مقاله کنترل و موجودی انبار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کنترل و موجودی انبار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله کنترل و موجودی انبار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه
فصل اول: موجودی کالا چیست ؟
چرخه ساده سیستم موجودی کالا
نمودار
موجودی مواد و کالا چیست؟
طبقه بندى عمده موجودیهاى کالا در ترازنامه
شناسایى اقلام تشکیل دهنده موجودیها
فصل دوم : حسابداری و گزارشگری موجودی مواد وکالا
نکات اصلی مرتبط با حسابداری و گزارشگری موجودی مواد وکالا
تعیین موجودی کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته
سیستم های حسابداری موجودی کالا
جریان واقعی بهای تمام شده و جریان های فرضی آن
فصل سوّم : روشهای برآوردی ارزیابی موجودی کالا
روش سود ناخالص
روش خرده فروشی
فصل چهارم : روشها و مدل ارزیابی موجودی کالا
ارزیابی موجودی کالا به اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
بهای جایگزینی
بهای استاندارد
ارزش نسبی فروش
خالص ارزش بازیافتنی
فصل پنجم : نگهداری و مدیریت موجودیهاى مواد و کالا
مدیریت به موقع موجودیها
هزینه های مرتبط با موجودی
دوایر کنترل کننده موجودی
اصول کلى کنترل موجودیها
دلایل اهمیت موجودی ها
فصل ششم : مدل عارضه یابی و تحلیل جامع مدیریت موجودی کالا
رویکرد بالینی
رویکرد کلینیکال
حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌خیز در مدیریت موجودی کالا
روش تشخیص علل ایجاد  مشکلات در مدیریت موجودی کالا
جمع بندی
فصل هفتم : کنترل های داخلی موجودی ها
بخش اول : اهمیت و جایگاه کنترل های داخلی
بخش دوم : شناسائی کنترلهای داخلی موجود در سازمان
بخش سوم : آزمون اضافی کنترل های داخلی قابل اتکا براساس شناخت کسب شده در بخش دوم
بخش چهارم : برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون‌های محتوا
پیوست ۱ : سیستم تولید به موقع  JIT
پیوست ۲ : استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۸ حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا
منابع و مآخذ

منابع و ماخذ :

۱-استراتژی  مدیریت بر موجودیها، ریموند پی- ترجمه دکتر علی اصغر عیوضی

۲- سازمان حسابرسی ، کمیته فنی ، استاندارد های حسابداری نشریه ای ۱۶۰ ، ۱۳۸۷

۳- سازمان حسابرسی ، کمیته فنی ، حسابدارى موجودى مواد و کالا ، نشریه شماره ٨۰

۴-حسابداری مدیریت ، رضا شباهنگ ، نشریه ۱۳۱ سازمان حسابرسی
۵-حسابداری میانه (۱) ، چستین، فلاهرتی ، اوکانر ترجمه دکتر ایرج نوروش ، غلامرض کرمی
۶-حسابداری مالی ، محمدعلی سهمانی اصل ، انتشارات سنجش
۷-اصول حسابداری (۱)   ، چارلز هورن گرن ، والتر هاریسون و مایکل رابینسون

« روشها و مدل ارزیابی موجودی کالا »

مطالبی که درفصل دوم تشریح گردید کاربرد بهای تمام شده تاریخی و فرض های جریان بهای تمام شده را در ارزیابی موجودی کالا و تعیین بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشد . اقلام موجودیهای کالا و مواد، طبق اصل بهای تمام شده تاریخی ، در تاریخ خرید به بهای تمام شده در حسابها اندازه گیری و ثبت می شوند . در حسابداری موجودیها ، بهای تمام شده عبارت است از مجموع هزینه ها و مخارجی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای فراهم کردن شرایط وموقعیت کالا برای فروش یا استفاده لازم است. به همین ترتیب و به منظور رعایت اصل تطابق هزینه ها با درآمد، بهای تما م شده کالاهای فروش رفته در تاریخ فروش با درآمدهای حاصل از فروش مطابقت داده می شود .
اگر ارزش موجودیهای کالا به هر دلیل به مبلغی کمتر ازبهای تمام شده کاهش یابد ( مانند نابابی، تغییر سطح نسبی قیمتها، آسیب دیدگی ) و برآورد شود که این کاهش موقتی نیست ، ارزش موجودیهای کالا به منظور انعکاس این زیان بایدکاهش داده شود.

گاه ممکن است مبنایی غیر از بهای تمام شده در ارزیابی موجودی کالا مفید واقع گردد . قاعده کلی این است که هنگامی که قابلیت آتی دارایی ( توانایی ایجاد درآمد ) کمتر از بهای تمام شده آنها باشد ، عدول از اصل بهای تمام شده جایز شمرده شده است و مبلغ کاهش باید به عنوان زیان دوره جاری شناسایی شود .

استثنائات مزبور ( انحراف از اصل بهای تمام شده) به شرح زیرمیباشد:

۱) ارزیابی موجودی کالا به اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار  (lower of cost  or market rule)

در صورت تنزل ارزش کالا به کمتر از بهای تمام شده اولیه اش اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری انحراف از مبنای بهای تمام شده برای ارزیابی کالا الزام نموده است . هنگامی که خرابی ،نابابی و تغییر در سطح قیمتها و یا هر گونه رویداد  دیگــر سبب کاهش ارزش موجودی کالا به کمتر از بهای تمام شده آن گردد باید مبادرت به شناسایی زیان نموده و ارزش موجودی کالا را در ترازنامه کاهش داد در چنین حالتی موجودی کالا به جای بهای تمام شده تاریخی به اقل بهای تمام شده یا بازار ارزیابی می شود . این روش در سراسر جهان وجود دارد و در استاندارد بین المللی شماره ۲ توصیه شده است . این روش از منطق حد بالا و پایین استفاده می کند . ‌(هزینه های بازاریابی و فروش + هزینه های تکمیل ) – فروش = حد بالا (سود ناویژه + هزینه های بازاریابی و فروش +هزینه های تکمیل )- فروش = حد پایین بازار نیز همان بهای جایگزینی یا تولید مجدد است .

قاعده  اقل بهای تمام شده یا بازار مبتنی بر دو اصل اساسی :


۱٫اصل تطابق هزینه ها و درآمد
۲٫اصل محافظه کاری در ارتباط با ترازنامه می باشد .

۲) بهای جایگزینی (replacement  cost )

 بعضی از حسابداران بر این باورند که به منظور اندازه گیری مطلوبیت کالا ، ارزش جاری  کالا که توسط بهای جایگزینی اندازه گیری می شود سودمندتر از بهای تمام شده تاریخی است این حسابداران بهای جایگزینی را در تـــرازنامه برای موجودی کالا گزارش می کنند خواه این بهای جایگزینی بیشتر و یا کمتر از بهای تمام شده تاریخی باشد . در حال حاضر  اصول عمومی پذیرفته حسابداری استفاده از بهای جایگزینی را در صورتهای مالی به اقــلامی که در نتیجه کاهش ارزش دارایی ارزش کمتر از بهای تمام شده هستند محدود ساخته است .

۳)خالص ارزش بازیافتنی (تحقق یافتنی ) (net    realizable   inventory)

 مطابق با GAAP در صورت وجود دو شرط ، می توان موجودی کالا را به خالص ارزش بازیافتنی ارزشگـــذاری نمود .
۱٫کالا دارای قیمت فروش مشخص و بطور معقول مطمئن و تضمین شده باشد .
۲٫ هر گونه هزینه لازم برای تکمیل و فروش کالا مشخص بوده و یا با اهمیت نباشد . مثلاً موجودی های فلزات و بـرخی محصولات کشاورزی

۴ ) بهای استاندارد ( STANDARD    COST )

بسیاری از شرکتهای تولیدی از سیستم بهای تمام شده استانداردی استفاده می نمایند که در آن بهای تمام شده هر واحد مواد ، دستمزد و سربار تولید از پیش تعیین شده اند بهای تمام شده استاندارد ایده و هدفی  را در اختیار مدیریت قرار می دهد تا بتواند آن را با بهای تمام شده واقعی مقایسه نماید . از طریق ثبت و تجزیه و تحلیل انحرافات ، مدیریت می تواند اطلاعاتی مفید برای کنترل و مدیریت  بهای  تمام شده کالا در اختیار داشته باشد .

۵) ارزش نسبی فروش:

هنگامی که دو یا چند نوع موجودی کالای متفاوت به طور یکجا به مبلغ مشخصی خریداری میشود واز لحاظ حسابداری لازم است بهای تمام شده جداگانه ای برای هر یک از اقلام تعیین شود، از روش ارزش نسبی فروش استفاده میشود. در این روش جمع بهای تمام شده کالاهای خریداری شده بر مبنای ارزش نسبی فروش هرنوع کالا، تسهیم به نسبت می شود، تا بهای تمام شده هرنوع از کآالاهای خریداری شده بدست آید.

فصل پنجم :

« نگهداری و مدیریت موجودیهاى مواد و کالا »

موجودیهای مواد و کالا بخش نسبتاً بزرگی از داراییهای جاری یک واحد تجاری را تشکیل میدهند. بنابر این،حفظ تعادل در میزان موجودیها نیاز به برنامه ریزی و کنترل دقیق دارد . نگهداری موجودیهای مازاد بر میزان مورد نیاز موجب افزایش هزینه های نگهداری موجودیهای مواد وکالا میشود .از طرف دیگر، کمبود یا فقدان مواد و کالا ممکن است موجب ایجاد وقفه در تولید، افزایش هزینه های آماده سازی ماشین آلات و افزایش هزینه های سفارش مواد شود.

مدیریت به موقع موجودیها


در سیستمها سنتی تولید، موجودیهایی از مواد خام و قطعات، کالاهای نیم ساخته و کالاهای آماده فروش نگهداری می شود تا در مقابل امکان در دسترس نبودن اقلام مورد نیاز ، ایمنی لازم وجود داشته باشد. اما در سالهای اخیر مدیران واحدهای صنعتی پی برده اند که نگهداری موجودیهای ایمنی هزینه قابل توجهی را در بر دارد . زیرا نگهداری موجودیها موجب مصرف منابع ارزشمند می شود و هزینه های مخفی را ایجاد می کند. بنابراین، بسیاری از واحدهای تولیدی در کشورهای صنعتی ، نحوه تولید و مدیریت موجودیهای خود را تغییر داده و استراتژی جدیدی را برای کنترل جریان و فرآیند تولید به موقع اجرا گذاشته اند که مدیریت به موقع موجودیها نامیده می شود. در این استراتژی، مواد خام و قطعات هنگامی خریداری یا ساخته می شود که در مراحل مختلف فرآیند تولید مورد نیاز باشد. این نحوه تولید و مدیریت موجودیها، به دلیل کاهش سطح موجودیها، موجب صرفه جوییهای قابل توجهی در هزینه ها شده است. به همین ترتیب، کالاهای نیم ساخته مورد نیاز در هر یک از مراحل تولید قبل از این در مرحله بعدی لازم باشد تولید نمی شود. کالاهای ساخته شده نیز هنگامی تولید می شود که برای تامین سفارش مشتریان ضروت داشته باشد .  «سیستم مدیریت به موقع » درپیوست ۱ به تفضیل مطرح می شود .

هزینه های مرتبط با موجودی کالا:


هزینه سفارش دهی 

هزینه نگهداری

 هزینه مواجهه با کمبود کالا

 هزینه های سفارش خرید یا سفارش ساخت:

قبل از تفکیک این هزینه ها بیان این مطلب لازم است که قسمت کنترل مواد یا سفارشات و یا انبار یک کارخانه معمولا جهت تامین مواد و قطعات یا سفارش خرید صادر می کند و یا سفارش ساخت تهیه می کند. در مورد اول در صورتی که ساخت بعضی از قطعات در داخل کارخانه ممکن نباشد و یا غیر اقتصادی باشد، سفارش جهت خرید این قطعات از خارج از کارخانه صادر می شود تا از طریق قسمت خرید (تدارکات) نسبت به خرید این اجناس اقدام به عمل آید. در مورد مواد اولیه نیز بنا به تعریف سفارش خرید صادر خواهد شد تا مواد لازم از منابع خارج از کارخانه خریداری شود در بسیاری از موارد نیز قسمت کنترل موجودی و یا سفارش قطعات را به داخل کارخانه سفارش می دهند تا توسط قسمت تولید نسبت به ساخت آنها اقدام به عمل آید و به انبار تحویل شوند در مورد محصولات تمام شده نیز بنا به تعریف سفارش ساخت به قسمت تولید داده خواهد شد به هر یک از این دو مورد یعنی چه در مورد خرید جنس از منابع خارج کارخانه و چه در مورد سفارش ساخت به قسمت تولید میتوان چنان توجیه کرد که انبار کارخانه عملا اجناس را خریده است.
رابطه عامل هزینه با مقدار سفارش یک رابطه معکوس است یعنی هر چه مقدار سفارش بیشتر شود هزینه سفارش دهی کمتر است.

هزینه های انبار و نگهداری موجودی ها:

هزینه انبارداری به حجم موجودی های کارخانه بستگی داشته و بدیهی است هر مقدار موجودی های یک کارخانه زیادتر باشند هزینه انبارداری بیشتری را در بر خواهد داشت.

 هزینه خرید یا سرمایه گذاری:

ارتباط عامل هزینه با مقدار سرمایه گذاری ارتباطی معکوس است.

هزینه سرمایه:

در این مورد نیز ارتباط بین عامل هزینه با مقدار سرمایه ارتباط مستقیم موجود است.

هزینه مواجه با کمبود کالا

۱- نرسیدن انرژی یا مواد به خط تولید باعث
۲- از دست دان مشتری
۳- از دست دان قدرت مارک و علامت تجاری محصول
۴- اعتبار شرکت زیر سئوال میرود.
۵- ایجاد هزینه های مستقیم

ارتباط عامل هزینه با مقدار هزینه های کمبود یک ارتباط معکوس می باشد.

برای برنامه ریزی کمبود و از بین بردن هزینه مربوط به آن ایجاد تعادل بین هزینه های مربوطه ظرف ذخیره یا موجودی احتیاطی ایجاد میکنیم (هزینه سرمایه) + (هزینه خرید+هزینه نگهداری + هزینه کمبود) (۱-T) TC=

از میان هزینه های سه گانه مشروح بالا ، هزینه های سفارش و نگهداری موجودیها، در محاسبه با صرفه ترین مقدار سفارش و هزینه فقدان موجودیهای کافی در تعیین حد تجدید سفارش مورد استفاده قرار می گیرد.

       با صرفه ترین مقدار سفارش

که به اختصار EOQ  نامیده می شود، مقدار سفارش یک قلم معین هزینه ها است که موجب تحمل کمترین هزینه در طول دوره مالی می گردد.

هزینه هایی که برای تعیین صرفه ترین مقدار سفارش مدنظر قرار می گیرد هزینه سفارش و هزینه نگهداری است. با صرفه ترین مقدار سفارش، برای هر یک از اقلام موجودی بطور جداگانه و با توجه به پارامترهای مربوط محاسبه می شود. با صرفه ترین مقدار سفارش برای یک قلم معین از موجودیها هنگامی بدست می آید که مجموع هزینه های دوگانه مشروح بالا، حداقل نیز مقارن با مقداری از سفارش است که در آن، جمع هزینه سفارش مساوی جمع هزینه نگهداری باشد.

برای یافتن نقطه EOQ چند روش وجود دارد:
۱- روش آزمون و خطا: این روش وقت گیر است و از دقت کافی نیز برخوردار نیست.
۲- روش انعکاس منحنیهای هزینه سفارش و هزینه نگهداری در یک نمودار و یافتن نقطه حداقل جمع هزینه به طور نظری است.
۳- روش ریاضی: دقیق است که مدل EOQ نام دارد
طرز محاسبه با صرفه ترین مقدار سفارش و پارامترهای این مدل به شرح زیر است:
D : مقدار مورد نیاز یک قلم کالای معین در طول دوره مالی
S: هزینه هر  بار سفارش
C: بهای تمام شده یک واحد کالا
I: هزینه نگهداری که به شکل در صدی از بهای تمام شده یک واحد کالا بیان می گردد.
TC: مجموع هزینه های سفارش و نگهداری کالا
Q: با صرفه ترین مقدار سفارش یا EOQ

 این مدل بر چند فرض مهم به شرح زیر، مبتنی است:
۱- تقاضا برای کالای مورد بررسی معلوم و مقدار آن در طول دوره مالی ثابت است.
۲- هزینه های سفارش و نگهداری اقلام کالا نیز معلوم و در طول دوره مالی ثابت است.
۳- ظرفیت تولید یا نگهداری موجودیها نامحدود است.

دوایر کنترل کننده موجودی :

بدلیل اینکه قسمت عمده بهای تمام شده هر واحد محصول ساخته شده را اغلب مواد اولیه تشکیل می دهد به همین دلیل موسسات تولیدی باید بیشترین امکانات مالی خود را برای تهِِِِیه ونگهداری مواد در نظر بگیرند. بنابر این در مو سسات تو لیدی بزرگ برای خرید نگهداری (انبارداری) و حسابداری مو اد دو ایری ایجاد گردیده است تا بتو انند به نحو مطلو ب از امکانات موجود استفاده کنند و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را به قدر کفایت و  به قیمت مناسب تهیه نمایند. ضمناً در هزینه های ناشی از نایابی ، افت ، ضایعات و کمبو د مواد صرفه جو یی بعمل آورند.

در مو سسات تو لیدی بزرگ ایجاد دو ایری برای تهیه و کنترل مواد ضروری است این دوایر عبارتند از :

۱:دایره خرید یا تدارکات

۲:دایره رسید و  بازرسی

۳:دایره انبار

۴:دایره حسابداری مواد

۱: دایره خرید یا تدارکات

تهییه و تدارک مواد ، ملزو مات ، ابزارالات و  لوازم یدکی مورد نیاز شرکتهای تولیدی بعهده دایره خرید است .در این دایره فهرستهایی از مشخصات کلیه مو اد مصرفی مورد نیاز موسسه تهیه می شود و در اختیار ماموران خرید قرار می گیرد تا در مو قع دریافت درخو استهای خرید و انجام سفارشات دقت کافی بعل آید و  همچنین پرونده هایی از اسامی و آدرس فروشندگان مواد  مو رد نیاز تنظیم می کنند تا برای مراجعه در دسترس باشد. بطور کلی اداره خرید معمولاً وظایف زیر را انجام می دهد:

۱- استعلام بهاء از فرو شندگان راجع به اقلام مندرج در برگ درخو است خرید.

۲-  انتخاب فرو شندگان با توجه به قیمت ، مرغوبیت ، تاریخ تحویل و هزینه حمل مواد .

۳-اخذ تصمیم راجع به با صرفه ترین مقدار سفارشات با توجه به تخفیفهای تجاری ، خریدهای عمده ، صرفه جویی در کرایه حمل ، هزینه های بارگیری و

۴-تهیه برگهای سفارش مواد و ارسال آن به فروشندگان.

۲-دایره رسِِِِید و بازرسی

 اداره رسید و بازرسی مو اد موظف است مواد سفارش داده شده را دریافت کرده و محتویات آنها را بازرسی کند و برگ رسید مو اد(قبض انبار) را تکمیل نموده و مواد دریافت شده را به انبار انتقال دهد.

اداره رسید و بازرسی مواد معمو لاً وظایف زیر را انجام می دهد :

۱-مواد رسیده را دریافت و  بازرسی کرده و  مقادیر آن را با سفارش خرید تطبیق کند.

۲-گزارش کسری مواد ، خسارات وارده در نتیجه آسیب دیدگی در راه و  برگشتی ها به فروشنده را تهیه کند.

۳- برگ رسید مواد (قبض انبار) را جهت ارسال به قسمتهای مربوط تهیه کند.

۴- مواد را به انبار بفرستد.

۳- دایره انبار

مواد خریداری شده پس از بازرسی و  تایید صحت مشخصات تحویل انبار می شوند .انباردار مشخصات مواد وارده را در کارتهای انبار (کارت مشخصه مو اد) وارد کرده و  چنانچه قسمتی از مواد رسیده به عللی برگشت شود مشخصات آن را در برگ کالای برگشتی ثبت کرده و  بر اساس آن یک اعلامیه بدهکار برای فروشنده ارسال می شود که می تو ان رو نو شت های آن را به ادارات خرید و  حسابداری برای یادداشت در پرو نده سفارش و  ثبت در حساب فرو شنده فرستاد.

بطو ر خلاصه وظایف  اداره انبار به شکل زیر است :

۱- مواد وارده را تحویل گرفته و  مقادیر آنرا کنترل نموده و  مواد را در انبار قرار می دهد.

۲- مواد وارده را در کارتهای انبار (کارت مشخصه مواد) وارد می کند.

۳- در مقابل دریافت دستور تحویل جنس که به تقاضای انبار (برگ درخو است مواد) موسوم است مواد را به قسمتهای تو لیدی کارخانه تحویل می دهد.

۴- دایره حسابداری مواد

این دایره مو ظف است مواد وارده به انبار را با استفاده از برگ رسید مواد ( قبض انبار ) در کارت حساب مواد (کارت معین مواد ) ثبت کرده و  مواد صادره از انبار را با تو جه به حواله های انبار و با استفاده از یک روش متداول ارزیابی پس از قیمت گذاری در کارت مذکور ثبت نموده و نتیجه را طی گزارش مواد مصرفی به دایره حسابداری صنعتی ارسال دارد . بنابراین در دایره حسابداری مواد صورتحساب های خرید همراه با برگ رسید مواد ، گزارش بازرسی برای حصول اطمینان از مطابقت مواد دریافت شده با مشخصات مواد سفارش داده شده از نظر قیمت ، تخفیفات ، شرایط اعتباری ، نحوه حمل و سایر شرایط بررسی می گردند. هنگامیکه صو رتحساب مربوطه تایید شد به انضمام برگ دریافت مواد و برگ سفارش خرید برای فرد مسئو ل تهیه سند حسابداری ارسال می شو د.

اصول کلى کنترل موجودیها :

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله هدف از استقرار یک سیستم انبار
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.