مقاله کشت و پرورش گل و گیاه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کشت و پرورش گل و گیاه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله کشت و پرورش گل و گیاه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه  ۱
خاک باغچه  ۲
طرز تهیه خاکبرگ  ۲
کودها  ۳
کود دادن به زمین  ۴
خاک گلدان  ۵
آب دادن  ۶
تعویض گلدان  ۷
گلدان پیازها  ۹
جابجا کردن درخت     ۱۰
کشت دانه و بذر  ۱۲
نشاءکردن  ۱۴
قلمه زدن  ۱۵
اقسام پیوند  ۲۰
ازدیاد از راه تقسیم ریشه  ۲۸
خواباندن شاخه  ۲۹
هرس کردن  ۳۰
آفات و دفع آن بوسیله سمپاشی  ۳۰
نظافت گلخانه  ۳۲
هوای گلخانه  ۳۳
فصل دوم
جدولهای آماری  ۳۸
منبع. ۴۹

مقدمه

نباتات و گیاهان مانند انسان احتیاج به (هوای – نور آفتاب – آب – غذا که عبارت از خاک و احیانا کود است) دارند.

نباتات و گیاهان هر منطقه زیست و نموشان در مناطق دیگر بواسطه تغییر مواغذایی خاک یا املاح آب یا تفاوت هوا مشکل و چه بسا غیر ممکن میشود مگر اینکه شرایطی شبیه محیط اصلی گل را تولید نمود.

متخصصین هرفن توانسته اند اطلاعاتی در فن خویش که همه جا یکسان عمل میشود جمع آوری و مورد استفاده قرار دهند ولی برای پرورش گل چون در هر منطقه یا شهر یا ده یا حتی خانه ها وضعیت هوا و نور و خاک متفاوت است دستوری که همه جا یکنواخت بتوان عمل نمود نمیتوان پیدا کرد جز اینکه پرورش گل را حداکثر در شهری ملاک قرار داد و در سایر جاها شرایطی مطابق آنجا تولید کرد.


 خاک باغچه

اگر چه کلیه گلها خاک پوک نمی پسندند ولی چون اکثریت با دسته ایست که ریشه انها در خاک پوک بهتر نمو میکند ناچارا بایستی خاک باغچه را نسبتا پوک گرفت  یعنی مرکب باشد از ( خاک رس مایه خاکبرگ و مختصری هم کود زباله ) بعلاوه خاک باغچه باید در هر صد متر دارای ۶ کیلو آهک آب دیده و ۱۲ کیلو گچ مرده باشد .

خاکبرگ در باغچه ها عامل مهمی برای پرورش ریشه گلها و مرطوب نگاهداشتن آنهاست . خاک باغچه را بایستی هر سال در آخر پائیز موقعی که زمین مرطوب است بیل زده و برگردان کرده و مقداری کود زباله در میان آنها ریخت و زمستان خاک را صاف کنند .

طرز تهیه خاکبرگ

در پایئز برگهای خشک درختان و گیاهها را در گودالی از زمین رویهم انباشته و باندازه یک پنجم گودال آب روی میریزند بعدا با خاک روی آنرا می پوشانند (این محل گودال چنانچه آفتابرو باشد بهتر و برگها زودتر میپوسند).

پس از یکسال خاک را کنار زده و برگهای پوسیده شده را بیرون ریخچه چند روزی در مجاورت هوا قرار داده بعد با چوبی آنها را کوبیده از سرند یا غربال میگذارنند و بدینطریق خاک برگ بدست می آید.

کودها

۱-   در گودالی از زمین که حتی المقدور آفتابرو و نزدیک به آب باشد زباله های منزل را از قبیل پوست میوه _ خاکروبه اطاق _آشغال سبزی _ برگهای خشک ، استخوان ، خلبی _ اضافه مانده غذاها ، زباله آشپزخانه ، خاکستر و هر نوع زباله را رویهم میریزند پس از پر شدن گودال روی آن بطور اقلا گودال را بگیرد آب میریزند و روی گودال را با خاک می پوشانند .

پس از یکسال یا کمتر ( بسته به محل و پوسیده شدن مواد ) میتوان خاک روی گودال را مکنار زده محتویات داخل گودال را چنانچه پوسیده باشد بیرون ریخته پس از چند روز قرار دادن در مجاورت هوا آنرا با چوبی کوبیده از سرند یا غربال میگرانند . ( این نوع کود برای کلیه گلها نیز قابل استفاده است .

۲-   کود انسانی : که از خاکی کردن مستراحهای کهنه بدست میاید بایسستی حتی المقدور پوسیده و کهنه باشد مه عفونت آن موجب ناراحتی نگردد و نیز بگل صدمه نرساند .

۳-   گلها یا درختهائی که اصل آنها از مناطق شمال یا جنوب ایران آورده شئه آب تهران پس از چند ماه تولید مواد آهکی در ریشه های آنها نموده و باعث زرد شده برگها و توقف رشد میشود .

برای رفع این مواد آهکی و برطرف کردن زردی نا بهنگام برگها بایستی یکدفعه بعوض آب دادن از این محلول داده شده ( آب ۱۰۰۰  ۳ سولفات دوفر ) یعنی ۳ گرم سولفات دوفر ( زاج سبز ) را در یک لیتر آب حل نموده و یکدفعه آبیاری در پای در پای بوته نمود . این عمل ضمن خورد کردن مواد آهکی ریشه ها کرمها را نیز از بین برده و در عین حال کوداست . برای گلهای دیگر هم که برگهای آن در غیر موقع زرد میشود و میریزد بایستی از این محلول آبیاری نمود .

۴-   کود حیوانی : که عبارتند از _ پشگل کوسفند و بایستی از نرم شده آن استفاده نمود _ پهن گاو _ پهن اسب _ فضله مرغ _ فضله کبوت _ ( که  خیلی قوی و مصرفش احتیاط کامل میخواهد ) _ استخوان سائیده _ سائیده شاخ و غیره که هر کدام بایستی بنا به لزوم بطور شیره ( یعنی چند روز کود را در آب خیس کرده شره آنرا مرف نمایند ) یا بطور خشک در پای بوته گل بریزند .

۵-   کود شیمیایی : بایستی پس از تجربه خاک ( بوسیله موسسه کشاورزی ) و تعیین نوع گل طبق  دستور مخصوص استفاده کرد .

ولی چون برای پرورش هر گل خاک هر گلدان را تجزیه کردن مشکل است ندا بایستی از آن صرفنظر کده و فقط برای اراضی زراعتی اختصاصی داد .

۶-    لازم بتذکر است که در سال اول کشت درخت یا نهال نباید کود داد چون باعث سوختن و خشک شدن میشود مگر در باغچه ها که برای گلهای یکساله و دو ساله مانعی ندارد .

کود دادن به زمین

مناسب ترین وقت کود دادن زمین باغ یا باغچه های گل ماه آخر پائیز است یعنی موقعی که زمین مرطوب است  با بیل برگردان کرده بدون آنکه خاک را صاف کنند کود را میان خاکها میریزند .

باران و سرما و یخبندان در لای خاکها که صاف نشده نفوذ نمود علاوه بر نابود کردن کرمها و حیوانات موذی دیگر خاک ا نیز پوک مینماید .

پس از گذشتن زمستان ، زمین را صاف مینامند بدینطریق زمین کاملا آماده میگردد .

پهن دادن

پس از کشت بذر گل یا نشاء کردن بایستی یک ورقه نازک (پهن اسب) روی خاک باغچه داد چون پهن زمین را مرطوب نگاهداشته و از صدمه آفتاب به بذر و ریشه نشاء جلوگیری میکند کود خوبی است.

خاک گلدان

۱-   البته هر گلی در نوع خاک سرزمین اصلی خود بایستی نگاهداری شود و خاک هر گلی بنوبه خود شرح داده خواهد شد مسلم اینست که چون زمینهای گرمسیری رسی است گلها یا درختهای آنجا بیشتر خاک رس لازم دارد ( خاک رس همیشه رطوبت را در خود حفظ کرده و طاقت کم آبی گل را بیشتر میکند ) همچنین مواد غذائی که در خاک رس است مورد احتیاج آنهاست . گلها یا درختهای قسمت شمالی ایران چون در خاکی که مرکب از ماسه و خاکبرگ است روئیده اند بایستی در همین نوع خاک نگهداری و پرورش داده شود .

۲-   همیشه بایستی ته گلدان را قدری شن درشت و خاکه زغال ریخته بعدا روی آن خاک لازم بریزند چون شن درشت باعث میشود که ریشه از گلدان بیرون نزند و خاکه زغال هم از تولید کرم و نفوذ حشرات جلوگیری میکند .

۳-   برای حفظ رطوبت گلدانها در تابستان  میتوان آنها را تا نیمه در خاک فرو کرد .

۴-   بعضی از گلدانها را که زمستان میتوان در هوای آزاد گذاشت و از سرما نمیترسند تا نزدیک لبه گلدان را در خاک زمین فرو برند و برای اینکه حشراتی از  ته آن نفوذ نکنند چنانچه قبلا در ته گلدان خاکه زغال نریخته باشند در این گودالها قدری خاکه زغال ریخته و گلدانها را روی آن قرار میدهند .

آب دادن

۱-   هیچوقت نبایستی در جه حرارت آب با حرارت هوائی که گل در آنجاست اختلاف فاحشی داشته باشد . مثلا در زمستان گلها را از حوض گلخانه بایستی آب داد یا اگر مجبور باشند که از آب خارج بدهند بایستی قدرت حرارت دهند تا درجه آب با درجه حرارت روز تابستان نبایستی آب سرد به گلها داد .

۲-   طریقه آب دادن با آب پاش یا آب گرد کن به نسبت ظرافت گلها تفاوت دارد و بایستی نوعی باشد که فشار آب بگل صدمه نزند .

۳-   نوع گلها برای آبیاری متفاوت است قاعده کلی اینست که هر چه برگهای گل ضخیم تر و گوشتی تر باشد آن گل آب کمتر لازم دارد چون ذخیره آب در برگهای ضخیم زیاد است و بطور کلی باغچه یا گلدان هر وقت رویش خشک شد آب لازم دارد .

۴-   گلدان بایستی آبگیر داشته باشد یعنی سطح خاکش از لبه گلدان پائین تر باشد که آب با ندازه کافی گرفته و رطوبت به قشر پائین هم برسد نه اینکه فقط روی خاک مرطوب شود .

۵-   گلهای گلخانه را غالبا بایستی صبح آب داد در صورتیکه گلهای در هوای آزاد را عصر بایستی آبیاری نمود .

۶-    گاهائی که مقابل آفتاب زیاد در تابستان قرار دارند بایستی روزی ۲ الی ۳ مرتبه آب داد که خاک آنها خشک نشود .

۷-   ریشه هائی که از ته گلدان بیرون میزند نتیجه بی آبی است و بایستی فورا آن مقداری که بیرون زده قطع نمود و ضمنا بگل آب بیشتری هر روز داده شود یا اگر گلدان کوچک است و ریشه پر شده گلدان بزرگتری باید انتخاب و تعویض نمود .

تعویض گلدان

برای گلها موقعی گلدان بزرگتر لازم است که :

۱-   :

الف – جای تنگ باشد ( گلدان هر چه بدون جهت بزرگتر انتخاب شود رشد گل دیرتر و قدرت آن صرف پر کردن ریشه در گادان میشود ) .

ب – از بی آبی مختصر برگهای آن فورا افتاده و پژمرده شود

ج – ریشه گل از ته گلدان بیرون بزند .

۲-   همیشه در موقع تعویض گلدان چنانچه گلدان انتخاب شده کهنه باشد بایستی قبلا گلدان را از خارج و داخل با برس خشنی خوب شست و تمیز نمود که خلل و فرج آن باز و قابل نفوذ هوا گردد .

۳-   ته گلدان را بایستی قدری شن درشت خلوط با خاکه زغال یا دوده ریخت که ریشه هواکش داشته و بعلاوه بیرون نزند همچنین دوده یا خاکه زغال ضد عفونی مینماید .

۴-   تعویض گلدان را بهتر است در اول بهار یا اواخر پادیر انجام داد .

۵-   برای تعویض گلدان تعویض گلدان بایستی دو روز به گل آب ندهند تا خاک آن کاملا بهم چسبیده و در موقع خارج کردن از گلدان پاشیده نشده و از اطراف ریشه پراکنده نشود سپس گلدان را وارونه در یکدست نگاهداشته با یکدست دیگر روی خاک گلدان را نگهمیدارند بعد لبه گلدان را بطوری که به شاخه های گل صدمه نخورد به لبه چوب یا محل دیگری آهسته آهسته میکوبند تا خاک با بوته گل قالبی بیرون بیاید آنوقت در گلدان بزرگتری که قبلا آماده شده پس از ریختن مقداری شن درشت و خاکه زغال مقداری خاک مربوطه به گل را میریزند و این قالبی را روی آن قرار میدهند بطوریکه سطح خاک گلدان اولیه در سطح آبگیر گلدان بزرگتر قرار گیرد ( یعنی ساقه گل زیادتر از اول در خاک فرونرود ) بعدا اطراف بازمانده را نیز از خاک لازم ریخته آب میدهند . این گلدان بایستی چند روزی در سایه گذارده شود تا خوب خود را بگیرد و پس از آن گذاشتن در محل مربوطه اشکال ندارد .

۶-    گلدانهای تعویض  شده یا قلمه ها یا نشا ها که تازه در گلدان گذاشته شده تا چند روزی که خود را نگرفته ( شروع بفعالیت و نمو جدید نکرده ) نبایستی در معرض نور مستقیم آفتاب قرار گیرد .

۷-   برای محل شکستگی سلقه گل بکار بردن نرمه زغال چوب و اندود کردن با آن بسیار مفید است همچنین برای جلوگیری از تولید شدن کرم کافی است که کمی خاک گلدان مخلوط نمایند .

۸-   گیاههای مریض نبایستی در آفتاب بمانند چون زودتر خشک میشوند بلکه بیستی در محل سایه و خنکی نگاهداری نمود .

گلدان پیازها

۱-   خاک گلدانی که میخواهند پیاز یا گلهائی که ریشه گوشتی دارند بکارند بایستی پوک باشد ( ماسه خاکبرگ کمی هم خاکه زغال مخلوط شود ) یعنی طوری باشد که آب در خود نگاه ندارد والا باعث پوسیدگی و فساد میشود .

۲-   ته گلدان بایستی مقداری ریگ مخلوط با خاکه زغال ریخت .

۳-   گلدان پیازها بایستی متناسب انتخاب شده و حتی المقدور از کاشتن در گلدان بزرگتر خود داری نمود چه قدرت رشد صرف پرکردن ریشه ذر گلدان شده و در نتیجه دیر به گل خواهد نشست .

۴-   پیاز چنانچه کود بخواهد بایستی پس از سبز شدن واقلا ۴ – سانتیمتر قد کشیدن داد یا مقداری کود خشک در پای بوته میگذارند که ضمن آبیاری استفاده کند یا شیر کود را هر ۷ روز یکمرتبه میدهند .

توضیح آنکه پیاز یا سایر بذرها را چنانچه قبل از سبز شدن کود بدهند میسوزد و نتیجه بعکس گرفته خواهد شد چون بواسطه نداشتن ریشه نمیتواند از ماده غذائی کود استفاده مند و قدرت کود ریشه های جوان را که میخواهد تولید شود می سوزاند .

جابجا کردن درخت

 در خت را تا ۴ تا ۵ سالگی میتوان موقعی که خواب است جابجا نمود در اواخر پائیز پس از خزان کامل یا ماههای آخر زمستان که یخبندان تمام شده ولی معمولا در آذرماه بهتر است .

۱-   در موقع بیرون آوردن درخت سمت جنوب یا شمال را بایستی روی درخت علامت گذاشت که در محل جدید بهمان سمت کاشته شود ( این عمل در گرفتن درخت فوق العاده موثر است ) .

۲-   برای جابجا کردن درخت بایستی زمین کاملا مرطوب باشد که عمل بیرون آوردن درخت آسان و ریشه ها بدون اینکه آسیب ببیند با گل اطراف خود بیرون آورده شود .

۳-   چناچه در بیرئن آوردن درخت ریشه شکسته و یا بریده شود بهتر است که آن محل را با گرد زغال چوب پوشاند یا در محلولی از ( آب و خاک  رس و پهن گاو ) فرو برد که هم مانع فساد شده و هم ماده مغذی ریشه است .

۴-   چناچه در موقع جابجا کردن مقداتری از ریشه ها از بین رفت بهتر است شاخه های درخت را قدری زد و کم کرد تا به ریشه قدرت بیشتری برای نمو داده دشود .

۵-   بایستی محل جدید کاشت درخت باندازه ای حفر شده باشد که ریشه های درخت در درون آن آزاد قرار گیرد مخصوصا مقداری از خاک اطراف را هم بایستی بیل زد که پوک شده و برای نفوذ و رشد ریشه های مناسب تر شود .

۶-    پس از قرار دادن ریشه درخت در حفره آماده روی آن تا نصف حفره خاک ریخته آب کامل میدهند بطوریکه خاک با آب نفوذ کرده و کاملا اطراف ریشه های را بگیرد و هوا باقی نماند پی از آن مجددا تا سطح لازم خاک ریخته آب میدهند .

۷-   درختهائی را که همیشه برگ سبز دارند مثل ( کاج – سرو – ماکونولیای – شمشاد و غیره ) باید فقط بهار ( موقعی که شروع بکار جوانه زدن مینماید ) جابجا نمود ضمنا بایستی سعی شود که در موقع جابجا نمودن نرمه ریشه صدمه نبیند چون بوسیله همان نرمه ریشه هاست که در خت تغذیه مینماید و از بین رفتن آنها باعث تاخیر رشد میشود .

کشت دانه و بذر

55,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت انواع گلخانه
 • مقاله گل و گیاه گلخانه
 • مقاله اتوماسیون گلخانه
 • مقاله اثر گلخانه ای
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.