مقاله گزارش کارآموزی فعالیت در شرکت داده پردازی فن آوا


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

چکیده

همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده بهینه از این فرصت مناسب برای کلیه دانشجویان علاقمند به اشتغال در جامعه بسیار سودمند ومفید می باشد.

گزارش در دست حاصل یک ماه و نیم کارآموزی درشرکت داده پردازی فن آوامی باشد که حاوی سرفصل‌های مورد آموزش و استفاده در این واحد می باشد،که در نه بخش ارائه شده است.

بخش اول به معرفی گروه فن آوا که یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری مهم کشور می باشد اختصاص دارد.

بخش دوم به معرفی خانواده XDSL ومقایسه تکنیک‌های DSL وهمچنین نحوه نصب مودمADSL  وچک لیست رفع مشکلات احتمالی پرداخته است.

بخش سوم حاوی مطالبی راجع به پروتکل PPPOE می باشد که بعد از معرفی این پروتکل مختصری از مزایای آن ذکر شده است.

دربخش چهارم مشخصات کلی سیستم ATM ازجمله فرمت هدرسلول،اجزاءهدرسلول وساختارولایه تنظیم آن آورده شده است.

بخش پنجم شرح کاملی از پروتکل TCP/IP  راشامل می شود.

دربخش ششم خطوطE1 ،دلایل استفاده،وتکنیک دیجیتالی کهE1 برای انتقال Voice و Data استفاده می‌کند توضیح داده شده است.

فصل هفتم به نقش روتر درشبکه‌های WAN اشاره می کند.

فصل هشتم افزایش دهنده سرعت Telezoo رامعرفی می کند.

ونهایتادربخش نهم به مباحثی از HTML ودستورات آن اختصاص یافته است.


پیشگفتار

امروزه با پیشرفت و توسعه انفورماتیک و علوم کامپیوتر در کلیه زمینه‌ها , این رشته به عنوان جزء لاینفکی از کلیه علوم در آمده و کاربرد آن هر روز در جامعه بیشتر احساس می گردد.استفاده و بکار گیری کامپیوتر در تمامی علوم و رشته‌ها همه گویای نقش واقعی این پدیده می باشد.

از جمله مزایای علم کامپیوتر به وجود آمدن اینترنت می باشد که منبعی جامع برای پاسخگویی به نیاز‌ها درتمام علوم می باشد.

در این بین سرعت دستیابی به آن یکی نیاز‌هایی است که هرروزه با پیشرفت علم وتکنولوژی راه‌های جدیدی برای بالابردن آن یافت می شود. یکی از این راه‌های موفق تکنولوژی ADSL می‌باشد که بر اساس سیم بندی تلفن‌ها و بلااستفاده بودن بیش ازنیمی از پهنای این سیم می باشد، به این صورت که اطلاعات روی این بخش بلا استفاده ردوبدل شوند بدون اینکه به بخش انتقال صدا صدمه ای برسانند.

درشرکت داده پردازی فن آوا با استفاده ازابزار‌ها و پروتکل‌های خاص این تکنولوژی، خطوط ADSL  به مشتریان عرضه می شد،که درطی کارآموزی ما بااین تکنولوژی به طورکامل آشنا شدیم.درپایان اززحمات استادمحترم مجتبوی که درطول دوره راهنمای مابودند وهمچنین استادمحترم سمنانی به عنوان استادکارآموزی تشکروقدردانی می کنیم.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : گروه فن آوا ۱۳

۱-۱- معرفی گروه فن آوا: ۱۳

۱-۱-۱-  شرکت توسعه سازه پای: ۱۵

۱-۱-۲-  شرکت فن آوا کارت: ۱۵

۱-۱-۳-  شرکت ارتباطات فن آوا : ۱۶

۱-۱-۴-  شرکت ارتباطات کوه نور: ۱۷

۱-۱-۵-  شرکت داده سامانه فن آوا: ۱۷

۱-۱-۶-  شرکت گسترش صنایع  فن آوا: ۲۰

۱-۱-۷ –  شرکت مشاوره فن آوا: ۲۰

۱-۱-۸-  شرکت فن آوا موج: ۲۱

۱-۱-۹-  شرکت داده پردازی فن آوا: ۲۲

۱-۱-۱۰- شرکت فن آوا ماهواره (س‌هامی خاص): ۲۴

۱-۱-۱۱- شرکت فن آوا سیستم (س‌هامی خاص): ۲۵

۱-۲- سرویس‌های گروه فن آوا: ۲۵

۱-۲-۱- سرویس V-Sat گروه فن آوا: ۲۵

۱-۲-۲- سرویس(ISP)   Internet Service Provider گروه فن آوا: ۲۷

۱-۲-۳- سرویس Internet Data Center (IDC) گروه فن آوا: ۲۸

۱-۲-۴- سرویس پرداخت الکترونیک گروه فن آوا: ۲۹

۱-۲-۵- سرویس پهنای باند گروه فن آوا: ۳۰

۱-۲-۶- سرویس تلفن ثابت گروه فن آوا: ۳۰

۱-۳- جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا: ۳۰

فصل دوم : خانواده XDSL.. 32

2-1- تکنولوژی DSL : 32

2-1-1- چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL : 33

2-1-2- تجهیزات DSL : 35

2-2- معرفی تکنیک : ADSL.. 36

2-2-1-  مدولاسیون‌های سیستم ADSL : 37

2-2-1-1- روش CAP : 38

2-2-1-2 – روش DMT : 38

2-3- معرفی تکنیک VDSL : 39

2-3-1- سرعت VDSL : 39

2-3-2- تجهیزات VDSL : 40

2-3-3- آینده VDSL : 41

2-4- نصب مودم ADSL : 43

2-4-1- نصب تجهیزات : ۴۳

۲-۴-۲- شکل شماتیک نصب تجهیزات : ۴۴

۲-۴-۳- تست اولیه : ۴۵

۲-۴-۴- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم : ۴۵

۲-۴-۵- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP : 48

2-5- چک لیست مشکلات رایج کاربران: ۵۸

۲-۵-۱- تست کردن POWER : 58

2-5-2- تست کردنDSL  Link  : ۵۸

۲-۵-۳- تست کردن USB یا Ethernet : 60

2-5-4- چک کردن تنظیمات PPPoE : 61

2-5-5- چک کردن تنظیمات TCP/IP : 61

2-5-6- تست DNS : 64

2-5-7- تنظیمات Browser : 65

2-5-8- تست و تحویل کیفیت خط : ۶۶

فصل سوم :PPPOE.. 68

3-1- تاریخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet ): 70

3-2 – مختصری از مزایای استفاده از پروتکل PPPOE : 70

فصل چهارم : مشخصات کلی سیستم ATM… 75

4-1- فرمت هدر سلول ATM : 75

4-2- اجزاء هدر سلول ATM : 76

4-3- ساختار مدل ATM : 77

4-4- لایه‌های تنظیم ATM : 79

فصل پنجم : پروتکل TCP/IP.. 82

5-1- معرفی پروتکل TCP/IP: 82

5-2- لایه‌های پروتکل TCP/IP: 83

5-2-1- لایه Application : 84

5-2-2- لایه Transport : 85

5-2-3- لایه اینترنت : ۸۵

۵-۲-۴- لایه Network Interface : 86

5-3- مشخص نمودن برنامه‌ها: ۸۶

۵-۴- آدرس IP : 87

5-5- پورت TCP/UDP  : ۸۷

۵-۶- سوکت ( Socket ): 87

5-7- پروتکل‌های اساسی TCP/IP : 87

5-8- پروتکل TCP : لایه Transport 88

5-9- پروتکل UDP : لایه Transport 89

5-10- پروتکل IP : لایه Internet 89

5-11- پروتکل ICMP : لایه Internet 90

5-12- پروتکل IGMP : لایه Internet 91

5-13- پروتکل ARP : لایه Internet 91

فصل ششم : خطوط E1.. 93

فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبکه‌های WAN… 96

فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy ) 102

8-1- Speedy چگونه کار می کند؟. ۱۰۲

۸-۲- استفاده از Speedy چگونه است ؟. ۱۰۳

۸-۳- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟. ۱۰۳

۸-۴- Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟. ۱۰۴

۸-۵- آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟. ۱۰۵

۸-۶- آیا   Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟. ۱۰۵

۸-۷- آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟. ۱۰۵

۸-۸- آیا Speedy سرعتE-Mail  را نیز بالا می برد ؟. ۱۰۵

۸-۹-  آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟. ۱۰۶

۸-۱۰- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها: ۱۰۶

فصل نهم : HTML.. 107

9-1- شکل کلی دستورات HTML : 107

9-1-1- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی: ۱۰۸

۹-۱-۲- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی: ۱۰۸

۹-۱-۳- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب : ۱۰۹

۹-۲- لیست‌ها درHTML  : ۱۰۹

۹-۲-۱- لیست مرتب : ۱۱۰

۹-۲-۲- لیست‌های نامرتب: ۱۱۱

۹-۲-۳- لیست‌های تعریفی: ۱۱۱

۹-۳- تعریف جدول: ۱۱۲

۹-۳-۱- صفات rowspan و colspan : 113

9-3-2- جدول و صفحه آرایی : ۱۱۳

۹-۴- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها: ۱۱۴

۹-۴-۱- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML : 114

9-4-2- دستور <form> : 115

9-4-3- صفت action : 115

9-4-4- صفت method : 116

9-4-5- نحوه کاربرد form: 117

9-4-6- کنترل‌های فرم: ۱۱۷

۹-۴-۷- کنترل‌های متنی: ۱۱۷

۹-۴-۸- فیلد رمز در form: 119

9-4-9- فیلد متنی چند خطی: ۱۱۹

۹-۴-۱۰- منو‌ها باز شونده : ۱۲۰

۹-۴-۱۱- لیست لغزنده: ۱۲۰

۹-۴-۱۲- کادر‌های کنترلی : ۱۲۱

۹-۴-۱۳- دکمه‌های رادیویی: ۱۲۱

۹-۴-۱۴- دکمه‌های Reset و Submit : 122

9-4-15- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit : 122

9-5- ادامه مراحل کارآموزی : ۱۲۳

فهرست مآخذ. ۱۲۵

110,000 ریال – خرید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.