مقایسه کودکان تیز هوش از نظر شخصیت با کودکان عادی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه کودکان تیز هوش از نظر شخصیت با کودکان عادی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مقایسه کودکان تیز هوش از نظر شخصیت با کودکان عادی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

کلیات موضوع تحقیق ۵
۱-۱: مقدمه ۶
۲-۱ بیان مسئله ۸
۳-۱: هدف تحقیق ۹
۴-۱: فرضیه‌های تحقیق ۱۰
۵-۱: روش تحقیق ۱۰
۶-۱: جامعه آماری ۱۱
۷-۱: نمونه و نحوه گزینش ۱۱
۸-۱: ابزار جمع‌آوری اطلاعات ۱۲
۹-۱: روش آماری ۱۲
۱۰-۱: اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۳
۱۱-۱: محدودیتها ۱۵
۱۲-۱: تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۶
درونگرایی – برونگرایی ۱۸
با ثبات هیجانی – بی‌ثبات هیجانی ۱۸
موفقیت در آزمون استعدادهای درخشان ۱۸
تیزهوش موفق (پیش آموز) ۱۸
تیزهوش ناموفق (کم آموز) ۱۹
تیزهوشان سر آمد ۱۹
نابغه ۲۰
تیز هوش و با استعداد ۲۱
پراکندگی تیزهوشان در اجتماع ۳۰
پراکندگی جنسی ۳۴
تعریف هوش ۳۴
نظریه روان شناسان شناختی درباره هوش ۳۷
نظریه رشد شناختی پیاژه ۳۸
نظریه شناختی کرول درباره هوش ۴۰
بهره هوشی ۴۲
مقایسه شغلی تیزهوشان و افرادی عادی ۴۷
۱- نقش تیز هوش در فعالیت‌های اجتماعی ۴۸
۲- نقش تیز هوش در توسعه اقتصادی ۴۸
۳- نقش تیزهوش در رهبر و سیاست گذاری مملکتی ۴۹
۴- نقش تیز هوش در امنیت ثابت و بقای اجتماعی ۴۹
۵- نقش تیزهوش در تعالی فرهنگی ۵۰
۶- نقش تیزهوشان در حیثیت جهانی ممالک ۵۱
پیامدهای اجتماعی و عدم توجه به تیزهوش ۵۱
بررسی نظام انگیزشی تیزهوشان ۵۵
مسائل انگیزشی ۵۸

 

 

 

1-1: مقدمه

شتاب دنیای فرا صنعتی امروز هر لحظه افزایش می‌یابد، انسان هر روز راه و روش‌های (تکنولوژی) پیشرفته‌ای برای انجام اغلب کارهای خود می‌یابد و آنها را با صرف انرژی و سرمایه کمتری به انجام می‌رساند و به این ترتیب سطح رفاه مادی زندگی خویش را بهبود میبخشد – با استفاده از روش‌های علمی کاری که قبلا انجام آن مستلزم صدها ساعت کارشان ده‌ها مغز انسان بود، اکنون توسط یکی دو نفر در زمانی بسیار کوتاه به انجام می‌رسد. امروزه با استفاده از تکنولوژی جدید یک انسانی از یک هکتار زمین مقدار محصولی را به دست می آورد، که در گذشته ده‌ها انسان از ده‌ها هکتار به دست می آورند. همین است. اوضاع در عرصه صنعت و بسیاری دیگر از عرصه صنعت و بسیاری دیگر از عرصه‌های زندگی بشر در دنیا پیچیده امروز که شاهد رقابت‌های بسیار فشرده جوامع مختلف در دستیابی به تکنولوژی برتر به مثابه منبع اصلی قدرت هستیم، و اگر، از گرانبهاترین سرمایه‌های هر جامعه و ملتی هستند، اینک جامعه‌ها پیش از هر زمان دیگر نیازمند افراد هوشمند، خلاق و نوآور هستند. هر قدر جهانی که در آن زندگی می‌کنیم پیچیده‌تر می‌شود، نیازمند به شناسایی و پرورش ذهن‌های خلاق و آفریننده بیشتر و تحقیقات مربوط به تیزهوشی و خلاقیت از مهمترین مسائل در قلمرو روان شناسی آموزشگاهی بوده است.[۱]

با توجه به اینکه دنیا روز به روز پیچیده تر می‌شود و تکنولوژی با سرعت سرسام‌آوری به پیش می‌رود. سخن از جنگ ماهوارهاست، انسانهای رباتیک پای به عرصه حیات بشری می‌گذارند و لجام گسیختگی‌های فرهنگی هم به شیوه‌های بی‌سابقه فراگیر شده و خواهد شده، اگر محصلان هر جامعه به خصوص تیزهوشان آن جامعه دچار عقب ماندگی فرهنگی خواهد شد، پس باید بچه‌ها را به نوعی تربیت کنیم که از حداکثر ظرفیت هوش خویش بهره‌مند شوند تا در آینده قادر باشند خود و جامعه صنعتی شان را اداره کنند.[۲] دنیای امروز به این نتیجه رسیده است که اگر چه تیزهوشان  از اهمیت بسیار برخوردارند و درست است که انسان‌ها برای ادامه حیات مطلوب خود نیازمند بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت هوش خویش هستند، اما در آینده کشورهای قدرتمند و جوامع پیشرو، جوامعی هستند که به منابع قدرت بیشتری دسترسی داشته باشند و منبع اصلی قدرت یعنی تکنولوژی جدید و برتر به بیان دیگر در دهه اول سال ۲۰۰۰ کشوری که بتواند به تکنولوژی برتر مسلح شود، غنی‌تر و قوی‌تر خواهد بود. بنابراین، شایسته است که از میان افراد تیز هوش جامعه، نوجوانان و جوانانی را انتخاب و تربیت کنیم . که دارای قابلیت‌های آموزشی، آفرینش علمی و هنری هستند. همچنین ، زمینه تفکر و اگر برای آنان فراهم کنیم تا با اختراعات و نوآوری هایشان جامعه آموزش‌های ویژه  برای دانش‌آموزانی است که دارای توانایی‌هایی و استعدادهای برتری هستند.[۳]

اولین تحقیق منظم و جدی در زمینه کودکان تیزهوش توسط ترمن انجام گرفت که وی بر ین باور نادرست که کودک تیزهوش دارای شخصیت بیمار و رنجور است و از لحاظ جسمانی دچار ضعف می‌باشد، خط بطلان کشید. ترمن با بررسی طولی بر روی افراد تیزهوش نشان داده که کودکان تیزهوش دارای ویژگی‌های جسمانی بالایی می‌باشند و از لحاظ جسمانی دچار ضعف می‌باشد، خط بطلان کشید. تر من با بری طولی بر روی افراد تیزهوش نشان داد که کودکان تیزهوش دارای ویژگیهای جسمانی بالایی می‌باشند و از لحاظ مشکلات روانی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.[۴]

در حال حاضر مطرح می شود که کودکان تیزهوش دارای رشد اجتماعی بالاتری می‌باشند و در محور برون گرایی از مقادیر بالاتری برخوردارند.[۵]

از این رو، در تحقیق فوق به مقایسه نیمرخ شخصیتی کودکان تیزهوش و عادی می پردازیم و میزان درونگرایی – برونگرایی و همچنین محور با ثبات- بی‌ثبات هیجانی را در افراد تیزهوش و عادی مورد مقایسه قرار می دهیم.

۲-۱ بیان مسئله

ابهامات گوناگونی در زمینه عوامل تشکیل دهنده، هوش وجود دارد. این وضعیت به جنبه‌های شخصیتی نیز اشاره می نماید که ما هنوز نیز در شناسایی عوامل شخصیتی موثر بر هوش بهر با محدودیت روبرو می‌باشیم ضعف در خلا نظر فوق می‌تواند احساس مساله تحقیق را بارز کند که این خلا نظری در عوامل شخصیتی موثر بر هوش / هوشبهر/ جای دارد ولی با بررسی دقیق‌تر مساله تحقیق باید آن را محدود کرده و آنگاه فقط به عوامل شخصیتی موثر به هوشبهر جای دارد ولی با بررسی موثر بر هوش تاکید کنیم. از این رو مسئله تحقیق اینگونه عنوان می‌شود که آیا بین عوام شخصیتی و هوش بهر ارتباط معنی داری وجود دارد یا خیر ؟ بنا بر این سوالات پژوهش زیر به شرح زیر عنوان می‌شوند:

–         آیا نیمرخ روانی با هوش بهر در ارتباط می‌باشد یا خیر؟

–         آیا افراد تیزهوش در مقایسه با افراد با هوش معمولی از نیمرخ روانی متفاوتی برخوردارند؟

–         آیا افراد تیز هوش در مقایسه با دیگران از میزان برونگرایی- روانگرایی متفاوتی برخوردارند؟

–         آیا افراد تیزهوش در مقایسه با دیگران از میزان ثبات- بی‌ثبات هیجانی متفاوتی برخوردارند؟

۳-۱: هدف تحقیق

هدف این تحقیق در حیطه تحقیقات بنیادی یا ناب جای می‌گیرد.

زیرا که به شناسایی روابط بین متغیرها معطوف است و تلاش دارد تا به چرایی پدیده‌های پاسخ دهد. از آنجایی که در این تحقیق فرضیه به صورت قیاسی عنوان شده‌اند و هدف این تحقیق کسب نظریه در زمینه روابط بین هوش و ویژگی‌های شخصیتی می باشد، می‌توان  هدف تحقیق را در حیطه تحقیقات بنیادی قرار داد. بنابراین، هدف این تحقیق به توصیف رابطه جزیی بین نیمرخ روانی افراد تیزهوش می‌پردازد و از این طریق به شناسایی عوامل شخصیتی موثر بر تیزهوشی پی برد. تا بتوانیم ارتباط  بین تیزهوشی و برونگرایی- درونگرایی و همچنین با ثبات هیجانی- بی‌ثبات هیجانی را توصیف، تبیین، کنترل و پیش بینی نماییم.

۴-۱: فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های این تحقیق که به صورت فرض خلاق یا مقابل بدون جهت تدوین شده‌اند به شرح زیر می باشند:

–         میزان درونگرایی- برونگرایی افراد هوش دی عادی متفاوت است.

–         میزان بی‌ثبات هیجانی- با ثبات هیجانی افراد تیزهوش با افراد عادی متفاوت  است.

۵-۱: روش تحقیق

روش این تحقیق در حیطه تحقیقات توصیفی جای می‌گیرد. در زمانی که دستکاری مستقیم متغیر مستقل صورت نمیگیرد، با تحقیقات آزمایشی سرو کار نداریم، بلکه مفروضات تحقیقات توصیفی یا اکتشافی مطرح می‌شود.[۶] در تحقیقات توصیفی روش‌هایی از قبیل زمینه‌یابی یا پیمایشی، تاریخی، قوم شناسی و علی مقایسه‌ای قرار می گیرد.

اما عده‌ای اعتقاد دارند که روش تحقیق علی- مقایسه‌ای نیز زیر مجموع از تحقیقات پیمایشی را در بردارد. در این تحقیق روش علی – مقایسه‌‌ای را به کار برده‌ایم زیرا با مقایسه مقادیر متغیر مستقل سعی شده است تا به رابطه علی دست یابیم و توان دستکاری مستقیم متغیر مستقل را نداریم. ابزار تحقیقات علی- مقایسه‌ای در اکثر اوقات پرسشنامه است.

۷-۱: نمونه و نحوه گزینش

نمونه این تحقیق به دو گروه کودکان عادی و تیز هوش تقسیم می‌شود. کودکان تیز هوش کودکانی هستند که در مدارس استعدادهای درخشان و آموزش کودکان استثنایی ثبت نام کرده‌اند و در حال حاضر مشغول تحصیل می‌باشند. با توجه به فهرست مدارس استعدادها درخشان در منطقه ۶ آموزش و پرورش شهر تهران دو مدرسه استعدادهای درخشان انتخاب شدند و از هر مدرسه حجم نمونه‌های ۵۰ نفر گزینش گردید. بنابراین، ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی به عنوان کودکان تیز هوش از مدارس فوق گزینش شدند و این وضعیت در زمینه مدارس عادی نیز مصداق میکرد و از بین مدارس روزانه پسرانه نظام قدیم شهر تهران نیز دو مدرسه و از هر مدرسه ۵۰ نفر به حکم قرعه انتخاب گردید که در مجموع ۲۰۰ نفر را در بر می‌گرفت.

۸-۱: ابزار جمع‌آوری اطلاعات

پیترهانس یورگنا، آیزنگ، وسیله ابزاری معتبر را برای شناسایی نیمرخ شخصیتی ابداع نموده است. وی یک امتحان ۷۲ سوالی را تدوین کرده است که دارای سه محور می‌باشد. محور اول، شناسایی میزان دروغ گویی تاکید می‌کند. محور دوم به شناسایی متغیر درونگرایی – برونگرایی می‌پردازد و محور سوم ثبات هیجانی  را می‌سنجد. آزمون فوق در حیطه آزمونهای عینی دو گزینه‌ای جای گرفته است که دارای اعتبار و پایایی بالایی است.[۷] در تفسیر نمره گذاری و اجرای آزمون فوق با شرایط یکسانی سر و کار داریم و می توانیم ابزار داریم که ابزار این تحقیق دارای شرایط استاندارد است. این آزمون توسط دکتر براهنی و همکاران به فارسی ترجمه شده است و هنجاریابی گردیده است. نمونه‌ای از آزمون فوق در پیوست موجود است.

۹-۱: روش آماری

جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها چون داده‌ها بصورت مقوله‌ای طبقه بندی شده‌اند از مدل آماری آزمون  استفاده شده است.

 

10-1: اهمیت و ضرورت تحقیق

اجرای اینگونه تحقیقات که جهت شناسایی نیمرخ روانی افراد تیز هوش و عادی انجام می‌گیرد، می‌تواند گره گشای پژوهشگران و برنامه ریزان در زمینه‌های آموزی باشد زیرا که کودکان تیزهوش دارای ویژگیهای خاص خود میباشند و در ارائه آموزش های ویژه باید ویژگیهای فراگیر یا دانش آموز را در نظر گیریم.

بنابراین، اجرای اینگونه تحقیقات که شناخت کاملی را نسبت به ویژگیهای شخصیتی افراد تیزهوش فراهم می‌سازد، اطلاعات تجربی و مفیدی را برای برنامه ریزان آموزشی و روانشناسان پرورشی فراهم می‌سازد. از دیگر فواید این تحقیق می توان به برقراری پل‌های ارتباطی بین نظام‌های علم روان شناختی اشاره کرد. از طریق اجرای اینگونه پل‌های ارتباطی زمینه برای کسب اطلاعات بیشتر و انسجام هر چه فراوان‌ تر یافته‌های روان شناختی بدست می آید که این وضعیت می تواند ضعف در سطح نظری منعکس شده در علم روان شناسی را بر طرف کند. لازم به ذکر است که شناسایی ویژگیهای شخصیتی افراد تیزهوش از دیر باز مورد توجه پژوهشگران و برنامه ریزان بوده و از فواید و اهمیت فزاینده‌ای برخوردار می‌باشد. کشوری که بر تعالی، توسعه ، بقا، امنیت ، هویت و حیثیت جهانی خود اهمیت می‌دهد، فضیلتی را پی می‌گیرد که زمنیه‌های آن را وجود منابع انسانی غنی، پایه‌ ریز می‌نماید. توجه به منابع انسانی و توسعه آن، مستلزم ع نایت ویژه به استعدادها و نیروهای درخشان و نخبگان جامعه است. در واقع توانایی‌های سرشار و قابلیت‌های می‌یابد و موجب پیشرفت‌های وسیع و فراگیر علمی،  تکنولوژیکی، برای معضلات پیچیده در زمینه‌های مانند حفظ محیط زیست، حقوق بشر، تسلیحات هسته ای، انرژی، بازرگانی و تجارت جهانی و . . . . ارائه می‌دهد. گستره، توجه به تیزهوشان، آنچنان افزایش یافته که هر کشور در حال رشدی (جهان سوم) که امید و حداقل توسعه را در سر می پروراند، به نوعی، خویش را در این کاروان جهانی چنین استعدادهای درخشان و نخبگان جای داده است. پرورش استعدادها، همانند نقد کردن معادن کشور است و کسانی که این استعدادها را نقد می کنند کسانی هستند که آب را مهار می‌کنند. و سد می‌زنند، این جامعه است که از آن سد باید خوب استفاده کند پرورش استعداد ها آثارش به هم مردم بازگشت دارد و اما اگر یک معدن را الان استخراج نکنیم، بعدا میتوان استخراج نمود ولی یک نفر که می‌تواند در یک مقطع زمانی بازدهی مشخصی داشته باشد، اگر از او استفاده نشود، فرصت از دست می‌رود.[۸]

انتظار می رود مشکلات بیشماری که هر جامه با آن مواجه است توسط افراد تیزهوش و خلاق حل می‌شود، زیرا افراد تیزهوش، با توجه به توانایی‌های خود قادر هستند پیچیدگی‌های مشکلات را درک کرده و برای حل آن، با توجه به جنبه‌های مختلف، ارائه طریق بنماید. آنان مشاهده کنندگان دقیقی هستند که جواب سوالات فراوان خود را پس از بررسی منطقی می پذیرند.

کشف استعدادها و رفتارهای خلاق در افراد همواره یکی از آرزوهای بشر در همه زمان‌ها بوده است. با پیشرفت علوم و تکنولوژی، تحقق این آرزو و گر چه امکان بیشتری یافته است، در عین حال مخاطره آمیز تر شده است. روش‌هایی که برای شناسایی استعدادها درخشان مورد استفاده قرار می‌گیرد، متعدد است. با وجود این، بسیاری از آنها در جریان عمل موفق نیستند یکی از این روشها، در نظام آموزشی کشور ما برگزاری کنکور ورودی سراسر با توجه به پاره‌ای شرایط می‌باشد. از طریق این شناسایی و ورود آنان به مراکز استعدادهای درخشان می‌باشد.

بنا براین، تحقیق در پی آن است که عوامل موثر در میزان  موفقیت دانش‌آموزان در این آزمون را بررسی کند، با عنایت به اینکه عوامل مختلفی از جمله (عوامل ژنتیکی IQ)، عوامل شخصی، عوامل اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل اقتصادی، و . . . .)، در میزان این موفقیت قطعات موثر می‌باشد، اما از آنجایی که در جریان هر پژوهش پرداختن به عوام متعدد امکان پذیر نیست، لذا از عوامل شخصی (انگیزه تحصیلی)، از عوامل آموزشی (روش تدریس معلمان) از عوامل اقتصادی (سطح رفاه خانواده) بررسی می‌شود.[۱] – بدری مقدم، ۱۳۷۳، ص ۷۶٫

[۲] – لطف آبادی، ۱۳۷۲، ص ۱۰۹٫

[۳] – افروز ، ۱۳۷۴٫

[۴] – شریفی درآمدی، ۱۳۷۵ ، ۶۵٫

[۵] – براهنی و قلیان، ۱۳۷۳ ص ۹۸٫

[۶] – شریفی، ۱۳۷۳، ص ۶۱٫

[۷] – هاشمی. ۱۳۷۳، ص ۷۰٫

[۸] – مجله استعدادهای درخشان، قسمتی از بیانات آقای هاشمی رفسنجانی، سال ۱۳۷۱٫

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله پرستاری کودکان
 • مقاله کودکان استثنایی
 • مقاله کودکان تیزهوش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.