مقاله گیاه کاسنی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله گیاه کاسنی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله گیاه کاسنی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه : ۱

مشخصات سیستماتیک : ۲

مشخصات گیاهشناسی : ۳

۱.۲  ساقه ۵

۱.٣  برگ… ۶

۱.۴ گل. ۷

۵.۱.  میوه ۸

۲. پراکنش جغرافیایی : ۹

۲-۱پراکنش در جهان : ۱۰

۲-۲پراکنش در ایران : ۱۰

٣. اکولوژی. ۱۰

۴. نحوه تکثیر : ۱۰

۵. کاشت ، داشت ، برداشت : ۱۰

۵-۱کاشت : ۱۰

۵-۲- داشت : ۱۱

٣-۵- برداشت : ۱۱

۶. اندام مورد استفاده ۱۳

۷. ترکیبات شیمیایی: ۱۳

۷-۱- برگ کاسنی. ۱۳

۷-۲- ریشه کاسنی. ۱۳

۷-٣- ترکیبات جوشانده کاسنی. ۱۴

مقدار و طرز استعمال : ۱۴

۸-۱- گل کاسنی : ۱۴

۸-۲- برگ کاسنی : ۱۴

۸-٣- تخم ( دانه ) کاسنی : ۱۴

۸-۴- عرق کاسنی : ۱۵

۸-۵- آب کاسنی : ۱۵

۸-۶- مخلوط برگ ، ریشه و تخم. ۱۵

۸-۷- برگ و ریشه کاسنی : ۱۵

٨-٨- ریشه و ریزم : ۱۵

فرآورده های دارویی موجود در بازار : ۱۶

۲- قرص آنتوم ۱۸

٣-فراورده عرق کاسنی. ۱۸

منابع : ۱۹

منابع خارجی : ۲۰

منابع :

۱-آئینه چی ، یعقوب ، ۱۳۶۵ ، مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ، انتشارات دانشگاه تهران صفحه۱۰۱۵

۲-جاوید تاش ، ایرج ، ۱۳۷۵ ، بررسی و تحقیق پیرامون کاشت کاسنی ، انتشارات جنگلها و مراتع صفحه ۶

۳-رجحان  ،  م ، ۱۳۶۲، شفا با داروهای گیاهی ، انتشارات خیام . صفحه ۱۸۷

۴-زاهدی  ، ا ، ۱۳٧٧، واژه نامه گیاهی  ، انتشارات دانشگاه تهران صفحه ۵۹ .

۵-زرگری ، ع ، ۱۳۶٧، گیاهان دارویی ، جلد سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، صفحه ۲۱۲

۶-عماد ، مهدی ، ۱۳٧٨، شناسایی گیاهان دارویی و صنعتی و مرتعی و جنگلی ، جلد دوم ، انتشارات توسعه روستایی ، صفحه ۱۱۳.

٧-فلوک ، هانس ، ۱۳۶۶ ، ترجمه توکلی صابری و محمدرضا صداقت ، گیاهان دارویی ، صفحه ۱٩٩

٨-قهرمان ، احمد ، فلور ایران ، جلد دوم ، سازمان حفاظت و محیط زیست ، صفحه ۲۶۳

 ۹-قهرمان ، ا ، کروموفیت های ایران  ( سیستماتیک گیاهی ) ، جلد سوم ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران .

۱۰‐کروگر ، آنا ،۱۳۷۹ ، جادوی سبز و خواص دارویی و قدرت آنها ، ترجمه عبادی ، علی محمد و آزیتا عبادی ، انتشارات فاران

۱۱‐کریمی ، هادی ۱۳۷۴ ، اسامی گیاهان ایران ، نشر دانشگاهی ، صفحه ۷۷۲

۱۲‐مظفریان ، و ، ۱۳٧۵ ، فرهنگ نام های  گیاهان دارویی  ، انتشارات فرهنگ معاصر ،

۱۳‐میرحیدر ، ح ، ۱۳٧۲، معارف گیاهی ، جلد اول  ، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، صفحه ۱٩۱.

مقدمه :

گیاه کاسنی از جمله گیاهان مفیدی است که تاریخ استفاده آن به دورانهای قبل از میلاد مسیح می رسد و مصرف آن بین ملل مختلف متداول بوده است ، بطوری که اطباء آن دوران از جمله جالینوس ، پلین ، دیوسکورید و عده ای دیگر برای کلیه قسمتهای این گیاه بعنوان درمان و بهبودی بیماریها اهمیـت زیادی قائل بوده اند و هنوز هم به دلیل اعتقادی که بیشتر مردم به این گیاه دارند آن را برای مداوای بیماریهای مختلف مصرف می کنند که در این باره نیز به ویژه در کتابهای قدیمی و سنتی ایران از جمله مخزن الادویه ، قانون ابوعلی سینا و… توصیه هایی شده است . پس بر شهرت کاسنی افزوده شده است و امروزه علاوه بر جمع آوری گونه های وحشی آن ، بصورت اهلی نیز کشت می شود (۲) .

مشخصات سیستماتیک :

 Class: DICOTYLEDONES

Sub . Cl: GAMOPETALIES

FAMI : COMPOSITAE / ASTERACEAE

GENUS : CICHORIUM

SP : INTYBUS (5)

 Wild chicory , suceory  نام انگلیسی :

Chieoree amere , chicoree , chicoree sauvage نام فرانسه :

Zichorien weg warte , wild cichorie , cichorien warzel  نام آلمانی :

c. amara , Radicchio – baono , cicorea salvatica , cicoria  نام ایتالیایی :

نام عربی : شِکوَریه ، سِرِش ، شاعَر گل (۱۱)

نام فارسی : کاسنی تلخ ، کاسنی ( ۴)

 مترادف :

Cichorium caeruleum Gilib     ,   C . commune Pall. (5)  

مشخصات گیاهشناسی :

کاسنی گیاهی علفی خودروی یکساله ، دو یا چند ساله است ( ۴ ). دارای ساقه ای است که در حالت وحشی ، ارتفاعش به ۵/۰تا ۵/۱ متر می رسد ولی اگر پرورش یابد از دو متر نیز تجاوز می نماید .

 از اختصاصات آن این است که ریشه ای قوی به قطر انگشت به درازی ۵/۰تا ۱ متر و به رنگ قهوه ای دارد ولی اگر قطع گردد ، رنگ مایل به سفید نمایان می سازد . در داخل ریشه آن ، شیرابه ای شیری رنگ جریان دارد (۵ ) .

 ۱.۲  ساقه

ساقه آن باریک ، استوانه ای و دارای انشعابات کم و منحصرا در قسمت انتهایی ساقه ، شاخه هایی با حالت فاصله دار  از محور اصلی در گیاه مشاهده می شود .

 ۱.٣  برگ

 برگهایی متناوب و پوشیده از تارهای فراوان در اطراف رگبرگ میانی دارد . شکل ظاهری برگهای قاعده ساقه آن با بقیه فرق دارد ، مانند آنکه در قاعده ساقه ، برگها عموماُ دراز ، منقسم به قطعات عمیق دندانه دار و منتهی به یک قسمت انتهایی مثلث شکل است و هرقدر به رأس ساقه نزدیک گردیم ، برگها کوچکتر می شوند و کناره تقریباُ ساده و وضع ساقه آغوش پیدا می کنند و برگهای پایینی ساقه بریده ، بریده و برگهای بالایی آن ساده است ( ۹) .

 ۱.۴ گل

گلهای مجتمع آبی ، ندرتاُ صورتی یا متمایل به سفید است ( ۸) . به شکل گل آذین کاپیتول ، مرکب از گلهای زبانه ای است (۵ ) . کپه گل فاقد دمگل ، دوتایی یا سه تایی است و براکته ها و قطعات گریبان هم کرکدار و غده ای می باشند (٨ ) . گلها به تعداد زیاد و به شکل فاصله دار در طول محور ساقه و انشعابات آن شکفته می شوند (۵) . در هر کاپیتول کاسنی ۱٨تا ۲۰گل زبانه ای منتهی به۵ دندانه دیده می شود که در انولوکری سبز رنگ و مرکب از ۲ ردیف براکته واقع اند (۵) . گلها از بغل برگها می رویند و قطر تاج تقریباُ ۱۵تا ۴۵ سانتیمتر است .

۵.۱.  میوه

 

25,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله داروهای گیاهی
 • مقاله کاسنی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.