مقاله گازهای گلخانه ای


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله گازهای گلخانه ای مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله گازهای گلخانه ای نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
   مقدمه   ۳
   اثرگلخانه‌ای۱   ۵
   گازهای‌گلخانه‌ای   ۶
بخار آب(H2O)،   ۶
دی‌اکسیدکربن ( CO2)   ۷
متان (CH4)،   ۸
ازن (o3)   ۸
کلروفلوئوروکربنها ۱(CFCs)،   ۹
   اثرگلخانه‌ای و گرمایش جهانی   ۱۱
   پیامد های گر مایش جهانی   ۱۲
منابع و مآخذ   ۱۵

منابع و مآخذ

۱-    جعفر پور ، ابراهیم، ۱۳۷۳: اقلیم شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران .

۲-      سیف ، عبدالله،  ۱۳۷۶ : نظریه پسخوراند ها و نوسانات اقلیمی با تاکید بر نقش مکانیزم پسخوراندگاز گلخانه ای ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره ۴۶ ، سال ۱۳۷۶٫

۳-      عزیزی ، قاسم ، ۱۳۸۳ : تغییر اقلیم ، نشر قومس.

۴-      علیجانی، بهلول و کاویانی ، محمد رضا، ۱۳۷۱ : مبانی آب و هواشناسی ، انتشارات سمت.

۵-      علیزاده ، امین و همکاران ، ۱۳۷۹ : هوا واقلیم شناسی ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .

۶-      کوچکی ، عوض و همکاران ، ۱۳۷۷ : پیامدآهای اکولوژیکی تغییر اقلیم  ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

۷-      مجله خانواده سبز شماره  ۱۴۸، سال ۱۳۸۴

  چکیده

  در این مقاله ضمن بررسی گازهای گلخانه ای چون بخار آب(H2O)، دی‌اکسیدکربن (CO2)، اکسید نیترو، (N2O)متان (CH4)، ازن جو پایین (O3)، کلروفلوئوروکربنها (CFCs)، هیدروفلوئوروکربنها(HFCs)  تاثیر آنها را بر روی گرمایش جهانی با ارائه نمودارها و جداول مورد مطالعه قرار داده ایم . در سالهای اخیر شاید کمتر کسی می دانست که مهمترین گاز گلخانه ای بخار آب است و دارای تاثیرات مکانی – زمانی زیادی بر روی دما و گرمایش جهانی دارد.در این میان اگر اثر‌گلخانه‌ای در اتمسفر زمین وجود نداشت، دمای کره زمین حدود ۵/۱۵درجه سانتیگراد نسبت به حال کمتر می‌شد و عصر یخبندان دیگری را رقم می‌زد. همچنین، در صورتی که موجودی گازهای‌گلخانه‌ای در داخل اتمسفر، زیادتر از حد متعارف شود، موازنه انرژی زمین بهم می‌خورد و انرژی بیشتری در داخل اتمسفر زمین باقی می‌ماند که این انرژی بیشتر، گرم شدن زمین را به دنبال خواهدداشت. بنابراین اثر مثبت گازهای گلخانه ای ( در حالت نرمال ) این است که از گرم شدن بیش از حد زمین در روز و سرد شدن بیش از حد آن در شب جلوگیری می کند. بررسیهای این مطالعه نشان می دهد که انسان با تولید بیش از ۳۵ نوع گاز در گرمایش جهانی نقش بیشتری ایفا می کند.

 

مقدمه

   با آغاز انقلاب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم میلادی و رشد روز افزون تحولات بشری، تغییرات گوناگونی نیز در زندگی انسانها رخ داده است. نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوختهای فسیلی نظیر زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی باعث افزایش شدید گازهایی مانند دی‌اکسیدکربن (CO2) در جو شده است. افزایش جمعیت کره زمین که باعث تغییر کاربری زمین، تخریب جنگلها، افزایش فعالیتهای کشاورزی و دامداری و تولید ضایعات جامد و مایع شده است، تبعات مختلفی به همراه داشته است. پدیده تغییر آب و هوا یکی از این تبعات است. رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی در قرن اخیر به رشد میزان تقاضای حاملهای انرژی منجر شده است.

  انسانها با مصرف انرژی حاصل از سوختهای فسیلی و تولید بیش از حد گازهای‌‌گلخانه‌ای توازن انرژی زمین را بهم می‌زنند. ادامه روند افزایش میزان تقاضا و مصرف انرژی در چند دهه آینده، تغییر کاربری زمین، گسترش فعالیتهای کشاورزی و دامداری و افزایش ضایعات جامد و مایع پدیده‌گلخانه‌ای را در جو زمین تشدید خواهد کرد. مدلهای جوی پیش‌بینی می‌کنند که تا سال ۲۱۰۰، دمای کره زمین از ۱ تا ۵/۳ درجه سانتیگراد افزایش خواهدیافت که این مقدار بیش از تغییرات دمایی ۱۰۰۰۰ سال گذشته خواهدبود. (  www climate-change.ir  )

  دانشمندان‌ بریتانیایی‌ می‌گویند در ۱۴۰ سال‌گذشته‌ که‌ ثبت‌ دمای‌ زمین‌ به‌ گونه‌ای‌ موثق‌ انجام‌شده‌، هیچ‌ سالی‌ در نیمکره‌شمالی به‌ اندازه‌ سال‌۲۰۰۵ گرم‌ نبوده‌ است‌. اگر دمای‌ کل‌ زمین‌ را به‌ حساب‌ آوریم‌ در آن‌صورت‌ سال‌ ۲۰۰۵ ازدهه‌۱۸۶۰میلادی‌تاکنون‌دومین‌سال‌گرم‌زمین‌به‌حساب می‌آید.دمای‌ اقیانوس‌ اطلس‌ در نیمکره‌ شمالی‌ نیز دراین‌ سال‌ یک‌رکوردتازه‌به‌جا گذاشت. محققان‌ از (دفتر هواشناسی‌ بریتانیا) و دانشگاه ‌(ایست‌ انگلیا) می‌گویند این‌ شاهد تازه‌ای‌ دال‌ بر واقعی‌بودن ‌گرمایش‌ زمین‌ در اثر فعالیتهای انسانی است. داده‌های‌ آنها نشان‌ می‌دهد که‌ میانگین‌ دما در سال‌ ۲۰۰۵ در نیمکره‌ شمالی‌ ۶۵ درجه ‌سانتیگراد بیش‌ از میانگین‌ آن‌ برای‌ سال‌های‌۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ است‌. دانشمندان‌ از میانگین دمادر این‌ فاصله‌ به‌ عنوان‌ یک‌ معیار پایه‌ برای‌ مقایسه ‌دما در سال‌های‌ مختلف‌ استفاده‌ می‌کنند.

 از آنجا که‌ دمای‌ کل‌ زمین‌ در سال‌ جاری ۴۸ سانتی‌گراد بالا رفت‌ سال‌ ۲۰۰۵ را به‌دومین‌ سال‌ گرم‌ زمین‌ پس‌ از ۱۹۹۸ بدل‌ می‌کندالبته‌ دمای‌ زمین‌ در سال‌ ۱۹۹۸ تحت‌ تاثیرشرایط قوی‌ (ال‌نینیو) دچار افزایش‌ کاذب‌ شده‌بود.

دانشمندان‌ معتقدند که‌ دمای‌ نیمکره‌ شمالی‌ باسرعتی‌ بیش‌ از نیمکره‌ جنوبی‌ افزایش‌ می‌یابد که‌ناشی‌ از وسیع‌تر بودن‌ سطح‌ خشکی‌ها در آن‌است‌. خشکی‌ها سریعتر از اقیانوس‌ به‌ تغییرات‌جوی‌ واکنش‌ نشان‌ می‌دهند.

دکتر (دیوید واینر) از واحد تحقیقات‌ اقلیمی‌در دانشگاه‌ (ایست‌ انگلیا) گفت‌: (داده‌هاهمچنین‌ نشان‌ می‌دهد که‌ دمای‌ سطح دریا در نیمه شمالی اطلس بالاترین رقم از سال ۱۸۸۰ تاکنون است). اندازه‌گیری‌ دمای‌ زمین‌ صرف‌نظر از شیوه‌انجام‌ آن‌ هرگز نمی‌تواند صددرصد دقیق‌ باشد ودیوید واینر معتقد است‌ که‌ محاسبات‌ تیم‌ محققان‌دارای‌ خطایی‌ به‌ میزان‌ به‌علاوه‌ یا منهای‌۱سانتیگراد است‌.این‌ رقم‌ از سال‌ ۱۸۸۰تاکنون‌ است. با این‌ حال‌ او می‌گوید: روند آن‌ در دراز مدت‌آشکارا رو به‌ بالا است‌ و در یک‌ دهه‌ اخیر شتاب‌گرفته‌ که‌ نشانگر واقعی‌ بودن‌ گرمایش‌ زمین‌ در اثر فعالیتهای انسانی است .وی‌ به‌ بی‌بی‌سی‌ گفت‌: (ما راست‌ می‌گفتیم‌،شکاکان‌ اشتباه‌ می‌کنند.)
این‌ یک‌ واقعیت‌ ساده‌ فیزیکی‌ است‌; باافزایش‌ گازهای‌ گلخانه‌ای‌ در جو، که‌ ناشی‌ ازافزایش‌ تصاعد آلاینده‌ها درسطحی‌جهانی‌است‌،دمانیزافزایش‌می‌یابد.)( مجله خانواده سبز شماره  ۱۴۸، سال ۱۳۸۴ ).

اثرگلخانه‌ای۱۱ – greenhouse effect

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اثرات گازهای گلخانه ای
 • پاورپوینت اثر گلخانه ای و گرمایش جهانی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.