مقاله کارکردها و آثار تربیتی انتظار فرج


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کارکردها و آثار تربیتی انتظار فرج مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله کارکردها و آثار تربیتی انتظار فرج نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۲
پژوهش انجام شده ۳
روش تحقیق ۴
اهداف تحقیق ۴
سوالات تحقیق ۴
معنای لغوی انتظار ۵
معنای اصطلاحی انتظار ۵
تعریف اصطلاحی ۶
تعریف لغوی ۶
فصل دوم
پیشینۀ انتظار ۸
امام هادی (ع) و انتظار ظهور ۱۰
اما حس عسکری (ع) و انتظار ظهور ۱۰
امام مهدی و انتظار ظهور ۱۱
امام علی و انتظار ظهور ۱۱
امام حسین وانتظار ظهور ۱۲
امام سجاد و انتظار ظهور ۱۲
امام باقر (ع) و انتظار ظهور ۱۳
امام صادق و انتظار ظهور ۱۴
امام کاظم و انتظار ظهور ۱۵
اما رضا و انتظار فرج ۱۶
امام جواد(ع) و انتظار ظهور ۱۶
انتظار فرج درکلام بزرگان ۱۷
ملت منتظر ۲۱
نقش انتظار فرج ۲۱
منتظِر کیست ۲۲
منتظَر کیست ۲۳
اثار تربیت انتظار فرج به طور کلی ۲۵
آثار تربیت سیاسی انتظار ۲۶
اثر تر بیتی انتظار در مسئولیت های اجتماعی ۳۱
آثارتربیتی اعتقاد به انتظار از لحاظ خود سازی فردی ۳۵
آثار تربیت اخلاقی انتظار ۴۱
عناصر اخلاقی تشکیل دهنده انتظار ۴۲
منابع و مآخذ ۴۹

منابع و مآخذ :

۱٫ سکینه طاووسی، انتظار از دیدگاه اهل بیت(ع)، انتشارات مسجد مقدس جمکران ، پاییز ۱۳۸۶
۲٫ سید رضی سید نژاد، وظایف شیعیان در زمان غیبت امام زمان(ع)، انتشارات تهذیب ، بهار ۱۳۸۸
۳٫ محمد تقی موسی اصفهانی ، مکیال المکارم، ترجمه ی مهدی حائری قزوینی، جلد۲
۴٫ علامه مجلسی ، بحارلأنوار، جلد۵۲
۵٫ ماهنامه موعود، شماره ۱۰۳ و ۳۸٫
۶٫ سایت گوگل ، کتاب مهدویت، مرضیه شریفی

 

چکیده  

مفهوم راستین و واقعی انتظار، حرکت و تلاش سازش ناپذیر در جهت مبارزه با ظلم و ظالم به منظور زمینه سازی حکومت جهانی اسلام و ظهور حضرت مهدی است. مسئله ی مهدویت خود یکی از پر زاویه ترین موضوعات است که پرداختن به همه جوانب آن و انتظار در گنجایش این پژوهش نیست و صاحبنظران ، پیرامون آن بحث های فراوانی کردند. ما در این پژوهش به شناساندن مفهوم انتظار و آثار تربیتی آن در ابعاد مختلف پرداختیم و سعی کرده ایم دید گاهای علما و ائمه اطهار را در این موضوع بررسی کنیم . همچنین به پیشینه ی نظری تحقیق بردازیم . در فصل اول به بیان مسئله و اهداف و ضرورت تحقیق و تعریف عملیاتی موضوع پرداخته ایم. و در فضپصل دوم به پیشینه ی نظری و دیدگاه های علما و آثار تربیتی انتظار در ابعاد اخلاقی، اجتماعی، فردی و سیاسی پرداخته ایم. امیدواریم مورد توجه شما خوانندگان عزیز قرار گیرد.

مقدمه

در ادبیات دینی مکتب حیات بخش اسلام، انتظار مفهومی بس ژرف و پرارج دارد. گویا انتظار، زیباترین وکامل ترین جلوه ی بندگی حق تعالی است؛ به گونه ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید : أفضَلُ أعمالِ اُمَّتِی إنتِظارُ الفَرَجِ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ. (شیخ صدوق،کمال الدین و تمام النعمه،ج۲،ص۶۴۴،باب ۵۵) برترین اعمال امت من، انتظار رسیدن فرج از خدای عزیز بزرگ است. تعبیر امام علی علیه السلام از انتظار چنین است: أفضَلُ عِبادَۀِ  المُؤمِنِ، إِنتِظارُ فَرَجِ اللهِ. (احمد برقی،المحاسن،ج۱،ص۲۹۱، ح۴۴۰) برترین عبادت مؤمن، چشم به راه فرج خدایی داشتن است. از این رو، در فرهنگ دینی ما ، منتظران از جایگاه والا و ممتازی برخوردار بوده وتعابیر بلندی در تجلیل مقام ومرتبت ایشان وارد شده است: امام کاظم عله السلام می فرماید: (شیخ صدوق ،تمام النعمه،ج۲، ص۳۶۱) خوشا به حال شیعیان ما که در زمان غیبت قائم – مان به ریسمان ما چنگ می زنند و بر دوستیِ ما و دشمنی دشمنان ما ثابت می مانند. ایشان از ما و ما از ایشان هستیم. انانبه امامت ما خشنود و ما به پیروزی آنان خرسندیم. خوشا ه حال آنها و خوشا به احوال شان، به خدا سوگند ! آنان در روز قیامت، در مرتبه ی ماو با ما خواهند بود.

انتظار ظهور ، اصلاح عمومی در وضع جهان بشر بوده واز اعماق روح سرچشمه می گیرد. این عقیده در آموزه های اسلامی جنبه ی وارداتی ندارد، بلکه از شخص پایه گذار اسلام نقل شده است. در این زمینه ، همه ی گروه های الام یک رأی بوده و احادیث نیز متواتر است. انتظار حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از مسایل مهم در فلسفه ی عالی تیع واز حقایق معارفِ اهل بین علیهم السلام بوده که همواره مورد توجه منتظران حضرت بوده است. انتظار در ماهیت خود، منتظر را متوجه پیشوای بزرگی می کند که خلیفه خدا در زمین و دارای قدرت بی زوال وپاینده است و با قیام و اقدام او، اوضاع جهان دگرگون شده، عدل و قسط در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها پیاده می شود از زلال ناب معنوت او، جان تشنگان معرفت سیراب می گردد؛ تشنگانی که بار سنگین تکلیف انسانی انتظار را در فراق او بر دوش دارند. انتظار در اعتقاد تشیّع ، محتوایی اصلاح گر، تحرک آفرین وتعهد آوری دارد، که عالی ترین نوع بندگی حق تعالی ودر نتیجه، برترین عمل و نیکوترین تلاش و حنبش را به نمایش می گذارد. منتظر واقعی، از رفتار اصلاحی و گسترش پاکی و بازداشتن جامعه از پلیدی بی خبر نبوده، دست روی دست نمی گذارد تا یک سره تسلیم گناه وفساد و هرنوع بی عدالتی گردد. بلکه او انسان قائم بوده است ودر حال جنبش، تلاش و به فکر اصلاح خود ودیگران است.

پژوهش انجام شده:

آثار تربیتی انتظار فرج

دکتر شرفی

روش تحقیق:

با توجه به موضوع روش تحقیق ما به روش کتابخانه ای است.

اهداف تحقیق:

۱-   بررسی اثار و کارکردهای تربیتی انتظار

۲-   آشنایی با مفاهیم منتظِر و منتَظَر.

۳-   بررسی آثار تربیتسیاسی انتظار.

۴-   بررسی آثار تربیتی انتظار درمسئولیت های اجتماعی.

۵-   بررسی آثار تربیتی اعتقاد به انتظار از لحاظ خودسازی فردی.

۶-   بررسی عناصر خلاقی تشکیل دهنده ی انتظار.

سوالات تحقیق:

۱-   انتظار فرج امام زمان (عج) به طور کلی چه آثار تربیتی دارد؟

۲-   آثار تربیتی انتظار از لحاظ خود سازی فردی چیست؟

۳-   مفاهیم منتظِر و منتظَر را تشریح کنید؟

۴-   آثار تربیتی انتظار از لحاظ مسئولیت اجتماعی چیست؟

۵-   آثار تربیتی انتظار از دیدگاه سیاستچیست؟

۶-   آثار اخلاقی ،تربیتی انتظار فرج چیست؟

معنای لغوی انتظار

با مطالعۀ فرهنگ لغت های مختلف ، معنای لغوی واژۀ«انتظار» که بر گرفته از سه حرف اصلی (نَ-ظَ-رَ) است، را این گونه یافتیم:

انتظار: ۱- یعنی چشم به را بودن، چشم داشت و توقع داشتن، نگهبانی و نوعی امید به اینده داشتن و درنگ در امور. (۱- مفردات الفاظ قرآن، ج۳،ص۳۶۱) ( ۲- نثر طوبی،ص۴۷۶) (۳- التحقیق فی کلمات القرآن، ج۱۲،ص۱۷۶)

لازم به ذکر است که از این واژه به صورت مختلف ،چهارده بار در قرآن آمده است. به یک شاهد قرآنی در این زمینهاشاره می کنیم: « پس منتظر باشد که من با شما از جمله منتظرانم» (سوره اعراف،آیه ۷)

معنای اصطلاحی انتظار

انتظار، حقیقتی است که از ترکیب ایمان و اعتقاد به خدا و مبانی دین و نیز اشتیاق به ظهور موعود الهی شکل گرفته تا به کمک امدادهای الهی، حکومت قسط و عدل را در جهان گسترش داده و همه را تحت فرمان آیین یکتاپرستی در آورد؛ پس انتظار ، به معنای امید به اینده ای سعادت آفرین است که همگان در آن، از مفاسد و نا حقّی ها نجات یابند و نیز به معنای چشم به راه بودن برای تحقق عدل و برقراری نظام عدل الهی است. (ظهور حضرت مهدی(عج) از دیدگاه اسلام ومذاهب وملل جهان ، ص۱۹۱)

صاحب کتاب شریف «مکیال المکارم» گل واژۀ انتظار را چنین تعریف نموده اند:

« معنای انتظار؛ عبارت است از یک حالت قلبی و روحی که از آن ،آماده شدن برای چیزی که در انتظارش هستی بر می اید. پ هر قدر انتظار شدیدتر باشد آماده شدن هم بیشتر می شود. آیا نمی بینی وقتی که مسافری داشته و منتظر آمدنش هستی هر چه زمان آمدنش نزدیک تر شود، آمادگی تو برای این امر بیشتر می شود.»

تعریف اصطلاحی

تربیت، فراهم آوردن زمینه ها و عوامل به فعلیت رساندن یا شکوفا ساختن استعداد های شخص در جهت رشد و تکامل اختیاری او به سوی هدفهای مطلوب (لقمانی_ احمد_ جوانان و بینش های ناب)

تعریف لغوی:

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اباصالح
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.