مقاله کمک فنرها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کمک فنرها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله کمک فنرها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

فصل ۱ : کمک فنر و خودرو
۱-۱-کاربرد و شیوه نصب                                 ۳
۱-۲-آزمایش کمک فنر                                 ۸
۱-۲-۱-آزمایش بر روی خودرو                         ۸
فصل ۲ : انواع کمک فنر
۲-۱-کمک فنر دوجداره بی فشار                             ۱۳
۲-۱-۱-ساختار و شیوه کارکرد                         ۱۳
۲-۱-۲-هواگیری و موازنه حجم                         ۱۸
۲-۱-۳-رینگ آب بند ، میله پیستون با پیستون ، راهنما             ۲۰
۲-۱-۴-محفظه سیلندر ، مخزن روغن و لوله محافظ             ۲۴
۲-۱-۵-کمک فنر برای موقعیت کاری دشوار ، خودروی سواری         ۲۵
۲-۱-۶-روشهای تولید                             ۲۶
۲-۲-کمک فنر دوجداره با فشار                             ۲۷
۲-۲-۱-کمک فنر دوجداره مجهز به بالشتک گاز                 ۲۷
۲-۲-۲-کمک فنر دوجداره با فشار                         ۲۹
۲-۳-کمک فنر یک جداره با فشار                             ۳۱
۲-۳-۱-ساختار و شیوه کارکرد                         ۳۱
۲-۳-۲-رینگ آب بند ، میله پیستون ، راهنما                 ۳۵
۲-۳-۲-محاسن و معایب                             ۳۷
فصل ۳ : بررسی نیروی میرایی
۳-۱-نیروی هیدرولیکی میرا کننده                             ۴۰
۳-۱-۱-منحنی مشخصه کمک فنر                         ۴۰
۳-۱-۲-میرایی کاهنده ، افزاینده و خطی                     ۴۴
۳-۱-۳-نسبت کشش به فشار                         ۴۷
۳-۱-۴-شیوه انتخاب و نوع فنربندی                     ۵۰
۳-۱-۵-محاسبه نسبت میرایی کل خودرو و محور چرخها             ۵۲
۳-۱-۶-میرایی موثر در نقطه تماس چرخ                     ۵۴
۳-۱-۷-مثال عددی                                 ۶۱
۳-۲-میرایی اصطکاک                                 ۶۳
۳-۳-عوامل موثر بر میرایی                                 ۶۸
۳-۳-۱-دما                                     ۶۸
۳-۳-۲-کف آلود شدن روغن                         ۶۸
۳-۳-۳-میرایی تئوری و حقیقی                         ۷۰
۳-۳-۴-تلرانس میرایی                             ۷۱
۳-۳-۵-کاهش اثر میرایی                             ۷۳
۳-۴-روغن کمک فنر                                 ۷۴
فصل ۴ : نکات طراحی
۴-۱-ابعاد و طول کمک فنر                                 ۸۰
۴-۱-۱-طول کمک فنر دوجداره                         ۸۰
۴-۱-۲-طول کمک فنر یک جداره                         ۸۳
۴-۱-۳-کمک فنر مجهز به ضربه گیر کشش و فشار             ۸۵
۴-۱-۴-فضای لازم                                 ۸۹
۴-۲-اتصالات کمک فنر                                 ۹۱
۴-۲-۱-خواسته های طراحی                         ۹۱
۴-۲-۲-اتصالات چشمی                             ۹۲
۴-۲-۳-اتصالات پینی                             ۹۷
۴-۲-۴-نمونه های ویژه                             ۱۰۳
۴-۳-ضربه گیر و ایستان لاستیکی                             ۱۰۷
۴-۳-۱-ضربه گیر کشش کمک فنر                         ۱۰۷
۴-۳-۲-ضربه گیر فشار کمک فنر و ایستان                     ۱۱۳
فصل ۵ : کمک فنر تنظیم پذیر
۵-۱-کمک فنر تنظیم پذیر الکتریکی                             ۱۲۱
۵-۱-۱-خواسته های طراحی                         ۱۲۱
۵-۱-۲-سیستم شرکت بیلشتاین                         ۱۲۲
۵-۱-۳-سیستم شرکت بوگه                             ۱۲۷
۵-۱-۴-سیستم شرکت دلکو                             ۱۳۲
۵-۱-۵-سیستم شرکت فیشتل و ساکس                     ۱۳۷
۵-۱-۶-سیستم شرکت کنی                             ۱۳۹
۵-۲-کمک فنر تنظیم پذیر الکترونیوماتیکی                         ۱۴۶
۵-۳-کمک فنر تنظیم پذیر هیدرولیکی                         ۱۵۰
ضمیمه
لرزش گیر فرمان                                     ۱۵۶
نشان های به کار رفته در روابط و واحدها                         ۱۷۰
منابع و مآخذ                                         ۱۷۷

منابع و مآخذ

۱-«کمک فنر و لرزش گیر» ، تالیف پروفسور یورنزن رایمپل و هلوت اشتول ، ترجمه محمد سادات افجه ای ، انتشارات مرکز تحقیقات دانا .

۲-«مبانی تعلیق و چرخ» ، تالیف پروفسور یورنزن رایمپل و هلوت اشتول ، ترجمه محمد سادات افجه ای .

۳-«شاسی و بدنه خودروها» ، ترجمه مهندس محمد نبوی .

۴-«مبانی پنوماتیک (کاربرد هوای فشرده در صنعت)» ، ترجمه فرامرز خضرائی .

۵-«اصول طراحی مهندسی» ، تالیف پروفسور ولادیمیر هوبکا ، ترجمه علی اصغر امیر.

۶-«ارتعاشات مکانیکی ، تئوری و کاربرد» ، تالیف رضا خوئی ، انتشارات دانشگاه امیرکبیر .

۷-«طراحی اجزاء در مهندسی مکانیک» ، تالیف پروفسور جوزف ادوارد شیگلی ، ترجمه بیژن دیبا ، مرکز انتشارات نشر دانشگاه . 

     کمک‌فنر به همان اندازه که ایمنی حرکت را تضمین می کند، وظیفة خوش سواری را نیز بر عهده دارد. کمک فنر باید از پریدن( جهیدن) چرخها جلوگیری کند، یعنی تماس بین چرخ و جاده را همیشه برقرار سازد همچنین کله زدن خودرو را میرا کند.

با طراحی و ساخت سیستمهای تعلیق جدید با قطعات نگهدارنده و راهنمای کم اصطکاک، و افزایش سرعت و توان خودرو، امروزه انتظارات از این قطعه نسبت به سالهای گذشته به مراتب بیشتر است.

از این رو هر خودرو، کمک فنر خاص خود را دارد. کمک فنر نیز مانند لاستیک و لنت ترمز، تنش و شرایط کاری دشوار را تحمل می کند و از این رو نیاز به بازدید منظم دارد. تعویض به هنگام کمک فنر می تواند بر ایمنی راننده و سرنشینان اثر مهمی بگذارد. البته در این باره مشکلاتی وجود دارد.

فرسودگی و کارکرد لاستیک را می توان به خوبی از سایش عاج لاستیک دریافت. اما از آنجا که کمک فنر در داخل شاسی قراردارد، بازرسی آن ساده نیست. مشکل دیگر این است که آزمایش کارکرد کمک فنر نصب شده دشوار است.

خرابی و نارسایی کمک فنر، به ندرت ناگهانی و بدون نشانة قبلی بروز می کند. اما، کاهش توان میرایی معمولاً به گونه ای است که راننده کاهش تدریجی آن را حس نمی کند و به مرور زمان، شیوة رانندگی خود را با آن وفق می دهد.

پس فقط کنترل منظم، به شیوه ای که انجمن کنترل خودرو توف با دستگاه آزمایش ارتعاش انجام می دهد،( بخش ۱-۲ را ببینید)، نارسایی کمک فنر را آشکار می‌کند. انجمن توف راینلند تا به حال بیش از ۲۵ مرکز آزمایش کمک فنر برپا کرده است. آزمایشهایی که شرکت بوگه و فیشتل و ساکس از سال ۱۹۷۲ میلادی تاکنون انجام داده اند، نشان می دهد که سی درصد از خودروهای آزمایش شده. یک کمک فنر خوب داشته اند. در حدود سه درصد از خودروهای آزمایش شده سه یا چهار کمک فنر غیر قابل استفاده داشته اند. سازمان خودروسازی مرکز فنی آلیانس واقع در محل ایسمانینگ شهر مونیخ با استفاده از همین روش آزمایش به نتایجی مشابه دست یافته است.

 ۱-۱-کاربرد و شیوه نصب

کمک فنر را که جزء میرا کننده خودرو است، بین جرم فرم بندی نشده( تعلیق) و جرم فنر بندی شده( بدنه) نصب می کنند. اتصال بالایی کمک فنر را به بدنة خودرو و اتصال پایین آن را به بند واسطه و یا مستقیماً به محور خودرو وصل می کنند. برای دستیابی به بهترین بازده ممکن، محل قرارگیری کمک فنر بر روی شاسی را به گونه‌ای طراحی می کنند که اتصال پایین کاملاً بیرون و در نزدیکی چرخ باشد و کمک فنر عمودی قرار گیرد، ( شکل ۱-۱). البته دستیابی به این طرح همیشه امکان پذیر نیست.

شیوه و نحوة قرارگیری و نصب کمک فنر در خودرو به پارامترهای زیر بستگی دارد:

ازآنجا که در خودروی سواری خانوادگی و باری پایین بودن و افزایش سطح بارگیری یک نیاز مهم در طراحی به شمار می آید، اغلب کمک فنرها را شیب دار و با زاویة معینی نسبت به خط قائم نصب می کنند،( شکل ۱-۲).

 اندازه و ابعاد لاستیک، به دلیل امکان نصب لاستیک پهن و زنجیر چرخ، کمک فنر را از چرخ دور می کنند. البته مقدار زاویه‌دار کردن کمک فنر در خودرو محدود است. برای جلوگیری از پایین آمدن بیش از حد سطح روغن در محفظة تعادل فشار و مکیده شدن هوا به داخل محفظة کار در کمک فنر دو جداره، زاویة تمایل کمک فنر نسبت به خط قائم، یعنی زاویة در حالت پربار، نباید حتی المقدور از ۴۵ درجه تجاوز کند، اگر مجبور به نصب کمک فنر با زاویة بزرگتری باشیم، حتماً باید از کمک فنری که مستقل از راستای نصب( موقعیت پیستون)عمل می کند، استفاده کرد.

برای راحتی، سعی بر آن است که در خودروهای سواری جا به جایی فنر( جمع و باز شدن محور) را بیافزایند. به این ترتیب می توان بدون آسیب دیدن لاستیک های ایستان، حتی در شرایط بحرانی و زیر بار از جا به جایی کافی هنگام جمع شدن کمک فنر بهره برد.

اگر به جا به جایی بیشتری نیاز باشد، ناچار باید نسبت میرایی کمک فنر به چرخ را تغییر داد( یعنی نامناسب انتخاب کرد) و یا به علت طول مردة بلندتر، طول کمک فنر را بزرگتر انتخاب کرد. برای نصب یک کمک فنر بلندتر باید نقطة اتصال پایین در سطحی پایین تر و محل اتصال بالا در سطحی بلندتر قرار گیرد. این امر در خودروی اپل امگا صادق است. اتصال چشمی پایینی در ارتفاع ۱۶۲ میلی متر بالای سطح جاده به سگدست متصل است و اتصال پینی بالایی در داخل صندوق عقب قرار گرفته است و به بدنه پیچ شده است.

برای مجهز کردن لاستیک چرخ محرک خودرو به زنجیر چرخ، کمک فنرها کاملاً در داخل و بین فنرهای تخت قرار می گیرند. شکل ۱-۵ نمایی از محور عقب خودروی باربری دیملر بنز مدل ۳۰۸/ D  ۲۰۷ ، را نشان می دهد. به دلیلی پایین آمدن سطح باربری و صرفه جویی در فضا، کمک فنرها کمی به سمت جلو نیز متمایل هستند. زاویه دار قرار گرفتن کمک فنر در راستای طولی یا عرضی در خودرو اثر میرایی در حالت پربار را می کاهد. ( شکل ۱-۲ را ببینید) در هنگام جمع شدن کمک فنر و حرکت همزمان بدنه به سمت بالا، زاویة  بزرگتر می شود و در نتیجه مقدار بزرگنمایی میرایی iD   نیز افزایش می یابد. بدین ترتیب با ثابت ماندن نیروی میرایی FD  ، نیروی میرایی  مؤثر  در نقطة تماس چرخ کاهش می یابد. هر چه کمک فنرها به یکدیگر نزدیکتر باشند( یعنی اتصالات پایین آنها بیشتر در داخل قرار گیرند)، فاصلة مؤثر آنها یعنی bD  نسبت به عرض خودرو یعنی bh  کوچکتر می شود، ( شکل ۳-۱۲) و نسبت میراییi تأثیر نامطلوبی در میرایی بدنه دارد.

هنگام جمع شدن تعلیق در محور جلو و عقب خودروهای سیتروئن مدل دیان ۶و سی وی۶ ، میله های کششی طولی ۲ به کمک بند طولی ۱ به فنرهای مارپیچ فشار وارد می کنند،( شکل ۱-۴ را ببینید).

در این نمونه، کمک فنرها را کاملاً افقی و موازی با میله های ۲ نصب می کنند. از این رو کمک فنرها هنگام جمع شدن تعلیق کشیده می شوند،( برخلاف معمول که هنگام جمع شدن تعلیق، کمک فنر فشرده می شود).

کمک فنرهای یک جداره با بالشتک گازی و پیستون گاز که در بخش ۲-۲-۱ بررسی می شود، برای این گونه شرایط کارکرد و نصب به صورت افقی بسیار مناسب هستند.

 ۱-۲- آزمایش کمک فنر

۱-۲-۱- آزمایش بر روی خودرو

هنوز هم دارندگان خودرو از آزمایش تجربی کمک فنرـ یعنی نوسان دادن خودرو در جهت عمودی با دست ـ برای ارزیابی وضعیت سیستم تعلیق و آزمایش کمک فنر استفاده می کنند. این شیوه آزمایش را خودرو سازان و تولید کنندگان کمک فنر صریحاً رد می کنند و برای آن دلایل زیادی دارند. کارکرد یک کمک فنر به سرعت آن بستگی دارد، یعنی سرعتی که با آن میلة پیستون در داخل کمک فنر به بالا و پایین حرکت می‌کند.

با نوسان دادن خودرو با دست نمی توان به سرعتهای زیاد دست یافت. واکنش به سرعت های زیاد که برای ایمنی حرکت مهم است، در اینجا آزمایش نمی شود. علاوه بر آن به دلیل وجود اصطکاک درونی در سیستم تعلیق خودرو، نتایج به دست آمده چندان قابل اعتماد نیست یا حتی می تواند اشتباه باشد.

پس از کارکرد زیاد خودرو، مفاصل راهنمای تعلیق به سختی قادر به حرکت هستند، زیرا مقدار اصطکاک درونی موجود نسبتاً زیاد می شود در این صورت اگر کمک فنر به طور مؤثر عمل نکند، اصطکاک درونی سیستم برای میرا کردن نوسانات و ارتعاشات در فرکانس کم کافی است.

از طرف دیگر، اگر خودرویی را که مفاصل تعلیق روان و کمک فنری با اصطکاک درونی اندک دارد، در سرعت کم، بیازمایند. احساس می کنند که خودرو به شدت به نوسان در می آید( حتی هنگامی که کمک فنر به خوبی عمل می کند). دستگاه آزمایش ارتعاشی که شرکت بوگه طراحی و تولید کرده است، آزمایش صحیح کمک فنر را میسر می کند،( شکل ۱-۵) در این دستگاه هر دو محور در جهت عمودی و در حالت بحرانی به نوسان در می آیند. هنگام عبور از حالت بحرانی، فرکانس تشدید و دامنة بیشینة سیستم تعلیق را با واحد میلیمتر اندازه گیری می کنند. این مقادیر را با حد مجازی که سازنده خودرو تعیین کرده است، مقایسه می کنند.

مشکلات دستگاه آزمایش ارتعاش عبارتند از:

علاوه بر میرایی کمک فنر، اصطکاک مکانیزم سیستم تعلیق( بوشهای راهنما و مفاصل گویی) نیز در نتایج به دست آمده دخیل هستند. اگر مقدار اصطکاک زیاد باشد. به اشتباه چنین نتیجه گیری می شود که کمک فنر کارآیی لازم را دارد.

به دلیل محدودیت فرکانس و دامنه ورودی، دستگاه سنجش ارتعاش، کارآیی کمک فنر را فقط در محدودة باریک سرعت می آزماید. از این رو با این نتایج نمی توان کارآیی کمک فنر را در محدوده کاری واقعی ارزیابی کرد.

 ۲-۱- کمک فنر دو جدارة بی فشار

کمک فنر دو جدارة بی فشار ارزانترین و اقتصادی ترین نوع کمک فنر هیدرولیکی برای خودروی سواری است.

اصلاح بی فشار بیانگر آن است که سطح روغن در حالت سکون کمک فنر و در دمای محیط (دمای متعارف) در فشار اتمسفر قراردارد.دراینجا فشاری که هنگام فشرده شدن کامل کمک فنر،افزایش دما یا در کمک فنر بادی کمکی به دلیل پخش تنش (فشاری)در آب بند به سطح روغن وارد می شوند،در نظر گرفته نمی شوند،زیرا مقادیر آن ناچیز و از این رو قابل اغماض است.

 ۲-۱-۱- ساختار و شیوة کارکرد

شکل ۲-۱ ساختار کمک فنر را نشان می دهد.این کمک فنر که طبق اصول کارکرد کمک فنر دو جداره عمل می کند،از یک محفظة کار (لوله سیلندر ۲ به نام لولة‌فشار)تشکیل شده است.این لوله از پایین به شیرهای زیرین و از بالا به راهنمای میلة پیستون ۸ و رینگ آب بند ۵ محدود می شود.میلة پیستون ۶ بین راهنمای میلة پیستون و آب بند حرکت می کند.میله پیستون از یک سو به پیستون۱(واقع در محفظه کار) و از سوی دیگر به مفصل چشمی بالایی و لولة حفاظ متصل است.لوله سیلندر ۲ در داخل لولة‌ دیگری قرار دارد که به لولة بیرونی ۳ یا لولة نگهدارنده موسوم است.از آنجا که این کمک فنر در لوله دارد،کمک فنر دو جداره نامیده می شود.بین لولة‌سیلندر ۲ و لولة بیرونی ۳،محفظة تعادل فشار C ایجاد می شود که حدودتاً تا نیمه روغن دارد.اما محفظة کار را از روغن کاملاً پر می کنند.لولة نگهدارنده ۳ از طرفی به راهنمای میلة پیستون و از سوی دیگر به کلاهک ۱ که شیر زیرین را نگه می دارد،وصل می شود و پیش تنیدگی درونی مجموعه را کاملاً تأمین می کند.در قسمت زیرین کلاهک،اتصال چشمی را جوش می دهند.

البته برای اتصال کمک فنر به شاسی می توان به جای مفصل چشمی از اتصالات پینی استفاده کرد،هنگام جمع شدن چرخ،اتصالات بالا و پایین کمک فنر به یکدیگر نزدیک می شوند و به این ترتیب میلة پیستون ۶ و همراه آن پیستون ۱ که در انتهای آن قراردارد،به سمت پایین رانده می شود.با پایین آمدن میلة پیستون در محفظة بالایی کار(A1)، میلة پیستون حجم روغنی برابر با V1 را جابه جا می کند،این حجم برابر است با:

سطح مقطع میلة پیستون ضرب در جابه جایی میلة پیستون= V1

از طرفی دیگر مقداری از روغن به حجم V2از شیر گلویی II‌ روی پیستون به داخل محفظة کار A1جریان می یابد.این حجم برابر است با:

جابه جایی میله پیستون ضرب در مقطع رینگی شکل محفظة A1= V2

از آنجا که مقاومت شیر IV در برابر جریان روغن به مراتب بزرگتر از شیر II‌ است،لذا بخش بزرگ میرایی در مرحلة فشار،در شیر زیرین ایجاد می شود.فشار محفظة A1 و A2  تقریباً یکسان است.هنگام باز شدن چرخ،اتصالات کمک فنر از یکدیگر دور می شوند که به این ترتیب میلة‌پیستون،همراه پیستون به سمت بالا می‌آید.

شکل ۲-۳: برای جلوگیری از پایین آمدن بیش از حد سوراخ در سطح روغن محفظة تعادل فشار C‌ باید کمک فنر دو جداره به گونه ای نصب کرد که شیب میلة پیستون نسبت به خط قائم از ۴۵ درجه بیشتر نباشد(‌یعنی ۴۵۰›C).البته کمک فنر دارای بالشتک گاز از این قاعده مستثنی است.

 در این صورت،حجم روغن V2از شیر پیستون I  از محفظة کار A1 ‌ به محفظة A2

جریان می یابد و حجم روغن V1از شیر زیرین III از محفظة تعادل فشار C به محفظة کار A2مکیده می شود. از آنجا که مقاومت شیر I  در برابر جریان روغن به مراتب بزرگتر از شیر III‌ است،بخش بزرگ میرایی در مرحلة کشش،در شیر پیستون به وجود می آید.

در کنار عبور روغن از شیرهای تنظیم پذیر I تا IV روغن از محلهایی نیز نشت می کند که جلوگیری از آن ممکن نیست.این نشت از شکاف موجود بین پیستون و لولة فشار و نیز شکاف بین راهنمای میلة پیستون و میلة پیستون رخ می دهد که هنگام اعمال فشار به محفظة کار،مانند مقطع های گلویی کمکی برای جریان روغن کار می کنند.باید هنگام طراحی و تنظیم میرایی این جریان های اضافی را در نظرگرفت.

سطح روغن در محفظة تعادل فشار باید به گونه ای باشد که از مکش هوا از شیر زیرین به داخل محفظة کار،حتی در شرایط کاری دشوار جلوگیری می شود این حالت می تواند هنگامی که میلة پیستون در دمای خیلی کم کارکرد(۴۰- درجه سانتیگراد)کاملاً به بالا می آید،پدید آید.در ضمن،شیب نصب کمک فنر در خودرو را نیز باید در نظر گرفت.بر اثر شیب کمک فنر نسبت به خط قائم،سطح روغن در محفظة تعادل فشار پایین می آید،(شکل ۲-۳ را ببینید).از این رو برای این زاویه حد معینی وجود دارد.زاویة  تا جای ممکن نباید از ۴۵ درجه فراتر رود.البته در اینجا باید افزایش زاویة  هنگام جمع شدن کمک فنر را نیز در نظر گرفت.این پدیده،به ویژه در محورهای صلب شدیدتر بروز می کند،(شکل ۱-۵ و ۴-۱۲ را ببیند).

۲-۱-۲- هواگیری و موازنة حجم

 

120,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله خودروهای هیبریدی
 • مقاله مونتاژ خودرو
 • مقاله تعمیرات خودرو
 • مقاله انتخاب خودرو مناسب برای ایران
 • مقاله تحلیل تنش بازو ، فنر ، جوش و پیچ به منظور طراحی اجزاء مکانیزم تعلیق TAدر خودروی خدمات شهری چابک ۴۰۸
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.