در ایران

درحال حاضر انواع مختلفی از کارتهای هوشمند در ایران مورداستفاده قرار می گیرند اما این ایراد بر آنها وارد است که این کارتها ازنظر نوع ، شکل و کاربرد یکسان نیستند .

اما مشکلی که در این راستا احساس می گردد، یکی مساله ارتباط واحد پول کشور مابا سایر کشورها است که بایستی به نوعی حل شود. مساله دیگر، نیاز داشتن به کارت خوانهای یکسان در کل کشور است که خود این کارت خوان نیز باید براساس استاندارد |۶۱۸۷OSIباشد. مشکل اساسی دیگر این است که در کشور باید فرهنگ استفاده از کارت هوشمند جا بیفتد. بدین معنی که باید به همه افراد جامعه ، آموزش داد که برای ازبین بردن صفهای مختلف در موسسات ، از این کارت استفاده کنند. یعنی با این کاربایستی نحوه گردش کارها در موسسات و نقاط اشتراک آن با افراد کاملا مشخص و تعیین گردد

 فصل اول

مشخصات کارت هوشمند

 

 ۱٫مشخصات فیزیکی کارت هوشمند:

ابعاد معمول ۵۴ mm*85/6 mm مدتهاست که برای کارتهای هوشمند استفاده می شود.تقریبا تمام کارتها درر این فرمت تولید می شود .این فرمت ID-1 نام دارد و سایز آن در استاندارد  ISO 7810 آمده است .این استاندارد در سال ۱۹۸۵ بوجود آمد و در آن هیچ ایده ای از قرار دادن تراشه در کارت وجود ندارد .

بخاطر تنوع در ابعاد کارتهای در دسترس اغلب سخت است  که تعیین کرد یک کارت خاص  واقعا یک کارت  هوشمند ID-1 است. علاوه بر تراشه یکی از بهترین مشخصه های شناسایی , ضخامت کارت می باشد.اگر ضخامت یک کارت حدود ۰/۷۶mm باشد وکارت حاوی یک میکدو کنترلر باشد می توان آن کارت را با استفاده از استاندارد ISO یک کارت هوشمند در نظر گرفت.

مزیت فرمت ID-1  سادگی کاربرد عملی آن است.این فرمت آنن قدر بزرگ نیست که نتواند در یک کیف بقلی قرار گیردو آنقدر کوچک نیست که گم شود.بعلاوه انعطاف پذیری آن یک مشخصه مهم است . با این همه این فرمت برای تمام کاربردها مناسب نیست.برای کاربرد هایی که به قطعات کوچکتری نیاز داریم از فرمتهای دیگری تعریف می شود.

 ۲) دسته بندی های کارت هوشمند:

کارتهای هوشمند را به دو شکل می توان دسته بندی نمود:دسته بندی بر اساس سطح تماسی ،دسته بندی براساس نوع تراشه.

۲٫۱)دسته بندی بر اساس سطح تماسی :

کارت‌های هوشمند تماسی(Contact Smart Card):

 

95,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری کشیدن سطح خط آب بین زنان باردار سه ماهه سوم و زنان بعد از زایمان طبیعی و زنان بعد از عمل سزارین
 • مقاله پردازشگر رنگ مغز
 • مقاله حافظه و فراموشی
 • مقاله حافظه‌های جانبی
 • مقاله آشنایی با سخت افزار RAM
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.