مقاله کودهای شیمیایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کودهای شیمیایی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله کودهای شیمیایی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه (  کودهای شیمیایی )   ۱
عناصر کودی   ۲
توازن غذایی   ۲
انواع کودهای شیمیایی :   ۳
اثر و مصرف کودهای ازته :   ۴
سرعت اثر کودهای ازته :   ۴
تأثیر اشکال ازت در رابطه با PHخاک :   ۵
کودهای آلی حامل ازت :   ۵
کودهای معدنی حامل ازت :   ۶
تهیه گاز و محلول آمونیاک   ۷
سولفات آمونیوم :   ۷
اوره :   ۸
فسفاتهای آمونیوم :   ۸
سایر مواد مصنوعی حامل ازت :   ۹
کودهای فسفاته :   ۹
اثر و مصرف کودهای فسفاته :   ۱۰
اثر کودها ( بر اساس آزمایشات متعدد )   ۱۰
کودهای پتاسه :   ۱۱
اثر و مصرف کودهای پتاسه :   ۱۲
عوامل موثر در تثبیت پتاس در خاکها :   ۱۲
رها شدن پتاس تثبیت شده :   ۱۲
کودهای شیمیایی حامل پتاس :   ۱۳
ترکیبات و قابلیت جذب پتاس در خاکها   ۱۳
کودهای آهکی :   ۱۵
تامین  کلسیم ومنیزیم   ۱۵
اثر ومصرف کودهای آهکی:   ۱۶
میزان  مصرف کود آهکی :   ۱۶
کودهای شیمیایی مخلوط :   ۱۷
شرایط فیزیکی کود :   ۱۷
نباتات وجینی :   ۱۷
سبزیجات :   ۱۸
پنبه :   ۱۸
سیب زمینی :   ۱۹
بازرسی و کنترل کودهای شیمیایی:   ۲۰
جوانب اقتصادی نوع و مصرف کودهای  شیمیایی :   ۲۰
مقایسه کودهای  غلیظ  با کودهای رقیق:   ۲۰
مخلوط  نمودن کود :   ۲۱
نتیجه گیری :   ۲۲
منابع :   ۲۳

منابع :

۱- نقشینه پور , بیژن ؛ کلیات خاک شناسی , دانشیار گروه خاک شناسی دانشگاه جندی شاپور , جلد دوم , سال نشر ۱۳۵۷ صفحات ۱۹۱ , ۲۰۷ , ۲۱۰٫

۲- دکتر ملکوتی , محمد جعفر ؛ با همکاری مهندس مهدی همایی ؛ حاصلخیزی خاک های مناطق خشک , انتشارات دانشگاه تربیت مدرس , شماره انتشار ۲۰ سال انتشار ۱۳۷۳ نوبت چاپ اول صفحات ۱۲۶ تا ۱۳۳ .

۳- پرفسور فینگ , آرنولد ؛ چکیده ای درباره علم تغذیه گیاهی , ترجمه دکتر رحیم کسرایی , چاپ اول ۱۳۶۴ انتشارات دانشگاه تبریز , چکیده ای از صفحات ۱۹۱ تا ۱۹۹ و ۲۰۷ تا ۲۲۴٫

مقدمه (  کودهای شیمیایی )

از زمان های دیرین مصرف فضولات دامی بعنوان کود درکشت و زرع یک عمل معمول و متداول بوده است درصد سال اخیر استفاده از املاح معدنی وموادشیمیایی در تولیدات کشاورزی توسعه یافته تا اینکه امروزه این عمل از ارکان اولیه واقتصادی کشت و زرع در اکثر خاک های دنیا می باشد . کودهای تجاری[۱] شامل مواد معدنی و آلی می باشد که در بازار قابل خریداری بوده و جهت تولید محصول به خاک اضافه می شوند .

 

عناصر کودی

نباتاب حداقل ۱۳ عنصر از عناصر لازم را از طریق خاک جذب می نماید. از این گروه از مواد غذایی کلسیم ، منیزیم بیشتر بصورت آهک به اراضی فقیر از این عناصر اضافه می شوند . گرچه معمولاً آهک را نمی توان یک ماده کودی محسوب نمود ولیکن این نوع ترکیبات اثرات فوق العاده محسوسی روی تغذیه نبات دارند . گوگرد در اکثر کودهای تجارتی بعنوان یک ماده فرعی یافت می شود . کودهای تجارتی اکثراً شامل ترکیباتی از عناصر سه گانه فسفر و پتاس (  mpk) می باشد که بطور رایج و معمول عرضه شده و در تولیدات کشاورزی مصرف می گردند . بهمین علت این را عناصر کودی گویند . [۲]

توازن غذایی

پیش از اینکه درباره انواع ترکیبات کودی بحث می شود اهمیت توازن غذایی بایستی مورد تاکید قرار گیرد سه عنصر مودی ( ازت ، فسفر و پتاس ) درصورت اضافه شدن در یگ نسبت مناسب اثبات متقابل و تشدید کننده روی یکدیگر و سایر عناصر غذایی دارنده توازن غذایی یک عامل بسیار مهم در بازده اقتصادی و عملکرد محصول  نسبت به مصرف و استفاده از کودهای شیمیایی می باشد . مقدار عناصر کودی اضافه شده بایستی مکمل میزان غذایی موجود در خاک بوده تا اینکه مقادیر ازت ، فسفر و پتاس قابل جذاب نبات به یک حد نصاب مطلوب برسد از طرف دیگر توازن مناسب بین سایر عناصر غذایی قابل جذب بایستی حفظ گردد . به طور کلی توازن غذایی و حاصلخیزی خاک بایستی بنحوی برقرار شود که حداکثر محصول و رشد عادی نبات میسر گردد .

درعمل فراهم نمودن شرایط ایده آل فوق کار دشواری میباشد . مقدار عناصر قابل جذب موجود در خاک ثابت و مشخص نبوده و تابع نوسانات زمان و سال می باشد . بعلاوه در تمام موارد نمی توان نوع فعل در نفعالاتیکه در نتیجه تماس کود با خاک انجام می گیرد پیش بینی نمود . در اکثر شرایط وجود عناصری چون کلسیم ، منیزیم ، منگنز ، آهن و آلومنیوم در خاک اثرات کود را تحت الشعاع قرار می دهند .

انواع کودهای شیمیایی :

ترکیبات کودی را بر حسب عنصر مؤثر به سه گروه تقسیم بندی نمود : ۱- کودهای ازتی          ۲- کودهای فسفری ۳- کودهای پتاسی ولیکن در تمام موارد یک گروه منحصر را نمی توان مشخص نمود زیرا بعضی مواد کودی حامل بیش از یک عنصر غذایی می باشند بعنوان مثال نیترات پتاسیم و فسفات آمونیوم را می توان نام برد . اکنون خصوصیات هر یک از این گروههای سه گانه بطور اختصار بررسی می گردد .

کودهای شیمیایی حامل ازت : کودهای شیمیایی ازتی را می توان به دو گروه : ۱- کودهای آبی و ۲- کودهای معدنی تقسیم بندی نمود این دو گروه دارای خصوصیات کاملاً متمایز کننده بوده و به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند .

کودهای ازته : انواع زیادی کودهای ازته وجود دارند که امروز فقط قسمت کمی از آنها از

معادن طبیعی ( نیترات شیلی ) بدست می آید و قسمت اعظم این کودها به طریقه مصنوعی تولید می گردد .

چون ازت در خاکها عامل مینیمم متداولی می باشد لذا کودهای ازته مهمترین کودهای گیاهی ، عامل محرک تولیدات گیاهی است .

کودهای ازته کودهایی هستند که قسمت اعظم آنها از ازت هوا تهیه گردیده و محتوی نیترات یا آمونیوم هستند و یا بعد از تغییر حالت نتیرات و آمونیوم از آنها حاصل می گردد.

اثر و مصرف کودهای ازته :

اثر انواع کودهای ازته در راندمان محصول تقریباً یکنواخت بوده لیکن اختلافی در بین آنها از لحاظ سرعت اثر ، تأثیر بر روی pH خاک و اثرات جانبی دیگر مشاهده می گردد .

سرعت اثر کودهای ازته :

کودهای ازته سریع الاثر ( باسانی محلول و فوری قابل دسترس ) که در موقع بذر افشانی یا بعنوان کود سرک در کوددهی های بعدی برای گیاهانی با نمو سریع در مدت کوتاه یا برای کوددهی دیر وقت مانند هنگام افزایش نمو طولی ساقه غلات مصرف می شوند و خطر آبشویی آنها وجود دارد ، مانند نیترات سدیم که بویژه مناسب برای گیاهان سدیم دوست          ( چغندر قند ) است لیکن استعمال آن در خاکهای متوسط و سنگین به آسانی موجب گلی شدن وسله بستن آنها می شود . اوره کود زوداثر دیگری است که در هنگام کودهی از طریق برگ سریعتر از هم قابل دسترس می باشد .

کودهای ازته کند اثر عبارتند از : اوره و کلسیم سیال آمید که بیش همه در هوای خشک و خنک مدت زیادی را برای تبدیل بشکل قابل دسترس لازم دارند از این جهت بایستی به موقع

در هنگام بذرافشانی مصرف گردند .

کودهای ازته خیلی کند اثر: از نظر تقسیم بندی اصولاً کودهای ازته ( بجز کود طویله ) جزو کودهای زود اثر بوده . و اغلب خیلی زود اثر می کند از این جهت برای توسعه کودهای ازته کند اثر ویژه ای همواره کوششهای فراوان بعمل آمده است ، از آن جمله تولید مواد تغلیظ

شده اوره بنام CD[3]  اوره و غیره می باشد .

این ترکیبات دارای اثر مناسب بود ولی بعلت قیمت زیادشان منحصراً در باغبانی مصرف          می شود . کند کردن اثر کودهای ازته نیز از طریق ترمز کننده های مکانیکی ( محاصره کردن دانه های کود بوسیله سطح پلاستیکی نازک و غیره ) یا بوسیله مواد بازدارنده عمل تغییر و تحول ترکیبات ازته ( مواد هورمونی که عمل نیتریفیکاسیون را مانع می شود ) بنام سرویس کننده ازت امکان پذیر است .

تهیه کودهای ازته سریع و کند اثر که از نتیرات آمونیوم آهکی ( ارزان ) یا سولفات آمونیوم نیتراته مانند فلورانید[۴] ساخته می گردند ، تشکیل کود ازته حد واسط دیگری است که برای منظورهای خاص کوددهی بکار می روند .

تأثیر اشکال ازت در رابطه با PHخاک :

اصولاً استعمالNH4 و NO3   برای گیاهان یکسان می باشد . لیکن در نتیجه اثرات جانبی کود مورد نظر اثر مختلفی در تولید محصول در رابطه با PH خاک از خود نشان می دهد . استفاده از کودهای ازته برای اغلب کودها در سال اول  ۵۰ – ۶۰ % است .

کودهای آلی حامل ازت :

این دسته از کودهای ازتی بعلت هزینه زیاد نسبت به واحد ازت موجود تدریجاً توسط سایر مواد کودی ارزانتر جایگزین شده اند . معذالک بعضی از این مواد بعنوان کودهای نباتات زینتی در چمن منازل ، بوستان و گلخانه مصرف می شوند . ازت موجود در این مواد آلی در اثر تجربی میکربی بتدریج رها می شود و قابل جذب نبات در ایام گرم تابستان میگردد .

 

کودهای معدنی حامل ازت :

ترکیبات گوناگونی کودهای معدنی ازتی وجود دارند  که این نوع مواد برحسب خصوصیات شیمیایی و منبع یا نحوه تهیه تقسیم بندی شده اند . مقدار ازت موجود از حدود ۳ درصد در ترکیبات آمونیاکی سوپرفسفات تا ۸۲ درصد در سود آمونیاک مایع تغییر می کند . همچنین این مواد شامل ترکیبات شیمیایی مختلفی از جمله آمونیوم ، نیترات اوره و سیانور می باشد. ترکیبات اوره وسیانور در خاک هیدرولیز شده و ایجاد یون آمونیوم می نماید آمونیوم مستقیماً قابل جذب بوده و یا اینکه پس از اکسیده شدن به نیترات جذب نبات می گردد و از مواد ذکر شده ترکیبات کودی آمونیوم و نیترات رایج تر می باشند .

وجه مشترک مواد ذکر شده انیست که تمامی این ترکیبات را می توان بطریق مصنوعی از ماده خام اولیه یعنی ازت موجود در جو تولید نمود . این حقیقت حائز اهمیت بسزائی است زیرا ذخیره طبیعی کودهای ازتی یعنی ازت موجود در جو نامحدود می باشد . همچنین تولید مصنوعی کودهای ازتی در کاهش قیمت این عنصر که بطور معمول گرانتر از فسفر و پتاس بوده و نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است بعلاوه امروزه کودهای شیمیایی مصنوعی ترکیبات شیمیایی گوناکون و متناوب بطریق مصنوعی تولید شده در سطح تجارتی عرضه می شوند. زمانیکه معادن و ذخایر طبیعی شما منبع تهیه کودهای شمیایی بودند و تکنولوژی تولید مصنوعی ناشناخته بود این تنوع در کودهای شیمیایی موجود در بازار مصرف وجود نداشت.

امروزه کودهای شیمیایی حامل ازت که به طور مصنوعی تهیه میشوند اهمیت روزافزونی را به دست می آورند ودر آمریکا بیش از سه چهارم کودهای شیمیایی مصرفی شامل این نوع

مواد می باشد اکنون طریق تهیه کودهای ازتی بطور اجمالی بررسی می گردد .

 

تهیه گاز و محلول آمونیاک

مهمترین مرحله در تولید مصنوعی کود ازتی تهیه گاز آمونیاک از عناصر اولیه یعنی هیدروژن و ازت می باشد . این عمل طی واکنش زیر انجام می گیرد :

N2+H2 à۲NH3

گاز آمونیاک یکی از مهمترین و ارزانترین ماده حامل ازت بوده و آن را می توان بعنوان ماده خام اولیه سایر ترکیبات ازتی محسوب نمود .

گاز آمونیاکی که طی واکنش فوق تولید می شود به سه طریق قابل مصرف می باشد طریق اول تهیه آمونیاک مایع خشک تحت فشار می باشد . این ماده را می توان مستقیماً بعنوان کود بکار برد و یا اینکه در تولید فسفات امونیوم و کودهای مخلوط مصرف نمود. طریقه دوم حل نمودن گاز آمونیاک در آب و تهیه محلول آمونیاک یاNH4OH  می باشد این ترکیب را می توان به تنهایی بعنوان کود آمونیاک مایع مصرف نمود و یا اینکه بیشتر بعنوان ماده حل کننده برای سایر ترکیبات حامل ازت از جمله نیترات آمونیوم و اوره جهت تهیه کودهای محلول ازتی بکار برد . در سالهای اخیر کودهای محلول ازتی مورد توجه بیشتر فرار گرفته و قسمت عمده ای از کودهای تجارتی موجود در بازار را تشکیل می دهند .

سومین و مهمترین مصرف گاز آمونیاک استفاده از این ماده جهت تولید مصنوعی سایر مواد کودی معدنی حامل ازت می باشد .

سولفات آمونیوم :

۱- Commercial fertilizers

2- fertilizer elements

1- Crotonyl idendi

2- FLoranid

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.