مقاله کتاب کودک


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کتاب کودک مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله کتاب کودک نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده          ۳
مقدمه          ۴
اهمیت مطالعه        ۵
اهداف و انگیزه های مطالعه    ۷
عوامل مؤثر بر رشد فرهنگ کتابخوانی  ۹
الف) کودکان قبل از دبستان
۱ـ آماده شدن برای خواندن    ۱۰
۲ـ کودکان دوست دارند با آهنگ کلمات بازی کنند        ۱۱
۳ـ برای بچه های خیلی کوچک کتاب را با صدای بلند بخوانید    ۱۱
۴ـ کتابهایی برای کودکان زیر چهار سال          ۱۲
۵ـ کتاب را برای کودکان چهار و پنج ساله بلند بخوانید      ۱۳
۶ـ کتابهایی برای کودکان چهار و پنج ساله          ۱۴
۷ـ بچه ها دوست دارند کتابهایی برای خودشان داشته باشند    ۱۴
ب) دانش آموزان
خانواده          ۱۵
کتابخانه        ۱۷
مدرسه و معلم        ۱۸
عادت دادن کودکان به مطالعه از طریق برنامه درسی        ۱۹
وسایل ارتباط جمعی      ۲۰
حکومت        ۲۲
جدول جمع بندی مطالب    ۲۴
ج) معلمان
روشهای ایجاد فرهنگ مطالعه در بین معلمان        ۲۶
بررسی چند تحقیق
موانع مطالعه ی غیر درسی از دیدگاه تحقیقات تربیتی      ۲۹
شیوه های افزایش مطالعه از دیدگاه تحقیقات علوم تربیتی      ۳۴
پیشنهادها و رهنمودهای کاربردی  ۳۷
خلاصه          ۴۱
منابع و مآخذ        ۴۳

منابع و مآخذ

کتاب و فرهنگ کتابخوانی، افروز، غلامعلی، ماهنامة پیوند، تهران، انجمن اولیا و مربیان، تابستان ۱۳۷۲
چگونه مطالعه کنیم؟، بیابانگرد، اسماعیل، ماهنامة پیوند، تهران، انجمن اولیا و مربیان، مهر ۱۳۷۲
چگونه بچه هایمان را به مطالعه تشویق کنیم؟ لاریک، نانسی، مترجم مهین مهتاج، تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۷۹
نقش خانواده در استقرار عادات مطلوب فرهنگی، دانه کار، آذر، ماهنامة پیوند، تهران، انجمن اولیا و مربیان، آذر ۱۳۷۱

چکیده

          در این مقاله ابتدا  در مورد اهمیت مطالعه توضیحاتی داده شد و به طور کامل به اهمیت آن اشاره شد.

 ۹ مورد اهداف و انگیزه های مطالعه بیان ودلایل مطالعه کردن در افراد مختلف معرفی شد.

در ادامه عوامل مؤثر بر رشد فرهنگ کتابخوانی در سه گروه کودکان قبل از دبستان، دانش آموزان و معلمان مورد بررسی قرار گرفت.

 گروه الف کودکان قبل از دبستان بود که در دوره ی آمادگی شرایط لازم برای شروع مطالعه در آنها توضیح داده شد، که مواردی مانن کتاب خواندن با صدای بلند و دادن کتاب به آنها از آن جمله بود.

در گروه ب یعنی دانش آموزان عوامل مؤثرمانند خانواده مدرسه و… به طور کامل توضیح داده شد.

 برای گروه ج یعنی معلمان به ۱۳ شیوه برای رشد فرهنگ کتابخوانی اشاره شد.

با مراجعه به پژوهشکده ی تعلیم و تربیت به ۳ نمونه تحقیق در این مورد دسترسی پیدا کردم که نتایج این تحقیق ها را نیز در پایان بحث ارائه نمودم.

 باشد که حاصـل این مطالعـه و مقـاله مثمر ثمر واقع شـود.

مقدمه

کتاب دریچه ای است به سوی جهان شگفت انگیز علم و معرفت و مطالعه راهی است بسیار ساده و عملی برای پرورش استعدادهای خدادی انسان و آموزش علوم و فنونی که او را در مسیر رشد و تکامل راهنمایی کند.

اگر بتوانیم مطالعه را در انسان به صورت یک عادت در آوریم، دیگر ارتباط او با جهان دانش و آگاهی سخت و ممتنع نخواهد بود و بدون هیچ زحمت و مرارتی خواهد توانست از راه مطالعه درک واندیشة خود را نسبت به جهان هستی رشد و تعالی بخشد. دربارة ارزش کتاب اهمیت فرهنگ کتابخوانی و ضرورت ایجاد و گسترش کتابخانه های عمومی و تخصصی، بسیار گفته، شنیده و خوانده ایم. اما سؤال این است که چرا در میان دانش آموزان یعنی کودکان و نوجوانان کشورمان به گونه ای که شایسته و بایسته است عادت مطلوب کتابخوانی مشهود نیست؟

واقعیت این است که همة کارگزاران تعلیم و تربیت و به طور کلی مسئولان فرهنگی کشورمان همواره علاقه مندی و آمادگی خود را در فراهم ساختن امکانات لازم برای کتابخوانی نشان می دهند و همة خانواده ها نیز دوست دارند که فرزندانشان اهل کتاب و مطالعه باشند، اما هنوز در رفتار نوجوانان و جوانان کشورمان گرایش و عادت به کتابخوانی دیده نمی شود. از طرف دیگر باید توجه داشت که مطالعه، کوشش سازنده و در عین حال لذت بخش می باشد و نوعی تغذیه و تلطیف روان انسان را موجب می شود کتاب و دیگر منابع مطالعه بهترین یاران تنهایی و فراغت از اشتغالات  روزانه اند.

اهمیت مطالعه

مطالعه، در تحقق بخشیدن به ظرفیت های شناختی، اجتماعی، اخلاقی و عاطفی ـ هنری کودک و نوجوان نقش مهمی دارد، میل او را به پیشرفت فردی ارضا می کند و افزایش می دهد، احساس مسئولیت او را در قبال خود و جامعه بالا می برد و در مجموع، در تحول ابعاد متفاوت شخصیت او بسیار مؤثر است. مهمترین تأثیر مطالعه وقتی مشهود است که از کودکی آغاز شود و به صورت عادت در آید. یکی از مؤلفان دربارة علاقه به کتاب در کودکی چنین می گوید: “اگر از همان اوان کودکی عشق به کتاب در نهاد کودک بارور نشود و اگر مطالعه به مثابه یک نیاز معنوی زندگی کودک در نیاید، روح او در سنین جوانی تهی خواهد ماند و آن وقت است که سادگی و نپختگی جوانی راه را برای بدیها باز می کند و گوشه های تاریکتر طبیعت انسان آشکار می شود.”

برخی مطالعات نشان داده است دانشجویانی که در دانشگاه بیشترین استفاده را از کتابخانه می کنند معمولاً آنهایی هستند که از کتابخانة دبیرستان استفاده می کرده اند و اکثر این دانش آموزان هم از کودکی استفاده از کتابخانه را آغاز کرده اند آمارهایی در زمینة کتابخوانی نشان داده است که در اروپا بچه ها به طور متوسط بیش از بزرگسالان مطالعه می کنند . در بعضی کشورها درصد مطالعه کنندگان بزرگسال به نصف حد متوسط کودکانی می رسد که کتاب می خوانند. در برخی نواحی، مدارسی هستند که ۷۰ تا۸۰ درصد کودکان آنها با جدیت مطالعه  می کنند. نتایج تحقیقات بیانگر آن است که مهمترین عامل مؤثر در ایجاد چنین موقعیتی، نظام و فضای آموزشی موجود در این مناطق است. حال آنکه مقایسة بین این نظامها با آموزش و پرورش سایر کشورها، نشان دهندة آن است که تعلیم و تربیت در کشورهای در حال توسعه مبتنی بر روش آموزشی مستقل از مراجعه به کتابخانه و مواد خواندنی جانبی است.

در کشور ما هم محدود بودن منبع مطالعة دانش آموزان به کتابهای درسی، یکی از مسائل مبتلا به مدارس امروز است. این در حالی است که میدانیم چنین وضعیتی از یک طرف تحول ذهنی و پیشرفت شاگردان را در چارچوب و حدود محتوای همان کتابها محدود می کند و از طرف دیگر مانع افزایش علاقة ذاتی آنان به خواندن می شود. از همه مهمتر آن که به تربیت افرادی منجر می شود که در بزرگسالی فاقد هرگونه انگیزه برای کتابخوانی و کسب اطلاعات و آگاهیهای متنوع و جدید هستند.

اهداف و انگیزه های مطالعه

“گری و راجرز” فهرستی از اهداف و انگیزه های مطالعه را ارایه نموده اند. از دیدگاه آنان عادت به مطالعه از نیازهای فطری سرچشمه می گیرد.

انگیزه های مطالعه از دیدگاه آنان به قرار زیر است:

                     ۱٫         عادت
۲٫         وظیفه
۳٫         گذراندن اوقات فراغت
۴٫         آگاهی از مسایل جاری
۵٫         ارضای میل شخصی، علایق و سرگرمی ها به ویژه در جنبة ذوقی و حرفه ای
۶٫         نیاز زندگی روزمره
۷٫         ارضای نیاز های شهری و اجتماعی
۸٫         ارضای نیاز های مبرم روحی و معنوی
۹٫         ارتقای سطح فرهنگی(رشد عمومی)

بررسی اهداف و انگیزه های مطالعه نشان می دهند که افراد دلایل مختلفی برای مطالعه دارند. برخی از این دلایل کاملاً شخصی و فردی بوده، و برخی دیگر جنبة اجتماعی دارند. در هر حال، رابطة تنگاتنگی بین آنها وجود دارد. در سمپوزیوم یونسکو در باب انگیزه های مطالعه، تعدادی از این انگیزه ها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و تأکید گردید که در درک و تشخیص انگیزه ها، بررسی تأثیر عوامل درونی و بیرونی اهمیت خاصی دارد.

در هر حال لازم است درباره ی این مهم غور و تفحص بیشتری داشته باشیم که چرا عادت به به عنوان یک عادت مطلوب فرهنگی در بین اقشار جامعه، مخصوصاً کودکان ونوجوانان که آینده سازان جامعه ی خود باشند، چندان رواج ندارد؟ برای پاسخ به این سوال به نظر می رسد که توجه به عوامل زیر اجتناب ناپذیر باشند:

عوامل مؤثر بر رشد فرهنگ کتابخوانی

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.