مقاله یکسان شدن مصاحف


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله یکسان شدن مصاحف  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله یکسان شدن مصاحف  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

یکسان شدن مصاحف    ۴
اختلاف مصحف ها    ۵
ورود حذیفه به مدینه    ۹
مشورت عثمان با صحابه    ۱۰
کمیته یک سان کردن مصاحف    ۱۰
موضع صحابه درباره یکسان شدن مصحف ها    ۱۲
موضع امامان در حفظ مصحف مرسوم    ۱۳
مراحل انجام برنامه    ۱۶
تعداد مصحف های عثمانی    ۲۱
منابع    ۲۶

منابع

الکامل فی التاریخ، ج۳، ص ۱۱۱٫
بقره۲: ۱۹۶٫
مصاحف سجستانی، ص ۱۴ ـ ۱۱٫
فتح الباری، ج۹، ص ۱۵٫
الاتقان، ج۱، ص ۵۹ مصاحف سجستانی، ص ۲۱٫
طبقات ابن سعد، ج۳، ص ۶۲ مصاحف سجستانی، ص ۲۵٫
فتح الباری، ج۹، ص ۱۶٫
الکامل فی التاریخ، ج۳، ص ۱۱۱٫
صحیح بخاری، ج۶، ص ۲۲۵ مصاحف سجستانی، ص ۲۰ ـ ۱۹ الکامل فی التاریخ، ج۳، ص ۱۱۱٫
الکامل فی التاریخ، ج۳، ص ۱۱۱٫
الاتقان، ج۱، ص ۵۹ مصاحف سجستانی، ص ۲۱٫
صحیح بخاری، ج۶، ص ۲۲۶٫
فتح الباری، ج۹، ص ۱۷ مصاحف سجستانی، ص ۱۵٫
مصاحف سجستانی، ص ۲۵٫
ارشاد الساری، ج۷، ص ۴۴۹٫
مصاحف سجستانی، ص ۳۳٫
همان و رجوع کنید به: طبقات ابن سعد، ج۳، قسمت ۲، ص ۶۲٫
مصاحف سجستانی، ص ۳۰٫
تهذیب التهذیب، ج۱، ص ۱۸۷ طبقات ابن سعد، ج۳، قسمت ۲، ص ۶۲٫
مصاحف سجستانی، ص ۹ صحیح بخاری، ج۶، ص ۲۲۶٫
مصاحف سجستانی، ص ۲۴٫ ص ۲۵٫ ص ۲۱٫ ص ۳۰٫
بقره: ۲: ۲۵۹٫
روم۳۰: ۳۰٫
طارق ۸۶: ۱۷ ر ک: الاتقان، ج۱، ص ۱۸۳٫
مصاحف سجستانی، ص ۳۵٫ ص ۴۹ ـ ۳۹٫ ص ۳۳ ـ ۳۲٫ ص ۳۴٫
تاریخ یعقوبی، ج۲، ص ۱۶۰٫
مناهل العرفان، ج۱، ص ۳۹۷ ـ ۳۹۶٫
یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۲، ص ۴۶۹٫
مسالک الابصار فی ممالک الامصار، ج۱، ص ۱۹۵٫
فضائل القرآن، ص ۴۹٫
رحله ابن بطوطه، ج۱، ص ۵۴٫
احمد بن علی مقریزی، الخطط، ج۵، ص ۲۷۹٫
صبحی صالح، مباحث فی علوم القرآن، پاورقی، ص ۸۹٫
مائده۵: ۵۴٫
مناهل العرفان، ج۱، ص ۳۹۸ ـ ۳۹۷٫
تاریخ القرآن، ص ۴۶٫
بقره۲: ۱۳۷٫
رحله ابن بطوطه، ج۱، ص ۱۱۶٫
سمهودی، وفا الوفا باخبار دارالمصطفی، ج۲، ص ۶۶۸ ـ ۶۶۷٫

یکسان شدن مصاحف

همان گونه که گفته شد دوره پس از درگذشت پیامبر(ص) دوره جمع آوری قرآن به شمار آمده است بزرگان صحابه بر حسب دانش و شایستگی خود به جمع آوری آیات و مرتب کردن سوره های قرآن دست زدند و هر یک آن را در مصحف خاص خود گرد آوردند برخی که خود از عهده این کار برنمی آمدند، از دیگران می خواستندتا مصحفی برای آنان استنساخ کنند و یا آیات و سوره های قرآن را در مصحفی برای آنان گرد آورند به این ترتیب و با گسترش قلم رو حکومت اسلامی، تعداد مصحف هارو به فزونی گذاشت با افزایش تعداد مسلمانان نیاز به نسخه هایی از قرآن نیز بیش ترمی شد چه این کتاب تنها دستور آسمانی بود که مسلمانان، تمام جوانب زندگی خود را بر اساس آن تنظیم می کردند و برای آنان منبع احکام و قانون گذاری و تشکیلات نیز به شمار می آمد.

برخی از این مصحف ها به تبع موقع و پای گاه جمع کننده آن در جهان اسلام آن روز، مقام والایی را کسب کرد مثلا مصحف عبداللّه بن مسعود، صحابی بزرگ وار که مرجع اهل کوفه  به شمار می آمد و مصحف ابی بن کعب مورد توجه مردم مدینه بود و مصحف ابو موسی اشعری در بصره و مصحف مقدادبن اسود در دمشق مورد توجه مردم بود.

اختلاف مصحف ها

جمع کنندگان مصحف ها متعدد بودند و در این جهت با یکدیگر رابطه ای نداشتند و از نظر صلاحیت و استعداد و توانایی انجام این کار یک سان نبودندبنابراین نسخه هرکدام از نظر روش، ترتیب، قرائت و با دیگری یک سان نبود.

اختلاف در مصحف ها و قرائت ها، اختلاف میان مردم را ایجاب می کرد چه بسامسلمانان ساکن مناطق دور دست، که به مناسبت شرکت در جنگ و یا مناسبات دیگر گرد هم می آمدند، بر اثر تعصبی که نسبت به مذهب، عقیده و رای خود داشتند، به محکوم کردن یک دیگر دست می زدند همین امر به نزاع و جدال میان آنان می کشید.

نمونه هایی از اختلافات مردم درباره مصحف ها و تعصب آنان نسبت به قرائت های صاحبان این مصحف ها بدین شرح است:

۱٫ در بازگشت از جنگ سرزمین ارمنستان، حذیفه به سعیدبن عاص گفت: «دراین سفر به موضوعی برخورد کردم که اگر نادیده گرفته شود موجب اختلاف مردم در مورد قرآن خواهد شد و هیچ گاه نمی توان آن را چاره کرد» سعید پرسید: «موضوع چیست؟» گفت: «مردمی را از حمص دیدم که تصور می کردند قرائت آنان بهتر ازقرائت دیگران است و آنان قرآن را از مقداد فراگرفته اند مردم دمشق را دیدم که می گفتند: قرائت آنان بهتر از دیگر قرائت هاست اهل کوفه را دیدم که قرائت ابن مسعود را پذیرفته اند و همین عقیده را درباره قرائت او دارند هم چنین مردم بصره که قرآن را طبق قرائت ابو موسی اشعری قرائت می کنند و مصحف او رالباب القلوب می نامند».

چون حذیفه و سعید به کوفه رسیدند، حذیفه این موضوع را با مردم در میان گذاشت و از آن چه بیم داشت به آنان هشدار داد صحابه پیامبر(ص) و بسیاری ازتابعین با وی موافقت کردند اصحاب ابن مسعود به وی اعتراض کردند که چه ایرادی به ما داری، مگر جز این است که ما قرآن را مطابق قرائت ابن مسعود قرائت می کنیم؟

حذیفه و موافقان او به خشم آمدند و به آنان گفتند: «ساکت باشید که به خطا می روید» او گفت: «به خدا سوگند اگر زنده باشم این موضوع را با خلیفه مسلمین (عثمان) در میان می گذارم تا چاره ای بیندیشد» حذیفه وقتی با ابن مسعودرو به رو شد مطلب را با او در میان گذاشت، ولی ابن مسعود با حذیفه به درشتی سخن گفت سعید سخت عصبانی شد و مجلس را ترک کرد مردم نیز پراکنده شدند و حذیفه با عصبانیت برای ملاقات با عثمان حرکت کرد.

۲٫ یزید نخعی می گوید: «در زمان ولایت ولیدبن عقبه که از جانب عثمان والی کوفه بود به مسجد کوفه رفتم در آنجا گروهی جمع بودند و حذیفة بن یمان در میان آن جمع بود در آن وقت مسجد گماشته ای نداشت و کسی فریاد برآورد: آنان که پیروقرائت ابوموسی اشعری هستند به زاویه نزدیک باب کنده و آنان که پیرو قرائت ابن مسعودند به زاویه نزدیک خانه عبداللّه بیایند دو گروه درباره آیه ای از سوره بقره اختلاف داشتند یکی می گفت: «واتموا الحج و العمرة للبیت» و دیگری می گفت: «واتموا الحج و العمرة للّه»  حذیفه سخت برآشفت و گفت: «همین اختلافات پیش از شما نیز وجود داشت و موضوع مراجعه به عثمان را مطرح کرد».

در روایت ابن ابی الشعثا آمده است که حذیفه گفت: «قرائت ابن ام عبد! وقرائت ابوموسی اشعری ! قسم به خدا! اگر باقی بمانم تا خلیفه مسلمین (عثمان) راببینم، او را برآن خواهم داشت که قرائت واحدی ترتیب دهد عبداللّه به خشم آمد وگفت: این سخن سختی است و حذیفه سکوت کرد».

در روایت دیگر آمده است که حذیفه گفت: «مردم کوفه می گویند قرائت عبداللّه و اهل بصره می گویند قرائت ابوموسی به خدا سوگند اگر نزد عثمان رفتم او را به غرق این مصحف ها وادار خواهم کرد» عبداللّه به او گفت: «قسم به خدا که اگر چنین کنی خداوند تو را در جایی غیر از آب (جهنم) غرق خواهدکرد».

ابن حجر گفته است: «ابن مسعود، به حذیفه گفت: به من خبر داده اند که تو چنین گفته ای حذیفه گفت: آری، من دوست ندارم که بگویند قرائت فلان و قرائت فلان همانند اهل کتاب، دچار اختلاف شوند».

۳٫ ابن اشته از انس بن مالک روایت کرده است که مردم در زمان عثمان در کوفه نسبت به قرآن اختلاف داشتند معلمی قرآن را طبق قرائت یکی از صاحبان مصحف ها تعلیم می کرد و معلمی دیگر طبق قرائت دیگر و این به اختلاف بین جوانان کشیده می شد این اختلافات به معلمان می رسید و هر یک قرائت دیگری را غلط می شمرد این خبر به عثمان بن عفان رسید و گفت: «در این جا (مدینه) قرآن رامورد اختلاف قرار می دهید و آن را به غلط می خوانید پس آن که دورتر است بیش تربه بیراهه می رود و قرآن را دست خوش اختلاف قرار می دهد!».

۴٫ از محمدبن سیرین نقل شده که گفته است: «برخی قرآن را قرائت می کردند وبرخی دیگر قرائت آنان را غلط می دانستند این خبر به عثمان رسید و آن را اهمیت داد و ۱۲ تن از قریش و انصار را جمع آورد».

۵٫ از بکیر اشج روایت شده است که در عراق کسی از دیگری قرائت آیه ای رامی پرسید و چون آیه را قرائت می کرد می گفت: این قرائت را نمی پذیرم ومردودمی شمارم این موضوع میان مردم شایع شد تا آن که در این باره با عثمان مذاکره کردند.

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.