مقاله کمرویی و راه های درمان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کمرویی و راه های درمان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله کمرویی و راه های درمان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه   ۱
کمرویی : یک مسئله ی پیچیده   ۲
علت های کمرویی   ۳
راه های مقابله با کمرویی :   ۱۰
بحث کردن با شخص کمرو بی نتیجه است :   ۱۰
یک طرح اولیه تهیه کنید :   ۱۱
از کودکی به روابط اجتماعی عادت کردن:   ۱۱
تقویت قدرت اراده و انتخاب :   ۱۲
آموزش کنترل حرکات وتنفس !   ۱۴
اصل مهم در زندگی سازگاری با واقعیت درونی خود :   ۱۵
تلاش برای رسیدن به هدف های عالی در زندگی :   ۱۶
چند راه کار مداخله ای :   ۱۶
نتیجه گیری   ۱۹
منابع   ۲۰

منابع

۱- حسن نژاد ،محمد (۱۳۸۰) ؛ مشاوره با کودکان ؛ تهران : انتشارات سپند هنر

۲- زیهباردو، فیلیپ چی (۱۳۷۶) ؛  کم رویی چیست و چه باید کرد ؟ ؛ ترجمه ن ، پارسا ، انتشارات پرنیان

۳- ژاگو  ، پل (۱۳۸۴)  ؛ غلبه بر کمرویی  ؛ ترجمه حسین بنی احمد ،  تهران : انتشارات ققنوس

۴- شارتیه ، ژان ، تالهو ، برانیه (۱۳۶۹) ؛ کمرویی و راه های درمان آن ؛ ترجمه ی       هوشیار – رزم آزما ، انتشارات سپنج

۵- فرانس مولر ، ماری (۱۳۸۱) ؛ خجالتی نباشید ؛ ترجمه نسرین گلدار ، تهران : انتشارات مؤسسه فرهنگی منادی تربیت

مقدمه

کمرویی و کناره گیری کودک کوششی برای خود داری از ارتباط با محیط اطراف است .

کودک کمرویی و گوشه گیر ممکن است از موقعیت هایی مانند : شکست ، انتقاد ، کمبود اعتماد به نفس ، دستپاچگی یا تحقیر ترس داشته باشد . متأسفانه کودکان کمرو و کناره گیر معمولاً مورد توجه قرار نمی گیرند ؛ علت نیز آن است که نسبت به کودکان دیگر ، کمتر توجه اطرافیان خود را به خود جلب می کنند .  کمرویی به ندرت مادرزادی است .

این رفتار هنگامی به وجود می آید که در اثر تربیت غلط ، کودک به ارزش های اصیل خود بی اعتنا و در نتیجه مردم گریز می شود .

کمرویی را نمی توان یک عارضه ی ساده ی روانی قلمداد کرد ، زیرا از مجموعه ای از اختلالات و نا بهنجاری هایی تشکیل می شود که گاهی ریشه ومنشاء آن به دوران کودکی تعلیم و تربیت غلط والدین و مربیان که هر گونه اعتماد به نفسی را در فرزند و شاگرد خود از بین می برند ، می رسد .

برانیه کمرویی را نوعی بیماری روانی تلقی می کند که ابتدا در ضمیر باطن ریشه می دواند و مزمن می شود سر انجام جسم را از حرکت می اندازد .

اگر کسی نتواند این عارضه روحی در خویش از بین ببرد ، هرگز از زندگی شاد و موفق و آمیخته با آرامش و اعتدال برخوردار نخواهد شد .

 

 

 

کمرویی : یک مسئله ی پیچیده

ارائه یک تعریف مشخص از”کمرویی” تقریباً غیر ممکن است . زیرا علائم ونشانه های  آن ازفردی به فرد دیگر متفاوت است . با این همه می  توان به انواع زیر اشاره کرد :

–        کسانی  که همیشه کمرو هستند

–  کسانی که گاهی اوقات کمرو هستند

– کمرویی های افراطی که شخصیت و فعالیت های آنها به دلیل کمرویی به شدت آسیب دیده است .

به طور کلی کمرویی به یک عدم تطابق موقتی و یا دائمی در مواجه شدن با دیگران مرتبط است .

رفتار ها و نشانه های کمرویی که تقریباً در اغلب افراد خجالتی مشترک است ، از یک منشا ء روان شناسی سرچشمه می گیرد و معمولاً هر کدام از این رفتار ها به نوبه ی خود سبب تشدید و ظهور رفتار های دیگر می شود و به این ترتیب وارد چرخه ی معیوبی می شود که رهایی از آن بسیار دشوار است .

علت های کمرویی

۱-               علت های کاملاً جسمانی :

الف ) ضعف مزاج : کودک نحیف معمولاً ترسو می شود .

دردمند بودن در سال های اولیه ی زندگی موجب شکستگی مزاج ، مراقب و زیر سر پرستی بودن می شود – تا زمانی که در برابر ضربه ها ، زمین خوردن ها ، تغییرات هوا و درد های جزئی بتواند مبارزه کند – کودک را به وحشت از رنج بدنی و تحرک و تلاش عضلانی مبتلا می سازد .

کمی بعد ، همکلاسانش ، خصوصاً به سبب  آن که نشانه های ضعف و ناتوانی در او می بیند ، با وی خشونت و بد رفتاری می کنند .

تعلیم و تربیت نا درست ، آثار بیماری های کاملاً شفا نیافته یا فشار های طافت سای دوران تحصیل ، کافی است تا بسیاری از کودکان را از وضع عادی دور کند .

برای پیشگیری از این وضع ، بهترین راه این است که میل به کوشش – اعم از جسمی و ذهنی – به کنش ، به کارایی و به چابکی را در نو جوانان بپرورانیم .

ب ) ظاهر ناموزون : کسی که چهره ای دپسند و اندامی موزون دارد به ندرت کمرو است . زیرا چنین کسی توجه ، یا بهتر است بگوییم تحسین دیگران را به خود جلب می کند .

ممکن است کسی زشت و بد قواره ولی با جسارت باشد . اما افراد آسیب پذیر هم هستند که حواس خود را بر کم ترین نا جوری در قیافه ، یا موهای سر یا . . . متمرکز می کنند و احساس سر افکندگی می نمایند تا به آن جا که گمان می کنند همه ی مردم این عیب ها را می بینند .

 بچه ها نسبت به تلقین هایی که از سوی پدر و مادر و اطرافیان در یافت می کنند بسیار حساس و تأ ثیر پذیر ند . در کمرویی ناشی از زشت بودن روحیه وظیفه ای سنگین بر عهده دارد .

اولین نشانه ی کمرویی ناشی از علت های جسمانی ، از همان دوران آمادگی رفتن کودکان شروع می شود . کودک هرگز نمی تواند جدایی از خانواده را تحمل کند !

که در صورت نیافتن راه حل مناسب ممکن است تا دوره ی دبیرستان  و حتی دانشگاه ادمه پیدا کند ! این موضوع را در سنین بزگسالی به صورت غیبت های غیر موجه از کار نیز می توان مشاهده کرد .

۲- هیجان و احساسات بیش اندازه :

آدم هیجانی کسی است که عکس العمل شبکه عصبی او در برابر تحریکات خارجی بسیار شدید یا طولانی است . رنگ چهرهی او با کوچک ترین رویدادی می پرد یا سرخ می شود ؛ و بر اثر کم ترین تکان روحی تپش قلبش تند یا کند می شود .

حساسیت زیاد معمولاً با هوشیاری عمیق و فراوان همراه است ( البته به شرط این که این هوشیاری از محیط مساعد باشد )و نیز به گونه ای از کمرویی که شخص ، خودش را منزوی می کند و دست کشیدن از زندگی عادی را بر مقابله با کشمکش های عاطفی ترجیح می دهد .  می دانیم که انسان همیشه می تواند یاد بگیرد که چگونه بر احساسات خود غلبه کند بدون آن که به آن ها صدمه ای بزند ؛

زیرا که نفس برتر همواره بر احساسات مسلط است .

۳ وسواس حفظ ظاهر :

 تحسین طلبی حالتی است که فرد نسبت به نظر دیگران  و جلب تحسین آنان دلمشغول نگه می دارد . این حالت ، تا جایی که برای بودن ، فراگرفتن ، وبه عمل در آوردن باشد  ، بسیار خوب است . اما هنگامی که در مورد حفظ ظاهر در برابر دیگران باشد ،موجب وسواس می شود . داشتن یکی از علت های کمرویی ،تحسین طلبی را به ترس مفرط از خرده گیری تبدیل می کند . هنگامی که شخص کمرو یقین می کند که براستی همه ی نگا ه ها متوجه اوست این نگرانی بی اساس به اوج خود می رسد . ودر ملاقات با کسانی که اظهار نظر آنها درباره ی وی، مهم است ؛ وسواس از اینکه مبادا به عزت نفس او بی حرمتی شود سبب می گردد که وی اختیار فکرو گفتار و رفتار خود را از دست بدهد ومرتکب کارهای ناشیانه یا خطاهایی شود که سردرگمی او را بیشتر کند .ترس از مضحک به نظر آمدن یا مسخره وسرزنش شدن ، به گونه ای به خودپسندی کودکانه ونقصان استقلال فردی می انجامد .

۴- تصورهای بازدارنده :

هرشخصی از خود تصویری در ذهن می سازد که نمایانگر نگاهی است که به توانایی ها ،پیشرفت ها ومعایب خود دارد . به همین دلیل هر کس چندین تصویر ذهنی از خود دارد که در موقعیت های مختلف شکل گرفته .

در واقع کودک ازاولین سال های زندگی و باشروع فعالیت نیمکره ی چپ مغز ، به تدریج متفاوت از دیگران ودارای شخصیت و هویت می شود . این تصور ذهنی از خود به نگاه و ارزیابی دیگران از شخص مربوط می شود .

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز
 • مقاله غلبه بر کمرویی
 • تحقیق بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده
 • تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر
 • مقاله کمرویی و گوشه گیری کودکان
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.